язык интерфейса

Внимание! Документ утратил силу.

Смотрите подробности в начале документа.


Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Жилые и нежилые помещения. Коммунальное хозяйство/ Утратившие силу акты/ Коммунальное хозяйство/ Перечень сельских населенных пунктов и расчетные сроки их обеспечения питьевой водой (Приложение N 3 к Постановлению КМ РУз от 01.06.1999 г. N 278)

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Постановлению КМ РУз

от 01.06.1999 г. N 278ПЕРЕЧЕНЬ

сельских населенных пунктов и расчетные сроки

их обеспечения питьевой водой


Наименование

населенных

пунктов

Год

обеспечения

питьевой

водой

Наименование

населенных

пунктов

Год

обеспечения

питьевой

водой

Республика Каракалпакстан

Канлыкульский районАлтынкуль

2002

Жолый

2002

Хожа ауыл

2002

Табанкол

2002

Хикмет ауыл

2002

Ашамайлы

2002

Кызыл кала

2004

Бестаз

2002

Сеткарим шийел

2001

Жалайыр

2004

Бескопир

2002Шуманайский районТогай ауыл

2010

Карлыбай

2005

Шеге ауыл

2010

Аскум

2005

Тауык ферма

2010

Ак жап

2005

Маденият

2010

Кос жап

2005

Сапар

2010

Токсан

2005

Туржан ауыл

2010

Адай

2005

Нурганий

2010

Сапар

2005

Кумбыз

2010

Караш

2005

Абилкайыр

2010

Айбуйир

2005

Заготскот

2010

Каска жол

2005

Жамбыл

2010

Карабас кол

2005

Бийдайкол

2010

Каракурбан

2005

Арпакол

2010

Байрам

2005

Майлы озек

2010

Саят ауыл

2005

Кум ой

2010

Ганибай

2005

Дарьялык

2010

Абыл ауыл

2005

Сабик алан

2010

Ештеке

2005

Сор жап

2010

Бес кудык

2005

Куан ауыл

2010

Толлы жап

2005

Коздибай ауыл

2010

Сержан

2005

Жыллы ауыл

2010

Тажен ой

2005

Мырзамурат ауыл

2005

Хожабай

2005

Темирхан ауыл

2005

Арза жума

2005

Катты кол

2005

Кадир

2005

Таза баг

2005

Тачмурат

2005

Султан ауыл

2005

Торе

2005

Ак кум

2005

Кунжили кол

2005

Кебир алан

2005

Кызыл тау

2005

Айыр там

2005

Айтжан

2005

Ак алтын

2005

Кара кол

2005

Калбай

2005

Тажимурат

2005

Ылакалы

2005

Кыпшак

2005

Моншаклы

2005

Абылла

2005

Алим жап

2005

Майлы озек

2005

Бажбан ауыл

2005

Бирлешик

2010

Даулетбай ауыл

2005

Мамый даласы

2010

Кок шолан

2005

Баскалдак

2010

Кендирли ой

2005

Баг ауыл

2010

Енбекши

2005

Келлеаскан

2010

Шамамбет

2005

Абат жап

2010

Кыят

2005

Дадек ауыл

2010

Тогызак

2005

Какажан ауыл

2010

Каржаубарас

2005

Сарыкол ауыл

2010

Каттыкол

2005

Ережеп ауыл

2010

Жакыл ауыл

2005

Гарры ауыл

2010

Сайып ауыл

2005

Шеге таска

2010

Найман

2005

Ферма там

2010

Кунхожа

2005

Алла-кулы

2010

Омирзак

2005

Тектурмас кошер

2010

Жана кала

2005

Алий ауыл

2010

Хожакопир

2005

Серикбай ауыл

2010

Сарманбайкол

2005

Жумелек ауыл

2010

Жаланаяк

2005

Нурбай ауыл

2010

Нукусский районКок суу

2005

Шагал копир

2006

Туатай

2000

Кызыл уй

2006

Уш агин

2001

Тарлы

2002

Шиут аул

2002

Толыс

2006

Жидели

2006

Токтау

2006

Рамбердиев

2010

Махсым аул

2001

Шортанбай

2010

Адай аул

1999

Калли жагыс

2006Бозатауский районАрпакол

2001

Богетли

2003

Казанкеткен

2002

Правда

2003

Суснарым

2002

Аснантай

2006

Кусханатау

2002

Шылымкол

2006

Уйгуркол

2002

Хамза

2006

Копаккол

2002

Порлытау

2004

Каракалпак

2002

Монынкол

2004

Коксу

2003Ходжейлийский районст. Хатеп

1999

Нариман

2002

Теренсай

2000

Кызылкунде

2000

Кайыр ауыл

2010

Ешан ауыл

2001

Тубиркул ауыл

2000

Донызлы

2000

Шаншар ауыл

2010

Торежанауыл

2001

Ак кора

2010

Жындыкум

2005

Туркмен ауыл

2010

Токалауыл

2003

Жамбыл

2010

Бозховли

2000

Ак кум

2010

Байнагой

2001

Даулетбай ауыл

2010

Азатлык

2000

Кайырберди ауыл

1999

Сарыхан

2002

Ауез ауыл

2010

Кыят ауыл

2000

Мамый

2001

Жанакала

2004

Нуржан

2010

Мукимий ауыл

1999

Базарбай ауыл

2010

Жолайыр

2002

Гулистан

2001

Айткушли

2007

Баймаклы

2010

Уйшин ауыл

2010

Кок суу ауыл

2007

Бозхавли

1999

Нарымбай ауыл

2009

Кенегес

2000

Халмурат ауыл

2007

Аталик ауыл

2008

Кара терен ауыл

2004

Ташаул

2001

Сары шырын

2000

Хан жап

2010

Коне таслы жап

2001

Найманкуль

2002

Таза таслы жап

2003

Махрейм аул

2004

Каракол ауыл

2010

Шаудр айланва

2010

Туркмен ауыл

2010

Акпан аул

2009

Бакшылык

2010

Найман туба

2005

Амир Тимур

2010

Дукан аул

2004

Кумбыз ауыл

1999

Шатраук

2010

Тауша ауыл

1999

Ак жап

2010

Шадлык

1999

Тарнау аул

2010

Нурке ауыл

2010

Байрам аул

2007

Саманкуль

2010

Колап аул

2000

Бай жап

2010

Арка сурим

2008

Камас шалы

2009

Шора аул

2010

Дийхан ауыл

1999

Уйгыр аул

2003

Камал сага

2005

Найман

2010

Туба

2000

Агартыу

2000

Машин жап

2009

Боранлы

2000

Кмжыккан

2010

Алим аул

2003

Жана жер

2010

Бегжам аул

2009

Байрам ауыл

2010

Каракол

2010

Гаур кала

2000

Ак терек

2010

Жана жап

1999

Шахан кол

2001

Акшунгул

2000

Таза баз

2000

Чимбайский районУлкен жадик

2000

Оржап ауыл

2000

Боздагы конши

2010

Мынжыр

2005

Комдагы ауыл

2010

Кошкар жыккын

2010

Канлы ауыл

2002

Салыкеш

1999

Шокарык

2010

Дарибай

2002

Абад ауыл

2005

Калмек

2005

Косаман анна

2010

Костамгалы

2005

Бессары

2005

Бескемпир

2005

Таза-талап

2005

Жаримбет

2005

Шериуши ауыл

2002

Арабай байбише

2010

Хожан кол

2005

Шанышбай

2010

Шерииуши

2010

Баганалы

2005

Кепе ауыл

2005

Копсокыр

2005

Кулы там

2005

Салтыр

2010

Аралбай

2002

Кайшылы

2002

Куйын

2010

Боклыктай

2005

Кыпшак

2010

Казаяклы

2010

Санмурын

2005

Кырык

2010

Жадик

2005

Сазан-жап

2010

Карлыбай

2005

Тамлы кум

2010

Анна

2005

Кырыкбай

2010

Кырык

2000

Палуан

2010

Турсын

2010

Алламурат

2005

Манжиули

2005

Кыпшак

2005

Улкен куйын

2010

Таубас

2005

Онеки уй

2010

Костамгалы

2010

Аралбай

2005

Уста

2005

Таза-жол

1999

Мазин

1999

Анна ауыл

2000

Баба

2005

Бажбан

2005

Бексыйык

2010

Манжиули

2010

Курбанкул

2010

Картжан

2005

Бессары

2005

Ет союз

2005

Аралбай

2010

Шегара терек

2010

Аралбай сагый

2001

Бозатау

2010

Жагалтай

2010

Акмангыт

2010

Аралбай насыр

2010

Жанлы мангыт

2002

Аббас ауыл

2005

Шуйит

2010

Кулман

2010

Орта жаманша

2010

Аббас караган

2005

Ушбас

2000

Акмангыт

2010

Нокис

2010

Жаманша

2005

Казак ауыл

2010

Аршан

2010

Тонмойын

2010

Анна

2010

Тазжанлык

2005

Аралбай

2001

Кара мангыт

2010

Кайшылы

2001

Каражан

2005

Сарман жап

2010

Шуйит жап

2010

Гарга

2005

Гоне кала

2000

Сейпил

2005

Отау жап

2010

Нокер кол

2005

Томенги жаманша

2010

Актогын

2005

Халмурат

2000

Арсары

2005

Оржап сага

2005

Шуйит

2010

Кегейлийский районШыныбай

2002

Кырык оймаут

2005

Елиубай

2010

Манжули

2005

Кыпшак

1999

Айтеке шериу

2010

Жанлык мангыт

2002

Аралбай

2010

Жаманша

2000

Назархан

2010

Отеген

2010

Шымшык ой

2010

Есебай

2002

Бессары-2

2002

Кутет

2001

Нанбай

2010

Тгамгалы

2001

Саймахан

2010

Уш там

2005

Жети толе

2000

Алты там

2000

Кайшылы

2000

Хожа

1999

Ябы

2000

Шуйт

2005

Айтеке

2000

Катаган

2005

Бексиык

2001

Ажым

2002

Казах аул

2001

Аршан

2000

Жаран

2001

Жанабазар

2002

Басар

2001

Кара ой

2002

Тубай

2001

Уйгыр

2005

Ишан кала

2002

Пахтакеш

2005

Ешкили

2002

Мамыкшы

2005

Санмурын

2002

Кенегес

1999

Естек

2010

Кылкалы

2001

Айтеке

2005

Естек

2010

Гарга тубек

2005

Ашамайлы

2010

Жаман

2005

Байымбет

2002

Казаяклы

2005

Бес кудык

2005

Каллы жагыс

2010

Ак тогын

2005

Айтеке

2010

Омир кенегес

1999

Кыйсык терек

2010

Агартыу

2010

Абдал

2002

Алтымшак

2010

Канжыгалы

2002

Ток мангыт

2010

Шарьяр

2002

Шуйт

2010

Салтыр

2005

Казы кенегес

2010

Елтек

2005

Аралбай

2000

Куралпа

2000

Казаяклы бог

2000

Он там

2000

Айтеке кызыл

2001

Шунак

2000

Салтыр кыпшак

2001

Айтеке

2005

Казак ауыл

2002

Каллы жагыс

2005

Жалпак жап

2001

Шынлы

2005

Кайшылы кол

2000

Анна

2010

Бессары-1

2000

Байраклы

2010

Айтеке-1

2001

Бек сынык

2005

Кыпшак-1

2010

Богылтай

2005

Тогыз уй

2010

Шериуши

2005

Куутелпек

2005

Аралбай

2001

Бердихан

2005

Казаяклы

2010

Майлы балта

2010

Хожа

2010

Гулеке

2000

Кырык

2010

Айтеке бек

2005Амударьинский район
Мулкдор

2002

Кук дарё

2001

Сапашбой

2002

Кирк узак

2005

Кумсангар

2002

Мойли кул

2010

Тор-яп

2002

Бекбой

2010

Нукус калъа

2002

Кабаш

2002

Сари-той

2002

Полвонбой

2005

Мулла шол

2001

Чапгал калъа

2005

Айимбат

2001

Туёкли

2010

Угизбой

2001

Тома

2010

Акбош калъа

2001

Буз ёп

2010

Хитой

2002

Ишчи кабаш

2010

Жангал бог

2005

Шогол овул

2002

Кулон

2005

Ос овул

2002

Туркман овул

2001

Шайх калъа

2010

Канжигали

2005

Чакча

2010

Пишкакли

2005

Тоза калъа

2010

Ваким яп

2010

Шарау калъа

2010

Маттар яп

2010

Махсим овул

2010

Кум яп

2010

Мурат Камол

2005

Корагай

2010

Кизил йул

2005

Жумабай сага

2010

Ушок

2005

Буз

2010

Нугон имом

2005

Бой овул

2002

Кора кипчак

2005

Уч ёп сога

2002

Кассоб калъа

2005

Кумли

2002

Октов буз-ёп

2002

Чагал ёп

2005

Корамон

2002

Кипчак

2005

Юкори тувилга

2002

Кайровул

2005

Урта калъа

2001

Кукча

2005

Арна буй

1999

Аючи

2005

Вохум

1999

Чунок

2005

Бог

2001

Бег овул

2005

Бужук кул

2001

Ишан калъа

2002

Панашам

2002

Тоза калъа

2002

Жан пас

2002

Уюшин

2002

Буз ёп

2002

Беш том

2002

Анна ураз

2005

Кизил чоли

2000

Божмон калъа

2005

Аламчи

2000

Аланг овул

2005

Ишон овул

2005

Канатбой

2010

Жамол хужа

2005

Чордара

2010

Кишлик

2005

Жанпас - 2

2010

Ктай яп

2005

Коражон

2010

Куна босу

1999

Сари овул

2002

Тоза босу

1999

Яримчи

2005

Жийдали кулон

2000

Буз овул

2010

Кургон (или Аяк калъа)

2001

Атов

2001

Ишан калъа

2001

Мусофир

2001

Сейд овул - 1

2001

Кук узок

2005

Сейд овул - 2

2002

Чорбог

2005

Нукус овул

2002

Мехнаткаш

2005

Кунгрот овул

2005

Бирлашган

2002

Жумуртау

2005

Такир калъа

2010

Назархон

2000

Озодлик

2010

Жалпок жап

2001

Жумуртау

2002

Берунийский район
Курбог

2005

Бустон

2010

К.Аскар

2005

Янгиобод

2010

Эшон

2010

Куралпа

2010

Булиш

2010

81 мост

2010

Сарайкул

2010

Маданият

2010

Бадамбаш

2005

Тоза бог

2010

Уразбай аул

2005

Пахтакор

2010

Хирли кала

2010

Илонлн кала

2010

Дустлик

2010

Алман

2000

Оби хает

2010

Бозовул

2006

Илгорлар

2010

Кахрамон

2006

Чинобод

2010

Пахтачи

2006

Куккуз

2010

Толлик

2010

Лолазор

2010

Пахтабад

2002

Навоий

2006

Сарикоп

2001

Бобур

2010

Центр

2006

Гулистон

2010

Енгиер

2001

Нурота

2006

Кошкинбай

2002

Абат

2010

Нурманбай

2006

Шайимбет оба

2010

Алмазар

2006

Ундириш

2010

Бирлик

2002

Таза нур

2010

Кесиктау

2006

Мукимий

2010

Борлитау

2006

Кара тобе

2001

Карасор

2010

Еш куч

2000

Марказ

2010

Дустлик

2002

Алгабас

1999

Пахтакор

2005

Пахтакор

2001

Элликкалинский район
Гулдурсин

2002

Нисан

2000

Каракум

2001

Кемпиртоба

2002

Навоий

2003

Аязкала

2010

Наринжонбобо

2003

Вайсхожа

2008

Чарвадор

2005

Олатли

2006

Кизил ярим ой

2002

Сувхарас

2008

Амиробод

2004

Думанкала

2005

Пахта бирлик

2009

Чулкувар

2000

Дашкала

2004

Кучатзор

2002

Гулдурсин

2005

Кулобод

2006

А.Каххор

2009

Узбекистан

2006

Янги арик

2009

Ахунбабаев

2008

Янгиер

2010

Янгиобод

2007

Кумбаскан

2001

Зияли

2007

Чукуркак

2010Муйнакский район
Шагырлык

2001

Каражар

2002

Таллык

2001

Ушозек

2002

Амударья

2001

Кзылжар

2002

Кипчакдарья

2002

Саркырауык

2003

Караузякский район
Каракол

2001

Донгелек кора

2006

Шауджейли

2001

Акполат

2002

Майлыбалта

2001

Аталык

2002

Дилекешокат

2001

Кошкарбай

2003

Байбура

2000

Кырык

2002

Исахожа

2003

Гоне есим

2002

Али шеп

2003

Нурым тубек

2005

Казах жылга

2002

Жуанкум

2002

Ларбогет

2004

Кандекли

2001

Саганай

1999

Султамурат

2003

Кыпшак аул

2000

Сейтекжап

2004

Сайман аул

2001

Казаяклы

2004

Ыргаклы

2000

Темирхан

2001

Костам

2000

Хожааул

2005

Дауликол

2001

Нурымжер

2004

Даулетой

2000

Жолдасбайаул

2003

Каратал

2000

Отеген аул

2003

Кепе

2003

Белкум

2002

Кырык

2003

Дарья бойы

2005

Казаяклы

2003

Кыпшак аул

2004

Косаншыганак

2001

Ферма

2003

Шайханакопир

2000

Бескемпир

2005

Костамгалы

2002

Умбет

2003

Бессары

2002

Батык

2003

Карамойын

2003

Канжыгалы

2000

Хаким аул

2003

Наупир

2000

Акбетли

2003

Рсымбет

2003

Курбан аул

2003

Уснат колдаулы

2003

Кобейшунгил

2003

Жалгыз кум

2002

Тажек

2000

Торебек

2004

Майшы

2000

Есбердиказаяклы

2004

Казах аул

2003

Сабык

2001

Мазин

2002

Теристамгалы

2002

Кулкихожак

2002

Кыпшак

2002

Карынжеген

2002

Кандекли

2001

Шыйыкаул

2001

Атамурат

2001

Нурланаул

2003

Шеримбет

2002

Каршыгалы

2002

Тогайлык

2004

Карлыбайкопир

2004

Самат

2003

Хожак

2003

Карамойын

2002

Аккол

2003

Таз

2004

Кайшылы

2003

Тойберген

2002

Улкен Койбак

2004

Кийикбай кост

2004

Дагар аул

2003Кунградский район
Билим туу

2006

Саят

2010

Ашамайлы

2006

Ашамайлы

2010

Жеткиншек

2006

Машан

2010

Тан нуры

2006

Кум ауыл

2010

Максым ауыл

2006

Сагыр аул

2003

Авангард

2006

Кошетер

2005

Айран

2002

Кара курсак

2002

Кыят

2002

Еркин

2006

Жана бирлик

2010

Костерек

2006

Бостанлык

2010Андижанская область
Андижанский район
Нефтепром

2004

Янги хаёт

2010

Баликчинский район
Ёвкесак

2002

Тупайл

2001

Избасканский район
Кум куча

2001

Коракалпок к.

2002

Мархаматский район
Катта найман

2005

Лумби

2005

Кичик найман

2001

Тайт

2006

Алтынкульский район
Янгиобод

2001

Кашкар дулан


Мамаюсуфчек

2004Пахтаабадский район
Бараж

2002

Гулистон

2001

Чувама

2004

Бодираковод

2008

Шахриханский район
Шафтолизор

2005Кургантепинский район
Кукбулок

2005Бухарская область
Алатский район
Шераклар

2001

Кумкашон

2005

Козиработ

2011

Евкент

2010

Усмоншех

2000

Шуркошон

2002

Косим арик

2005

Бахринбаёт

2005

Бустон

2001

Шеркишлок

2010

Ёш-ботир

2010

Конгирод

2005

Катортепа

2011

Усмон-шех

2010

Асажом

2005

Дилькор

2005

Заргаркайрок

2010

Корлик

2000

Кук-куз - 1

2001

Хасабуйи

2001

Кук-куз - 2

2005

Холбек

2011

Денав

2005

Опшок

2010

Бикач

2011

Бонги

2010

Пичокчи

2010

Байрохожи

2005

Баландмачит

2010

Мир-Обод

2010

Давлатбой

2001

Кесакли

2010

Аджейрон

2010

Бог кишлок

2000

Тузалли

2005

Жумабозор

2005

Очбек

2001

Човдур

2010

Ганчи-Чандир

2010

Кундали

2005

Бурибек Чандир

2005

Мухтор

2001

Хидрайли

2012

Томжик

2010

Бустон

2005

Иттифок

2010

Чагас

2000

Узбекистон

2001

Талконсайёт

2000

Кулчовдур

2005

Сало-коровул

2001

Хужаковлот

2005

Буржок

2010

Олот (п.комс-обод)

2010

Кассоб байёт

2010

Хамза Кирпишон

2010

Катта баёт

2010Бухарский район
Гилембоф

2005

Обиторат

2010

Жуиодок

2005

Жуборча

2001

Туркон

2010

Кафтаул

2005

Кучкумар

2010

Юзон

2011

Работ

2010

Коракулон

2005

Дехча

2010

Кучкича

2005

Божок

2010

Тошмачит

2005

Сафкарда

2010

Кумработ

2011

Вагозкент

2001

Кози Саид

2011

Корабобо

2000

Каллон

2001

Мижона

2010

Мохитабон

2012

Работак

1999

Авгонон

2011

Ёржон

1999

Тахмач

2012

Кулба

1999

Тахмачиболо

2001

Хитоён

2010

Амиробод

2013

Талигандум

2001

Арабхона

2010

Сангисабз

2000

Огар

2014

Буламахурон

2000

Сувчикар

2010

Юкори Кобдин

2010

Талалиён

2010

Куйи Кобдин

2010

Работ

2014

Кушхона

2001

Кулурун

2005

Зирабод

2010

Юринпоён

2013