язык интерфейса

Внимание! Документ утратил силу.

Смотрите подробности в начале документа.


Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Жилые и нежилые помещения. Коммунальное хозяйство/ Утратившие силу акты/ Коммунальное хозяйство/ Перечень сельских населенных пунктов и расчетные сроки их обеспечения природным газом (Приложение N 4 к Постановлению КМ РУз от 01.06.1999 г. N 278)

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Постановлению КМ РУз

от 01.06.1999 г. N 278ПЕРЕЧЕНЬ

сельских населенных пунктов и расчетные сроки

их обеспечения природным газом

Наименование

населенных

пунктов

Год

обеспечения

природным

газом

Наименование

населенных

пунктов

Год

обеспечения

природным

газом

Республика Каракалпакстан
Канлыкульский район
Бестаз

1999Шуманайский район
Кумбыз

2005

Кунжили кол

2005

Абилкайыр

2005

Кызыл тау

2010

Заготскот

2005

Айтжан

2010

Жамбыл

2005

Кара кол

2010

Бийдайкол

2005

Хантекли

2005

Арпакол

2005

Шомак кол

2005

Майлы озек

2010

Мамый даласы

2010

Кум ой

2010

Дадек ауыл

2010

Дарьялык

2010

Какажан ауыл

2010

Моншаклы

2010

Сарыкол ауыл

2010

Кендирли ой

2005

Ережеп ауыл

2005

Хожакопир

2005

Гарры ауыл

2010

С апар

2010

Шеге таска

2010

Айбуйир

2005

Ферма там

2005

Каска жол

2010

Алла-кулы

2010

Карабас кол

2010

Тектурмас кошер

2010

Каракурбан

2010

Алий ауыл

2010

Байрам

2005

Серикбай ауыл

2005

Хожабай

2010

Жумелек ауыл

2010

Арза жума

2010

Нурбай ауыл

2010

Тачмурат

2010Бозатауский район
Агартыу

2000

Правда

1999

Арпакол

2002

Аспантай

2000

Кусханатау

2001

Шылымкол

2000

Каракалпак

1999

Хамза

2000

Коксу

1999

Порлытау

1999

Богетли

1999

Моиынкол

2006

Ходжейлийский район
Ак кора

1999

Туркмен ауыл

1999

Чимбайский район
Бажбан

2001

Аккала

2001

Картжан

2000

Салтыр

2000

Ет союз

2002

Аралбай

2000

Шегара терек

2005

Аралбай сагый

2000

Бозатау

2005

Жагалтай

2001

Ушбас

2001

Аралбай насыр

2002

Нокис

2001

Аббас караган

2001

Отау жап

2005

Карасыйрак

1999

Томенги жаманша

1999

Акмангыт

2002

Оржап сага

2005

Жаманша

1999

Арабай байбише

2010

Аршан

2005

Шанышбай

2010

Шуйит

2010

Баганалы

2002Кегейлийский район
Жанлык мангыт

2002

Байулы

1999

Алты там

2000

Гулеке

2000

Кара ой

2002

Айтеке бек

2005

Уйгыр

2005

Кырык оймаут

2005

Естек

2010

Манжули

2005

Агартыу

2010

Айтеке шериу

2010

Айтеке т/талап

1999

Аралбай

2010

Аралбай

2000

Назархан

2010

Казаяклы бог

2000

Шымшык ой

2010

Айтеке кызыл

2001

Кыпшак-2

2010

Салтыр кыпшак

2001

Бессары-2

2002

Казак ауыл

2002

Нанбай

2010

Жалпак жап

2001

Саймахан

2010

Аралбай 5 сары

1999

Аккудук

1999

Кайшылы кол

2000

Бексиык

2001

Шериуши комс.

1999

Абдал

2002

Бесли айтеке

1999

Канжыгалы

2002

Казаяклы

1999

Шарьяр

2002

Бахсы

1999

Салтыр

2005

Бессары-1

2000

Елтек

2005

Айтеке-1

2001

Байраклы

2010

Кыпшак-1

2010

Богылтай

2005

Тогыз уй

2010

Шериуши

2005

Куутелпек

2005

Кыпшак

1999

Бердихан

2005

Курама

2001

Майлы балта

2010

Кепе

2000

Коп сокыр

1999Амударинский район
Хужа кул

2002

Мойли кул

2010

Жумуртау

2002

Бекбой

2010

Жалпок жап

2005

Ишчи кабаш

2002

Кук дарё

2005

Юкори тувилга

2005

Кирк узак

2005

Мехнаткаш

2005

Берунийский район
Шайимбет оба

2002

Тинчлик

2005

Кара тобе

2000

Дустлик

2005

Еш куч

2001

Пахтабад

2000

Дустлик

2002

Сарикоп

2005

Пахтакор

2005

Центр

2005

Янгиобод

2001

Енгиер

2005

Куралпа

2001

Кошкинбай

2005

81 мост

2002

Нурманбай

2005

Алман

2000

Алмазар

2005

Бозовул

2001

Бирлик

2005

Кахрамон

2005

Актау

2005

Пахтачи

2005

Кесиктау

2005

Толлик

2010

Борлитау

2010

Мехнаткаш

2005

Карасор

2005

Намуна

2005

Халкабад

2002

Ешлик

2002

Алгабас

2001

Каншартал

2000

Пахтакор

2002

Ахунбабаев

2005

Хожа ауыл

2000

Бийбазар

2000Элликкалинский район
Пахта бирлик

2000

Нисан

2002

ц.у Бухан Мерей

2000

Кампиртопе

2001

Чукуркак

2002

Кумбаскан

2001

Муйнакский район
Шагырлык

1999

Каражар

2003

Таллык

1999

Ушозек

2001

Амударья

1999

Кзылжар

2000

Кипчакдарья

1999

Саркырауык

2004

Караузякский район
Дилекешокат

2000

Жуанкум

2000

Исахожа

2000

Кандекли

2000

Али шеп

2000

Султамурат

2001

Кыят

1999

Сейтекжан

2001

Казах жылга

2000

Казаяклы

2001

Ларбогет

2001

Дарья бойы

2001

Кыпшак аул

2002

Бескемпир

2001

Сайман аул

2001

Умбет

2001

Костам

2001

Батык

2002

Дауликол

2001

Центр Куралпа

1999

Даулетой

2000

Канжыгалы

2001

Улкен Койбак

2001

Отеген коржын

2002

Жалгасбайаул

2001

Наупир

1999

Кишикойбак

2001

Рсымбет

2002

Куыс аул

2001

Уснат.колдаулы

2002

Дагар аул

2001

Жалгыз кум

2001

Донгелек кора

2005

Торебек

2001

Жалангаш

2005

Есбердиказаяклы

1999

Кыпшакбуран

2005

Атамурат

2002

Тас шокы

2005

Шеримбет

2002

Нурым тубек

2001

Тогайлык

2000

Кунградский район
Максым ауыл

2010

Машан

2010

Ашамайлы

2010

Квкли кол

2010

Тахтакупырский район
Карагаш.

2000

Лесхоз

2000

Атакол.

2000

Абатауыл

2000

Турткульский район
Оразкала

2002

Озодлык

2005

Атчапар

2001

Такыр

2010

Базирган

2002

Сувярган

2000

Янбашкала

2002

Галаба

2005

Актам

2002

Мустакиллик

2005

Кумбаскан

2006

Яйма

2010

Мехнадобод

2010

Яхтилик

2010

Янгиовул

2010

Дингли

2010

Аккамыш

2010

Дустлик

2010

Тазаиул

2005

Гулистан

2010

Узбекистан

2010

Зарбдор

2010

Акбашлы

2005

Кулатау

2010

Тазаарна

2010

Мешикли

2010

Дехканбирлик

2005

Атовба

2010

Каттаган

2010

Акдигир

2010

Андижанская область
Андижанский район
Бутакора

2005

Дулдур

2008

Коммуна

2005

Отчопар

2008

Маориф

2006

Нефтепром

2009

Чумбогич

2003

Окмозор

2010

Шуро

2005

Орол

2010

Асакинский район
Кипчак

2000Балыкчинский район
Маслахат

2001

Пучугой

2009

Сарнаул

2002

Тулкиобод

2007

Етти кашка

2009

Товулди

2008

Эски Хакулабад-1

2005

Халфакишлак

2009

Догистон

2005

Маллачек

2010

Янги кишлак

2007

Октепа

2006

Эски Хакулабад-2

2009

Янги кишлак

2008

Джалалкудукский район
Пахта фронт

2001

Тешик той

2010

Ташкилот

2002

Хакикат

2005

Каратегинчи

2003

Ёвкесак

2006

Каттаполвон

2004

Дехконобод

2005

Андижон

2005

Куртки

2010

Акча

2006

Тупайл

2010

Кайирма

2007

Болгария

2010

Охунбобоев

2007

Чекатожик

2008

Ок булок

2006

Кукалам

2007

Ибрат

2007

ГЭС

2009

Кармиш

2008

Куткар

2010

Абдуллабий

2009

Оламайдон

2002

Кутарма

2009Избасканский район
Кум куча


Коракалпок к.

2004

Лугимбек к.

2006

Кумарик

2005

Хакулобод к.

2008

Куш-куприк

2000

Навжур к.

2006

Дарёбуйи

2000

Ровот к.

2007

Сорбош

2001

Чек к.

2010

Овул

2003

Янги Хаёт к.

2010

Тошлок

2004

Олмазор к.

2010

Бирлашган

2005

Гулистон к.

2010

Дустлик

2006

Дашт к.

2001

Янгизамон

2004

Элатан к.

2005

Наврузобод

2007

Кипчок овул к.

2002

Бустон

2005

Мархаматский район
Катта найман

2005

Янги хаёт

2006

Кичик найман

2006Алтынкульский район
Янгиобод

2002

Гулистон

2000

Шайхислом

2007

Кипчак

2004

Кушкуприк

2000

Мамаюсуфчек

2003

Мамасоличек

2000

Кашкар дулан

2008

Узункуча

2000Пахтаабадский район
Омонжура

2005

Кайир

2005

Бараж

2004

Арабкишлок

2007

Чувама

2004

Такачи

2005

Бойкечик

2000

Хила

2005

Куприкбоши

2001

Избоскан

2006

Турабод

2004

Бодираковод

2004

Елгизбог

2006

Киргизкургон

2005

Коракургон

2008

Бутакора

2003

Миян

2005

Янги турмуш

2000

Улугнорский район
Ок-бош

2009

Такали

2005

Янгиобод

2003

Андижон

2008

Янги баликчи

2005

Бустон

2004

Мингчинор

2005Шахриханский район
Ровот

2000

Шафтолизор

2000

Кушкунок

2000

Урмонзор

2000

Кургантепинский район
Ижтимоят

2001

Суткон

2009

Бустон

2001

Манас

2004

Бирлашган

2000

Кизил тукай

2005

Озод

2003

Охунбобоев

2006

Дустлик

2004

Ёртибош

2004

Кукбулок

2005

Олтинсой

2005

Бухарская область
Алатский район
Мухтор

2001

Саин-коровул

2005

Иттифок

2010

Хужаковлот

2005

Узбекистон

2010

Олотг (п.комс-обод)

2000

Кулчовдур

2010

Хамза Кирпишон

2000

Вабкентский район
Чоррабод

2000

Шамсиобод

2000

Мирсулаймон

2001

Кулбачин

2000

Арабхона

2001

Дилором

2001

Чурикалон

2000

Гайрони

2010

Бешрабо

2000

Бодомча

2010

Муминобод

2000

Хайробод

2010

Астарбоб

2000

Асбоб

2010

Мурдашуйлар

2000

Кумрабод

2010

Бакалон

2000

Облогуй

2005

Бадой

2000

Арабхона

2005

Хужаработ

2001

Хосрабод

2005

Буйинтурик

2005

Киргизон

2000

Бешрабод (гарбий)

2005

Работ

2000

Бешрабод (шаркий)

2010

Асбоб

2001

Хосрабод

2010

Чукуркуча

2010

Бобошех

2010

Янги-Мачит

2010

Розмоз 1

2010

Калмоклар

2010

Розмоз 2

2010

Бойкозон

2010

Элач

2010

Бахшиён

2010

Болтабек

2010

Гутпариш

2010

Гулистон

2010

Буркут

2010

Хусикуф

2001

Тотор

2010

Сартарошлар

2000

Эхсон

2010

Токидуз

2000

Саркор

2010

Минглар

2000

Найман

2010

Халвогарон

2010

Кумрабод

2005

Кучахур

2010

Гулистон

2005

Сактафон

2010

Тераклик

2010

Сариосие

2010

Тешиктепа

2000

Буччала

2010

Дахана

2000

Кумушкент

2005

Гарибшох

2001

Кукинча

2000

Кулхатиб

2001

Хужапорсор

2000

Мукайим

2005

Сорин

2000

Катаган

2005

Работихоса

2010

Калтаработ

2000

Бехтуси

2000

Огаре

2000

Кипчог

2000

Янгикент

2001

Тожиклар

2000

Хумриен

2001

Пушмон

2000

Толпушмон

2001

Жондорский район
Янги-Ер

2000

Янгимозор

2001

Бузер

1999

ст.Яккатут

2001

Дехконобод

1999

Кусала

2000

Янгиобод

1999

Киргичи

1999

Уба

1999

Обдуз

2000

Давча

2000

Кишлокча

1999

Лоло

2005

Хосакор

1999

Дурмонон

2000

Жанапар

2001

Работ

2000

Козикент

1999

Мохонкул

2000

Умархужа

2001

Мохонкул

2000

Рахимобод

2001

Болин

1999

Тонгоша

1999

Аскарча

2000

Кипчок

1999

Хужахайрон

1999

Андижон

2001

Огар

2000

Чандир

2001

С.Одилов

2001Каганский район
Паракти

1999

Хучкаб

2001

Сиезпоен

2001

Дечаобод

1999

Метробод

2000Каракульский район
Янги-обод

2001

Коракулончи

2010

Куввача

1999

Жигачи

2010

Янгиобод

2001

Осиё

2010

Хастурда-Кулончи

2001

Вахим

2010

Корахожи

2010

Кетмондугди

2010

Караулбазарский район
Сардоба

2000

145 разъезд

2000

Пешкунский район
Арабон

2000

Сарикунда

2000

Ерика

2000

Наберахужа

2000

Кулмири

2000

Жонхуроз

2001

Кургон

2000

Гулхалон

2001

Махалла

2000

Пахтаобод

2001

Миенижуй

2001

Чалмагадой

2001

Угилон

2002

Шоботи

2010

Харохари

2002

Жонгельды

2010

Декдавон

2002

Калота

2010

Кучок

2000

Учкудук

2010

Мангитон

2000

Сафрон

2010

Шафирканский район
Чигатой

2000

Янгиобод

2005

Боботордаз

2005

Арабхона

2010

Кизилон

2005

Жилвон

2010

Корабош

2005

Жуйработ

2000

Болоируд

2000

Доригар

2000

Руболар

2000

Ж.Орипов

2001

Ю.Болоируд

2000

Махаллакози

2010

Назаробод

2000

Гулбог

2010

Кайрагоч

2000

Пахтаобод

2001

Богишамол

2005

Жилавдон

2010

Работча

2005

Жилвон

2010

Мехнатобод

2010

Халажиен

2000

Джизакская область
Бахмальский район
Сарой

2003

Каттакишлок

2005

Курбулок

2010

Жадик

2005

Тайпоксой

2002

Сутлибулок

2005

Гулобод

2003

Дувлат

2004

Янги бог

2001

Нушкент

2008

Куштепа

2001

Бахмал

2005

Урай

2001

Шойбек

2005

Кудук

1999

Кирккишлок

2005

Шодмон

1999

Кургон

2007

Янги Кишлок

2000

Беккелди

2007

Олмазор

2001

Илончи

2008

Чангал

2001

Уйлукма

2008

Карапчи

2001

Дам олиш зонаси

2009

Миср

2001

Мугол

2005

Жар

2001

Коратош

2006

Янги хаёт

2001

Катортол

2005

Сой

2001

Мавтан

2006

Дусмат

2001

Бустон

2005

Коракурсок

2004

Урта

2004

Тенгали

2001

Шурбулок

2005

Янги урай

2001

Янгиобод

2006

Бурон

2001

Зафаробод

2006

Гултепа

2001

Узунбулок

2005

Гулбулок

2001

Булокбоши

2005

Удамали

2001

Маданият

2005

Балки

2001

Тенгали

2005

Чубар

2001

Урай

2006

Кора

2002

Сартюзи

2009

Нушравон

2005

Тангатопди

2010

Тупон

2005

Каранчи

2010

Жумжум

2005

Совукбулок

2010

Вадиган

2008

Ойкор

2009

Муллабулок

2005Галляаральский район
Узунбулок

2005

Нахрач

2000

Авлиё

2006

Тошкамар

2002

Олмасувон

2000

Хатча

2010

Бойларовул

2000

Рамазон

2010

Шеркангли

2000

Коратош

2010

Навруз

2000

Янгиобод

2001

Кукдала

2000

Турк

2001

Гумсой

2001

Шурча

2001

Олмали

2001

Курик

2003

Маданият

2001

Уртакишлок

2003

Хитаюз

2001

Каризкудук

2001

Кургонча

2001

Камар

2004

Курбулок

2010

Жарбулок

2006

Тушбулок

2010

Томчи

2005

Сафарбулок

2010

Соврук

2005

Довул

2010Джизакский район
Нанисангл

2005

Корасийра

2010

Ардакшон

2000

Уч киз

2001

Умар

2008Зааминский район
Узункишлок

2010

Ургутобод

2000

Бахматчайи

2010

Боди урок

2002

Коракурсак

2010

Куш тол

2000

Эшматовул

2010

Отчилик базаси

2006

Гуртепа

2010

Бош пишагор

2001

Жойилма

2010

Марказий кургон

2001

Ок тош

2003

Гулба

2002

Бешбеги

2006

Шурча

2006

Туркман

2002

Аржа

2006

Жолойи

2010

Аччи

2010

Кутчи

2010

Кудукча

2010

Култепа

2001

Мугол

2010

Хайт култепа

2010

Боймокли

2000

Урта

2010

Иттифок

2001

Урол

2010

Юкори сиргали

2000

Суфи мозор

2006

Чол кишлок

2000

Жар кишлок

2001

6-чи разъезд

2001

Чапарашли

2001

Турттом

2001

Гулшан

2001

Пастки сиргали

2001

Наслдор

2000

Тигирик

2010

Большевик

2002Зафарабадский район
Кутлуг йул

2003

Тинчлик


Баликли

1999Пахтакорский район
Чорвадор

2003

Пахтачи

1999

Бустон

2001

Ок булок

2002

Фаришский район
Корабой

2008

Сайёд

2002

Кук-тепа

2000

Ярашлов

2001

Костахи

2009

Баландосмон

2003

Эгизбулок

2000

Толбоши

2001

Бекат

2003

Ана-муна Курбонхожи

2005

Корахон

2010

Корабоганали

2009

Нурак

2007

Корабдол

2010

Коратош

2002

Эшбулди

2010

Байрам

2006

Нарвон

2010

Устухон

2006

Ок булок

2000

Осмонсой

2001

Яток

2000

Равот

2001

Чарчанг

2001

Янгиобод

2006

Деристон

2002

Ёмчисой

2001

Абдукарим

2004

Бугомбир

2005

Илонли

2005

Жайрахона

2005

Куйи-учма

2004

Ок-тепа

2005

Юкори учма

2006

Куйбулок

2001

Кизил кишлок

2007

Уртакишлок

1999

Баломон

2008

Тутак

2000

Сафар ота

2009

Тукай

2001

Курук-кул

2010

Дамарик

2000

Камишли

2009

Катта богдон

2002

Бирлашган

2010

Кашкадарьинская область
Чиракчинский район
Додик

2000

Токин

2001

Шакарбулок

2001

Козок

2005

Амбаржар

2006

Урта

2001

Ровот

2001

Жунли

2001

Наймансарой

2001

Кулбурин

2005

Чапарик

2007

Уймавут

2007

Хужакургон

2000

Зум

2009

Кахрамон

2000

Галлакор

2008

Буйрачи

2000

Тукмор

2007

Буранжуз

2001

Сувлик

2007

Дурсун

2005

Чувилок

2010

Кургонтепа

2004

Октунли

2010

Марказ

2004

Аннаруз

2010

Жилжувит

2005

Кукдала

2000

Пастуйшун

2005

Утамайли

2001

ОК Олтин

2008

Жаркудук

2001

Юкориуйшун

2008

Мойлижар

2007

Лолабулок

2007

Суфи

2009

Паст сариккамиш

2006

Жамойли

2009

Паст саракия

2008

Анвар

2006

Юкори коракия

2009

Каттакишлок

2007

Юкори сариккамиш

2010

Кулбор

2008

Юкорикаракия

2009

Чорвадор

2009

Арабанди

2010

Айритом

2005

Янги кишлок

2010

Ободдон

2008

Мирзатуп

2010

Пахталисой

2010

Киекли

2000

Хакикат

2005

Корателпак

2000

Пахтакор

2004

Галлабек

2000

Шергози

2010

Олмазор

2000

Хужали

2007

Махмудтепа

2000

Янгихает

2008

Худоербек

2005

Толоктепа

2008

Жилжувит

2007

Майлижар

2010

Янгиобод

2008

Чорвадор

2009

Галлабек

2010

Оккудик

2009

Довташ

2010

Корателпак

2007

Мангит

2009

Канотли

2005

Кургонтепа

2010

Шамолкудук

2010

Каттакишлок

2009

Гужумли

2006

Окчева

2010

Хает

2010

Чамбил

2009

Тошли

2006

Калкама

2009

Коракамар

2010

Говхона

2010

Еттисой

2006

Керайит

2010

Жар

2008

Тарагай

2010

Дустлик

2007

Лангар

2010

Каналобод

2009

Араббанди

2001

Курилтой

2010

Каракия

2001

Кизилчорва

2010

Гулистон

2004

Коракамар

2005

Торжилга

2001

Эгрикул

2003

Хужаобод

2004

Киргиз

2004

Наймансарой

2005

Уймавут

2003

Коммунизм

2004

Болсув

2002

Янгиобод

2005

Уртаовуз

2004

Шуркудук

2008

Додик

2005

Умакай

2009

Навруз

2006

Маданият

2000

Амбаржар

2004

Китабский район
Чимбой

2001

Хужакишлок

2010

Болконкайчили

2002

Темирчи

2006

Янгижиллисув

2002

Гулшан

2010

Эскижиллисув

2000

Курилиш

2010

Сарой

2001

Кайнарбулок

2008

Маллабоши

2001

Хирмонжой

2003

Бугажил

2003

Катарбог

2007

Янгиарик

1999

Кушчинор

2008

Саргонак

1999

Хужадушанба

2007

Маъшал

2000

Бодомзор

2008

Охшик

2001

Койни

2008

Парчакент

2001

Башир

2010

Кумиртепа

2003

Янгикишлок

2003

Сарой

2001

Сарой

2003

Яккатут

2004

Янгиобод

2000

Бектемир

2009

Биркулли

2000

Гулбог

2000

Опон-сопон

2000

Чичак

2007

Жайрихона

2005

Бошчил

2003

Тупчок

2004

Уртачил

2007

Ровот

2001

Гулистон

2003

Кургонча

1999

Пастчил

2007

Тупчокча

1999

Гулистон

2003

Говхона

2000

Кайчили

2002

Хайработ

2003

Иттифок

2002

Очамайли

2002

Саросиё

2010

Нуравшон

2003

Севаз

2009

Чигатой

2003

Хужаилмкони

2008

Кушбоши

2003

Гулбог

2007

Панжи

2004

Хужаиспороз

2010

Куйиокбой

2007

Нимги

2010

Дониёр шайх

2008

Нурали

2010

Корабулок

2007

Карамерган

2006

Кургонча

2006

Чиркай

2007

Бешкалтак

2006

Янгиобод

2004

Юкори Окбой

2006

Минжир

2008

Денов

2005

Чорвадор

2008

Ваткана

2008

Тожик кишлок

2008

Авлот

2007

Юкори Оёкчи

2007

Дунг кишлок

2008

Рус кишлок

2008

Янги кишлок

2008

Келдихаёт

2009

Паландара

2008

Халоват

2009

Кук тош

2008

Дурмон

2010Касанский район
Кипчок

2006

Узбек дарча

2004

Булмас

2001

Гишмон

2004

Галлаботир

2003

Бойгунди

2003

Галла

2004

Юкори Аброн

1999

Сайёт

2006

Эсабой

2000

Шербек

1999

Пудина

2001

Бойтерак

2005

Карабайир

2002

Этак

2007

Пулати

2003

Чака

2004

Бешкутан

2001

Айрончи

2006

Гувалак

2001

Беглар

2003

Гувалак

2001

Тулга

2008

Тошли

2001

Обдида

1999

Гувалак

2001

Кунгиртог

2004

Зулфикорота

2005

Каманди

2006

Ушоктепа

2004

Кунгиробод

2005

Оксалла

2002

Узункудук

2001

Алачабоб

2010

Козокли

2007

Рахимсуфи

2010

Бобирдок

2003

Корабайир

2006

Тайзан

2001

Андабозор

2006

Некуз

2006

Тинчлик

2000

Гужакургон

2004

Майдаёбу

2006

Кулбука

2007

С/с Гулбог

2001

Обдида

2001

к.Октепа

2001

Дарча

2003

Корахитой

2001

Бахористанский район
Найистон

2003

Олтин бошок

2000

Курама

2009

Аланг кишлоги

2005

Гулистон

2001Камашинский район
Кизилтом

2000

Даштазлартепа

2009

Кишлик

2003

Курилиш

2010

Пасттол

2002

Коракуз

2003

Куштамгали

2005

Чангак

2003

Катта тол

2004

Калтатой

2004

Катта арал

2001

Коранкул

2006

Учтепа-1

2001

Довуттудана

2004

Катта куба

2001

Кизил кишлок

2005

Урта куба

2001

Оксув

2006

Дунг куба

2005

Тегирмонкул

2006

Ойнакул

2005

Оккишлок

2007

Кушчи

2009

Кон

2007

Нагохон

1999

Кукбулок

2007

Чорводор

2004

Окбуйин

2002

Пахтаобод

2004

Хумдон

2005

Эшмат

2004

Коркумди

2001

Улмас

2004

Миришкор

2010

Олмазор

2005

Янги хает

2000

Карвон

2005

Боташ

2008

Учтут

2004

Муминобод

2010

Кизилкул

2004

Яккадарахт

2009

Жуйбекназар

1999

Бутон

2001

Кулемгир-1

2000

Кудук

2004

Куйм янги

2000

Октош

2000

Кулемгир-2

2000

Буйникора

2000

Кулемгир-3

2003

Чакар

2001

Курик

2002

Галча

2002

Юкори янги

2003

Бойгузар

2000

Баландчайла

2000

Эскибог

2001

Чамбил

2008

Карвонгузар

2002

Учтепа-2

2005

Енкишлок

2001

Учтепа-3

2007

Халкобод

2008

Галлакор

2004

Бахмал

2000

Янгихаёт

2000

Янгиобод

2008

Олтинтепа

2000

Наврузтепа

2006

Таёкли

2003

Каприн

2001

Соритепа

2000

Янгикент

2004

Олга

2006

Октунли

2008

Шурчи

2000

Сирок

2009

Лойка

2004

Чавка

2010

Кутонбой

2005

Эшонкудук

2001

Бадашхон

2004

Тахам

2010