язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Статистика. Отчетность/ Утратившие силу документы/ Бланки статистической отчетности/ Бланки статистической отчетности 2010 г./ Формы отчетов по здравоохранению/ Форма 15-Здрав (годовая). Отчет о медицинских кадрах по специальностям/ Разъяснения по заполнению формы

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар


15-здрав "Тиббий ходимлар тўғрисида давлат статистика ҳисоботи" шаклини соғлиқни сақлаш тизимидаги барча муассаса, ташкилот, олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар билим юртлари (кадрларни қайта тайёрлашни қўшган ҳолда), соғлиқни сақлаш тизимидаги илмий текшириш институтлари, ижтимоий таъминот, фармацевтик йўналишдаги даволаш-соғломлаштириш (санатория-курорт) муассасалари, мулкдорлик шакли ва қайси идорага тегишлилигидан қатъи назар тўлдиради.

Тиббий ходимлар бўйича ҳисобот ҳар бир орган, ижтимоий таъминот тиббий муассасалари, санатория ва бошқалар томонидан фаолиятининг тури ва йўналишидан қаъти назар (даволаш-профилактика, санитария-эпидемиология, дезинфекция, кадрлар тайёрлаш) ҳисобот даври охири ҳолатига назорат рўйхатлари (картотека) асосида тўлдирилади.

Кадрлар бўйича маълумот ушбу муассасада фаолият кўрсатаётган олий маълумотли ва ўрта махсус - тиббий маълумот эгаси бўлган мутахассисларга ва уларга тенглаштирилган шахсларга (давлат университетининг биология факультетини битирган врач-лаборантлар) тўлдирилади.

Ҳар бир мутахассиснинг шахсий карточкасида олий ёки ўрта махсус ўқув юртини тамомлаганлиги, мутахассислиги, диплом олгандан сўнгги тайёргарлиги (интернатура, магистратура, аспирантура), эгаллаб турган ловозими муносиблиги аттестацияси, малакасини оширганлиги ва тоифаси борлиги тўғрисида анкета маълумотлари ёритилади.

Рўйхатга фақат асосий ходимлар, шу жумладан, декрет таътилидагилар ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўрсатилган ёшга етгунга қадар болани парваришлаш бўйича таътилдагилар киритилади. Клиник ординаторлар ва аспирантлар асосий ишчилар ҳисобланадилар. Ўриндошлик асосида ишлайдиганлар бу рўйхатга киритилмайдилар.

Мутахассислиги бўйича аттестациядан ўтган ва шу мутахассислик бўйича тоифа олган врачлар, ушбу йўналиш бўйича қанча стажга эга бўлишларига ва қачон битирганлигига қарамай, ушбу мутахассисликка киради.

Тиббиёт ва илмий тадқиқот институтлари 1-бўлимни тўлдираётганларида қуйидагиларга аҳамият беришлари керак:

а) ҳисобот институт ва унинг клиникаси бўйича (агар у бўлса) бирга тўлдирилади;

б) институт ҳисоботига барча тиббий маълумотли ходимлар киритилади, шу жумладан, клиник ординаторлари, назария кафедралари, илмий, экспериментал бўлим ва лабораториялар аспирантлари киритилади;

в) клиник ординаторлар ва аспирантлар тўғрисида маълумот уларнинг мутахассислигига биноан 1-6, 8, 10, 11-устунлар ва 1-121, 125, 126-сатрларда кўрсатилади. Бундан ташқари, улар тўғрисида маълумотлар 120-сатрда кўрсатилади;

г) 5-устунда кўрсатиладиган стационар (клиника), поликлиникаси бўлмаган тиббиёт ва илмий тадқиқот институтларидаги мутахассислар ҳақидаги маълумот (кадрлар ҳаракатини ҳисобга олган ҳолда) 10, 11-устунлар маълумотига мос келиши керак.

Клиникаси (поликлиникаси) бўлган тиббиёт ва илмий текшириш институтлари, ўрта махсус ўқув юртлари, коллежлар, лицейлар жамланма ҳисоботларига барча тиббий ходимлар (шунингдек аспирантлар, клиник ординаторлар)нинг ҳаракати бўйича маълумотлар 1-6, 8-устунларга, 10-11-устунларга эса фақат илмий-тадқиқот институтлари, олий ва ўрта махсус ўқув юртлари, коллежлар, лицейлардаги мутахассислар ҳақидаги маълумот киритилади.

Ҳисоботга тиббиёт ходимларининг мутахассислиги бўйича маълумотлар киритилаётганда, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги (идоралар) врачлар, ўрта тиббий ходимлар, фармацевтика мутахассисларининг номеклатураси бўйича буйруқларига асосланиш лозим.

13-20-устунда "социал-гигиена" (2-сатр) мутахассислиги врачи бўйича фақат ижтимоий гигиена ва соғлиқни сақлашни ташкил қилиш борасида малака тоифаси, илмий даражаси бўлган мутахассислар кўрсатилади.

Ўрта махсус тиббий ва фармацевтик маълумотга эга бўлган ўрта тиббиёт ходимлари, фармацевтика бўйича ходимлар, шунингдек 1974 йилда Қизил Ярим Ой ва Қизил Хоч жамиятида очилган курсларни тугатганлар, 1966 йилдан бошлаб Тошкент шаҳрини Яккасарой туманида очилган катталарни ўқитиш марказининг "Ҳамширалик иши бўйича" курсларида ўқиган ходимлар ҳақидаги маълумотлар 96-110 "жами" қаторига киритилади. Маълумотлар мутахасисларнинг ўқув юртларида олган таълими бўйича эмас, эгаллаб турган лавозимига караб, ўрта тиббий ва фармацевтика ходимларининг тасдиқланган номеклатурасига асосан ёзилади.

Ўрта тиббий ходим лавозимини эгаллаб турган, лекин ўрта тиббий маълумотга эга бўлмаган ходимлар, масалан дезинфекторлар ҳисоботга киритилмайди.

Беморларнинг парвариши билан шуғулланувчи кичик тиббий ходимларнинг (151-сатр) фақат ўртатиббий маълумотга эга бўлганлари ҳисобга олинади (санитарлар киритилмайди).

2-бўлим "Аттестация ва малака ошириш"да малака оширганлиги ҳақида маълумотлар, эгаллаб турган ловозими бўйича аттестация қилинганлиги, малака тоифаси бўйича аттестация қилинганлиги, уларнинг натижалари ҳақида маълумотлар киритилади. Бу маълумотлар вазирлик, идора, муассасаларнинг тегишли директив ҳужжатлари ва малака ошириш, мутахиссислик олиш ва аттестациядан ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар асосида тўлдирилади.

5-сатрда шахсий иш фаолиятини юритиш учун лицензия (рухсатнома) олган врачлар сони кўрсатилади. Шулардан 6-сатрда шахсий фаолият билан шуғулланаётган врачлар сони кўрсатилади.Разъяснения по заполнению формы


Государственная статистическая отчетность по форме 15 - здрав "Отчет о медицинских кадрах по специальностям" составляется всеми учреждениями организациями, объединениями, высшими учебными, средними специальными, профессиональными учебными заведениями (включая переподготовку кадров), научно-исследовательскими институтами системы здравоохранения, социального обеспечения, лечебно-оздоровительного направления (санаторно-курортными) фармацевтического профиля независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Отчет о медицинских кадрах заполняется на основании контрольных списков (картотеки), составляемых каждым органом, учреждением здравоохранения социального обеспечения, санаторным и т.д. независимо от типа и профиля деятельности (лечебно-профилактическим, санитарно-эпидемиологическим, дезинфекционным, подготовки кадров и т.д.) по состоянию на конец отчетного периода.

Сведения о кадрах представляются на всех работающих в данных учреждениях специалистов с высшим и средним специальным медицинским образованием и лиц приравненных к ним (врачи-лаборанты, окончившие биологический факультет государственного университета).

В личных карточках на каждого специалиста отражаются анкетные сведения об окончании высшего или среднего специального учебного заведения с указанием специальности по занимаемой должности, последипломной подготовке (интернатуре, магистратуре, аспирантуре и т.д.), аттестации на соответствие занимаемой должности, повышении квалификации, наличии квалификационной категории и др.

В списки включаются только основные работники, в том числе и находящиеся в декретном отпуске и отпуску по уходу за ребенком до достижения определенного возраста согласно законодательства Республики Узбекистан. Клинические ординаторы и аспиранты считаются основными работниками. Лица, работающие по совместительству, в списки не включаются.

Врачи, прошедшие аттестацию по специальности и которым присвоена по ней категория, относятся к данной специальности, независимо от года выпуска и стажа работы по этому профилю.

При заполнении раздела 1 медицинскими и научно исследовательскими институтами необходимо иметь в виду, что:

а) отчеты по институту и клинике (при ее наличии) заполняются вместе;

б) в отчет института включаются все работники, имеющие медицинское образование, в том числе клинические ординаторы и аспиранты теоретических кафедр, научных и экспериментальных отделов и лабораторий;

в) сведения о клинических ординаторах и аспирантах показываются в соответствии с их специальностью в графах 1-6, 8, 10, 11 и строках 1-121, 125, 126. Кроме того, сведения о них заносятся в строку 120.

г) в отчетах медицинских и научно-исследовательских институтов, не имеющих стационара (клиники), поликлиники, сведения о специалистах, указываемые в графе 5 (с учетом движения кадров), должны соответствовать данным графы 10, 11.

Медицинские и научно-исследовательские институты, колледжи, лицеи, имеющие клиники (поликлиники) в сводный отчет включают сведения о движении всех медицинских работников (в том числе аспирантах, клинических ординаторах) в графы 1-6, 8, а в графу 10,11 только о специалистах, .работающих в НИИ и ВУЗах, колледжах, лицеях .

При разноске данных о медицинских работниках по специальностям следует руководствоваться приказами Министерства здравоохранения (или ведомства), Минтруда Республики Узбекистан по номенклатуре специальностей врачей, средних медицинских и фармацевтических работников.

По специальности врач "социал - гигиенист" (строка 2) в графах 13-20 отражаются сведения только о тех специалистах, которые имеют квалификационную категорию, ученую степень по социальной гигиене и организации здравоохранения.

Средний медицинский и фармацевтический персонал, имеющий среднее специальное медицинское и фармацевтическое образование, в том числе, окончивший до 1974 года курсы Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и, начиная с 1966 года, Центр образования взрослых Яккасарайского района г Ташкента по специальности "Сестринское дело", включается в отчете в строки 96-110 "всего" и по занимаемым специальностям, согласно утвержденной номенклатуры специальностей средних медицинских и фармацевтических работников, а не по полученному в учебном заведении образованию.

Сведения о лицах, занимающих должности среднего медицинского персонала, не имеющих среднего специального медицинского образования, в отчет не включаются, как например дезинфекторы.

Младшие медицинские сестры по уходу за больными (строка 151) указываются только те, которые имеют специальное образование (санитарки не включаются).

В раздел 2 "Специализация и повышение квалификации" включаются сведения о повышении квалификации, аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации на присвоение квалификационной категории и их результатах, которые заполняются согласно соответствующих директивных документов министерств и ведомств, учреждений и документов, удостоверяющих прохождение усовершенствования, специализации, аттестации.

В строке 5 приводится число врачей, получивших лицензии на занятие индивидуальной трудовой деятельностью, из них в строке 6 указывается число врачей непосредственно занимающихся частной практикой.