язык интерфейса
Комментарий к документу - NB! Настоящую форму необходимо вывести из ИПС "Норма" в текстовый редактор "Word", подогнать поля, заполнить ее с клавиатуры компьютера и распечатать

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Статистика. Ҳисобот/ Статистик ҳисобот. Статистик ҳисобот бланкалари/ 2008 йил учун статистика ҳисоботи шакллари/ Савдо фаолияти бўйича ҳисобот шакллари/ 6-Савдо (чакана) шакли, йиллик. Чакана савдо ва овқатланиш корхоналаридаги омборхона тармоқлари тўғрисида ҳисобот/ Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар


6-Савдо (чакана) шаклни чакана савдо ва овқатланиш билан таъминловчи юридик шахслар (кичик корхоналар ва микрофирмалардан ташқари) ўз жойидаги статистика органига тақдим этадилар.

Омборхонага территорияси алоҳида омборхона қурилмалари махсус қурилган хоналар ва бошқа бинолар, ҳамда товарларни сақлаш учун мослаштирилган хоналар (типик бўлмаган турар жойларнинг ертўлалари ва бошқалар) киради. Шаклнинг 1 январь ҳолатига хусусий ва ижарага олинган омборхоналарнинг ҳисоботи олиниши лозим. Ижарага олинган омборхоналарни ижарага олганлар кўрсатади, ижарага берганлар бу омборхоналарни ҳисоботда кўрсатмайди. Бошқа мақсадларга қўлланилган омборхоналарнинг ҳисоботи олинмайди. Омборхоналар таркибига дўконлардаги ва овқатланиш корхоналаридаги товарларни сақлаш учун очиқ ёки  шийпон пункти, омборча ва бошқа хоналар ҳисоботи олинмайди.

Шаклда умум товар ва махсус омборхоналар ҳисоботи ажратилган ҳолатда олиб борилади.

1-бўлим. Умум товар омборхоналари.

Умум товар омборхоналарига умумий типдаги ҳар хил озиқ-овқат (2-устун) ва ноозиқ-овқат товарлари сақлаш учун белгиланган, махсус шароит талаб қилмайдиган омборхоналар киради. Умум товар омборхоналари таркибига туз, картошка, сабзовотлар ва мевалар, нефть керосин сақлагичлар кирмайди. Шаклда бу омборхоналар махсус омборхоналар ва сақлагичларда ҳисобга олинади (2-бўлим).

Озиқ-овқат омборхоналари таркибига фақат озиқ-оақат товарлари сақланадиган омборхоналар киради. Агар озиқ-овқат омборхоналарида озгина миқдода ноозиқ-овқат товарлари сақланса (масалан, тамаки маҳсулотлари, гугурт, совун) ҳам бу омборхоналар озиқ-овқат омборхоналари деб ҳисобланади.

01-сатрда махсус омборхона бинолари сони товарларни сақлаш учун, ҳамда 2-устунда фақат озиқ-овқат товарлари сақлаш учун махсус, бу омборхоналарнинг майдони 02-сатрда ва омборхона ҳажми омборхона майдони хонанинг полдан шип конструкциясигача бўлган баландлигига кўпайтирилганига тенг, куб метрда ҳисобланади (03-сатр). Идора ва маиший хоналар, йўлаклар, зиналар ва зинапоя майдончалари ва бошқалар билан банд бўлган омборхона майдони ёки кубатураси омборхона майдонига (ҳажми) қўшилмайди.

Омборхона биноларининг умумий сонидан (07-сатр) 04-сатрда омборхона товарлар сақлаш учун вақтинча мўлжалланган бинолари ажратиб кўрсатилади. Бу омборхоналар майдони (05-сатр) ва омборхона бинолари ҳажми (06-сатр) кўрсатилади.

Омборхона биноларининг умумий сонидан 10-сатрда ижарага олинган омборхоналар сони ҳамда омборхона майдони (11-сатр) ва омборхона бинолари ҳажми (12-сатр) ажратиб кўрсатилади.

2-бўлим. Махсус омборхоналар ва сақлаш жойи.

Сақлаш учун махсус шароитга эга бўлган, маълум бир товарларни сақлаш учун белгиланган омборхоналар махсус омборхоналар деб ҳисобланади. Бу сақлагичларда сабзавотлар, мевалар, картошкалар, музхоналар, совутгич омборхоналар, туз сақланадиган омборхоналар, нефть маҳсулотлари ва бошқаларни сақлаш учун мўлжалланган.

Сабзавот картошка ва мева сақлаш жойларида картошка, сабзавот ва мева учун махсус қурилган сақлагичлар ҳисобга олинади. Бу маҳсулотларни сақлаш учун вақтинча мўлжалланган бинолар (турар жойларнинг ертўлалари ва бошқалар) шаклда алоҳида ҳисобга олинади (21-сатр).

Омборхоналарда бир вақтнинг ўзида сабзавотлар ва картошкалар ёки сабзавотлар ва мевалар, ёки картошкалар ва мевалар сақланадиган бўлса, бундай ҳолда қайси маҳсулот кўп бўлса, ўша маҳсулотлар қаторига киради.

14 ва 19-сатрларда "актив вентиляцияли" сабзавотлар ёки картошкаларни сақлаш учун махсус вентиляцияли қурилмалар билан жиҳозланган омборхоналар киради.

15, 17 ва 20-сатрларда "совутиладиган" махсус машинали совутадиган жиҳозли омборхоналар ҳисобга олинади.

Агар совутгичларда бир вақтнинг ўзида актив вентиляцияли ва совутиладиганлар билан жиҳозланган бўлса, қайси совутгичнинг ҳажми кўп бўлса, у ёки бу, ўша қаторда кўрсатилади.

Фақат картошка ва сабзавот сақланадиган махсус контейнерли сабзавот картошка салагичларнинг (26-сатр) сабзавот картошка салагичларнинг контейнерли тури ҳисобланади.

22-сатрда "Маҳсулотларни сақлаш учун музхоналар" тайёрланган музларни сақлаш учун белгиланган музхоналар муз сақлагичлар таркибида ҳисобга олинмайди.

Музхоналар ҳажмини ҳисоблашда музлар сонига қараб эмас, балки қисқа муддатда сақлаш учун жойлаштиришда маҳсулотларнинг максимум сонини аниқлаш. Маҳсулотларни сақлаш учун музхоналарнинг умумий кубатураси 30% катта бўлмаган, музхонанинг ва музли ертўла фойдали кубатурасидан фойдаланилади.

23-сатрда "Машинали совутиладиган омборхона - совутгичлар" таркибида дўконларда ва овқатланиш корхоналаридаги омборхона-совутгичлар, музлатгич камералари озиқ-овқат ва аралаш омборхоналарда ҳамда совутиладиган омборхоналарда ҳисобга олинмайди.

24-сатрда "Нефть ва керосин сақлагичлар" фақат махсус сақлагичлар: қўзғалмайдиган резевуарлар (цистерналар ва стационар металл баклар), ерости металл, бетон ва бошқа сақлагичлар ҳисобга олинади. Бир ва бир неча резервуарларга эга бўлган керосин сақлагичлар битта омборхона деб ҳисобланади. Очиқ майдонда сақланаётган керосинли бочкалар омборхоналар ҳисобига кирмайди. 6 тонна ва ундан ортиқ бўлган резевуарлардан ташқари, чакана савдо учун белгиланган дўконлардаги қўзғалмайдиган бочкалар ёки цистерналар нефть керосин сақлагичлар такибига кирмайди.

Нефть ва керосин сақлагичлар умумий ҳажми керосин, нефть маҳсулотлари сақлаш учун белгиланган резевуарлар (баклар ёки цистерналар) йиғиндисига тенг.

25-сатрда "Туз омборхоналари" айрим ҳолларда очиқ майдонларда сақланаётган тузлар, ҳатто ҳаво ёғинларидан сақловчи (тўсиқлар, қоплар ва брезентлар), туз омборхоналари ҳисобига кирмайди.Разъяснения по заполнению  формы

Форму 6-Торг (розничная) представляют юридические лица, занимающиеся розничной торговлей и обеспечением питания (кроме малых предприятий и   микрофирм), статистическому органу по месту нахождения.

Под складами понимаются территориально-обособленные складские строения, специально построенные помещения в других зданиях, а также помещения, приспособленные под хранение товаров (в частности, в подвалах жилых домов и др.). Учету подлежат действующие на 1 января как собственные, так и арендованные склады. Причем арендованные склады,  показываются арендополучателями, арендодатели эти склады не учитывает. Не должны включаться в отчетность  склады  используемые в других целях. В составе складов не должны учитываться  кладовые и прочие складские помещения при магазинах и предприятиях питания, открытые или находящиеся под навесом  пункты хранения товаров.

В отчетности ведется раздельный учет общетоварных и специализированных складов

Раздел 1. Общетоварные склады.

Общетоварным складом считается склад общего типа, предназначенный для хранения различных товаров: продовольственных (графа 2) и непродовольственных, не требующих специальных условий при их хранении. В состав общетоварных складов не включаются склады для хранения соли, картофеля, овощей и фруктов, нефтекеросинохранилища. В отчетности эти склады учитываются в составе специализированных складов и хранилищ (Раздел 2).

В составе продовольственных складов учитываются склады, в которых хранятся только продовольственные товары. Если в продовольственных складах хранятся в небольших количествах некоторые непродовольственные товары ( например, табачные изделия, спички, мыло), то такие склады все же следует учитывать как  продовольственные.

В строке 01 указываются число складских помещений, специализированных лишь для хранения товаров, а также в графе 2 специализированных только для хранения продовольственных товаров, площадь этих складов в строке 02 и объем складов в кубических метрах определяется путем умножения складской площади на  высоту помещений от пола до низа несущих конструкций (перекрытий) (строка 03).  Площадь или кубатура складов, занятых под конторские и бытовые помещения, коридоры, лестницы и лестничные площадки и т.д. в складскую площадь (объем, емкость) склада не включаются.

Из общего числа складских помещений (строка 07) в строке 04 выделяются складские помещения временно приспособленные для хранение товаров, которым также показывается складская площадь (строка 05) и складской объем (строка 06).

Из общего числа складских помещений в строке 10 выделяются складские помещения арендованные, также показывается складская площадь (строка 11) и складской объем (строка 12).

Раздел 2.  Специализированные склады и хранилища.

Специализированным складом следует считать склад, предназначенный для хранения определенного товара, при которым как правило, требующего специальных условий хранения. Это хранилища для овощей, фруктов, картофеля, ледники, склады-холодильники, склады для хранения соли, нефтепродуктов и др.

В составе овощекартофеле- и фруктохранилищ должны быть учтены специально построенные хранилища для картофеля, овощей и фруктов. Отдельные временно приспособленные помещения для хранения этой продукции (в частности, помещения в подвалах жилых домов и т.п.) учитываются в отчетности по строке 21.

В тех случаях, когда в складе хранятся одновременно овощи и картофель или овощи и фрукты, или овощи, картофель и фрукты, их следует относить к тому или иному виду хранилища в зависимости от того, какой вид продукции в них преобладает.

В строках 14 и 19 "Хранилища с активной вентиляцией" следует учитывать склады по хранению  картофеля или овощей, оборудованные специальными вентиляционными устройствами.

В строках 15,17 и 20 "Хранилища с охлаждением" следует учитывать склады, имеющие специальное машинное холодильное оборудование.

В случае, если хранилище оснащено одновременно и активной вентиляцией и охлаждением, его следует отнести к тому или иному типу в зависимости от того, какой из указанных способов хранения преобладает по емкости.

Овощекартофелехранилищами  контейнерного типа (строка 26) считаются овощекартофелехранилища, в которых хранение картофеля и овощей осуществляется только в специальных контейнерах.

По строке 22  “Ледники для хранения продуктов” не учитываются в составе ледников льдохранилища, которые предназначены для хранения заготовленного льда.

Емкость ледников определяют не по количеству находящегося в них льда, а максимальным количеством продуктов, которое можно разместить для кратковременного хранения. Полезная кубатура ледника или погреба, используемая для хранения продуктов, составляет не более 30% общей кубатуры ледника.

По строке 23  "Склады - холодильники с машинным охлаждением" не  учитываются в составе складов-холодильников холодильные камеры при продовольственных и смешанных складах,  холодильные камеры, находящиеся при магазинах и предприятиях общественного  питания, а также хранилища с охлаждением.

По строке 24 “Нефте и керосинохранилища” учитываются только  специальные хранилища: неподвижные резервуары (металлические стационарные баки и цистерны), подземные металлические, бетонные и иные хранилища. Керосинохранилища, имеющие один и более резервуаров, учитываются как один склад. Открытые площадки, на которых хранятся бочки с керосином, в числе складов не учитываются. Не включаются в число нефтекеросинохранилищ неподвижные бочки или цистерны при магазинах, предназначенные для розничной торговли, за исключением резервуаров емкостью 6 тонн и более.

Общая емкость нефтекеросинохранилищ определяется путем суммирования емкостей резервуаров (баков или цистерн), предназначенных для хранения керосина, нефтепродуктов.

По строке 25 “Соляные склады”, не считаются соляными складами открытые площадки, на которых в отдельных случаях хранится соль, даже укрытая от влияния атмосферных осадков ( щитами, мешками, брезентами и т.п.).