язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Банклар. Кредитлаш. Валютани тартибга солиш/ Ўз кучини йўқотган ҳужжатлар/ Банклар ва бошқа кредит ташкилотлари/ Тижорат банклари бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлар режаси ва унга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар/ Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари Режаси (АВ томонидан 13.07.1999 й. 773-сон билан рўйхатга олинган МБ 22.05.1999 й. 290-сон қарори билан тасдиқланган)

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН

РЎЙХАТГА ОЛИНГАН

13.07.1999 й.

N 773
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

МАРКАЗИЙ БАНКИ БОШҚАРУВИ

ТОМОНИДАН ТАСДИҚЛАНГАН

22.05.1999 й.

(10/4-баённома)

N 290Ўзбекистон Республикаси

тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби

ҲИСОБВАРАҚЛАРИ РЕЖАСИ

(Эски таҳрири)


I. ҲИСОБВАРАҚЛАР РЕЖАСИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ


Тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”, “Банк ва банклар фаолияти тўғрисида”ги қонунлари, Марказий банкнинг 1996 йил 13 ноябрдаги 290-сонли “Тижорат банкларининг бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси”, унга киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва ташкил этишнинг ягона методологик асосларини белгилаб беради.

Тижорат банклари томонидан бухгалтерия ҳисоби улар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтказилган вақтдан бошлаб қайта ташкил этилгунга ёки тугатилгунга қадар узлуксиз равишда юритилади.

Тижорат банклари банк операцияларини амалга ошришда ва уларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришда Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатларига ва амалдаги қонунчиликка қатъий риоя қилишлари лозим.

Мазкур ҳисобварақлар режаси Марказий банк меъёрий ҳужжатларида банк операцияларини акс эттириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Ҳисобварақлар режаси банк операциялари ҳисобини юритиш, таҳлил қилиш, гуруҳлаш ва уларга доир ҳисоботларни тузишда қўлланадиган Бош китоб ҳисобварақларини рўйхатидан иборатдир.

Тижорат банкларининг ҳозирги вақтда амалга оширилиши мумкин бўлган барча операциялари тури ҳисобварақлар режасига киритилган. Ҳисобварақлар режаси тижорат банклари томонидан фақат Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатлари ва амалдаги қонунчилик доирасидаги банк операцияларини акс эттириш учун фойдаланилиши лозим.

Тижорат банкларининг бухгалтерия ҳисобварақлари режаси бухгалтерия ҳисобининг кўп валютали тизимига асосланган бўлиб, чет эл валютасидаги операциялар белгиланган тартибда ҳисобга олиниши мумкин бўлган барча ҳисобварақларда хорижий валютадаги операциялар ҳисобини акс эттириш имконини беради. Ҳар бир валюта тури бўйича синтетик ҳисобни юритиш учун-алоҳида Бош китоб, аналитик ҳисобни юритиш учун эса Ёрдамчи китоблар очилади. Ҳар бир валюта бўйича Ёрдамчи китоблардаги суммалар йиғиндиси Бош китобларнинг тегишли баланс ҳисобварақларидаги суммалар йиғиндисига мос келиши керак. Банк томонидан амалга ошириладиган ҳар бир операция тегишли валюта тури бўйича Бош ва Ёрдамчи китобларда рўйхатга олиниши керак. Ҳисобот санаси ҳолатига кўра Бош китобларнинг хорижий валюталар бўйича жами суммалари миллий валютага ўтказилади ва ҳисобот даври давомида амалга оширилган барча операциялар бўйича банкнинг жамланма (консолидирован) баланси тузилади.

Ҳисобварақларни кодлаштириш қуйидаги мақсадлар учун ишлаб чиқилган:

- ҳисобварақларнинг Бош ва Ёрдамчи китобларда жойланишини енгиллаштириш;

- ҳисобварақларни бир тизимда таснифлаш ва гуруҳлашга ёрдам бериш;

- ҳисоб жараёнларини автоматлаштиришни енгиллаштириш;

- операциялар ёзувини тезлаштириш.

Баланс ҳисобварақларининг Бош китобда кодлаштирилиш тизими қуйидаги схема бўйича бешта белгидан иборатлиги қабул қилинган:

С

ММ

SS

С

Ҳисобварақ туркуми (категорияси):

1

Актив

2

Мажбуриятлар

3

Капитал

4

Даромадлар

5

Харажатлар

9

Кўзда тутилмаган холатлар

ММ

Ҳисобварақ туркумига тегишли асосий хисобварақлар

SS

Асосий хисобварақаларига тегишли субхисобварақлар (иккинчи тартиб)

Рақамли кодлаштиришга қуйидаги зарур шартлар жойлаштирилган:

- ММ ва/ёки SS жамланма ҳисобварақлари учун нол катталиклар (масалан, 10000-“Активлар”, 10100-“Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари” ва бошқалар);

- “Активлар” бўлимидаги “.... зарарларни қоплаш захираси” сарлавҳали субҳисобварақлар учун SS  99 катталик қабул қилинган.


Ёрдамчи китобда шахсий ҳисобварақлар қуйидаги схема бўйича кодлаштирилади:

  

CCCCC


VVV


K


SSSSSSSS


NNN


Ҳисобварақнинг тартиб рақамиБанк ёки мижознинг коди
Назорат калити

Валюта коди


Баланс ҳисобварағи

            

Бундан ташқари Ёрдамчи китобларга Марказий банк, тижорат банклари бошқармалари, ҳамда операцияларни бошқариш мақсадида тижорат банклари менежменти (бошқариши) учун зарур бўлган муайян ахборотлар билан таъминловчи қўшимча маълумотлар  киритилади. 

Ҳисобварақлар режасида ҳар бир ҳисобварақ учун у актив ёки пассив бўлиши актив-пассив қолдиқларга эга бўладиган айрим ҳисобварақлардан ташқари, аниқ белгилаб қўйилган. Актив ҳисобварақларга “Активлар”, “Харажатлар” ва “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” бўлимларидаги баланс ҳисобварақлари, пассив ҳисобварақларга “Мажбуриятлар”, “Капитал” ва “Даромадлар” бўлимларидаги баланс ҳисобварақлари тааллуқлидир.

Активларнинг реал қийматини акс эттириш мақсадида “Активлар” бўлимига контр-актив ҳисобварақлари, мажбуриятларнинг реал қийматини акс эттириш мақсадида эса “Мажбуриятлар” бўлимига контр-пассив ҳисобварақлар киритилган.

“Кўзда тутилмаган ҳолатлар” бўлимига операцияларни икки ёқлама ёзув услуби бўйича акс эттириш ва амалга оширилган операцияларнинг тўғрилигини қўшимча назорат қилиш имконини берувчи    контр-актив ҳисобварақлар киритилган.

Баъзи ҳисобварақлардан ташқари “Активлар” ликвидлилик, “Мажбуриятлар” эса муддатлилик тамойилларига асосан таснифланган.

Мазкур ҳисобварақлар режасида ҳар бир иккинчи тартибли баланс ҳисобварағи учун ҳисобварақ таърифи берилган бўлиб, унда ҳисобварақнинг дебети ва кредити бўйича қандай операцияларни акс эттириш, ҳамда аналитик ҳисобини юритиш кўрсатилган. Батафсил аналитик ҳисоб юритиш учун банкларда шахсий ҳисобварақлардан ташқари ҳисоб ва реестрларнинг қўшимча журнали юритилиши мумкин.

“Даромадлар” ва “Харажатлар” бўлими учун аналитик ҳисоб кўрсатилмаган бўлиб,  ушбу бўлимлардаги ҳисобварақлар банк ички ҳисобварақлари ҳисобланади. Тижорат банклари Марказий банк талаблари ва ички ҳисоб сиёсатидан келиб чиққан ҳолда ушбу ҳисобварақларда аналитик ҳисобни қандай юритишни ўзлари белгилайдилар.

Ушбу “Тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси” амалга киритилиши билан 1996 йил 13 ноябрдаги 290-сонли “Тижорат банкларининг бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси”, унга киритилган қуйидаги қўшимча ва ўзгартиришлар 12.12.96 й. №1, 07.01.97 й. №2, 7.03.97 й. №3,  01.04.97 й. №4, 24.05.97 й. №5, 31.09.97 й. №6, 28.02.98 й. №7, 28.03.98 й. №8, 25.09.98 й. №9, 4.02.99 й. №10, ҳамда уни қўллашга доир барча кўрсатма ва тушунтириш хатлари ўз кучини йўқотади.II. ҲИСОБВАРАҚЛАР РЎЙХАТИ


Коди  -  Номи


10000 АКТИВЛАР

10100 Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари

10101 - Айланма кассадаги нақд пуллар

10102 -Лимитдан ортиқча нақд пуллар

10103 - Пул алмаштириш шахобчаларидаги нақд пуллар

10105 - Чеклар ва бошқа тўлов ҳужжатлари

10107 - Банкоматлардаги нақд пуллар

10109 - Йўлдаги пуллар

10111 - Банк биносида жойлашмаган амалиёт (операцион) кассалардаги нақд пуллар


10300 Банкнинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидаги (ЎзР МБ) ҳисобварақлари

10301 - Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағи - Ностро

10305 - Марказий банкнинг вакиллик ҳисобварағи - Востро, овердрафт

10309 - Марказий банкдаги мажбурий захира ҳисобварағи

10397 - Марказий банкдаги бошқа ҳисобварақлари  Депозитлар


10500  Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари

10501 - Бошқа банклардаги вакиллик ҳисобварақлари - Ностро

10505 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобварақлари - Востро, овердрафт

10597 - Бошқа банклардаги ҳисобварақлари - Депозитлар

10599 - Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


10700  Қимматли қоғозлар савдоси учун мўлжалланган ҳисобварақлар

10701 - Давлатнинг хазина векселлари

10705 - Давлат облигациялари

10709 - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг облигациялари ва бошқа қимматли қоғозлари

10711 - Давлат корхоналарининг қимматли қоғозлари

10715 - Еврооблигациялар

10719 - Хусусий корхоналарнинг қимматли қоғозлари

10797 - Бошқа қимматли қоғозлар

10799 - Қимматли қоғозларнинг савдосидан кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси  (контр-актив)


10900 Қимматбаҳо металлар савдоси учун мўлжалланган ҳисобварақлар

10901 - Қимматбаҳо металлар

10905 - Қимматбаҳо тошлар

10909 - Қимматбаҳо тангалар

10999 - Қимматбаҳо металларнинг савдосидан кўрилиши мумкин бўлган зарарларини қоплаш захираси (контр-актив)


11100 Сотиб олинган дебиторлик қарзлари - Факторинг

11101 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари - Факторинг

11103 - Сотиб олинган муддати ўтган дебиторлик қарзлари - Факторинг

11105  - Сотиб олинган суд жараёнидаги дебиторлик қарзлари - Факторинг

11195 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари бўйича дисконт (контр-актив)

11199 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни   қоплаш захираси (контр-актив)


11300 Сотиб олинган векселлар

11301 - Экспорт билан боғлиқ сотиб олинган векселлар - ҳужжатсиз

11305 - Экспорт билан боғлиқ сотиб олинган векселлар - ҳужжатли

11309 - Сотиб олинган маҳаллий векселлар - ҳужжатсиз

11311 - Сотиб олинган маҳаллий векселлар - ҳужжатли

11315 - Сотиб олинган муддати ўтган векселлар

11319 - Сотиб олинган суд жараёнидаги векселлар

11395 - Сотиб олинган векселлар бўйича дисконтлар (контр-актив)

11399 - Сотиб олинган векселлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


11500 Мижозларнинг аккредитив ва/ёки траст ҳужжатлари билан кафолатланган Тратталари бўйича мажбуриятлари

11501 - Мижозларнинг импорт билан боғлиқ векселлар бўйича мажбуриятлари

11505 - Мижозларнинг траст ҳужжатлари билан кафолатланган импорт билан боғлиқ векселлар бўйича мажбуриятлари

11509 - Мижозларнинг траст ҳужжатлари билан кафолатланган маҳаллий векселлар бўйича мажбуриятлари

11511 - Муддати ўтган импорт билан боғлиқ векселлар ва акцептлар

11515 - Муддати ўтган маҳаллий векселлар ва акцептлар

11519 - Суд жараёнидаги импорт билан боғлиқ векселлар

11521 - Суд жараёнидаги маҳаллий векселлар

11599 - Импорт билан боғлиқ ва маҳаллий векселлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси  (контр-актив)


11700 Банкнинг тўланмаган акцептлари бўйича мижозларнинг мажбуриятлари

11701 - Мижозларнинг маҳаллий акцептлар бўйича мажбуриятлари

11705 - Мижозларнинг хорижий акцептлар бўйича мажбуриятлари


11800 РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар

11801 -РЕПО битимлари бўйича ЎзР МБидан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11803 -РЕПО битимлари бўйича бошқа банклардан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11805 -РЕПО битимлари бўйича ҳукуматдан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11807 -РЕПО битимлари бўйича жисмоний шахслардан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11809 -РЕПО битимлари бўйича якка тартибдаги тадбиркорлардан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11811 -РЕПО битимлари бўйича давлат корхона ва ташкилотларидан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11813 -РЕПО битимлари бўйича қўшма корхоналардан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11815 -РЕПО битимлари бўйича хусусий корхоналар, ширкат ва корпорациялардан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11897 -РЕПО битимлари бўйича бошқа қарздорлардан сотиб олинган қимматли қоғозлар

11899 -РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлардан кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


11900  Марказий банкка берилган қисқа муддатли ссудалар

11901 - Марказий банкка берилган қисқа муддатли ссудалар


12100 Бошқа банкларга берилган қисқа муддатли ссудалар

12101 - Бошқа банкларга берилган қисқа муддатли ссудалар

12105 - Бошқа банкларга берилган муддати ўтган ссудалар

12109 - Бошқа банкларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

12199 - Бошқа банкларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


12300 Ҳукуматга берилган қисқа муддатли ссудалар

12301 - Ҳукуматга берилган қисқа муддатли ссудалар

12305 - Ҳукуматга берилган муддати ўтган ссудалар

12309 - Ҳукуматга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

12399 - Ҳукуматга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


12500   Жисмоний шахсларга берилган қисқа муддатли ссудалар

12501 - Жисмоний шахсларга берилган қисқа муддатли ссудалар

12505 - Жисмоний шахсларга берилган муддати ўтган ссудалар

12509 - Жисмоний шахсларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

12599 - Жисмоний шахсларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


12600 Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган қисқа муддатли ссудалар

12601 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган қисқа муддатли  ссудалар

12605 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган муддати ўтган ссудалар

12609 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

12699 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


12700 Давлат корхона ва ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар

12701 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар

12705 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган муддати ўтган ссудалар

12709 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

12799 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


12900 Қўшма корхоналарга берилган қисқа муддатли ссудалар

12901 - Қўшма корхоналарга берилган қисқа муддатли ссудалар

12905 - Қўшма корхоналарга берилган муддати ўтган ссудалар

12909 - Қўшма корхоналарга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

12999 - Қўшма корхоналарга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13000 Жамоат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар

13001 - Жамоат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар

13005 - Жамоат ташкилотларига берилган муддати ўтган ссудалар

13009 - Жамоат ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

13099 - Жамоат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13100 Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган қисқа муддатли ссудалар

13101 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган қисқа муддатли ссудалар

13105 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган муддати ўтган ссудалар

13109 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

13199 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13200 Банк бўлмаган молиявий муассасаларга муассасаларга берилган қисқа муддатли ссудалар

13201  Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган қисқа муддатли ссудалар

13205 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган муддати ўтган ссудалар

13209 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган  шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар

13299 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш заҳираси (контр-актив)


13300 Бошқа банкларга берилган ўрта муддатли ссудалар

13301 - Бошқа банкларга берилган ўрта муддатли ссудалар

13305 - Бошқа банкларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

13399 - Бошқа банкларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13500 Ҳукуматга берилган ўрта муддатли ссудалар

13501 - Ҳукуматга берилган ўрта муддатли ссудалар

13505 - Ҳукуматга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

13599 - Ҳукуматга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13700 Жисмоний шахсларга берилган ўрта муддатли ссудалар

13701 - Жисмоний шахсларга берилган ўрта муддатли ссудалар

13705 - Жисмоний шахсларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

13799 - Жисмоний шахсларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13800 Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган ўрта муддатли ссудалар

13801 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган ўрта  муддатли ссудалар

13805 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта  муддатли ссудалар

13899 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган ўрта  муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


13900 Давлат корхона ва ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар

13901 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар

13905 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

13999 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


14000 Жамоат ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар

14001 - Жамоат ташкилотларига  берилган ўрта муддатли ссудалар

14005 - Жамоат ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

14099 - Жамоат ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


14100 Қўшма корхоналарга берилган ўрта муддатли ссудалар

14101 - Қўшма корхоналарга берилган ўрта муддатли ссудалар

14105 - Қўшма корхоналарга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

14199 - Қўшма корхоналарга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


14300 Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган ўрта муддатли ссудалар

14301 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган ўрта муддатли  ссудалар

14305 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

14399 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган ўрта муддатли  ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


14400 Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган ўрта муддатли ссудалар

14401  Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган ўрта муддатли ссудалар

14405 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар

14499 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш заҳираси (контр-актив)


14500 Бошқа банкларга берилган узоқ муддатли ссудалар

14501 - Бошқа банкларга берилган узоқ муддатли ссудалар

14505 - Бошқа банкларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар

14599 - Бошқа банкларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


14700 Ҳукуматга берилган узоқ муддатли  ссудалар

14701 - Ҳукуматга берилган узоқ муддатли ссудалар

14705 - Ҳукуматга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар

14799 - Ҳукуматга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


14900 Жисмоний шахсларга берилган узоқ муддатли ссудалар

14901 - Жисмоний шахсларга берилган узоқ муддатли ссудалар

14905 - Жисмоний шахсларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар

14999 - Жисмоний шахсларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


15000 Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узоқ муддатли ссудалар

15001 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узоқ муддатли  ссудалар

15005 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли  ссудалар

15099 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узоқ муддатли  ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси  (контр-актив)


15100  Давлат корхона ва ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар

15101 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар

15105 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар

15199 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


15200 Жамоат ташкилотларига берилган узоқ  муддатли ссудалар

15201 -Жамоат ташкилотларига берилган узоқ  муддатли ссудалар

15205 -Жамоат ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар

15299 -Жамоат ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси  (контр-актив)


15300 Қўшма корхоналарга берилган узоқ муддатли ссудалар

15301 - Қўшма корхоналарга берилган узоқ муддатли ссудалар

15305 - Қўшма корхоналарга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар

15399 - Қўшма корхоналарга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


15500 Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган узоқ муддатли ссудалар

15501 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган узоқ муддатли  ссудалар

15505 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли  ссудалар

15599 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


15700 Суд жараёнидаги ссудалар

15701 - Суд жараёнидаги ссудалар

15799  - Суд жараёнидаги ссудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


15900 Инвестициялар

15901 - Давлат облигацияларига инвестиция қилинган маблағлар

15905 - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг облигация ва бошқа қимматли қоғозларига инвестиция қилинган маблағлар

15909 - Хусусий корхоналарнинг облигацияларига инвестиция қилинган маблағлар

15911 - Еврооблигацияларга инвестиция қилинган маблағлар

15913 - Давлат корхоналарининг облигацияларига инвестиция қилинган маблағлар

15919 - Давлат корхоналарига инвестиция қилинган хусусий капитал

15921 - Хусусий корхоналарга инвестиция қилинган хусусий капитал

15923 - Хорижий корхоналарга инвестиция қилинган хусусий капитал

15997 - Бошқа қимматли қоғозларга инвестиция қилинган маблағлар

15999 - Инвестициялар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


16100 Бош банк/бўлимлардан олинадиган маблағлар

16101 - Бош банк/бўлимлардан олинадиган маблағлар

16103 - Банклараро ҳисоб-китоблар бўйича олинадиган маблағлар

16105 - Чет элдаги Бош банк/бўлимлардан олинадиган маблағлар

16109 - Бош банк/бўлимлардан олинадиган маблағлар  Флоат


16300 Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар

16301 - Марказий банк ва бошқа банклардан олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар

16305 - Қимматли қоғозларнинг олди-сотди операциялари бўйича ҳисобланган фоизлар

16309 - Ссудалар бўйича ҳисобланган фоизлар

16311 - Облигациялар ва бошқа қарз воситаларига қилинган инвестициялар бўйича ҳисобланган фоизлар

16315 - Сотиб олинган векселлар бўйича ҳисобланган фоизлар

16319 - Мижозларнинг аккредитив ва/ёки траст ҳужжатлари билан кафолатланган тратта мажбуриятлари бўйича ҳисобланган фоизлар

16321 - Банкнинг тўланмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан ҳисобланган фоизлар

16397 - Мижозларнинг бошқа мажбуриятлари бўйича ҳисобланган фоизлар (воситачилик ҳақи)

16399 - Ҳисобланган фоизлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)


16500 Банкнинг мулклари

16501 - Банк биноси - Ер

16505 - Тугалланмаган қурилишлар

16509 - Банкнинг иморатлари - бинолар ва бошқа иморатлар

16511 - Бинолар ва бошқа иморатларнинг йиғилган эскириш суммаси (контр-актив)

16515 - Объектларни ижарага олиш ва уни такомиллаштириш ҳуқуқи

16519  - Объектларни ижарага олиш ва уни такомиллаштириш ҳуқуқи бўйича йиғилган эскириш суммаси (контр-актив)

16529 - Транспорт воситалари

16531 - Траспорт воситаларининг йиғилган эскириш суммаси (контр-актив)

16535 - Мебель, мослама ва жиҳозлар

16539 - Мебель, мослама ва жиҳозларнинг эскириш суммаси (контр-актив)

16541 - Номоддий активлар

16545 - Номоддий активларнинг йиғилган эскириш суммаси (контр-актив)

16549 - Ижарага берилган асосий воситалар

16551 - Ижарага берилган асосий воситаларнинг йиғилган эскириш суммаси (контр- актив)


16700 Банкнинг бошқа хусусий мулклари

16701 - Банкнинг бошқа хусусий мулклари

16705 - Шартномалар бўйича олинадиган маблағлар

16799 - Банкнинг бошқа хусусий мулклари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси  (контр-актив)


16900  “Форвард” битимлари бўйича ревальвация натижасида ўзлаштирилмаган фойда

16901 - Ревальвация натижасида ўзлаштирилмаган фойда - Форвард шартномалари1

16905 - Ревальвация натижасида ўзлаштирилмаган фойда - Опционлар

16909 - Ревальвация натижасида ўзлаштирилмаган фойда - Фьючерслар


17100 Валюта савдоси ва валюта позициялари

17101 - “Спот” курси бўйича валюталар савдоси

17105 - “Своп” курси бўйича валюталар савдоси


17300 Транзит ҳисобварақлари

17301 - Транзит ҳисобварақлари

17305 - Аниқланиш жараёнидаги трансакциялар


17500 Ҳукумат  ҳисобварақлари

17509 - Ҳукумат субсидиялари

17515 - Республика бюджетининг махсус харажатлари


19900 Бошқа активлар

19901 - Майда харажатлар

19903 - Инкассо қилинган пул тушумлари ва чеклар

19905 - Қайтарилган чеклар ва бошқа тўлов ҳужжатлари

19908 - Банк ходимлари билан бўладиган ҳисоб-китобларда ундириб олиниши лозим бўлган маблағлар

19909 - Кўрсатилган хизматлар ва товар-моддий қимматликлари учун тўланган маблағлар

19911 - Олиниши лозим бўлган маблағлар ҳисобварақлари бўйича кўрилиши   мумкин бўлган зарарларни қоплаш  захираси (контр-актив)

19919 - Почта ва ҳужжат маркалари

19921 - Омбордаги кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар ҳамда бошқа қимматликлар

19923 - Омбордаги асосий воситалар

19925 - Олдиндан қилинган харажатлар

19929 - Бошқа муддати узайтирилган харажатлар

19931 - Муддати узайтирилган солиқлар

19935 - Нақд пул бўйича камомадлар

19939 - Олинадиган дивидендлар

19941 - Тугатилган ва тугатилаётган банклардаги маблағлар

19945 - Тугатилган ва тугатилаётган банклардаги маблағлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)

19949 - Ҳаракатсиз активлар

19991 - Бошқа инвестициялар

19995 - Суд жараёнидаги бошқа активлар

19997 - Бошқа активлар

19999 - Бошқа активлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси (контр-актив)20000 МАЖБУРИЯТЛАР


20200 - Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар

20202 - Ҳукуматнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20203 - Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20204 - Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20205 - Бюджетдан ташқари фондларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20206 - Жисмоний шахсларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20208 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20210 - Давлат корхона ва ташкилотларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20212. - Жамоат ташкилотларининг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20214 - Қўшма корхоналарнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20216 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20218 - Якка тартибдаги тадбиркорларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари

20296 - Бошқа мижозларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари


20400 - Жамғарма депозитлар

20402 - Ҳукуматнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича жамғарма депозитлари

20403 - Республика қарамоғидага бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича жамғарма депозитлари

20404 - Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича жамғарма депозитлари

20405 - Бюджетдан ташқари фондларнинг жамғарма депозитлари

20406 - Жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитлари

20408 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларнинг жамғарма депозитлари

20410 - Давлат корхона ва ташкилотларининг жамғарма депозитлари

20412 - Жамоат ташкилотларининг жамғарма депозитлари

20414 - Қўшма корхоналарнинг жамғарма депозитлари

20416 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг жамғарма депозитлари

20418 - Якка тартибдага тадбиркорларнинг жамғарма депозитлари

20496 - Бошқа мижозларнинг жамғарма депозитлари


20600 - Муддатли депозитлар

20602 - Ҳукуматнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича муддатли депозитлари

20603 - Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича муддатли депозитлари

20604 - Маҳаллий бюджет қарамоғидага бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича муддатли депозитлари

20605 -Бюджетдан ташқари фондларнинг муддатли депозитлари

20606 - Жисмоний шахсларнинг муддатли депозитлари

20608 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларнинг муддатли депозитлари

20610 - Давлат корхона ва ташкилотларининг муддатли депозитлари

20612 - Жамоат ташкилотларнинг муддатли депозитлари

20614 - Қўшма корхоналарнинг муддатли депозитлари

20616 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг муддатли депозитлари

20618 - Якка тартибдаги тадбиркорларнинг муддатли депозитлари

20696 - Бошқа мижозларнинг муддатли депозитлари


20800 Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ҳисобварақлари

20802 - ЎзРМБининг вакиллик ҳисобварағи - Востро

20806 - Банкнинг ЎзРМБидаги вакиллик ҳисобварағи - Ностро, овердрафт

20896 - ЎзРМБишшг бошқа ҳисобварақлари - Депозитлар


21000 Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари

21002 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобварақлари - Востро

21006 - Банкнинг бошқа банклардаги вакиллик ҳисобварақлари - Ностро, овердрафт

21010 - Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари - Депозитлар


21200 - Бошқарув (менежер) чеклари

21202 - Бошқарув (менежер) чеклари


21400 - Банкнинг тўланмаган акцептлари

21402 - Банкнинг тўланмаган маҳаллий акцептлари

21406 - Банкнинг тўланмаган хорижий акцептлари


21600 - Олинган қисқа муддатли ссудалар

21602 - Марказий банкдан олинган қисқа муддатли ссудалар

21605 - Бюджетдан ташқари фондлардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21606 - Бошқа банклардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21610 - Ҳукуматдан олинган қисқа муддатли ссудалар

21612 - Жисмоний шахслардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21614 - Қўшма корхоналардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21616 - Давлат корхона ва ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ссудалар

21618 - Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21620 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21624 - Банк бўлмаган молиявий муассасалардан олинган қисқа муддатли ссудалар

21626 - Жамоат ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ссудалар

21696 - Бошқа кредиторлардан олинган қисқа муддатли ссудалар


21800 - Олинган ўрта муддатли ссудалар

21802 - Марказий банкдан олинган ўрта муддатли ссудалар

21805 - Бюджетдан ташқари фондлардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21806 - Бошқа банклардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21810 - Ҳукуматдан олинган ўрта муддатли ссудалар

21812 - Жисмоний шахслардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21814 - Қўшма корхоналардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21816 - Давлат корхона ва ташкилотларидан олинган ўрта муддатли ссудалар

21818 - Якка тартибдагн тадбиркорлардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21822 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21824 - Банк бўлмаган молиявий муассасалардан олинган ўрта муддатли ссудалар

21826 - Жамоат ташкилотларидан олинган ўрта муддатли ссудалар

21896 - Бошқа кредиторлардан олинган ўрта муддатли ссудалар


22000 - Олинган узоқ муддатли ссудалар

22002 - Марказий банкдан олинган узоқ муддатли ссудалар

22005 - Бюджетдан ташқари фондлардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22006 - Бошқа банклардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22010 - Ҳукуматдан олинган узоқ муддатли ссудалар

22012 - Жисмоний шахслардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22014 - Қўшма корхоналардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22016 - Давлат корхона ва ташкилотларидан олинган узоқ муддатли ссудалар

22018 - Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22022 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22024 - Банк бўлмаган молиявий муассасалардан олинган узоқ муддатли ссудалар

22026 - Жамоат ташкилотларидан олинган узоқ муддатли ссудалар

22096 - Бошқа кредиторлардан олинган узоқ муддатли ссудалар


22200 - Бош банк/бўлимларга тўланадигаи маблағлар

22202 - Бош банк/бўлимларга тўланадиган маблағлар

22204 - Банклараро ҳисоб-китоблар бўйича тўланадиган маблағлар

22206 - Чет элдаги Бош банк/бўлимларга тўланадиган маблағлар

22210 - Бош банк/бўлимларга тўланадиган маблағлар - Флоат


22300 - РЕПО битимлари бўйича сотилган қимматли қоғозлар

22302 -РЕПО битимлари бўйича ЎзРМБга сотилган қимматли қоғозлар

22304 - РЕПО битимлари бўйича бошқа банкларга сотилган қимматли қоғозлар

22306 - РЕПО битимлари бўйича ҳукуматга сотилган қимматли қоғозлар

22308 - РЕПО битимлари бўйича жисмоний шахсларга сотилган қимматли қоғозлар

22310 - РЕПО битимлари бўйича якка тартибдаги тадбиркорларга сотилган қимматли қоғозлар

22312 - РЕПО битимлари бўйича қўшма корхоналарга сотилган кимматли қогозлар

22314 - РЕПО битимлари бўйича давлат корхона ва ташкилотларига сотилган қимматли қоғозлар

22316 - РЕПО битимлари бўйича сотилган қимматли қогозлар

22396 - РЕПО битимлари бўйича бошқа кредиторларга сотилган қимматли қоғозлар


22400 - Мажбуриятлар бўйича ҳисобланган фоизлар

22402 - Депозит мажбуриятлари бўйича ҳисобланган фоизлар

22406 - Марказий банк ва бошқа банкларнинг ҳисобварақлари бўйича ҳисобланган фоизлар

22410 - Олинган ссудалар бўйича ҳисобланган фоизлар

22412 - Бошқа мажбуриятлар бўйича ҳисобланган фоизлар

22414 - Чиқарилган қимматли коғозлар бўйича ҳисобланган фоизлар

22416 - Ҳисобланган даромад солиқлари

22422 - Бошқа солиқлар ва лицензиялар бўйича ҳисобланган тўловлар

22496 - Бошқа ҳисобланган харажатлар


22600 - Мижозларнинг бошқа депозитлари

22602 - Мижозларнинг аккредитивлар бўйича депозитлари

22606 - Мижозларнинг импорт билан боғлиқ тратта ваёки траст ҳужжатлари билан кафолатланган аккредитивлар бўйича депозитлари

22608 - Мижозларнинг қимматли қоғозлар билан бўладиган операциялар бўйича маблағлари

22610 - Ўзбекистон почта ва телекоммуникация агентлиги

22612 - Ўзбекистон почта ва телекоммуникация агентлиги орқали амалга ошириладиган ўтказмалар

22614 - Мижозларнинг биржа валюта бозорида конвертация қилинган маблағлари

22616 - Мижозларнинг биржадан ташқари валюта бозорида конвертация қилинган маблағлари

22618 - Жисмоний шахсларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

22620 - Юридик шахсларнинг пластик карточкалари бўйича мажбуриятлар

22622 - Юридик шахслар ўз ваколатхоналари ва филиаллари таъминоти учун ажратган маблағлар

22696 - Мижозларнинг бошқа депозит мажбуриятлари


22800 - "Форвард" битимлари бўйича ревальвация натижасида амалга ошмаган зарарлар ва бошқа муддати узайтирилган даромадлар

22802 - Форвард шартномаси бўйича ревальвация натижасида амалга ошмаган зарарлар

22806 - Опционлар бўйича ревальвация натижасида амалга ошмаган зарарлар

22810 - Фьючерслар бўйича ревальвация натижасида амалга ошмаган зарарлар

22812 - Келгуси давр фоизли даромадлари

22816 - Капиталлаштирилган фоизлар

22896 - Бошқа муддати узайтирилган даромадлар


23200 - Клиринг трансакциялари

23202 - Клиринг трансакциялари

23204 - Бир марталик ўзаро ҳисоб-китоблар учун бюджет маблағлари

23206 - Аниқланиш жараёнидаги трансакциялар

23208 - Молия вазирлиги фондлари билан бўладиган клиринг трансакциялари

23210 - Молия вазирлиги фондларидан олинган мақсадли маблағлар

23212 - Республика бюджетининг мақсадли ҳисоб-китоблар учун маблағлари

23214 - Маҳаллий бюджетларнинг юқори молия органлари билан бўладиган ўзаро ҳисоб-китоблар учун маблағлари

23216  Қишлоқ хўжалиги техникаси билан таъминлашни рағбатлантириш Фонди маблағлари

23218 - Молия вазирлиги фондидан олинган мақсадли маблағлар

23220 -2000 йилда Молия вазирлиги фондидан олинган мақсадли маблағлар

23222 - Молия вазирлиги фондининг мақсадли маблағлари

23224 - Хўжалик юритувчи субъектлар ўргасидаги ўзаро бир марталик ҳисоб-китоблар учун бюджет маблағлари

23226 - Республика бюджетининг экспортчи-корхоналар билан бўладиган мақсадли ҳисоб-китоблар учун маблағлари

23228 - Республика бюджетнинг пудратчи ташкилотлар билан бўладиган мақсадли ҳисоб-хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга китоблар учуи маблағлари


23400 - Ҳукуматга тегишли даромад ва бошқа тушумлар ҳисобварақлари

23402 - Республика бюджетининг маблағлари

23403-Божхона тўловлари бўйича Республика бюджетининг даромадлари

23404 - Республика қарамоғидаги бюджет муассасаларининг маблағлари

23405 - Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг республика бюджетидан ажратилган маблаглари

23406 - Ҳукумат ссудалари бўйича фоизли даромадлар

23407 - Ягона ер солиғи бўйича Республика бюджетининг даромадлари

23410 - Ҳукумат субсидиялари фонди

23416 - Махсус мақсадлар фонди

23422 - Капитал қўйилмаларни республика бюджетидан молиялаштириш

23424 - Капитал қўйилмаларни маҳаллий бюджетлардан молиялаштириш

23426 - Маҳаллий бюджет маблағлари - Туман/шаҳар

23427 - Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг туман/шаҳар бюджетидан ажратилган маблағлари

23430 - Маҳаллпй бюджет маблағлари - Вилоят

23431 - Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг вилоят бюджетидан ажратилган маблағлари

23432 - Маҳаллий бюджет маблағлари - Қорақалпоғистон Республикаси

23433 - Нобюджет ташкилотлар ва корхоналарнинг Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан ажратилган маблағлари

23442 - Инвестиция дастурларнинг молиялаштириш учун давлат бюджетидан ва марказлашган кредитлар ҳисобидан ажратилган бўлак маблағлар


23600 - Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар

23602 - Чиқарилган облигациялар

23604 - Чиқарилган жамғарма сертификатлари

23606 - Чиқарилган депозит сертификатлари

23608 - Чиқарилган векселлар

23610 - Чиқарилган бошқа қимматли қоғозлар

23696 - Чиқарилган қимматли қоғозлар бўйича мукофот (премия)

23698 - Чиқарилган қимматли қоғозлар бўйича дисконт (контр-пассив)


29800 - Бошқа мажбуриятлар

29801 - Мижозларга тўланиши лозим бўлган маблағлар ҳисоб-китоби

29802 - Кўрсатилган хизматлар ва моддий товар қимматликлари учун тўланадиган маблағлар ҳисоб-китоби

29803 - Банк ходимларига тўланиши лозим бўлган маблағлар ҳисоб-китоби

29804 - Бошқа банк мижозларининг инкассо қилинган пул тушумлари ва чеклари

29806 - Тўлаш учун ушлаб қолинган соликлар

29810 - Пенсия фонди билан бўладиган ҳисоб-китоблар

29812 - Бандлик фонди ва бошқа фондлар билан бўладиган ҳисоб-китоблар

29816 - Ортиқча накд пул

29822 - Тўланиши лозим бўлган дивидендлар

29826 - Акциялар учун аъзолик бадалларини тўлаш - Хусусий капитални инвестиция қилиш

29830 - Акциялар учун аъзолик бадалларини тўлаш бўйича депозитлар

29840 - Молия вазирлигига ўтказиладиган талаб қилиб олинмаган депозитлар

29842 - Ҳаракатсиз дспозит мажбуриятлари

29846 - Бошқа кредитлар - Талаб қилиб олинмаган қолдиқлар

29896 - Бошқа мажбуриятлар30000 КАПИТАЛ


30300 - Акциядорлик капитали

30303 - Имтиёзли акциялар учун аъзолик бадалининг тўланмаган қисми (контр-пассив)

30306 - Оддий акциялар учун аъзолик бадалининг тўланмаган қисми (контр-пассив)

30309 - Рўйхатдан ўтказилган акциядорлик капитали - Имтиёзли

30312 - Рўйхатдан ўтказилган акцпядорлик капитали - Оддий

30315 - Чиқарилгаи акциядорлик капитали - Имтиёзли

30318 - Чиқарилган акциядорлик капитали - Оддий

30321 - Акциядорлардан қайта сотиб олинган акциялар - Имтиёзли (котр-пассив)

30324 - Акциядорлардан қайта сотиб олинган акциялар - Оддий (контр-пассив)


30600 - Қўшимча капитал

30603 - Қўшимча капитал


30900 - Заҳира капитали

30903 - Умумий заҳира фонди

30904 - Ишлаб чиқариш микрофирмаларини, кичик ва ўрта корхоналарни, деҳқон ва фермер хўжаликларини, юқори технологик ва инновация лойиҳаларини имтиёзли кредитлаш заҳира фонди

30905 - Текинга олинган мулклар

30906 - Девальвация учун заҳира


31200 - Тақсимланмаган фойда

31203 - Тақсимланмаган фойда (актив-пассив)

31206 - Йиллик соф фойда (зарар) (актив-пассив)


31500 - Бошланғич қийматига нисбатан қайта баҳолангандаги қўшимча қиймат

31501 - Бошланғич қийматига нисбатан қайта баҳолангандаги қўшимча қиймат40000 ДАРОМАДЛАР


40200 - ЎзРМБидаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар

40201 - Марказий банкнинг вакиллик ҳисобварағи бўйича фоизли даромадлар - Востро, овердрафт

40205 - Марказий банкдаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар


40400 - Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар

40401 - Бошқа баиклардаги вакиллик ҳисобварақлари бўйича фоизли даромадлар-Ностро

40405 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобвараклари бўйича фоизли даромадлар-Востро, овсрдрафт

40409 - Бошқа банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар


40600 - Қимматли қоғозларнинг савдоси учун мўлжалланган ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар

40601 - Давлатнинг хазина векселлари бўйича фоизли даромадлар

40605 - Давлат облигациялари бўйича фоизли даромадлар

40609 - ЎзРМБининг облигациялари ва бошқа қимматли қоғозлари бўйича фоизли даромадлар

40613 - Давлат корхоналарининг қимматли қоғозлари бўйича фоизли даромадлар

40617 - Еврооблигациялар бўйича фоизли даромадлар

40621 - Хусусий корхоналарнинг қимматли қоғозлари бўйича фоизли даромадлар

40694 - Бошқа қимматли қоғозлар бўйича фоизли даромадлар


40800 - Сотиб олинган векселлар бўйича фоизли даромадлар

40801 - Сотиб олинган экспорт билан боғлиқ ҳужжатсиз векселлар бўйича фоизли даромадлар

40805 - Сотиб олинган экспорт билан боғлиқ ҳужжатли векселлар бўйича фоизли даромадлар

40809 - Сотиб олинган ҳужжатсиз маҳаллий векселлар бўйича фоизли даромадлар

40813 - Сотиб олинган ҳужжатли маҳаллий векселлар бўйича фоизли даромадлар

40817 - Сотиб олинган муддати ўтган векселлар бўйича фоизли даромадлар

40821 - Сотиб олинган суд жараёнидаги векселлар бўйича фоизли даромадлар


41000 - Мижозларнинг мажбуриятлари бўйича ҳисобланган фоизли даромадлар

41001 - Мижозларнинг мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар - Импорт билан боғлиқ векселлар

41005 - Мижозларнинг мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар - Траст ҳужжатлари билан кафолатланган импорт бўйича векселлар

41009 - Мижозларнинг мажбуриятлари буйича фоизли даромадлар - Траст ҳужжатлари билан кафолатланган маҳаллий векселлар

41013 - Муддати ўтган хорижий векселлар ва акцептлар бўйича фоизли даромадлар

41017 - Муддати ўтган маҳаллий векселлар ва акцептлар бўйича фоизли даромадлар

41021 - Суд жараёнидаги импортга доир векселлар бўйича фоизли даромадлар

41025 - Суд жараёнидаги маҳаллий векселлар бўйича фоизли даромадлар ЎэР ТБ ҳисобвараклар режаси


41200 Банкнинг тўланмаган акцептлари юзасидан мижозлар мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар

41201 - Мижозларнинг маҳаллий акцептлар юзасидан мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар

41205 - Мижозларнинг хорижий акцептлар юзасидан мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар


41400 ЎзРМБига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41401 - ЎзРМБига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


41600 - Бошқа банкларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41601 - Бошқа банкларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41605 - Бошқа банкларга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41609 - Бошқа банкларга берилгаи шартлари қайта кўриб чикилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


41800 - Ҳукуматга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41801 - Ҳукуматга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41805 - Ҳукуматга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

41809 - Ҳукуматга берилгаи шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42000 Жисмоний шахсларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42001 - Жисмоний шахсларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42005 - Жисмоний шахсларга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42009 - Жисмоний шахсларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42100 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42101 - Якха тартибдаги тадбиркорларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42105 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42109 - Якка тартибдага тадбиркорларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42200 Давлат корхона ва ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42201 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42205 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42209 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42300 Жамоат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42301 - Жамоат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42305 - Жамоат ташкилотларига берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42309 - Жамоат ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42400 Қўшма корхоналарга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42401 - Қўшма корхоналарга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42405 - Қўшма корхоналарга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42409 - Қўшма корхоналарга бсрилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42500 Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42501 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42505 - Банк бўлмагап молиявий муассасаларга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадаар ЎзР ТБ ҳисобварақлар режаси

42509 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42600 Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42601 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган қисқа муддатли ссудалар буйича фоизли даромадлар 42605 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган муддати ўтган ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42609 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


42800 Бошқа банкларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42801 - Бошқа банкларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

42805 - Бошқа банкларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43000 Ҳукуматга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43001 - Ҳукуматга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43005 - Хукуматга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43200 - Жисмоний шахсларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43201 - Жисмоний шахсларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43205 - Жисмоний шахсларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43300 Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43301 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43305 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43400 Давлат корхона ва ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43401 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43405 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43500 Жамоат ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43501 - Жамоат ташкилотларига берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43505 - Жамоат ташкилотларига берилгаи шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43600 Қўшма корхоналарга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43601 - Қўшма корхоналарга берилгаи ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43605 - Қўшма корхоналарга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43700 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43701 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизлн даромадлар

43705 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43800 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43801 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43805 - Хусусий корхоналар, шпркатлар ва корпорацияларга берилган шартлари қайта куриб чиқилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


43900 - Жамоат ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43901 -Жамоат ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

43905 - Жамоат ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ЎзР ТБ ҳисобварақлар режаси ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44000 Бошқа банкларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44001 - Бошқа бапкларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44005 - Бошқа банкларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44100 Якка тартибдага тадбиркорларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44101 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44105 - Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44200 Ҳукуматга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44201 - Ҳукуматга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44205 - Ҳукуматга берилгап шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44300 Жисмоний шахсларга берилган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44301 - Жисмоний шахсларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44305 - Жисмоний шахсларга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44400 Давлат корхона ва ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44401 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44405 - Давлат корхона ва ташкилотларига берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44500 - Қўшма корхоналарга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44501 - Қўшма корхоналарга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44505 - Қўшма корхоналарга берилган шартлари қайта кўриб чиқилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44600 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44601 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44605 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга берилган узоқ муддатли, шартлари қайта кўриб чиқилган ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44700 - Суд жараёнидаги ссудалар бўйича фоизли даромадлар

44701 - Суд жараёнидаги ссудалар бўйича фоизли даромадлар


44800 - Инвестициялар бўйича фоизли даромадлар

44801 - Давлат облигацияларига инвестиция қилинган маблағлар бўйича фоизли даромадлар

44805 - ЎзРМБининг облигациялари ва бошқа қимматли қогозларига инвестиция қилинган маблағлар бўйича фоизли даромадлар

44809 - Хусусий корхоналарнинг облигацияларига инвестиция қилинган маблағлар бўйича фоизли даромадлар

44813 - Еврооблигацияларга иивестиция қилинган маблағлар бўйича фоизли даромадлар

44815 - Давлат корхоналарининг облигацияларига инвестиция қилинган маблағлар бўйича фоизли даромадлар

44817 - Бошқа қимматли қоғозларга ннвестиция қилинган маблағлар бўйича фоизли даромадлар


44900 - Бошқа фоизли даромадлар

44901 - Бошқа фоизли даромадлар


45000 - Қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари буйича фоизли даромадлар

45001 - ЎзРМБидан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар

45003 - Бошқа банклардан сотпб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар

45005 - Хукуматдан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар

45007 - Жисмоний шахслардан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар

45009 - Якка тартибдаги тадбиркорлардан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар ЎзР ТБ ҳисобварақлар режаси

45011 - Давлат корхона ва ташкилотларидан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимларн бўйича фоизли даромадлар

45013 - Қўшма корхоналардан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар

45015 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадлар

45094 - Бошқа қарздорлардан сотиб олинган қимматли қоғозлар билан амапга оширилган РЕПО битимлари бўйича фоизли даромадл


45200 - Фоизсиз даромадлар

45201 - ЎзРМБига кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар

45205 - Бошқа банкларга кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар

45209 - Қимматли қоғозлар билан амалга оширилган брокерлик операциялари бўйича даромадлар

45213 - Банкнинг қимматбаҳо металлар билан амалга оширган операциялари бўйича даромадлари

45217 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари - Факторинг бўйича даромадлар

45221 - Банкнинг траст операцияларн бўйича даромадлари

45225 - Аккредитивлар ва акцептлар бўйича воситачилик ва бошқа хизматлар учун олинган даромадлар

45229 - Овердрафт бўйича кўрсатилган хизматлар учун даромадлар

45233 - Ссудалар бўйича воситачилик даромадлари

45237 - Ссуда мажбуриятлари бўйича кўрсатилган хизматлар учун олинган даромадлар

45241 - Менежмент хизмати бўйича даромадлар

45245 - Синдикат ссудаларда қатнашганлик учун олинган даромадлар

45249 - Маҳаллий тўловлар бўйича воситачилик хизматлари учун олинган даромадлар

45253 - Хорижий тўловлар бўйича воситачилик хизматлари учун олинган даромадлар

45257 - Мижозларнинг инкассо операциялари бўйича кўрсатилган хизматлар учун олинган даромадлар

45261 - Кафолатлар ва кафилликлар бўйича операцияларни амалга оширишда кўрсатилган хизматлар учун олинган даромадлар

45294 - Бошқа кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар


45400 - Хорижий валюталардаги фойда

45401 - "Спорт" битими бўйича хорижий валюталардаги фойда

45405 - Форвард/Опцион/Фьючерс битимлари бўйича хорижий валюталардаги фойда

45409 - Валюта трансакциялари бўйича маржа


45600 - Тижорат операцияларидан олинган фойда

45601 - Қимматли қоғозлар бўйича тижорат операцияларидан олинган фойда

45605 - Қимматбаҳо металлар бўйича тижорат операцияларидан олинган фойда


45800 - Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар

45801 - Облигация ва бошқа қарз воситаларига қилинган инвестицияларни сотиш ёки диспозиция қилишдан олинган фойда

45805 - Инвестиция қилингаи хусусий капитални сотиш ёки диспозиция қилишдан олинган фойда

45809 - Инвестиция қилинган хусусий капитал бўйича олинган дивидендлар


45900 - Бошқа фоизсиз даромадлар

45901 - Банк мулкларининг ижарасидан олинган даромадлар

45905 - Банкнинг бошқа хусусий мулкларининг ижарасидан олинган даромадлар

45909 - Банк мулкларини сотиш ёки диспозиция қилишдан олинган фойда

45913 - Банкнинг бошқа хусусий мулкларини сотиш ёки диспозиция қилишдан олинган фойда

45917 - Бошқа хусусий мулк/активларини сотиш ёки диспозиция қилишдан олинган фойда

45921 - Ҳисобдан чиқарилган маблағларнинг қайтарилиши

45994 - Бошқа фоизсиз даромадлар ЎзР ТБ ҳисобварақлар режаси50000 ХАРАЖАТЛАР


50100 - Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар бўйича фоизли харажатлар

50101 - Ҳукуматнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50103 - Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари асосидаги талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50104 - Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари асосидаги талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50106 - Жисмоний шахсларнинг талаб қилиб олингунча сакланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50108 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50111 - Давлат корхона ва ташкилотларининг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50114 - Қўшма корхоналарнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50116 - Жамоат ташкилотларининг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50118 - Якка тартибдаги тадбиркорларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50121 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50126 - Бошқа мижозларнинг талаб қилиб олингунча сакланадиган депозитлари бўйича фоизли харажатлар


50600 - Жамғарма депозитлар бўйича фоизли харажатлар

50601 - Ҳукуматнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50603 - Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари асосидаги жамғарма депозитларн бўйича фоизли харажатлар

50604 - Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари асосидаги жамғарма дспозитлари бўйича фоизли харажатлар

50606 - Жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50608 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50611 - Давлат корхона ва ташкилотларнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50614 - Қўшма корхоналарнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50616 - Жамоат ташкилотларининг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50618 - Якка тартибдаги тадбиркорларнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50621 - Банк бўлмаган молпявий муассасаларнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар

50626 - Бошқа мижозларнинг жамғарма депозитлари бўйича фоизли харажатлар


51100 - Муддатли депозитлар бўйича фоизли харажатлар

51101 - Ҳукуматнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51103 - Республика қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари асосидаги муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51104 - Маҳаллий бюджет қарамоғидаги бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари асосидаги муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51106 - Жисмоний шахсларнпнг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51108 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51111 - Давлат корхона ва ташкилотларнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51114 - Қўшма корхоналарнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51116 - Жамоат ташкилотларнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51118 - Якка тиртибдаги тадбиркорларнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51121 - Банк бўлмаган молиявий муассасаларнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар

51126 - Бошқа мижозларнинг муддатли депозитлари бўйича фоизли харажатлар


51600 - ЎзРМБининг ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар

51601 - Марказий банкнинг вакиллик ҳисобварағи бўйича фоизли харажатлар-Востро

51606 - Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағи бўйича фоизли харажатлар- Ностро, овердрафт

51611 - Марказий банкнинг депозитлари бўйича фоизли харажатлар

52100 - Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар

52101 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар -Востро

52106 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар -Ностро, овердрафт

52111 - Бошқа банкларнинг депозитлари бўйича фоизли харажатлар


52100 Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар

52101 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар -Востро

52106 - Бошқа банкларнинг вакиллик ҳисобварақлари бўйича фоизли харажатлар -Ностро, овердрафт

52111 - Бошқа банкларнинг депозитлари бўйича фоизли харажатлар


52600 Банкнинг тўланмаган акцептлари бўйича фоизли харажатлар

52601 - Тўланмаган маҳаллий акцептлар бўйича фоизли харжатлар

52606 - Тўланмаган хорижий акцептлар бўйича фоизли харажатлар


53100 Қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53101 - ЎзРМБидан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53106 - Бошқа банклардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53111 - Ҳукуматдан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53114 - Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53116 - Жисмоний шахслардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53118 - Қўшма корхоналардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар.

53121 - Давлат корхона ва ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53125 - Бюджетдан ташқари фондлардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53126 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53128 - Банк бўлмаган молиявий муассасалардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53130 - Жамоат ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53195 - Бошқа кредиторлардан олинган қисқа муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар


53600 Ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53601 - ЎзРМБидан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53606 - Бошқа банклардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53611 - Ҳукуматдан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53614 - Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича  фоизли харажатлар

53616 - Жисмоний шахслардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53618 - Қўшма корхоналардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53621 - Давлат корхона ва ташкилотлардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53625 - Бюджетдан ташқари фондлардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53626 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53628 - Банк бўлмаган молиявий муассасалардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53630 - Жамоат ташкилотларидан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

53695 - Бошқа кредиторлардан олинган ўрта муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар


54100 Узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54101 - ЎзРМБидан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54106 - Бошқа банклардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54111 - Ҳукуматдан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54114 - Якка тартибдаги тадбиркорлардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54116 - Жисмоний шахслардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54118 - Қўшма корхоналардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар.

54121 - Давлат корхона ва ташкилотларидан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54125 - Бюджетдан ташқари фондлардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54126 - Хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорациялардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54128 - Банк бўлмаган молиявий муассасалардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54130 - Жамоат ташкилотларидан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар

54195 - Бошқа кредиторлардан олинган узоқ муддатли ссудалар бўйича фоизли харажатлар


54200 Чиқарилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54202 - Чиқарилган облигациялар бўйича фоизли харажатлар

54204 - Чиқарилган жамғарма сертификатлар бўйича  фоизли харажатлар

54206 - Чиқарилган депозит сертификатлар бўйича фоизли харажатлар

54208 - Чиқарилган векселлар бўйича фоизли харажатлар

54210 - Чиқарилган бошқа қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар


54300 Қимматли қоғозлар билан амалга оширилган РЕПО битимлари буйича фоизли харажатлар

54302 - РЕПО битимлари бўйича ЎзРМБига сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54304 - РЕПО битимлари бўйича бошқа банкларга сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54306 - РЕПО битимлари бўйича ҳукуматга сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54308 - РЕПО битимлари бўйича жисмоний шахсларга сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54310 - РЕПО битимлари бўйича якка тартибдаги тадбиркорларга  сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54312 - РЕПО битимлари бўйича қўшма корхоналарга сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54314 - РЕПО битимлари бўйича давлат корхона ва ташкилотларига сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54316 - РЕПО битимлари бўйича хусусий корхоналар, ширкатлар ва корпорацияларга сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар

54395 - РЕПО битимлари бўйича бошқа кредиторларга сотилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар


54900 Бошқа фоизли харажатлар

54902 - Бошқа фоизли харажатлар


55100  Фоизсиз харажатлар

55102 - ЎзРМБига тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55106 - Бошқа банкларга тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55110 - Қимматли қоғозларнинг олди-сотди операциялари бўйича тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55114 - Қимматбаҳо металларнинг олди-сотди операциялари бўйича тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55122 - Сотиб олинган векселлар бўйича тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55124 - Инвестициялар бўйича тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55126 - Аккредитивлар ва  акцептлар бўйича тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари

55130 - Овердрафт бўйича харажатлар

55134 - Ссудалар бўйича воситачилик харажатлари

55138 - Ссуда мажбуриятлари бўйича харажатлари

55142 - Менежмент бўйича харажатлар

55146 - Синдикат ссудаларда қатнашиш билан боғлиқ харажатлар

55150 - Маҳаллий тўловлар бўйича воситачилик харажатлари

55154 - Хорижий тўловлар бўйича воситачилик харажатлари

55158 - Воситачилик ва инкассо операциялари бўйича харажатлар

55162 - Воситачилик, кафолат ва кафиллик операциялари бўйича харажатлар

55195 - Бошқа хизмат ва воситачилик харажатлари


55300 Хорижий валюталарда кўрилган зарарлар

55302 - “Спот” битимлари бўйича хорижий валюталарда кўрилган зарарлар

55306 - Форвард/Опцион/Фьючерс битимлари бўйича хорижий валюталарда кўрилган зарарлар


55600 Тижорат операцияларидан кўрилган зарарлар

55602 - Қимматли қоғозлар бўйича тижорат операцияларидан кўрилган зарарлар

55606 - Қимматбаҳо металлар бўйича тижорат операцияларидан кўрилган зарарлар


55800 Инвестициялардан кўрилган зарарлар

55802  - Облигация ва бошқа қарз воситаларига қилинган инвестицияни сотиш ёки алмаштиришдан кўрилган зарарлар

55806 - Инвестиция қилинган хусусий капитални сотиш ёки алмаштиришдан кўрилган зарарлар


55900 Бошқа фоизсиз харажатлар

55902  - Банк мулкларини сотиш ёки диспозиция қилишдан кўрилган зарарлар

55906 - Банкнинг бошқа хусусий мулкларини сотиш ёки диспозиция қилишдан кўрилган зарарлар

55910 - Бошқа хусусий мулк/активларни сотиш ёки диспозиция қилишдан кўрилган зарарлар

55995 - Бошқа фоизсиз харажатлар


56100  Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар

56102 - Иш ҳақи

56106 - Банк хизматчилари учун имтиёзлар

56110 - Банк хизматчиларига кўрсатиладиган тиббий ёрдам харажатлари

56114 - Ижтимоий суғурта бўйича бадаллар

56118 - Ижтимоий ҳимоя бўйича харажатлар

56122 - Бандлик фонди ва бошқа фондлар учун бадаллар

56195 - Банк хизматчилари учун қилинган бошқа харажатлар


56200  Ижара ва таъминот харажатлари

56202 - Ижара тўлови

56206 - Сув тўлови

56210 - Электр энергияси ва иситиш тармоқлари харажатлари

56214 - Таъмирлаш ва таъминот харажатлари

56218 - Қўриқлаш хизмати харажатлари


56300 Хизмат сафари ва транспорт харажатлари

56302 - Хизмат сафари харажатлари

56306 - Хизмат сафари вақтидаги кунлик харажатлар

56310 - Банк мулкини кўчириш билан боғлиқ бўлган (Фрахт) харажатлар

56314 - Ёқилғи харажатлари


56400 Маъмурий харажатлар

56402 - Реклама ва эълон харажатлари

56406 - Девонхона, офис ва бошқа буюмлар харажатлари

56410 - Почта, телефон, факс бўйича харажатлар

56414 - Ҳужжат маркалари учун харажатлар

56418 - Китоб, журнал, газета ва бошқа  нашриётлар бўйича харажатлар


56500 Репрезентация ва хайрия

56502 - Репрезентация ва кўнгил очувчи тадбирлар харажатлари

56506 - Аъзолик бадаллари

56510 - Хайр-эҳсон ва хайрия харажатлари


56600 Эскириш харажатлари

56602 - Банк биноси ва бошқа иморатларнинг эскириш суммаси

56606 - Банк иморатлари баҳоси ўсиш қийматининг эскириш суммаси

56610 - Транспорт воситаларининг эскириш суммаси

56614 - Мебел ва жиҳозларнинг эскириш суммаси

56618 - Номоддий активларнинг эскириш суммаси

56622 - Ижарага берилган асосий воситаларнинг эскириш суммаси

56626 - Ижарага олинган объектлардан фойдаланиш ва уларни такомиллаштириш харажатларининг эскириш суммаси


56700  Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар

56702 - Юридик ва аудиторлик хизмати харажатлари

56706 - Маслаҳатчи(консалтинг)лар хизмати учун тўлов харажатлари

56710 - Суғурта харажатлари

56714 - Солиқ(даромад солиғидан ташқари) ва лицензиялар

56718 - Жарима ва пеня харажатлари

56722 - Суд жараёни/активни сотиб олиш билан боғлиқ бўлган харажатлар

56795 - Бошқа операциялар  харажатлари


56800  Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56802 - Ccудалар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56806 - Қимматли қоғозлар олди-сотдиси бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56810 - Қимматбаҳо металлар олди-сотдиси бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56814 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари-Факторинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56818 - Сотиб олинган векселлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56822 - Импорт билан боғлиқ ва маҳаллий векселлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56824 -РЕПО битимлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56826 - Инвестициялар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56830 - Банкнинг мулки ва бошқа хусусий мулклари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш

56895 - Бошқа активлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш


56900 Даромад солиғини баҳолаш

56902 - Даромад солиғини баҳолаш90000 КЎЗДА ТУТИЛМАГАН ҲОЛАТЛАР


90300 Қимматли қоғозлар бланкалари

90303 - Давлатнинг қимматли қоғозлари бланкалари

90317 - Бошқа ташкилот ва муассасаларнинг қимматли қоғозлари бланкалари

90327 - Банкнинг қимматли қоғозлари бланкалари

90337 - Банкнинг сотиб олинган қимматли қоғозлари


90900 Савдога оид молиялашлар

90909 - Тақдим этувчига тратталарни тўлаган ҳолдаги импорт билан боғлиқ  тўланмаган аккредитивлар

90916 - Муддатли тратталарга қарши қўйилган, импорт билан боғлиқ тўланмаган аккредитивлар 

90923 - Муддати узайтирилган хорижий аккредитивлар

90930 - Муддати узайтирилган маҳаллий аккредитивлар

90937 - Револьвер аккредитивлар

90944 - Хорижий захира аккредитивлар

90951 - Маҳаллий захира аккредитивлар

90955 - Тасдиқланган импорт билан боғлиқ аккредитивлар

90958 - Тасдиқланган экспорт билан боғлиқ аккредитивлар

90960 - Хабар қилинган импорт билан боғлиқ аккредитивлар

90961 - Хабар қилинган экспорт билан боғлиқ аккредитивлар

90962 - Тўлов муддатини кутаётган ҳисоб-китоб ҳужжатлари

90963 - Муддатида тўланмаган ҳисоб-китоб ҳужжатлари

90965 - Инкассога қабул қилинган маҳаллий (ички) векселлар

90966 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари - Факторинг

90969 - Бартер шартномалари

90971 - Экспорт шартномалари

90972 - Инкассога қабул қилинган хорижий (ички) векселлар

90979 - Инкассога жўнатилган  маҳаллий (ташқи) векселлар

90986 - Инкассога жўнатилган хорижий векселлар

90993 - Кафолат ва кафилликлар


91500 Активлар бўйича фоизлар ва васитачилик ҳақлари

91501 - Берилган ссудалар бўйича ҳисобланган фоизлар

91503 - Берилган ссудалар бўйича муддати узайтирилган фоизлар

91505 - Бошқа активлар бўйича фоизлар ва воситачилик ҳақлари


91800 Банкнинг ссуда мажбуриятлари

91809 - Банкнинг ссуда бериш мажбурияти

91816 - Банкнинг ссуда олиш мажбурияти


91900 Қарздорларнинг ссуда мажбуриятлари

91901 - Қарздорларнинг қисқа мудатли ссудалар бўйича мажбуриятлари

91903 - Қарздорларнинг ўрта муддатли ссудалар бўйича мажбуриятлари

91905 - Қарздорларнинг узоқ муддатли ссудалар бўйича мажбуриятлари

91907 - Қарздорларнинг ҳукуматдан олинган узоқ муддатли ссудалари бўйича мажбуриятлари


92700 Форвард трансакциялари

92709 - Форвард битими бўйича сотиш

92716 - Форвард битими бўйича сотиб олиш

92720 - Қимматли қоғозларни сотиб олиш бўйича муддатли битимлар

92722 - Қимматли қоғозларни сотиш бўйича муддатли битимлар


93600 Сақланаётган қимматли қоғозлар ва бошқа қимматбаҳо буюмлар

93609 - Сақланаётган қимматбаҳо буюмлар

93616 - Давлатнинг шартли тарзда сақланаётган қимматли қоғозлари

93623 - Сақланаётган хусусий қимматли қоғозлар/тижорат ҳужжатлари


94500 Гаров сифатидаги қимматли қоғозлар, мулклар ва мулкий ҳуқуқ(талаб)лар

94501 - Гаров сифатида олинган қимматли қоғозлар

94502 - Гаров сифатида олинган мулклар ва мулкий ҳуқуқ (талаб)лар

94503 - Гаров сифатида олинган кафолат ва кафилликлар

94504 - Олинган кредитлар бўйича гаров сифатида берилган қимматли қоғозлар


95400 Бошқа кўзда тутилмаган ҳолатлар ҳисобварақлари

95409 - Қарздорга билдирилган даъволар бўйича олинадиган маблағлар

95411 - Олиниши лозим бўлган қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган фоизлар

95413 - Ҳисобдан чиқарилган ссудалар

95497 - Бошқа кўзда тутилмаган ҳолатлар ҳисобварақлари


96300 Кўзда тутилмаган ҳолатлар контр-ҳисобварақлари

96305 - Давлатнинг қимматли қоғозлари бланкалари бўйича контр-ҳисобварақ

96309 - Импорт билан боғлиқ аккредитив бўйича контр-ҳисобварақ

96314 - Банкнинг қимматли қоғозлари бланкалари бўйича контр-ҳисобварақ

96315 - Бошқа ташкилот ва муассасаларнинг қимматли қоғозлари бланкалари бўйича контр-ҳисобварақ

96316 - Экспорт билан боғлиқ аккредитив бўйича контр-ҳисобварақ

96317 - Бартер шартномалари бўйича контр-ҳисобварақ

96318 - Экспорт шартномалари бўйича контр-ҳисобварақ

96319 - Тўлов муддатини кутаётган ҳисоб-китоб ҳужжатлари бўйича контр-ҳисобварақ

96321 - Муддатида тўланмаган ҳисоб-китоб ҳужжатлари бўйича контр-ҳисобварақ

96323 - Инкассога қабул қилинган (ички) векселлар бўйича контр-ҳисобварақ

96330 - Инкассога жўнатилган (ташқи) векселлар бўйича контр-ҳисобварақ

96331 - Сотиб олинган дебиторлик қарзлари-Факторинг бўйича контр-ҳисобварақ

96333 - Олиниши лозим бўлган қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган фоизлар контр-ҳисобварағи

96335 - Активлар бўйича фоизлар ва воситачилик ҳақлари контр-ҳисобварағи

96337 - Кафолат ва кафилликлар бўйича контр-ҳисобварақ

96345 - Қарздорларнинг қисқа муддатли ссудалар бўйича мажбуриятлари контр-ҳисобварағи

96347 - Қарздорларнинг ўрта муддатли ссудалар бўйича мажбуриятлари контр-ҳисобварағи

96349 - Қарздорларнинг узоқ муддатли ссудалар бўйича мажбуриятлари контр-ҳисобварағи

96351 - Банкнинг ссуда бериш мажбурияти бўйича контр-ҳисобварақ

96358 - Банкнинг ссуда олиш мажбурияти бўйича контр-ҳисобварақ

96365 - Форвард битими бўйича сотиш контр-ҳисобварағи

96372 - Форвард битими бўйича сотиб олиш контр-ҳисобварағи

96374 - Қимматли қоғозларни сотиб олиш бўйича муддатли битимлар контр-ҳисобварағи

96376 - Қимматли қоғозларни сотиш бўйича муддатли битимлар контр-ҳисобварағи

96379 - Сақланаётган қимматли қоғозлар ва бошқа қимматбаҳо буюмлар бўйича контр-ҳисобварақ

96381 - Гаров сифатидаги қимматли қоғозлар, мулклар ва мулкий ҳуқуқ(талаб)лар бўйича контр-ҳисобварақ

96397 - Бошқа кўзда тутилмаган ҳолатлар ҳисобварақлари бўйича контр-ҳисобварақ