язык интерфейса
Комментарий к документу - NB! Настоящую форму необходимо вывести из ИПС "Норма" в текстовый редактор "Word", подогнать поля, заполнить ее с клавиатуры компьютера и распечатать

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Статистика. Ҳисобот/ Статистик ҳисобот. Статистик ҳисобот бланкалари/ 2008 йил учун статистика ҳисоботи шакллари/ Микрофирма ва кичик корхоналар ҳисоботи шакллари/ 1-КБ шаклига илова (йиллик). Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисида ҳисобот/ Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар


Ҳисобот корхона томонидан расмийлаштирилган бирламчи ҳисоб маълумотлари (ифлослантирувчи стационар манбалар ҳисобини юритиш журнали ва уларнинг тавсифномаси, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш бўйича ўтказилган чора-тадбирлар ҳисобини юритиш журнали, чанг ушловчи ва газ тозаловчи ускуналар ишининг ҳисобини юритиш журнали) ва Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси билан келишилган чиқиндиларнинг услубий ҳисобига асосан тузилади. Бирламчи ҳисоб ҳужжатлари сифатида фойдаланишдаги белгиланган тартибда келишилган тузилмавий шакл ва кўрсатмалар ҳам ишлатилади.

Ҳисоботга технологик жараёнларда тайёр маҳсулот учун хом ашё ёки ярим тайёр маҳсулот сифатида фойдаланиладиган газсимон моддалар миқдори киритилмайди, улар ушбу технология лойиҳасининг бошланишида кўриб ўтилади. Ҳисоботда фақат тўлиқ ушлаб қолинмаганлиги натижасида атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар ва ёпиқ бўлмаган технологик ускуналардан чиқадиган газлар ҳисобга олинади.

Ҳисоботда ифлослантирувчи стационар манбалардан газ чиқарувчи корхона ва аспирацион ҳаводаги барча ифлослантирувчи моддалар ҳам акс эттирилади. Ҳисобот даврига барча ифлослантирувчи моддалар миқдори (жами қаттиқ, газсимон ва суюқ ҳамда алоҳида модда таркиби бўйича) қўлланиладиган ҳисоб ва ўлчов бирликлари асосида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси билан келишилган ва белгиланган тартибда тасдиқланган тегишли тузилмавий услубиёт асосида ҳисобланади.

"Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш" бўлимининг А устунида Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан белгиланган ифлослантирувчи моддаларнинг хос рақамлари келтирилади.

1-устунда корхоналар томонидан атмосфера ҳавосига чиқариладиган барча моддалар алифбо тартибида тегишли гуруҳлар бўйича акс эттирилади. Моддаларнинг қайси гуруҳга мансублигини (қаттиқ, газсимон ва суюқ, УОБ ва б.қ.) Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган, атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи моддаларнинг хос рақамлари рўйхати бўйича ажратилади. Шунинг учун учувчан органик бирикмалар (УОБ) таркибига атмосферада азон ҳосил бўлишига ва бошқа окислайдиган фотокимёвий реакциялар ҳосил бўлишига имконият яратадиган органик бирикмалар киритилади.

Гуруҳ сатрларида қаторларнинг жамланма маълумотлари "Жами" - қаттиқ, газсимон ва суюқ, сульфат ангидриди, углерод окиси, азот икки оксиди, азот оксиди, углеводородлар (УОБ сиз), "УОБ" ва бошқа газсимон ва суюқ моддалар каби сатрлар маълумотлари йиғиндиси акс эттирилади.

2-устунда технологик ускуналардан чиқадиган ва сўнгра атмосфера ҳавосига тушадиган ёки чанг-газ тозаловчи ускуналарда ҳосил бўладиган ифлослантирувчи моддалар миқдори кўрсатилади. Бу миқдорга технологик жараёнларда тайёр маҳсулот учун хом ашё ёки ярим тайёр маҳсулот сифатида фойдаланиладиган газсимон моддалар миқдори киритилмайди.

3-устунда фақат чанг-газ тозаловчи ускунага (ускунанинг ҳақиқатда ишлаганлигидан қатъи назар) эга бўлган корхоналардан чиқариладиган ифлослантирувчи моддалар (жами ва унинг алоҳида таркиби бўйича) тўғрисидаги маълумотлар киритилади.

4-устунда жами ҳисобот даврида ушлаб қолинган (зарарсизлантирилган) ифлослантирувчи моддалар миқдори акс эттирилади.

5-устун маълумотлари ушлаб қолинган ифлослантирувчи моддалардан, ишлаб чиқаришга қайтарилгани, тайёр маҳсулот олиш учун фойдаланилгани ва бошқа жойга сотилгани миқдорини ўз ичига олади.

6 ва 7-устунларда атмосфера ҳавзасига тушадиган (жами, қаттиқ, газсимон ва суюқ, шу жумладан, уларнинг алоҳида таркиби бўйича) ифлослантирувчи моддаларнинг миқдори кўрсатилади. Шунинг учун 6-устун маълумотлари мос равишда 2 ва 4-устунларга, 7-устун маълумотлари эса ўтган йилги ҳисобот маълумотларига мос келиши шарт.

Корхонада тозаловчи ускуна мавжуд бўлмаган тақдирда, 3-5-устунларига чизиб қўйилади. Бу ҳолатда 2 ва 6-устун кўрсаткичлари ўзаро тенг бўлиши шарт.

"Ифлослантирувчи моддаларни ҳавога чиқарувчи манбалар ва уларни чанг-газ тозаловчи ускуналар (ЧТУ) билан жиҳозланганлиги" бўлимида йил охирига чиқинди чиқарувчи манбалар сони ва уларнинг бутун корхона бўйича чанг-газ тозаловчи ускуналар билан таъминланганлиги кўрсатилади.

1-устунда корхоналарда мавжуд жами ишлаётган чиқинди чиқарувчи стационар манбалар (ташкил этилмаганларини қўшган ҳолда) кўрсатилади.

Ташкил этилмаган чиқинди чиқарувчи манбалар деганда ёпиқ технология жараёнининг бузилиши натижасида нотўғри йўналтирилган газ оқимининг ҳавога чиқиши, ускунанинг қониқарсиз ишлаши натижасида маҳсулотнинг сурилиши тушунилади.

2-устунда ташкил этилган чиқинди чиқарувчи манбалар тўғрисидаги маълумотлар алоҳида ажратилади.

Ташкиллаштирилган чиқинди чиқарувчи манбалар дейилганда, махсус трубалар, газ ўтказувчи ва ҳаво ўтказувчи иншоотлардан атмосфера ҳавосига чиқарилувчи чиқиндилар тушунилади.

3-устунда чанг-газ тозаловчи ускуналар (ЧТУ) билан жиҳозланган, ташкиллаштирилган манбалар сони келтирилади.

"Чанг-газ тозаловчи ускуналар (ЧТУ)" бўлимининг А устунида ЧТУ аппаратларининг рўйхати, шу жумладан, тозалаш гуруҳлари бўйича кўрсатилади.

ЧТУ аппарати - бу атмосфера ҳавосини заҳарловчи моддаларни тўғридан-тўғри ушлаб қолиш ёки зарарсизлантириш жараёнларини амалга оширувчи технология элементидир. Аппарат тозалаш усулига кўра гуруҳларга ажратилади:

- қуруқ механик чанг тутгичлар (гравитацияли, қуруқ инерцияли ва ротацияли);

- ҳўл чанг тутгичлар (инерцияли, кўпикли, конденсацияли), скубберлар (механик, кучли-инерцияли, ковакли, ўтқазиладиган, марказдан қочма), Бентури скубберлар;

- саноат фильтрлари (қўлқопли, толали, чўнтакли, донали) ультратовуш, импульс регенарацияли, механик ва сурувчи фильтрлар;

- электр чанг тутгичлар (қуруқ, ҳўл электрофильтрлар);

- газсимон аралашма (адсорбер, абсорбер)лардан тозаловчи сорбцион (кимёвий) аппаратлари;

- газсимон аралашмалардан тозаловчи термик ва термокаталик тозалаш аппаратлари (каталитик реакторлар);

- бошқа усулларда тозалаш ускуналари.

Ҳисоботдаги барча кўрсаткичлар ўзаро боғланган, ишончли ва белгиланган тартибда расмийлаштирилган ҳужжатлар асосида тузилган бўлиши шарт.

"Заҳарли чиқиндилар ҳосил бўлиши, фойдаланилиши ва уларни жойлаштириш" бўлими:

Заҳарли чиқиндилар - бу аҳоли саломатлиги ва табиат учун ўта зарарли бўлган моддалардир. Ҳисоботда таркибида зарарли моддаларга эга бўлган барча турдаги заҳарли чиқиндилар ҳамда сақлашда ва ташишда яроқсиз ҳолга келган, қайсики белгиланган мақсадда фойдаланиб бўлмайдиган заҳарли маҳсулотлар ҳисобга олинади.

Ҳисоботда тайёр маҳсулот ёки ярим тайёр маҳсулот тусидаги зарарли моддалар (маҳсулотлар, бирикмалар) ҳисобга олинмайди; оқова сувлар билан табиий сув ҳавзаларига тушадиган ва чиқинди газлар билан атмосферага чиқариладиган заҳарли саноат чиқиндилари ҳисобга олинмайди.

Зарарли моддалар хавфлилик даражасига қараб 4 та тоифага ажратилади: 1-даражали - фавқулодда хавфли, 2-даражали - юқори даражада хавфли, 3-даражали - мўътадил хавфли, 4-даражали - камроқ хавфли.

Заҳарли саноат чиқиндиларининг физикавий тавсифи ва кимёвий таркибига қараб уларнинг хавфлилик даражаси корхоналарнинг техник ишлаб чиқариш лабораторияларида ва илмий-тадқиқот институтларида табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ёки санитария эпидемология станцияси мутахассислари иштирокида аниқланади. Чиқиндиларнинг кимёвий таркибини аниқлашдан олдин унинг таркибида неча фоиз заҳарли модда борлиги қуруқ вазнда ҳисобланади.

Ҳисобот корхонада ҳосил бўлаётган ва бошқа ташкилотлардан фойдаланиш ва сақлаш учун олинган чиқиндиларнинг паспорти асосида тузилади.

Чиқиндининг паспорти йўқ бўлган тақдирда чиқиндининг кирим-чиқим ҳужжати ҳисоботга асос қилиб олинади.

Агар чиқинди таркиби икки ва ундан ортиқ заҳарли элементлардан иборат бўлса, қайсики заҳарли чиқиндининг турли хавфлилик даражасига мансуб бўлса, унда ушбу чиқинди энг юқори хавфлилик даражасига эга бўлган элемент бўйича тегишли тоифага ўтказилади. Агар хавфлилик даражалари тенг бўлиб қолса, унда чиқиндининг тури бўйича номланиши кўрсатилган элементнинг энг катта миқдорига қараб аниқланади. 

Ҳисоботда 3, 4, 5-устунларнинг йиғиндиси мос равишда 6, 7, 9-устунлар йиғиндисига тенг бўлиши шарт.

Табиатни муҳофаза қилишга жорий харажатлари жами сатрида атроф-муҳит муҳофазаси ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга сарф қилинган барча харажатларнинг жамламаси кўрсатилади. Жумладан сув ва ер ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишга, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишга, биологик бойликларни муҳофаза қилиш, такрор ишлаб чиқариш ва фойдаланишга сарфланган жорий харажатлари ушбу сатрда жамланади.

Бу сатрга капитал қўйилмалар ҳисобига ва капитал таъмирлаш ҳисобига бажарилган иш ва тадбирлар қиймати қўшилмайди, лекин хўжалик субъектининг амалиёт давридаги маблағлари ҳисобга киритилади.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича асосий ишлаб чиқариш фондларининг йиллик ўртача қиймати сатрида саноат-ишлаб чиқариш асосий фондлари, коммунал хўжалик, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва бошқа ташкилотларнинг тегишли фондлари киритилган ҳолда кўрсатилади.

Ушбу сатрга сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш, ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини жойлаштириш, сақлаш ва қайта ишлаш ҳамда биологик ресурсларни ҳимоя қилиш, такрор ишлаб чиқариш ва фойдаланиш бўйича асосий ишлаб чиқариш фондларининг йиллик ўртача қиймати жамлаб кўрсатилади.Разъяснения по заполнению формы


Отчет составляется на основании данных первичного учета, организуемого на предприятиях (Журнал учета стационарных источников загрязнения и их  характеристика, Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха, Журнал учета работы газоочистительных и пылеулавливающих установок) и методик расчета выбросов, согласованных с Госкомприродой Республики Узбекистан. В качестве первичной учетной документации допускается также использование отраслевых форм и указаний, согласованных в установленном порядке.

В указанном отчете не отражаются данные  по передвижным источникам загрязнения, включая автотранспорт.

В отчет не включаются данные о количестве отходящих с газами веществ, которые используются в технологических процессах производства продукции в качестве сырья или полуфабрикатов, как это изначально предусматривалось проектом данной технологии. Учету подлежат только загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу в результате неполного улавливания и утечек газа из-за негерметичности технологического оборудования.

Количество загрязняющих веществ за отчетный период (всего, твердых, газообразных и жидких и по отдельным ингредиентам) указывают на основании инструментальных замеров и расчетов, проводимых в соответствии с отраслевыми методиками, утвержденными в установленном порядке и согласованными с Госкомприродой Республики Узбекистан.

В разделе Охрана атмосферного воздуха в графе А приводится код загрязняющего вещества, установленный Госкомприродой Республики Узбекистан.

В графе 1 перечисляются все вещества, выбрасываемые предприятием в атмосферный воздух, по соответствующим группам в алфавитном порядке. Принадлежность наиболее распространенных веществ к группам (твердые, газообразные и жидкие, ЛОСы и т.д.) определяется по перечню кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух, разработанным Госкомприродой Республики Узбекистан. При этом к летучим органическим соединениям (ЛОС) отнесены такие органические соединения, которые обладают способностью вступать в фотохимические реакции в атмосфере с образованием озона и других окислителей.

В строках групп отражаются суммарные данные строк  “Всего” - данные строк твердые,  газообразные и жидкие, ангидрид сернистый, углерода окись, диоксид азота, оксид азота, углероды без ЛОС, “ЛОС” и прочие газообразные и жидкие.

В графе 2 указывается количество образующихся загрязняющих веществ, отходящих от технологического оборудования и далее поступающих в атмосферный воздух или пыле газоочистную установку. В это количество не включаются данные о количестве отходящих с газами веществ, которые используются в технологических процессах производства продукции в качестве сырья или полуфабрикатов.

В графу 3 включаются данные только по тем загрязняющим веществам (всего и по ингредиентам), которые поступают в имеющиеся на предприятии пыле газоочистные установки (независимо от фактической работы этих установок).

В графе 4 приводится количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ в отчетном году-всего.

из них в графу 5 включают количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в производство, использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону.

В графах  6 и 7 указывается количество загрязняющих веществ, поступивших в воздушный бассейн (всего, твердых, газообразных и жидких, в том числе по отдельным ингредиентам). При этом данные графы 6 должны равняться разности значений граф 2 и 4, а данные графы 7 должны совпадать с данными отчета  за предыдущий год.

При отсутствии на предприятии очистных установок в графах 3-5 ставят прочерк. В этом случае значения графы 2 и графы 6 должны быть равны между собой.

В разделе Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их оснащенность пылегазоочистным оборудованием (ПГО) приводится количество источников выбросов на конец года и их оснащенность пылегазоочистным оборудованием в целом по предприятию.

В графе 1 указывается общее количество действующих  стационарных  источников выбросов (включая неорганизованные), имеющиеся на предприятиях.

Неорганизованным источником выбросов называют источник, выброс которого поступает в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушений герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по отсосу продукта.

В графе 2 отдельно выделяются данные по организованным источникам выбросов.

Организованным источником выбросов называют источник, выброс которого поступает в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.

В графе 3 приводится количество организованных источников, оснащенных пылегазоочистным оборудованием (ПГО).

В разделе  Пылегазоочистительное оборудование (ПГО) в графе А приводится  перечень аппаратов ПГО, в том числе по группам очистки.

Аппарат ПГО-элемент оборудования, в котором непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу. Аппараты по методам очистки делятся на группы:

сухие механические пылеуловители (гравитационные, сухие инерционные и ротационные);

мокрые пылеулавливатели (инерционные, пенные, конденсационные), скрубберы (механические, ударно-инерционные, полые, насадочные, центробежные), скрубберы Бентури;

промышленные фильтры (рукавные, волокнистые, карманные, зернистые) с регенерационной импульсивной обратной продувкой, ультразвуком, с механическим и вобровстряхиванием;

электрические пылеуловители (сухие, мокрые электрофильтры);

аппараты сорбционной (химической) очистки от газообразных примесей (адсорберы, абсорберы);

аппараты термической и термокаталитической очистки от газообразных примесей (при сжигании, каталитические реакторы);

аппараты других методов очистки.

Токсичные отходы - это отходы, содержащие особо вредные для здоровья населения и природы вещества. Учёту подлежат все виды токсичных отходов, включающие в свой состав вредные вещества, а также все токсичные продукты, пришедшие в негодность в процессе хранения или перевозки, которые не могут быть использованы по своему прямому назначению.

Не подлежат учёту вредные вещества (продукты, соединения), являющиеся готовой продукцией или полуфабрикатами; не учитываются токсичные промышленные отходы, попадающие в поверхностные природные водные источники со сточными водами и выбрасываемые в атмосферный воздух с отходящими газами.

Вредные вещества по классификацию и общие требования безопасности, делятся на 4 класса опасности: 1-й класс -чрезвычайно опасные;  2-й класс -высокоопасные; 3-й класс -умеренно опасные; 4-й класс -малоопасные.

Классы опасности, физические характеристики и химический состав токсичных промышленных отходов определяются технологическими производственными лабораториями предприятий, научно-исследовательскими институтами с участием специалистов Госкомприроды или СЭС. При определении химического состава отхода процентное содержание в нём токсичных веществ рассчитывается по сухому весу.

Отчет составляется на основании паспорта на отходы,  образовавшиеся на предприятии и полученные от других  организаций на использование и хранение.

При отсутствии паспорта на отходы, основанием для отчёта служат приходно-расходные документы на отходы.

Если в состав отходов входят два или более токсичных компонентов, относящихся к разным классам токсичных отходов, то отнесение этого вида отходов к соответствующему классу производится по компоненту, имеющему наивысший класс опасности. При равной их опасности отнесение производится по преобладающему количеству компонента, указанного в названии вида отхода.

В отчёте сумма граф 3, 4, 5 должна балансироваться с суммой граф 6, 7, 9.

Справочно: по строкам “Текущие затраты на охрану природы - всего” приводятся все текущие затраты по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Сюда не включается стоимость работ и мероприятий, выполняемых за счет капитальных вложений и капитального ремонта, но включаются затраты, осуществляемые за счет операционных средств хозяйственного субъекта.