язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Банклар. Кредитлаш. Валютани тартибга солиш/ Банк операциялари/ Банкларнинг қимматбаҳо қоғозлар билан операциялари/ Банкларнинг депозит (омонат) сертификатларини чиқариш ва муомалада бўлиш тартиби тўғрисида Низом (АВ томонидан 24.09.2008 й. 1859-сон билан рўйхатга олинган Марказий банк Бошқарувининг 14.08.2008 й. 17/2-сон Қарори билан тасдиқланган)

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2008 йил 24 сентябрда 1859-сон

билан рўйхатга олинган

Марказий банк Бошқарувининг

2008 йил 14 августдаги

17/2-сон қарори билан

ТАСДИҚЛАНГАНБанкларнинг депозит (омонат) сертификатларини

чиқариш ва муомалада бўлиш тартиби тўғрисида

НИЗОМ


Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида"ги, "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида"ги, "Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида"ги қонунларига мувофиқ тижорат банклари томонидан депозит (омонат) сертификатларини чиқариш ва муомалада бўлиш тартибини белгилайди.


I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР


1. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:


депозит (омонат) сертификати (бундан буён матнда сертификат деб юритилади) - банкка қўйилган депозит (омонат) суммасини ва омонатчининг (сертификат сақловчининг) депозит (омонат) суммасини ҳамда сертификатда шартлашилган фоизларни сертификатни берган банкдан ёки шу банкнинг исталган филиалидан белгиланган муддат тугаганидан кейин олиш ҳуқуқини тасдиқловчи ноэмиссиявий қимматли қоғоз;


цессия - сертификат бўйича талаб қилиб олиш ҳуқуқидан бошқа шахс фойдасига воз кечиш;


цедент - сертификат бўйича талаб қилиб олиш ҳуқуқидан бошқа шахс фойдасига воз кечаётган томон;


цессионарий - сертификат бўйича талаб қилиб олиш ҳуқуқини олаётган томон.

2. Сертификатлар бланкалар тарзида ҳужжатли шаклда чиқарилади.


3. Сертификатлар икки турда чиқарилиши мумкин:

а) "депозит сертификатлари" - юридик шахслар учун;

б) "омонат сертификатлари" - жисмоний шахслар учун.

5. Сертификатлар олди-сотди, ҳадя қилиш, мерос қилиб олиш, устав фондига киритиш ва эгаси алмашувига олиб келадиган бошқа битимларда, шунингдек гаровда битим объекти бўлиши мумкин.

Сертификатни товарлар олди-сотдиси ёки кўрсатилган хизматлар (ишлар) учун ҳисоб-китоб қилишда тўлов воситаси сифатида қўллаш мумкин эмас.


5-1. Банклар бевосита ўзлари ёки бошқа банклар томонидан жойлаштирилган сертификатлар билан таъминланган кредит ажратишга ҳақли.

6. Депозит сертификатларининг олди-сотдиси ва улар бўйича суммаларни тўлашга доир пуллик ҳисоб-китоблар нақдсиз шаклда, омонат сертификатлари бўйича - нақдсиз ҳамда нақд шаклида амалга оширилади.


7. Сертификатларнинг қиймати Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифодаланади. Сертификатларни хорижий валютада чиқариш тақиқланади.


8. Сертификатлар 6 ойдан 3 йилгача бўлган муддатга (сертификат берилган вақтдан бошлаб сертификат сақловчиси сертификат бўйича депозитни талаб қилиб олиш ҳуқуқини қўлга киритиш вақтига қадар) чиқарилади.


8-1. Банклар томонидан сертификатга оид ахборотлар Ўзбекистон Республикасининг "Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида"ги Қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 2 июлдаги 176-сонли қарори билан тасдиқланган Акциядорлик жамиятларининг корпоратив веб-сайтларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ ошкор қилинади.


II. СЕРТИФИКАТ БЛАНКАЛАРИНИ

РАСМИЙЛАШТИРИШГА ОИД ТАЛАБЛАР


9. Сертификат бланкасида қуйидаги мажбурий реквизитлар акс эттирилган бўлиши шарт (1 ва 3-иловалар):

а) "депозит сертификати" ёки "омонат сертификати" деган ном;

б) сертификат рақами ва серияси;

в) депозит ёки омонат қўйилган сана;

г) сертификат бўйича суммани талаб қилиб олиш санаси;

д) сертификат билан расмийлаштирилган омонат ёки депозит миқдори (рақамлар ва сўзлар билан);

е) банкнинг депозит ёки омонатга қўйилган суммани қайтариш ва тегишли фоизларни тўлаш юзасидан мажбурияти;

ж) депозит ёки омонатдан фойдаланиш учун фоиз ставкаси;

з) тўланиши лозим бўлган фоиз суммаси (рақамлар ва сўзлар билан);

и) банкнинг номи, жойлашган манзили;

к) депозит сертификатида омонатчи - юридик шахснинг номи ва жойлашган манзили;

л) омонат сертификатида омонатчи - жисмоний шахснинг фамилияси, исми, шарифи ва паспорт маълумотлари (серияси, номери, ким томонидан ва қачон берилганлиги);

м) банк томонидан сертификатни имзолаш ҳуқуқи берилган икки нафар мансабдор шахснинг банк муҳри билан тасдиқланган имзолари.

Сертификат бланкининг матнида юқорида кўрсатилган мажбурий реквизитлардан бири кўрсатилмаган тақдирда сертификат ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.


10. Сертификатда цессия сертификат бланкасининг орқа томонида расмийлаштирилади. Агар цессияни расмийлаштириш учун қўшимча варақлар талаб этилса, унда сертификатнинг иловалари ҳам бўлиши мумкин. Ушбу иловалар сертификат сақловчисининг талаби билан сертификатни муомалага чиқарувчи банк томонидан расмийлаштирилади.

Сертификатнинг иловалари рақамланган, сертификат бланкасига тикилган ва сертификатни имзолаш ҳуқуқи берилган икки нафар мансабдор шахс томонидан имзоланиши ҳамда банк (банк филиали) муҳри билан тасдиқланган бўлиши лозим.


11. Сертификат бланкасида сертификатни чиқариш ва унинг муомалада бўлиш шартлари (бундан буён матнда чиқарилиш шартлари деб юритилади), шу жумладан цессияни расмийлаштириш ҳамда сертификат йўқотилганда уни қайта тиклаш тартиби акс эттирилган бўлиши лозим.

12. Сертификат бланкаси банк томонидан чоп этиш қўлда шарикли ручкада, ёзув машинкасида ёки компьютернинг ёзув мосламасида (принтерида) тўлдирилади.

Сертификат билан расмийлаштирилган омонат ёки депозит миқдори рақамлар ва сўзлар билан ёзилади.

Сертификатнинг рақамда ёзилган қийматидан олдин ва кейинги бўш жойлар, шунингдек номиналнинг сўзда ёзилган қийматидан кейин қолган бўш жойлар икки параллел чизиқ тортиш йўли билан тўлдириб қўйилиши керак. Сўзлар билан ёзилган ҳамда рақамлар билан белгиланган суммалар ўртасида фарқ бўлган тақдирда сўзлар билан ёзилган сумма ҳақиқий ҳисобланади.


13. Сертификатда имзо ва банк муҳрларини босмахона усулида қўйиш тақиқланади.


14. Сертификатни беришда банк сертификат корешогидаги барча реквизитларни тўлдиради. Сертификат корешоги сертификат эгаси ёки унинг қонун ҳужжатларига биноан расмийлаштирилган ишончномага эга бўлган ваколатли шахси томонидан имзоланади, сертификатдан ажратилади ва банкда сақланади.


15. Омонатчининг (сертификат сақловчининг) вакили депозит сертификатини олиш учун ишончномага эга бўлиши лозим, ишончнома депозит сертификатикорешоги билан бирга сақланади.


16. Банк томонидан сертификатни тўлдиришда тузатиш ва ўчиришларга йўл қўйилмайди.


17. Сертификат бланкасини омонатчига беришда тўғри расмийлаштириш ва тўлдириш учун жавобгарлик банк зиммасига юклатилади.


18. Депозит (омонат) сертификати бланкалари, шунингдек сертификатларга қўшимча варақлар (иловалар) фақат қимматли қоғозлар бланкаларини ишлаб чиқариш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлган корхоналар томонидан тайёрланади. Сертификатга қўшимча варақлар (иловалар) сертификат бланкаси билан бир вақтда тайёрланади.

19. Сертификат бланкалари Қимматли қоғозлар бланкаларига қўйиладиган техник талаблар тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 1312, 2004 йил 17 февраль) талабларига мувофиқ тайёрланади.


III. СЕРТИФИКАТЛАРНИНГ

МУОМАЛАДА БЎЛИШ ТАРТИБИ


20. Сертификатдан бошқа шахс фойдасига воз кечиш мумкин. Бунда қимматли қоғозларнинг уюшган савдосида сертификатларга доир битимларни тузиш ва рўйхатдан ўтказиш уларни ёзма равишда (қоғозда) расмийлаштириш заруратисиз электрон шаклда амалга оширилади. Сертификатларга доир бошқа битимлар ёзма шаклда тузилади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади.

21. Депозит сертификати бўйича цессия фақат юридик шахслар ўртасида расмийлаштирилади.

22. Омонат сертификати бўйича цессия фақат жисмоний шахслар ўртасида расмийлаштирилади.

24. Цессия сертификатнинг орқа томонида ёки қўшимча варақларда (иловалар) цедент ва цессионарийнинг икки томонлама битими билан расмийлаштирилади.

Депозит сертификати бўйича цессия ҳар бир томондан шу каби битимларни амалга ошириш учун юридик шахс томонидан ваколат берилган икки нафар шахс томонидан имзоланади ва юридик шахсларнинг муҳрлари (муҳрлар мавжуд бўлган тақдирда) билан тасдиқланади.

Омонат сертификати бўйича цессияни ҳар икки томон шахсан имзолайди.

Ҳар бир цессия цедент томонидан рақамланади.

Цессияни расмийлаштириш узлуксиз бўлиши шарт.

25. Цессия сертификат муомалада бўлган даврдагина амалга оширилиши мумкин.

26. Депозит сертификати цессиясини расмийлаштиришда йўл қўйилган хатолар тузатилганда у тузатиш киритилган сана кўрсатилган ҳолда "тузатилди" ёзуви билан тасдиқланиши ҳамда цедент ва цессионарий томонидан имзоланиши ва муҳрланиши (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) шарт.

27. Омонат сертификати цессиясини расмийлаштиришда тузатишлар киритиш сертификатни берган банкда ёки унинг филиалида амалга оширилади.

28. Цессия расмийлаштирилганда сертификат корешогига ўзгартиришлар киритилмайди.

29. Депозит сертификати бўйича депозитни талаб қилиб олиш муддати етиб келганда банк депозит сертификат сақловчисининг аризасига мувофиқ асосий талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағига тўловни амалга оширади.


30. Омонат сертификати бўйича омонатни талаб қилиб олиш муддати етиб келганда банк омонат сертификати сақловчисига нақд пул билан ёки унинг аризасига кўра омонат ҳисобварағига ўтказиб бериш йўли билан нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тарзида тўловларни амалга ошириши мумкин.


31. Сертификат сақловчиси томонидан банкка тўлаб бериш учун тақдим этилган сертификатларда цессиялар мавжуд бўлса, банк цессияларнинг расмийлаштирилиши ва узлуксизлигини текширади. Бунда:

омонат сертификатлари бўйича - охирги цессияда қайд этилган шахснинг фамилияси, исми, шарифи ва имзоси, сертификатни тўлаб беришни сўраб ёзилган аризадаги шахснинг фамилияси, исми, шарифи ва имзосига мос келмаган тақдирда, сертификат сақловчиси томонидан меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома (нусхаси олиниб, асли қайтарилади) ёки белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома;

депозит сертификатлари бўйича - охирги цессияда қайд этилган цессионарий ваколатли шахсининг имзоси, номи ва муҳри (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) сертификат тўлаб берилиши ҳақидаги аризада ваколатли шахс имзоси, юридик шахснинг номи, муҳри (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) мос келмаган тақдирда, сертификат сақловчиси томонидан сертификат суммасини талаб қилиб олиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжат(лар) тақдим этилиши лозим.

Сертификат сақловчиси томонидан тақдим этилган сертификат суммаси бўйича талаб қилиб олиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжат(лар) ёки унинг нусхаси банк томонидан тўлаб берилган сертификатга қўшиб тикиб қўйилади.

31-1. Сертификатларга доир шартномаларга ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Сертификатларни чиқариш шартлари Марказий банкда рўйхатга олингандан сўнг, ушбу шартларда бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса:

сертификатларга доир шартномаларни имзолаган мансабдор шахслар;

банк ва (ёки) сертификат эгасининг жойлашган манзили;

банкнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгартирилмаган ҳолда номи, шу жумладан кирилл ҳарфларидан лотин ҳарфларига ўзгарганда, сертификатни чиқариш шартлари, сертификат бланкалари ва сертификатларни жойлаштириш жараёнида расмийлаштирилган шартномаларга ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш талаб этилмайди


IV. СЕРТИФИКАТЛАР БЎЙИЧА

ФОИЗЛАРНИ ҲИСОБЛАШ


32. Сертификатлар бўйича фоиз ставкалари, ушбу сертификатларни муомалага чиқараётган банк томонидан белгиланади.


33. Сертификат бўйича фоизларни ҳисоблаш Тижорат банкларида фоизларни ҳисоблаш тўғрисидаги низомга (рўйхат рақами 1306, 2004 йил 30 январь) мувофиқ амалга оширилади.

34. Сертификат бўйича фоизларни тўлаш банк томонидан сертификатни тўловга тақдим этиш билан бир вақтда тўланади ёки сертификат чиқарилиш шартларида белгиланган бўлса сертификатнинг муомалада бўлиш муддати давомида ҳар бир даврдан кейин тўлаб борилади.


35. Банк сертификатни бериш вақтида шартлашилган ва сертификатда белгиланган фоиз ставкасини бир томонлама ўзгартиришга (камайтириши ёки кўпайтириши) ҳақли эмас.


36. Сертификатни бериш вақтида белгиланган ва муомала муддати тугаганидан сўнг (сертификат эгаси сертификат бўйича омонатини ёки депозитини талаб қилиб олиш ҳуқуқини қўлга киритганда) сертификат эгасига тўланиши лозим бўлган фоизлар мазкур сертификат сотиб олинган вақтдан қатъи назар, банк томонидан тўланади.


37. Банк чиқарилиш шартларида сертификатларни муддатидан олдин тўловга тақдим этиш имкониятини назарда тутиши мумкин.


38. Сертификат сақловчиси сертификатни муддати тугагунга қадар ёхуд сертификатда кўрсатилган бошқа ҳолатлар юз бергунга қадар қайтариб беришни талаб қилиш нияти бўлса, у ўзининг бу ниятидан банкни омонатни олишни мўлжаллаётган санадан камида бир ой олдин хабардор қилиши шарт. Бунда банк томонидан депозит (омонат) суммасига тўланадиган фоизлар, агар сертификатнинг чиқарилиш шартларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, талаб қилиб олингунча сақланадиган омонатлар бўйича тўланадиган фоизлар миқдорида тўланади.


39. Сертификатлар банк ташаббуси билан қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолатларда муддатидан олдин тўловга тақдим этилганида, банк томонидан депозит (омонат) суммасига сертификатнинг амалда бўлган муддати учун фоизлар тўланади. Бунда, банк сертификатларнинг муддатидан олдин тўловга тақдим этилиши ва уларни тўловга тақдим этиш шартлари тўғрисида камида бир ой олдин оммавий ахборот воситалари орқали эълон бериши лозим.


40. Агар сертификат бўйича депозитни (омонатни) олиш муддати депозит сақловчиси томонидан ўтказиб юборилган бўлса, у ҳолда банк сертификатда белгиланган депозит суммаси ва ҳисобланган фоизларни сертификат эгасининг талабига кўра тўлашга мажбурдир. Сертификат суммасини талаб қилиш кунидан ҳақиқатда сертификатни тўлов учун тақдим этиш кунигача бўлган муддат учун фоизлар, агарда сертификатнинг чиқарилиш шартларида бошқалар кўзда тутилмаган бўлса, талаб қилиб олингунча омонатлар бўйича тўланадиган фоизлар миқдорида тўланади.V. СЕРТИФИКАТЛАРНИНГ ЧИҚАРИЛИШ

ШАРТЛАРИНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ

42. Сертификатларни чиқариш тўғрисидаги қарор қонун ҳужжатлари ва банк уставига мувофиқ бундай ваколатга эга бўлган банк бошқаруви органи томонидан қабул қилинади.


43. Сертификатларни муомалага чиқараётган банк ўз сертификатларини чиқариш ва уларнинг муомалада бўлиш шартларини тасдиқлаши лозим.


44. Сертификатларнинг чиқарилиш шартларида сертификатлар чиқариш, муомалада бўлиш ва улар бўйича банк томонидан тўлаш тартиби, шунингдек чиқарилиш ҳақидаги маълумотлар ва сертификат намунаси акс эттирилиши лозим.


45. Сертификатларнинг чиқарилиш шартларининг варақлари рақамланган, тикилган ва муҳр билан тасдиқланган бўлиши лозим.


46. Сертификатларнинг чиқарилиш шартларида сертификатларни чиқариш тўғрисидаги қарорни қабул қилган ва шартларни тасдиқлаган банк бошқарув органининг номи, қабул қилган санаси кўрсатилиши лозим, шунингдек ушбу шартлар банк раҳбари томонидан имзоланиши ва қарор қабул қилинган санадан бошлаб икки ҳафта муддат ичида Марказий банкка тақдим этилиши зарур.


47. Банк сертификатларнинг фақатгина сертификатлар чиқарилиши ва уларнинг муомалада бўлиши шартларини Марказий банкдан (рўйхатдан ўтказувчи орган) рўйхатдан ўтказганидан кейин жойлаштиришга ҳақлидир.


48. Банк сертификатларнинг чиқарилиш шартларини рўйхатдан ўтказиш учун Марказий банкка рўйхатдан ўтказиш ҳақида эркин шаклда ёзилган ва банк раҳбари томонидан имзоланган аризани тақдим этиши лозим. Аризага қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:

а) сертификатларни чиқариш ва уларнинг муомалада бўлиш шартлари - икки нусхада;

б) тегишли бошқарув органининг сертификатларни чиқариш ва чиқариш шартларини тасдиқлаш тўғрисидаги қарори нусхаси.


49. Сертификатларнинг чиқарилиш шартларини ва у билан бирга тақдим этилган ҳужжатларни Марказий банк томонидан кўриб чиқиш муддати ўттиз кундан ошмаслиги лозим.

50. Рўйхатга олиш ҳужжатлари қайта ишлаб чиқиш учун қайтариб юборилганида уларни кўриб чиқиш муддати қайта ишланган ҳужжатлар Марказий банкка тақдим этилган кундан бошлаб қайта ҳисобланади.


51. Марказий банк сертификатлар чиқарилиш шартларини, уларга рўйхат рақамини берган ҳолда алоҳида журналда қайд этади. Журналда сертификатни муомалага чиқараётган банкнинг номи, қарор қабул қилинган сана, чиқарилиш шартлари Марказий банкка тақдим этилган сана ҳамда чиқарилишга оид бошқа маълумотлар акс эттирилади.


52. Сертификатларнинг чиқарилиш шартларини рўйхатга олиш учун йиғимлар олинмайди.


53. Депозит ва омонат сертификатларининг чиқарилиш шартлари рўйхатга олингандан сўнг, Марказий банк чиқарилиш шартлари рўйхатга олинганлигини тасдиқловчи хат ҳамда мазкур шартларининг бир нусхасини банкка тақдим этади.VI. СЕРТИФИКАТЛАРНИНГ ЧИҚАРИЛИШ

ШАРТЛАРИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИ РАД ЭТИШ,

СЕРТИФИКАТЛАР ЧИҚАРИЛИШИНИ ТЎХТАТИШ,

РЎЙХАТГА ОЛИНГАНЛИГИНИ БЕКОР ҚИЛИШ


54. Сертификатнинг чиқарилиш шартларини рўйхатга олишни рад этиш учун қуйидагилар асос бўлиши мумкин:

а) сертификатларнинг чиқарилиш шартлари қонунчилик ва мазкур Низом талабларига номувофиқ бўлганида;

б) Марказий банк томонидан банкка нисбатан омонатларни қабул қилиш операцияларини чеклаш, тўхтатиш каби санкциялар қўлланилганида;

в) Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида назарда тутилган бошқа ҳолатларда.

Сертификатларнинг чиқарилиш шартларини рўйхатга олиш рад этилганлиги тўғрисида рўйхатга олувчи орган томонидан банкка тегишли сабаблар кўрсатилган хат юборилади.


55. Сертификатларнинг чиқарилишини тўхтатиб қўйиш учун қуйидагилар асос бўлади:

а) чиқарилган сертификатларни жойлаштириш жараёнида қоидабузарликлар аниқланганда;

б) сертификатлар рўйхатга олинганидан юқори ҳажмда жойлаштирилганида;

в) банкнинг молиявий аҳволи ёмонлашганида;

г) банк фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензия Марказий банк томонидан чақириб олинганда;

д) Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида назарда тутилган бошқа ҳолатларда.


56. Сертификатлар чиқарилишининг тўхтатиб турилиши банкка ушбу турдаги қимматли қоғозларни жойлаштириш тақиқланганлигини (ёки вақтинчалик тақиқланганлигини), шунингдек ушбу чиқарилишдаги қимматли қоғозларни жойлаштиришга доир реклама компанияси тўхтатилганлигини (ёки вақтинча тўхтатилганлигини) билдиради.


57. Банк қимматли қоғозларни жойлаштиришни қоидабузарликни бартараф қилиш ҳақида тегишли кўрсатма олинган пайтдан бошлаб тўхтатиб туриши ва аниқланган қоидабузарликларни рўйхатга олувчи орган белгилаган муддатларда бартараф қилишга мажбурдир.

Қимматли қоғозларни жойлаштиришнинг қайта тикланиши рўйхатга олувчи органнинг қоидабузарликлар тегишли кўрсатмада белгиланган муддатларда бартараф қилинганлиги тўғрисидаги ҳисоботни (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган ҳолда) кўриб чиқиш натижаларига кўра қабул қилган қарорига асосан амалга оширилади.


58. Сертификатларнинг чиқарилиш шартларининг бекор қилиниши Марказий банк томонидан қуйидагиларга асосан амалга оширилади.

а) банк қонунчилиги қўпол равишда бузилганлиги ҳамда рўйхатга олувчи органнинг банк фаолиятида аниқланган қоидабузарликларни бартараф қилиш юзасидан берган тегишли кўрсатмалари бажарилмаганлиги туфайли рўйхатга олувчи орган томонидан қабул қилинган қарорга асосан;

б) банк фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензия Марказий банк томонидан чақириб олинганда;

в) суд қарорига биноан.

Банк қайта ташкил этилганда чиқарилиш шартларини бекор қилиш тўғрисидаги қарор унинг ҳуқуқий вориси ҳисобланган банк томонидан қабул қилинади.VII. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР


59. Депозит (омонат) сертификатларининг корешокларини, сертификат бланкаларини ва сертификатларнинг қўшимча варақларини (иловаларини) сақлаш, шунингдек сертификат бланкаларининг бухгалтерия ҳисобини юритиш ҳамда сертификатлар билан боғлиқ амалиётлар банк томонидан Марказий банк белгилаган тартибда амалга оширилади.

61. Йўқотилган сертификатлар бўйича ҳуқуқлар уларни муомалага чиқарган банк томонидан қайта тикланади.

62. Сертификат йўқотилганда сертификат сақловчиси унинг дубликатини беришни сўраб сертификатни муомалага чиқарган банкка ёзма равишда ариза билан мурожаат этишга ҳақлидир.

63. Сертификат йўқолганлиги аниқланганда сертификат сақловчиси бу ҳақда ариза тақдим қилиш орқали банкни хабардор қилиши шарт. Ариза банкнинг махсус журналида қайд этилади, ушбу журнал рақамланган, тикилган ва банк муҳри билан тасдиқланган бўлиши лозим.


64. Ариза сертификатнинг корешоги билан бирга сақланади. Аризада сертификат расмийлаштирилган сана, сертификат рақами, сертификат банкнинг қайси бўлими орқали берилганлиги, кимнинг номига расмийлаштирилганлиги (юридик шахснинг номи ёки жисмоний шахснинг фамилияси, исми ва отасининг исми кўрсатилади) ва қанча миқдордалиги кўрсатилади.

Ариза ва бошқа зарур ҳужжатлар банк Бошқаруви ташкил этган махсус комиссия томонидан кўриб чиқилгандан сўнг ва ариза бўйича ижобий қарор қабул қилинганидан кейин банк йўқолган сертификат бўйича тўловларни амалга оширади ёки аризачига сертификат дубликатини беради.


65. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш маркази билан келишилган.

Низомга

1-ИЛОВА


Олд томони

Эгасининг номи ёзилган омонат сертификати корешоги


серияси ____________

рақами ____________

суммаси ___________

(рақам билан)

___________________

(сўзлар билан)


20___ й. "___" _______

берилган санаси

___________________

(сертификат кимга

___________________

берилгани: жисмоний шахснинг

исм-шарифи, отасининг исми,

паспорт маълумотлари)Сертификатни олдим


20___ й. "___" _______


___________________

(омонатчининг ёки унинг ваколатли

шахсининг имзоси)


ЭГАСИНИНГ НОМИ ЁЗИЛГАН ОМОНАТ СЕРТИФИКАТИ


серияси __________ рақами ___________


омонат қўйилган сана 20___ й. "___" __________

сертификат бўйича омонатни талаб қилиб олиш санаси: 20___й.

"___" _______________


Омонат миқдори: ___________________________________________

(сумма рақамлар ва сўзлар билан)

фоиз ставкаси: _____________________________________________

(рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

___________________________________________________________

(банкнинг номи ва манзили)

___________________________________________________________

(жисмоний шахснинг исми-шарифи, отасининг исми)

___________________________________________________________

(паспорт маълумотлари)

___________________________________________________________

(сумма рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

миқдоридаги омонатни жойлаштиргани тўғрисида гувоҳлик

беради, шунингдек омонатчига ёки унинг ҳуқуқий ворисига*

кўрсатилган суммани йилига ____ фоиз ҳисобидан

_______________________________________________________ сўм

(сумма рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

сўм миқдоридаги фоизларини қўшиб, жами ___________________

__________________________________________________________

(сумма рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

қайтариш мажбуриятини олади.


Имзолар: __________________________________________________

(банкнинг мансабдор шахси)


М.Ў.

___________________________________________________________

(банк бухгалтери)


Омонат сертификатини чиқариш ва муомалада бўлишининг асосий шартлари:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*) Сертификатни бошқа шахсга бериш (цессия) сертификатнинг орқа томонига расмийлаштирилади.

Низомга

3-ИЛОВАОлд томони

Депозит сертификати корешоги


серияси ____________

рақами ____________

суммаси ___________

(рақам билан)

___________________

(сўзлар билан)


20___ й. "___" _______

берилган санаси

___________________

(сертификат кимга

___________________

берилгани: юридик шахснинг

номи ва жойлашган манзили)


Сертификатни олдим


20___ й. "___" _______


___________________

(омонатчининг ёки унинг ваколатли

шахсининг имзоси)

ДЕПОЗИТ СЕРТИФИКАТИ


серияси __________ рақами ___________


депозит қўйилган сана 20___ й. "___" __________

сертификат бўйича депозитни талаб қилиб олиш санаси:

20___й. "___" _______________


Депозит миқдори: __________________________________________

(сумма рақамлар ва сўзлар билан)

фоиз ставкаси: _____________________________________________

(рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

___________________________________________________________

(банкнинг номи ва манзили)

___________________________________________________________

(юридик шахснинг номи ва жойлашган манзили)

___________________________________________________________

(сумма рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

миқдоридаги депозитни жойлаштиргани тўғрисида гувоҳлик

беради, шунингдек омонатчига ёки унинг ҳуқуқий ворисига*

кўрсатилган суммани йилига _____________ фоиз ҳисобидан

_______________________________________________________ сўм

(сумма рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

сўм миқдоридаги фоизларини қўшиб, жами ___________________

___________________________________________________________

(сумма рақамлар ва сўзлар билан ёзилади)

қайтариш мажбуриятини олади.


Имзолар: __________________________________________________

(банкнинг мансабдор шахси)


М.Ў.

___________________________________________________________

(банк бухгалтери)

Депозит сертификатини чиқариш ва муомалада бўлишининг асосий шартлари:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*) Сертификатни бошқа шахсга бериш (цессия) сертификатнинг орқа томонига расмийлаштирилади.Орқа томониСертификатни бошқа шахсга бериш (цессия)ни расмийлаштириш намунаси:Бошқа шахсга бериш ҳақидаги ёзув N ______ 20___й. "___"__________________________________________________________ ("Цедент") бир томондан

                         (цедентнинг номланиши, номи)


ва _______________________________ ("Цессионарий") иккинчи томондан,

        (цессионарийнинг номланиши, номи)


қуйидагилар ҳақида келишиб олдилар:


сертификатнинг эгаси ("Цедент") уни бошқа шахсга ("Цессионарий") беради,

________________________________________________________________ эса

(цессионарийнинг номланиши, номи)


____________________ рақамли сертификат бўйича ҳуқуқларга эга бўлади.
_____________________________              _____________________________

(цедентнинг ёки унинг ваколатига                           (цессионарийнинг ёки унинг

                     эга шахснинг имзоси)                                       ваколатига эга шахснинг имзоси)


                М.Ў.                                                                   М.Ў."Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2008 йил, 39-сон, 400-модда.