язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Статистика. Ҳисобот/ Статистик ҳисобот. Статистик ҳисобот бланкалари/ 2010 йил учун статистика ҳисоботи шакллари/ Транспорт бўйича ҳисобот шакллари/ 1-Тр (сув) шакли (йиллик). Ички сув транспортида йўловчи ва юк жўнатиш тўғрисида ҳисобот/ Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

1-Тр (сув) шаклини тўлдириш бўйича тушунтириш


Шакл ташкилий-ҳуқуқий ва мулкчилик шаклидан қатъи назар, сув транспортида ташиш ва ортиш-тушириш фаолиятини амалга оширувчи барча юридик шахслар томонидан тақдим этилади.

Ташиш фаолиятига оид маълумотлар ўзига тегишли ва (еки) ижарага олинган, Ўзбекистон Республикаси байроғи остида сузувчи флотга эга бўлган ташкилотлар томонидан тузилади.

1-бўлимда ўзига тегишли ва (еки) ижарага олинган кемаларда, тегишли юк ташиш ҳужжатлари - юк ортиш ордери, коносамент, манифест, юкхатлар, йўл ведомостлари, багаж квитанциялари билан расмийлаштирилган, сувда юк ташиш шартномаси бўйича амалга оширилган юк жўнатишга оид маълумотлар акс эттирилади.

Юк жўнатиш статистик ҳисоби ўзаро ташиш амалга оширилган портлардан қатъи назар, кемалар тегишлилиги тамойили асосида амалга оширилади.

Юк ташиш ҳажмига транспорт еки порт флотининг ўзига тегишли кемаларида амалга оширилган ташишлар киради; ижарага олинган кемаларда амалга оширилган ташишлар; шатакка олиш ҳужжатларида кўрсатилган, қурилган еки харид қилинган жойидан белгиланган портгача шатакка олиб тортиб борувчи кемалар ва сузиш воситалари, шунингдек темир-терсакка чиқарилган кемалар оғирлиги; тегишли ташиш ҳужжатларини расмийлаштиришда топшириш пунктларига ўзи сузиб борувчи темир-терсакка чиқарилган кемалар оғирлиги.

Ижарага берилган кемаларда ташишлган юклар, асосий транспорт операциясини таъминловчи қўшимча иш еки флотнинг ердамчи-хизмат иши ҳисобланадиган, ташиш ҳужжатлари билан расмийлаштирилмайдиган, порт акваторияси ичида бир соҳилдан иккинчисига ташишлар; қирғоқдан кемаган еки аксинча рейдга қайта ортиш ишлари юк ташишга қўшилмайди.

Ердамчи ва хизмат кўрсатувчи кемаларда амалга оширилган ташишлар транспорт характерига эга бўлган ва тегишли ташиш ҳужжатлари билан расмийлаштирилган тақдирдагина ҳисоботга қўшилади.

Юк ташиш (1-сатр) юк тараси, шунингдек ташишда қўлланиладиган барча мослама ва ускуналар оғирлигини қўшган ҳолда ташиш ҳужжатларига кўра тонналарда жўнатиш бўйича ҳисобга олинади ва 3-17-сатрларда кўрсатилган юк турлари бўйича акс эттирилади.

Жўнатиш бўйича юк айланмаси (2-сатр) млн тонна-км.да акс эттирилади ва ҳар бир юк тупини бир йўналишдаги жўнатиш ва манзил портлари (оралиқ портларга еки тавсия қилинган курс бўйича кириб ўтишларни ҳисобга олган ҳолда) ўртасидаги энг қисқа масофага кўпайтириш ва ҳосил бўлган кўпайтмани жамлаш орқали аниқланади.

2-бўлим. Шаклда йўловчи ташишга мўлжалланган транспорт ва порт флотлари кемаларида амалга оширилган йўловчи жўнатишлар ҳисобга олинади.

Жўнатиш бўйича йўловчиларни ташиш ҳисобот даврида ўзига тегишли ва ижарага олинган кемаларда амалда жўнатилган йўловчилар сонига кўра ҳисобга олинади ва 18-сатрда акс эттирилади. Йўловчилар сонини ҳисобга олиш объекти бир йўловчини бир йўналишдаги жўнатиш пунктидан манзил пунктигача ҳар бир қатновидир.

Йўловчилар ҳисоби сотилган чипталар сонига кўра олиб борилади. Ушбу маълумотга сотилган чипталар тўғрисидаги касса ҳисоботларига биноан чипталари нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китоб асосида сотиб олинган йўловчилар сони қўшилади.

Чипталарни олдиндан буюртма асосида сотилганда ҳисоб кеманинг жўнаш вақти бўйича юритилади.

Жўнатиш бўйича йўловчи айланмаси (19-сатр) млн йўловчи-км.да акс эттирилади ва йўловчилар сони ва жўнатиш пунктидан манзил пункти ўртасидаги энг қисқа масофадан келиб чи??ан ҳолда, ҳар бир қатнов бўйича жўнатилган йўловчилар сонини ҳар бир йўловчини ташиш масофасига кўпайтириш ва ҳосил бўлган кўпайтмани жамлаш орқали аниқланади.

3-бўлим. Ушбу бўлим бухгалтерия маълумотлари асосида, бухгалтерия ҳисоби норматив қонунчилик актларига кўра юк ва йўловчи ташиш билан боғлиқ бўлган даромадларга оид маълуммотларни ўз ичига олади.

4-бўлим. Техник ҳолатидан (соз ҳолатда, таъмирда, таъмирни кутиш ҳолатда, консервацияда) қатъи назар ҳисобот топширувчи корхона (ташкилот) балансида бўлган ўз ва (еки) ижарага олинган барча турдаги ўзи юрувчи (22-27-сатрлар) ва ўзи юрмайдиган (29-31-сатрлар) кемалар, буксирлар (33-сатр) ва шатакка олувчи буксирлар (34-сатр) ҳисобга олинади.

Кемаларни маълум бир турга - қуввати (3-устун), юк кўтариш қобилияти (2-устун) ва йўловчи сиғими (4-устун) киритиш  кемаларнинг техник паспортига кўра амалга оширилади.

Кемаларнинг юк кўтариш қобилияти ҳар бир турдаги (йўловчи ташувчи, қуруқ юк, суюқлик ташувчи юк кемалари, шатакка олувчи кемалар, рейд, ердамчи кемалар) кемалар сонини тайерловчи завод белгилаган номинал юк кўтариш қобилиятига кўпайтмасига тенг.

Кемаларнинг қуввати ҳар бир турдаги (йўловчи ташувчи, қуруқ юк, суюқлик ташувчи юк кемалари, шатакка олувчи кемалар, рейд, ердамчи кемалар) кемалар сонини тайерловчи завод белгилаган номинал қувватига кўпайтмасига тенг.

Кемаларнинг йўловчи сиғими ҳар бир турдаги кемалар сонини тайерловчи завод белгилаган номинал йўловчи сиғимига кўпайтмасига тенг.Разъяснения по заполнению формы 1-Тр (вод)


Форма представляется юридическими лицами, независимо от формы собственности, осуществляющими перевозочную и погрузочно-разгрузочную деятельность на водном транспорте.

Сведения о перевозочной деятельности составляются организациями, имеющими собственный и (или) арендованный флот, плавающий под Государственным флагом Республики Узбекистан.

Раздел 1. В разделе отражаются данные об отправлении грузов, осуществленном по договору водной перевозки груза собственными и (или) арендованными судами, оформленном соответствующими перевозочными документами - погрузочным ордером, коносаментом, манифестом, передаточной накладной, дорожной ведомостью, багажной квитанцией.

Статистический учет отправления грузов осуществляется по принципу принадлежности судна независимо от тех портов, между которыми производились перевозки.

В объем перевозок грузов включаются перевозки, осуществляемые собственными судами транспортного и портового флота; перевозки, осуществляемые судами, взятыми в аренду; вес судов и плавучих средств, буксируемых от мест их постройки или закупки до портов назначения, указанных в буксировочном документе, а также судов, списанных в металлолом; вес судов, списанных в металлолом, идущих своим ходом в пункты сдачи при оформлении соответствующих перевозочных документов.

Не подлежат включению перевозки грузов, выполненные в судах, сданных в аренду; совершаемые внутри акватории порта от одного причала к другому и не оформленные перевозочными документами, являющиеся либо дополнительной работой, обеспечивающей основную транспортную операцию, либо работой служебно-вспомогательного флота (доставка воды на суда, принятие  вод с транспортных судов, доставка снабжения на суда и т.д.);  с берега на судно и наоборот перегрузка на рейде.         

Перевозки грузов, выполненные вспомогательными и обслуживающими судами, подлежат включению в отчет в тех случаях, если перевозки носили транспортный характер и были оформлены соответствующими перевозочными документами.

Перевозки грузов (строка 1) учитываются по отправлению в тоннах в точном соответствии с перевозочными документами, включая вес тары груза, а также вес приспособлений и оборудования, применяемых при перевозках, и отражаются по видам грузов, указанных по строкам 3-17.

Грузооборот по отправлению (строка 2) отражается в млн. тонно-км и определяется путем умножения каждой отдельной партии груза на кратчайшее расстояние между портами отправления и назначения (с учетом захода в промежуточные порты либо по рекомендованным курсам) в одном направлении и последующим суммированием этих произведений.

Раздел 2. В форме учитывается отправление пассажиров, выполненные судами транспортного и портового флота, предназначенными для перевозки пассажиров.

Перевозки пассажиров по отправлению учитываются по количеству пассажиров, фактически отправленных в отчетном периоде на собственных и арендованных судах, и отражаются по строке 18. Объектом учета количества пассажиров является каждая поездка одного пассажира от пункта отправления до пункта назначения в одном направлении.

Учет пассажиров ведется в соответствии с количеством реализованных билетов. В данные включается число пассажиров, билеты которых приобретены за наличный и безналичный расчет, согласно кассовым отчетам о проданных билетах.

В случае продажи билетов по предварительным заказам учет осуществляется по моменту отправления судна.

Пассажирооборот (строка 19) по отправлению отражается в млн. пассажиро-км и определяется по каждой поездке, исходя из количества пассажиров и расстояния перевозки от пункта отправления до пункта назначения путем умножения количества отправленных пассажиров на расстояние перевозки каждого пассажира и последующим суммированием этих произведений.

Раздел 3. Данный раздел содержит сведения о доходах, связанных  с перевозкой грузов и пассажиров, на основании бухгалтерского учета в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету.

Раздел  4. Учету подлежат собственные и (или) арендованные самоходные (строки 22-27) и несамоходные (строки 29-31) суда всех типов, буксиры (строка 33) и толкачи-буксиры (строка 34), находящиеся на балансе отчитывающегося предприятия (организации), независимо от технического состояния (в исправном состоянии, в ремонте, в ожидании ремонта, в консервации и т.п.).

Отнесение судов к определенному типу, мощность (графа 3), их грузоподъемность (графа 2) и пассажировместимость (графа 4) производится на основании технического паспорта судна.

Грузоподъемность судов равна сумме произведений списочного числа судов каждого вида (сухогрузов, наливных) на их номинальную грузоподъемность по паспорту завода-изготовителя.

Мощность судов равна сумме произведений списочного числа судов каждого вида (пассажирских, сухогрузов, наливных, буксиров, рейдовых, вспомогательных, толкачей-буксиров) на их номинальную мощность по паспорту завода-изготовителя.

Пассажировместимость судов равна сумме произведений списочного числа судов на их номинальную вместимость пассажиров по паспорту завода-изготовителя.