язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Статистика. Отчетность/ Утратившие силу документы/ Бланки статистической отчетности/ Бланки статистической отчетности 2011 г./ Формы отчетов некоммерческих организаций/ Форма 1-NTT (годовая). Отчет о деятельности некоммерческой организации/ Разъяснения по заполнению формы

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

1-NТТ (йиллик) "Нотижорат ташкилотнинг

фаолияти тўғрисида ҳисобот"  шаклини

тўлдириш бўйича тушунтиришлар


1. "Молиявий кўрсаткичлар" ва Маълумот учун бўлимлари маълумотлари (103-сатрда ва III, IV бўлимларда маълумот бўлган ҳолларда 401 - 414-сатрлар тўлдирилади) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган "Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон билан тасдиқланган Молиявий ҳисобот шаклларини тўлдириш бўйича қоидаларга (2003 йил 24 январдаги 1209-сон билан рўйхатга олинган) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 13 октябрда 1865-сон билан рўйхатга олинган "Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан таъминланадиган ташкилотларнинг бухгалтерия ҳисоботлари ва баланслари тўғрисида" Низомга асосан тўлдирилиши зарур.


2. "Номолиявий активларга инвестициялар" бўлимида асосий капиталга инвестициялар, асосий воситаларни капитал таъмирлашга харажатлар ва номоддий активларга ва бошқа номолиявий ноайланма активларга инвестициялар акс эттирилади.

201-сатрда қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномасига асосан балансга киритилган ҳақиқатдаги қиймати бўйича (тугалланмаган қурилишни қайта баҳолашни ҳам ҳисобга олган ҳолда) кўрсатилади.

Инвестициялар бўйича ахборот минг сўмда, чет эл инвестициялари ва кредитлари - минг сўм ва минг АҚШ долларида тақдим этилади. Ҳисоботни тўлдиришда чет эл валютасининг миллий валютага нисбати Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан операцияни амалга ошириш кунига ўрнатилган курс бўйича амалга оширилади.

Қурилиш ва лойиҳа-қидирув ишлари харажатлари (тўлов муддатидан қатъи назар) ҳақиқатда бажарилган (ишлаб чиқарилган) ҳажмда киритилади. Машина ва ускуналар, транспорт воситаларини харид қилишга кетган харажатлар ҳақиқатда сотиб олинган қийматда (божхона тўловлари ва йиғимлари, воситачи корхоналар хизмати, транспорт ва тайёрлаш-омбор харажатларини қўшган ҳолда) белгиланган манзилга тушгандан сўнг ва асосий воситаларнинг олди-сотди далолатномасига асосланиб буюртмачи (қабул қилувчи) томонидан кирим қилингандан сўнг кўрсатилади.

Чет эл валютасига олинган импорт ускуналарининг нархи Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган ва божхона декларациясини расмийлаштириш ёки мулкдор ўзгариши вақтига (шартномага асосан) белгиланган курсда ҳисобланади.

Ҳисобот давридаги қурилиш-монтаж ишларининг олдиндан тўловларига, йўлдаги ва тайёрланаётган ускуналарнинг тўловларига ва бошқа аванс тўловларига харажатлар ўзлаштирилган инвестицияларга қўшилмайди.

202-сатр 203, 204 ва 206-сатрлар йиғиндисига (тураржой қурилишига киритилган инвестициядан кўпроқ) тенг ёки ортиқ бўлиши керак.

202-сатрда 219, 221, 222, 223, 224-сатр маълумотлари кўрсатилмайди.

203-сатрда бино ва иншоотлар (тураржойдан ташқари) қурилишига харажатлар акс эттирилади: бино (иншоот)ларни ишга туширишда унинг инвентарь қийматига киритилувчи қурилиш-монтаж ва унга қарашли капитал харажатлар (лойиҳа-қидирув ишлари, қурилишда ер участкаларини ажратиш ишлари, қурилиш хавф-хатарларини мажбурий суғурталаш харажатлари ва бошқалар).

204-сатрда машиналар, транспорт воситалари, ускуна, асбоб ва жиҳозни сотиб олишга харажатлар (қурилиш сметасига кирадиган ва кирмайдиган) ва шунингдек, энергетика, кўтариш-транспорт ва бошқа ускунани уни доимий эксплуатация қилиш жойида монтаж қилишга, монтаж ишларининг сифатини назорат қилиш ва синаш учун кетган харажатлар (активларни яроқлик ҳолатига келтириш билан боғлиқ харажатлар) кўрсатилади. Шунингдек, асбоб-ускуна, жиҳоз, инвентарь харажатларига қуйидагилар ҳам киради: қурилиш сметасига киритилмаган машина ва ускуналар қиймати, шунингдек, йиғма - қисмларга бўлинадиган ва кўчма инвентарь бинолар ҳамда устахоналар; корхоналар учун харид қилинадиган автомобиллар, компьютерлар, ҳисоблаш ускуналари, касса аппаратлари ва бошқа асбоб-ускуналар қиймати.

205-сатрда лизинг олувчи лизингга олинган янги мулкни (молиявий лизинг) баланс қиймати бўйича акс эттиради. Лизингга олинган янги мулк қийматига сотиб олиш, етказиб бериш, лизингни ўз ҳолига келтириш, фойдаланишга яроқли ҳолатга келтириш бўйича лизингга олувчининг харажатлари киритилади.

206-сатрда 203 - 204-сатрларда акс эттирилмайдиган бошқа асосий капиталга инвестициялар кўрсатилади: қурилиш ишлари учун ер майдонларининг бўшатилиши натижасида мулкдорларга қарашли бино ва экинларнинг қийматини тўлаб бериш учун кетган харажатлар, нефть, газ ва термал  сувларни чуқур кузатув-бурғулаш ва фойдаланиш ишлари харажатлари; кўп йиллик ўсимликларни экиш ва ўстириш ишлари харажатлари; ишчи кучи, озиқ-овқат ва насл учун боқиладиган чорва харажатлари: етилган, насл учун боқиладиган қорамол баҳоси, шунингдек уни етказиб бериш учун кетган харажатлар, хўжаликда асосий подага ўтказиладиган озуқавий ва ишчи ёш чорва молларини парвариш қилиш, кўпайтириш учун кетган харажатлар; қайта ишга тушириладиган объектларда ишлаш учун мутахассисларни тайёрлашга кетган харажатлар; пудрат савдо ишларини ташкиллаштириш ва ўтказиш бўйича харажатлар: фан-техника ахборотларига мослаштирилган кутубхоналар, архив, музейлар ва ш.к. бинолар ташкил этиш харажатлари, номулкий характерга эга бўлган (бино яралишига боғлиқ бўлмаган) ерни қайта ишлаш учун капитал харажатлар; қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг таннархига алоқадор бўлмаган харажатлардан ташқаридан бошқа, асосий воситаларга юқорида айтиб ўтилмаган харажат ва маблағлар кўрсатилади. 206-сатрда тураржой учун харажатлар кўрсатилмайди.

207-сатрда 202-сатрдан (ШНҚ 4.01.16-04 нинг 2.7-бўлимига мос ҳолда) қурилиш-монтаж ишлари ажратиб берилади.

210-сатрда Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган инвестициялар акс эттирилади: Давлат Инвестиция дастурига киритилган объектлар; бюджетдан ажратилган маблағ ҳисобига бюджет ташкилотлари ва муассасалари (олий ўқув юртлари, мактаблар, шифохоналар ва бошқалар) томонидан ускуна ва инвентарлар харид қилишга харажатлар, қурилиш билан боғлиқ бўлмаган геологик қазилмаларни қидириш ва бурғулаш ишларига харажатлар.

213-сатрда Ўзбекистон Республикаси резидент-банкларидан олинган кредит маблағлари кўрсатилади.

214 ва 215-сатрларда беғараз мақсадларда олинган техник, молиявий ёрдам маблағлари; халқаро ва чет эл ташкилотлари грантлари акс эттирилади.

216 - 217-сатрларда хорижий кредитлар кўрсатилади: банклардан (чет эл банкларидан) олинган кредитлар, норезидент ташкилотлар билан савдо, лизинг шартномалари ва бошқалар.

219-сатрда асосий воситалар, бошқа корхоналардан фойдаланишда бўлганларни (импортдан ташқари) харид қилишга ва транспорт, монтаж харажатлари ва мулкчилик ҳуқуқини ўтказиш билан боғлиқ бошқа чиқимларга инвестициялар тўғрисидаги маълумотлар акс эттирилади. Бу сатрда шунингдек чет элликлар билан харажатлар ҳам акс эттирилади. 226-сатрда фойдаланишда бўлган, сотилган асосий воситалар ва тугалланмаган қурилиш объектлари олди-сотди нархда кўрсатилади. 225 ва 227-сатрларда бепул олинган ёки бепул берилган асосий воситалар қиймати ва тугалланмаган объектлар қурилиши акс эттирилади.

220-сатрда лизинг олувчи лизингга олинган мулк қийматини сотиб олиш, ўрнатиш, фойдаланишга яроқли ҳолатга келтириш билан боғлиқ бўлган харажатларни киритган ҳолда кўрсатади.

205 ва 220 сатрлардан лизинг фаолиятини амалга оширувчи юридик шахслар ва лизинг компаниялари, лизинг мулки қийматини (тақсимлангани каби, шунингдек тақсимланмагани) бу сатрда ҳисобга олмайдилар.

222-сатрда ишларни амалга оширувчилар, яъни корхона буюртмачилари томонидан тасдиқланган ишларни бажарилганлик қиймати тўғрисидаги маълумот асосида ўзларининг асосий воситаларини капитал таъмирлашга сарфланган корхона харажатлари кўрсатилади.

223-сатрда сотувчининг номоддий активни тўлаган ёки киритганлиги ҳақидаги ҳисобидан сўнг, тўловга қабул қилиш ёки тўлов асосида номоддий активларга инвестициялар акс эттирилади.

224-сатрда ўз эгалигига ер участкаларини ва бошқа номолиявий ноайланма активларни харид қилишга кетган харажатлар кўрсатилади. Ер участкаларини харид қилишга кетган харажатлар тўланган ёки тўловга олинган ҳисоблар бўйича ер ресурслари ва ер қурилмалари давлат органлари томонидан берилган ҳужжатлар асосида кўрсатилади. Ушбу сатрлар бўйича ушбу объектлардан фойдаланиш ҳуқуқларини олишга кетган харажатлар ҳисобга олинмайди, улар номатериал активлар сифатида ҳисобга олинади.


II.I бўлимни ижтимоий ва ишлаб чиқариш объектларини ишга туширишни амалга оширадиган қурувчи корхоналар тўлдирадилар.

II.I бўлимнинг бўш сатрларида белгиланган тартибда тасдиқланган, ишлаб чиқариш қувватлари ва ижтимоий соҳа объектларининг қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномасига асосланиб ишга тушириш бўйича маълумотлар кўрсатилади. (ШНҚ 3.01.04-04 "Қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш" - қурилиш норма ва қоидаларига асосан.)


3. "Саноат" бўлимида 301-сатрда ҳисобот даврида амалдаги нархларда (??С ва акцизсиз) саноат маҳсулоти (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ҳажми кўрсатилади. Шартномавий нархларда сотиладиган маҳсулот, шартномавий улгуржи нархларда ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажмига қўшилади.

Буюртмачининг тўланмайдиган хом ашё ва материалларидан ишлаб чиқарилган маҳсулот, ушбу хом ашё ва материаллар қийматини қўшмаган ҳолда 301-сатрда кўрсатилади.

Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш, ички айланма нархисиз, яъни корхонанинг ўз шахсий саноат-ишлаб чиқариш заруратлари учун ишлатадиган қисмисиз аниқланади.


4. "Ишлаб чиқарилган (кўрсатилган) хизматлар" бўлимида хизматлар деганда - ишлаб чиқариш фаолиятининг фойдали натижалари, яъни истеъмолчиларнинг буюртмаси бўйича эҳтиёжларини қондириш, лекин моддий кўринишга эга бўлмаган (моддий кўринишга эга бўлган товарларга нисбатан) фаолият тушунилади.

Хизматлар олди-сотди объекти сифатида қатнашиб ва ишлаб чиқарувчининг харажатларини тўлиқ ёки қисман қопласа, бундай хизматлар бозор хизматлари ҳисобланади.

"Ишлаб чиқарилган хизматлар ҳажми" кўрсаткичи - хизматлар истеъмолчилари, яъни юридик ва жисмоний шахсларга кўрсатилган хизматлар учун тўловлар умумий ҳажмини, шу жумладан, корхона томонидан ишчиларига кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов (ёки тўлиқ тўлов)ни акс эттирувчи қиймат ҳисобланади.

Ҳисобот давридаги хизматларнинг ҳисоби қатъиян корхонанинг бирламчи ҳисобга олиш маълумотлари асосида юритилади (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2002 йил 9 сентябрдаги 103-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2002 йил 23 октябрда 1181-сон билан рўйхатга олинган "Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси").

Иқтисодий фаолият турлари бўйича хизматлар ҳажмини аниқлашда кўрсатилган хизматларга ҳисобланган тўловлар ҳисобга олинади.

Улгуржи ва чакана савдода, овқатланиш корхоналарини қўшган ҳолда - ялпи фойда ҳажми, яъни сотилган товарларнинг соф тушуми ва маҳсулот таннархи орасидаги фарқи ҳисобга олинади. Шартнома, комиссион шартнома ва топшириқнома асосида товарларнинг олди-сотдиси билан шуғулланадиган даллолчилик корхоналари комиссион мукофотлари суммасини ҳисобга оладилар.

Суғурта хизматларининг ҳажми бевосита суғурта қилишдан тушган суғурта мукофотлари, қайта суғурталаш бўйича шартномавий суғурта мукофотларини қўшган ҳолда ва улардан қайта суғурталашга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари (бадаллари) чиқариб ташланган ҳолдаги умумий суммаси ҳисобланади.

ҳолига пуллик хизмат кўрсатиш" кўрсаткичи - хизматлар ишлаб чиқарувчиларга хизматлар истеъмолчилари яъни жисмоний шахслар томонидан амалдаги тўланган тўловлари.

Аҳолига хизмат кўрсатиш ҳисоби корхоналарнинг бирламчи ҳисоботи маълумоти  асосида ва амалда мавжуд нархларда ??Ссиз амалга оширилади.

А устунда корхоналарда ишлаб чиқарилган хизматлар номи кўрсатилади, Б устунда статистика органлари томонидан белгиланган, "Ўзстандарт" агентлиги томонидан 2006 йил 12 май O'z DT 010:2006 05-15-сонли қарори билан тасдиқланган "Фаолият турлари бўйича хизматларнинг умумдавлат таснифлагичи (ФТБХУТ)" бўйича хизматлар хос рақамлари қўйилади.


5. "Мавжуд персонал компьютерлар тўғрисида маълумотлар" бўлимини компьютер техникасига эга барча ташкилотлар тўлдирадилар.

501-сатрдан 507-сатргача бўлган маълумотлар ҳисобот даври охирига кўрсатилган кўрсаткичлар бўйича тўлдирилади.

505-сатрда (501-сатрдан) жами компьютерлар сонидан ташкилотнинг локал ҳисоблаш тармоғи (ЛҲТ)га уланган компьютерлар сони кўрсатилади. Локал ҳисоблаш тармоғи (ЛҲТ) - бир ёки бир нечта бинолар доирасида умумфойдаланувдаги алоқа воситаларидан фойдаланилмаган ҳолда, рақамли маълумотларни узатишда бир ёки ундан ортиқ юқори тезликдаги автоном каналлар воситасида боғланиб турувчи компьютерлар ва ташқи жиҳозлар гуруҳи тармоғидир. Бир ЭҲМнинг бошқа фойдаланувдаги қурилма ёки ташқи жиҳозга боғланиб туриши локал тармоқ ҳисобланмайди.

506-сатрда (501-сатрдан) корпоратив тармо??а уланган компьютерлар сони кўрсатилади. Корпоратив тармоқ  - бу жойлашган тармоғи ва боғланиш туридан қатъи назар, корпоратив маълумотлар базаси (сервери)дан фойдаланиш ҳуқуқи берилган барча турдаги компьютерларнинг жамланма тизимидир. Корпоратив тармоқ ташкилотнинг мулки ҳисобланади ва корпорация филиалларини бирлаштиради.


6. "Мавжуд автотранспорт воситалари" бўлимида ҳисобот даври охирига корхона балансида мавжуд бўлган (1-устун), техник ҳолатидан (2-устун - техник жиҳатдан соз) ва жойлашган жойидан (таъмирда, хизмат сафарида, консервацияда, ижарада ва ҳ.к.) қатъи назар, барча тур, марка ва моделдаги автомобиллар (601, 602, 603, 604, 605-сатрларда) ҳисобга олинади.

Умумий юк кўтариш қобилияти (юк машиналари, пикап ва енгил фургонлар, тиркама ва яримтиркамалар) (601 ва 604-сатрларнинг 3-устунида) ҳар бир маркадаги автомобилларнинг рўйхатдаги сонини ишлаб чиқарган завод паспорти бўйича уларнинг номинал юк кўтариш қобилиятига кўпайтириш орқали ҳосил бўлган кўпайтма йиғиндисига тенг.

Автобус ва микроавтобуслар (602 ва 604-сатрларнинг 3-устуни) ва енгил автомобиллар (603-сатрнинг 3-устуни)нинг йўловчи сиғими барча маркадаги автомобилларнинг рўйхатдаги сонини ўриндиқлар сони бўйича (ҳайдовчи жойини ҳисобга олмаган ҳолда) сиғимига кўпайтириш орқали ҳосил бўлган кўпайтма йиғиндисини англатади.Разъяснения по заполнению формы

государственной статистической отчетности 1-NTT (годовая)

"Отчет о деятельности некоммерческой организации"


1. При заполнении раздела "Финансовые показатели" и справочного раздела (стр. 401 - 414 заполняется при наличии данных по стр. 103 и в разделах III, IV) следует руководствоваться Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 1999 года N 54, и Правилами по заполнению форм финансовой отчетности, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года N 140 "Об утверждении форм финансовой отчетности и Правил по их заполнению" (рег. N 1209 от 24.01.2003 г.), а также Положением о бухгалтерских отчетах и балансах организаций, состоящих на государственном бюджете Республики Узбекистан (МЮ рег. N 1865 от 13.10.08 г.).


2. В разделе "Инвестиции в нефинансовые активы" отражаются инвестиции в основной капитал, затраты на капитальный ремонт основных средств, инвестиции в нематериальные активы и другие нефинансовые внеоборотные активы.

В строку 201 включают данные на основании актов о приемке объектов в эксплуатацию по фактической стоимости, зачисляемой на баланс.

Информация по иностранным инвестициям и кредитам представляется в национальной и эквиваленте в иностранной валютах (пересчет иностранной валюты в национальную осуществляется по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на дату совершения операции).

Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы включаются в размере фактически выполненного (произведенного) объема (независимо от момента их оплаты). Затраты на приобретение машин и оборудования, транспортных средств отражаются в фактических ценах приобретения (включая таможенные пошлины и сборы, стоимость услуг посреднических организаций, транспортные и заготовительно-складские расходы) после их поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем), в случае приобретения импортного оборудования - после момента смены собственника (по условиям контракта). Стоимость импортного оборудования, приобретенного в иностранной валюте, пересчитывается в сумы по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению, или после смены собственника (по условиям контракта). Затраты, произведенные в отчетном периоде по предоплате за строительно-монтажные работы, на приобретение оборудования, находящегося в изготовлении и в пути, и другие авансовые выплаты в освоенные инвестиции не включаются.

Строка 202 должна быть больше (на инвестиции, вложенные на строительство жилья) или равна сумме строк 203, 204 и 206.

В данные строки 202 не включают данные строк 219, 221, 222, 223, 224.

По строке 203 показываются расходы на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений: строительно-монтажные и приходящиеся на них прочие капитальные затраты, включаемые при вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную стоимость здания (сооружения).

По строке 204 отражаются затраты на приобретение машин, транспортных средств, оборудования, инструмента и инвентаря (входящего и не входящего в расчетную стоимость строек), а также затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа (расходы, связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению). В состав затрат на оборудование, инструмент, инвентарь также входят: стоимость оборудования и машин, не входящих в сметы на строительство, включая сборно-разборные и передвижные инвентарные помещения и мастерские; стоимость автомобилей, компьютеров и другой счетной техники, кассовых аппаратов и другого оборудования, приобретаемого для предприятия.

По строке 205 лизингополучатель отражает стоимость полученного в лизинг нового имущества (финансовый лизинг). В стоимость нового лизингового имущества включаются затраты лизингополучателя, связанные с приобретением, поставкой, приведением объекта лизинга в рабочее состояние.

По строке 206 отражаются прочие инвестиции в основной капитал, не перечисленные в строках 203-204: затраты по эксплуатационному и глубокому разведочному бурению на нефть, газ и термальные воды; расходы по насаждению и выращиванию многолетних культур (плодово-ягодных насаждений всех видов, озеленительных и декоративных насаждений, искусственных насаждений ботанических садов и других научно-исследовательских учреждений и т. д.); затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада: стоимость взрослого рабочего, продуктивного и племенного скота, переводимого в основное стадо; затраты на приобретение фондов библиотек специализированных организаций научно-технической информации, архивов, музеев и т. п. учреждений; капитальные затраты по улучшению земель, к которым относятся затраты неинвентарного характера (не связанные с созданием сооружений), кроме затрат, относимых на себестоимость сельскохозяйственной продукции; другие неперечисленные выше расходы и затраты в основные средства. Не включаются в строку 206 затраты на жилищное строительство.

По строке 207 из строки 202 выделяются произведенные строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений и работы по монтажу оборудования (в соответствии с пунктом 2.7, 2.8 ШНК 4.01.16-04).

По строке 210 показываются средства Государственного бюджета: объекты, входящие в государственную Инвестиционную программу, затраты на приобретение оборудования и инвентаря бюджетными  организациями и учреждениями (вузы, школы, больницы и другие), затраты на бурение и геологоразведочные работы, не связанные со строительством, за счет ассигнований из государственного бюджета

В строке 213 отражаются кредиты банков - кредитные средства, полученные от банков - резидентов Республики Узбекистан.

По строкам 214 и 215 показываются полученные средства безвозмездной технической, финансовой помощи; гранты международных и  иностранных организаций. По строкам 216 и 217 отражаются иностранные кредиты: банковские (полученные от иностранных банков), торговые, лизинговые соглашения с организациями-нерезидентами и другие.

По строке 219 отражаются сведения об инвестициях по приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении у других организаций (кроме приобретений по импорту), и объектам незавершенных строительством по цене приобретения с учетом транспортных, монтажных расходов и других издержек, связанных с передачей прав собственности. По данной строке отражаются также затраты, произведенные иностранными инвесторами. По строке 226 отражаются средства по проданным основным средствам, бывшим в употреблении, и объектам незавершенного строительства по цене сделки купли-продажи. По строкам 225 и 227 отражается стоимость основных средств и объектов незавершенного строительства соответственно приобретенных или переданных безвозмездно.

По строке 220 лизингополучатель отражает стоимость полученного в лизинг имущества, включая затраты, связанные с приобретением, поставкой, приведением объекта лизинга в рабочее состояние.

Лизинговые компании и другие юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность, стоимость лизингового имущества (как распределенного, так и нераспределенного) в строках 205 и 220 не учитывают.

По строке 222 показываются затраты предприятия на капитальный ремонт собственных основных средств на основании справки о стоимости выполненных работ, подписанных заказчиком и организацией - исполнителем работ.

По строке 223 отражаются инвестиции в нематериальные активы, на основании оплаченных или принятых к оплате счетов продавцов после оприходования и постановки нематериальных активов на учет.

По строке 224 показываются затраты на приобретение в собственность земельных участков и других нефинансовых внеоборотных активов. По данной строке не учитываются затраты на приобретение прав собственности на данные объекты, которые учитываются как нематериальные активы.


Раздел II.I заполняют организации-застройщики, осуществляющие ввод в действие объектов производственного и социального назначения. В свободных строках раздела II.I отражаются данные по вводу производственных мощностей и объектов социальной сферы, фактически принятых в эксплуатацию на основании акта приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию, утвержденного в установленном порядке (согласно ШНК 3.01.04-04 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов").


3. В разделе "Промышленность" по строке 301 приводится объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акциза), действовавших в отчетном периоде. Продукция, реализуемая по договорным ценам, включается в объем производства по договорным оптовым ценам.

Продукция, произведенная из неоплачиваемых сырья и материалов заказчика, показывается по строке 301 с исключением стоимости этого сырья и материалов.

Выпуск промышленной продукции определяется без стоимости внутреннего оборота, т. е. без стоимости той части выработанной продукции, которая используется предприятием на собственные промышленно-производственные нужды.


4. В разделе "Произведено (оказано) услуг" под услугами понимаются полезные результаты производственной деятельности, удовлетворяющие определенные потребности потребителей по их заказу, но не воплощающиеся в материально-вещественной форме (в отличие от товаров, которые являются физическими предметами).

Услуги считаются рыночными, когда они выступают объектом купли-продажи и реализуются по ценам, целиком или в значительной мере покрывающим издержки производителя услуг.

Показатель "Объем произведенных услуг" отражает общий объем денежных средств за предоставленные услуги потребителями услуг - юридическими и физическими лицами, в том числе доплат (или полной компенсации) от организаций за обслуживание их работников.

Учет услуг осуществляется строго за отчетный период на основании данных первичного учета организации (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, утвержден приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 09.09.2002 г. N 103 и зарегистрирован Минюстом Республики Узбекистан 23.10.2002 г. N 1181).

При определении объема услуг по видам экономической деятельности следует учитывать начисленные платежи за оказанные услуги.

По оптовой и розничной торговле, включая предприятия питания, учитывается валовая прибыль, которая представляет собой разницу между чистой выручкой от реализации и покупной стоимостью реализованных товаров (себестоимость). Организации, осуществляющие сделки по купле-продаже товаров в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров, указывают стоимость услуг в размере вознаграждений.

Объемами страховых услуг следует считать поступления страховых премий по прямому страхованию, включая страховые премии по договорам, принятым на перестрахование, за вычетом страховых премий по договорам, переданных на перестрахование.

Учет услуг производится в фактически действовавших ценах реализации.

Показатель "Платные услуги населению" определяется как сумма фактических платежей, полученных производителями услуг от потребителей услуг - физических лиц.

Учет платных услуг населению осуществляется на основании данных первичного учета организаций и производится в фактически действовавших ценах реализации без НДС.

В графе "А" указывается наименование услуг, произведенных организацией, в графе "Б" органами государственной статистики проставляются коды услуг по классификации Общегосударственного классификатора услуг по видам деятельности (ОКУВД), утвержденного Агентством "Узстандарт" Оz DT 010:2006 12 мая 2006 года N 05-15.


5. Раздел "Сведения о наличии персональных компьютеров" заполняют все организации, имеющие компьютерную технику.

Данные строк с 501 по 507 заполняются по указанным показателям и показываются на конец отчетного периода.

По строке 505 (из строки 501) выделяется количество компьютеров, имеющих доступ в локальную вычислительную сеть. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - группа компьютеров и периферийного оборудования, объединенных одним или несколькими автономными высокоскоростными каналами передачи цифровых данных в пределах одного или нескольких близлежащих зданий и не использующих для этого средства связи общего пользования. Соединение одной ЭВМ с производственным оборудованием или периферийными устройствами не является локальной сетью.

По строке 506 (из строки 501) выделяется количество компьютеров, имеющих доступ в корпоративную вычислительную сеть. Корпоративная сеть - это система нескольких компьютеров, имеющих право пользования корпоративными данными сервера, независимо от местонахождения компьютеров и типа соединении. Корпоративная сеть объединяет филиалы корпорации и является собственностью предприятия.


6. В разделе "Наличие автотранспортных средств" учету подлежат автомобили (строки 601, 602, 603, 604, 605) всех типов, марок и моделей, находящиеся на балансе предприятия (графа 1), независимо от их технического состояния (по графе 2 - технически исправные) и места нахождения (в ремонте, в командировке, на консервации, в аренде и т. д.), на конец отчетного периода.

Общая грузоподъемность автомобилей (грузовых автомобилей, пикапов и легковых фургонов, прицепов и полуприцепов) (графа 3 строк 601 и 604) равна сумме произведений, полученных от умножения списочного числа автомобилей каждой марки на их номинальную грузоподъемность по паспорту завода-изготовителя.

Пассажировместимость автобусов и микроавтобусов (графа 3 строк 602 и 604) и легковых автомобилей (графа 3 строки 603) определяется суммированием произведений, полученных от умножения списочного числа автомобилей каждой марки на их вместимость по числу мест для сидения, не считая места водителя.