язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Статистика. Отчетность/ Утратившие силу документы/ Бланки статистической отчетности/ Бланки статистической отчетности 2010 г./ Формы отчетов по инновационной деятельности/ Форма 1- инновация (годовая). Отчет об инновационной деятельности/ Разъяснения по заполнению формы

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

1-Инновация (йиллик) "Инновация фаолияти тўғрисида"

давлат статистика ҳисоботи шаклини тўлдириш бўйича

тушунтиришлар


Ушбу ҳисобот шаклини тижорат корхоналари (кичик тадбиркорлик субъектлари ва фермер хўжаликларидан ташқари) тақдим этадилар.

Маълумотлар ҳисобот шаклида кўрсатилган ўлчов бирликларида келтирилади.

Ушбу ҳисобот шаклида юридик шахс ўз тизимидаги технологик, маркетинг, ташкилий инновациялар билан боғлиқ инновация фаолияти тўғрисидаги маълумотларни кўрсатади.

Ҳисобот шаклида технологик инновациялар деганда юридик шахснинг технологик янги маҳсулотлар ва жараёнларни, шунингдек маҳсулотлар ва жараёнларда сезиларли даражада такомиллаштиришларни, технологик янги ва сезиларли даражада такомиллаштирилган хизматларни, хизматлар ишлаб чиқарилиши (етказиб берилиши) бўйича янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган усулларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан боғлиқ фаолияти назарда тутилади. Технологик инновациялар юридик шахс томонидан биринчи маротаба ишлаб чиқилаётган маҳсулотлар, жараёнлар, хизматлар ва усуллар шаклида (агар улар бошқа юридик шахслар томонидан қўлланилаётган бўлса ҳам) бўлиши мумкин.

Технологик инновацияларнинг иккита тури мавжуд. Булар: маҳсулотлар бўйича инновациялар ва жараёнлар бўйича инновациялар.

Саноат ишлаб чиқаришида маҳсулот бўйича инновациялар технологик янги ва такомиллаштирилган маҳсулотларни тайёрлаш ва жорий этишни ўз ичига олади. Технологик янги маҳсулот - технологик хусусиятлари (функционал белгилари, конструктив йўл билан бажарилиши, қўшимча операциялари, шунингдек қўлланиладиган таркибий қисмлар ва материаллар таркиби) ёки қўлланилиш мақсади принципиал жиҳатдан янги ёки юридик шахс томонидан илгари ишлаб чиқарилган шунга ўхшаш маҳсулотдан сезиларли даражада фарқ қилувчи маҳсулотдир. Бундай инновациялар принципиал жиҳатдан янги технологияларга ёки мавжуд технологиялардан, тадқиқот ва ишланмалар натижаларидан фойдаланишга асосланган бўлиши мумкин.

Технологик жиҳатдан такомиллаштирилган маҳсулот - бу юқорироқ самарали таркибий қисмлар ва материаллардан фойдаланиш, бир ёки ундан ортиқ техник таркибий қисмларини қисман ўзгартириш (комплекс маҳсулотларда) йўли билан ишлаб чиқарилишининг сифат бўйича хусусиятлари яхшиланадиган ва иқтисодий самарадорлиги ошадиган маҳсулотдир.

Маҳсулотлар бўйича инновациялар Сизнинг ташкилотингиз учун янги бўлиши керак. Улар бозор учун янги бўлиши шарт эмас. Инновацион маҳсулотлар Сизнинг ташкилотингиз ёки бошқа ташкилот томонидан тайёрланганининг аҳамияти йўқ.

Жараёнлар бўйича инновациялар технологик янги ёки технологик жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилган ишлаб чиқариш, шунингдек маҳсулотларини етказиб бериш усулларини ишлаб чиқиш ёки жорий этишни ўз ичига олади. Бу турдаги инновациялар янги ишлаб чиқариш асбоб-ускуналаридан, ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этишнинг янги усулларидан фойдаланишга ёки уларни биргаликда қўллашга, шунингдек тадқиқот ва ишланмалар натижаларидан фойдаланишга асосланган бўлиши мумкин. Бундай инновациялар, одатда, ташкилотда илгари мавжуд бўлган маҳсулотларини ишлаб чиқариш ёки етказиб беришнинг самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиши, шунингдек одатдаги усуллар ёрдамида амалга ошириш имкони бўлмайдиган технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки етказиб бериш учун мўлжалланган бўлиши мумкин.

Жараёнлар бўйича инновациялар Сизнинг ташкилотингиз учун янги бўлиши керак. Сизнинг ташкилотингиз бу инновацияларни биринчи бўлиб жорий қилган бўлиши муҳим эмас. Жараёнлар бўйича инновациялар Сизнинг ташкилотингиз ёки бошқа ташкилот томонидан ишлаб чиқилганлигининг аҳамияти йўқ.

Технологик инновацияларга қуйидагилар кирмайди:

- маҳсулотдаги эстетик (рангида, безатилишида) ўзгартиришлар;

- маҳсулотнинг конструктив вазифаларини ўзгартирмайдиган, унинг ёки таркибий қисми ҳисобланган материаллар ва компонентларнинг кўрсаткичларига, хусусиятларига, нархига етарлича сезиларли таъсир кўрсатмайдиган техник ва ташқи кўринишда сезиларсиз даражадаги ўзгартиришлар;

- вақтинчалик талабни ва ташкилотнинг даромадларини таъминлаш мақсадида ташкилот томонидан илгари ишлаб чиқарилмаган, аммо маҳсулотлар, ишлар, хизматлар бозорида етарлича маълум бўлган маҳсулотлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқаришини йўлга қўйиш (бошқа ихтисослик бўйича бўлиши ҳам мумкин) эвазига уларнинг турларини кўпайтириш. Масалан, машинасозлик заводида мавсумий талабдан фойдаланган ҳолда ёзги даврда бошқа ихтисослик бўйича маҳсулот, яъни мих ишлаб чиқарилиши;

- маълум моделдаги қўшимча дастгоҳларни ўрнатиш, ҳатто уларни шу моделнинг охирги модификацияга алмаштириш эвазига ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш;

- тўлалигича бошқа ташкилот томонидан ишлаб чиқарилган ва тайёрланган инновацион товарлар, ишлар, хизматларни сотиш;

- ташкилий ва бошқариш бўйича ўзгартиришлар.

Хизматлар соҳасида фаолият юритувчи ташкилотлар учун хусусиятлари, фойдаланиш усуллари принципиал жиҳатдан янги ёки технологик жиҳатдан такомиллаштирилган (сифатли) хизматлар - технологик инновациялар ҳисобланади. Хизматлар ишлаб чиқариш ва етказиб беришнинг сезиларли даражада такомиллаштирилган усулларидан фойдаланиш ҳам технологик инновациялар ҳисобланади. Бу мавжуд ишлаб чиқариш усулларидан фойдаланган ҳолда ёки мавжуд хизматларни ишлаб чиқариш ёки етказиб беришнинг самарадорлигини оширган ҳолда, ишлаб чиқарила ёки етказиб берила олинмайдиган янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган хизматларни ишлаб чиқариш ёки етказиб бериш билан боғлиқ бўлган асбоб-ускуналардаги ёки ишлаб чиқаришни ташкил қилишидаги ўзгаришларни қамраб олиши мумкин.

Янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган хизматларни, уни ишлаб чиқариш (етказиб бериш) усулларини принципиал жиҳатдан янги технологияларга ёки мавжуд технологияларнинг янги комбинацияларига, шунингдек янги билимларга асосан жорий этиш мумкин.

Хизматлар соҳасидаги маҳсулотлар бўйича инновациялар ўз ичига қуйидагиларни олади: принципиал жиҳатдан янги хизматларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш; мавжуд хизматларга янги функциялар ва хусусиятлар қўшиш орқали уни такомиллаштириш; хизматлар билан таъминлашда (масалан, уларнинг самарадорлиги ва тезлиги нуқтаи назаридан) сезиларли даражада яхшланишлар.

Хизматлар соҳасидаги жараёнлар бўйича инновациялар хизматларни ишлаб чиқариш ва тақдим этишнинг янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этишни ўз ичига олади.

Қуйидаги ўзгартиришлар, агар улар янги ёки сезиларли яхшиланган хизматларни, уларни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш усулларини жорий этишга бевосита боғлиқ бўлмаса, технологик инновациялар ҳисобланмайди:

- ташкилий ва бошқариш бўйича ўзгартиришлар (жумладан: бошқаришнинг илғор усулларига ўтиш, жиддий ўзгартирилган ташкилий тузилишни жорий этиш, ташкилотнинг иқтисодий стратегиясида янги ёки сезиларли ўзгартирилган йўналишларни амалга шириш);

- сифат стандартларини жорий этиш.

Маркетинг инновациялари деганда янги ёки сезиларли яхшиланган маркетинг услубларини жорий этиш тушунилади. Булар ўз ичига: маҳсулотларнинг дизайни ва қадоқланишида жиддий ўзгартиришлар; маҳсулотларни сотиш ва тақдимоти бўйича, шунингдек уларни бозорларга танитиш ва олға силжитиш бўйича янги услублардан фойдаланиш; янги нарх стратегияларини шакллантиришни олади. Бу ўзгартиришлар маҳсулот истеъмолчиларининг эҳтиёжларини тўлароқ қондиришга, сотиш ҳажмини кўпайтириш мақсадида маҳсулотлар ва хизматлар истеъмолчиларининг таркибини кенгайтиришга йўналтирилган бўлади. Маҳсулот дизайнидаги ўзгартиришлар янги маркетинг концепциясининг бир қисми бўлиб, улар маҳсулотнинг шакли ва ташқи кўринишидаги ўзгартиришларни ўз ичига олади. Булар маҳсулотнинг функционал ва фойдаланиш хусусияларига таъсир кўрсатмайди. Шунингдек, бундай ўзгартиришларга қадоқланиши ташқи кўринишини таърифлаб берувчи истеъмол маҳсулотлари, ичимликлар, ювиш воситалари каби маҳсулотларнинг қадоғидаги ўзгартиришлар ҳам киради.

Маҳсулотларни сотиш ва тақдимоти бўйича янги услублардан фойдаланиш сотишни кенгайтириш билан боғлиқдир. Бунга логистика (хом ашё, таркибий қисмлар ва тайёр маҳсулотларни ташиш ва омборхоналарда сақлашни бошқариш) услублари кирмайди. Маҳсулот (хизмат)ларни бозорга танитиш ва олиб чиқишнинг янги услубларидан фойдаланиш ташкилотнинг маҳсулот ва хизматларини олиб чиқиш учун янги концепциялардан фойдаланишни англатади.

Нархларни шакллантиришдаги инновациялар - ташкилотнинг маҳсулотлар ва хизматлар билан савдо қилиши учун янги нарх стртегияларидан фойдаланишини билдиради. Маркетинг воситаларидаги мавсумий, доимий ёки бошқа жорий ўзгаришлар, агар улар янгилик олиб келмасалар, маркетинг инновациялари ҳисобланмайди. Маҳсулотлар бўйича инновациялар билан маркетинг инновацияларини бир-биридан фарқловчи асосий мезон - бу маҳсулотнинг функцияларида ёки ундан фойдаланиш усулларида жиддий ўзгаришлар мавжудлигидир. Агар маҳсулот ва хизматларнинг функционал ёки фойдаланиш хусусиятлари мавжуд маҳсулот ва хизматларникидан анча яхшиланган бўлса, бу маҳсулотлар бўйича инновациялар ҳисобланади. Маҳсулот дизайнидаги ўзгаришлар эса, агар унинг функционал ёки истеъмол хусусиятлари сезиларли даражада ўзгармаган бўлса, бу маркетинг инновациялари ҳисобланади.

Жараёнлар бўйича ва маркетинг инновациялари ўртасидаги фарқ қуйидагича намоён бўлади. Жараёнлар бўйича инновациялар маҳсулот бирликларига харажатларни камайтириш ёки сифатини оширишга йўналтирилган ишлаб чиқариш ва маҳсулотларни етказиб бериш усулларини такомиллаштириш билан боғлиқдир. Маркетинг инновациялари эса сотиш ҳажмини ёки маҳсулотлар нархини (янги нарх стратегияларини қўллаган ҳолда) оширишга йўналтирилган бўлади.

Маркетинг инновациялари Сизнинг ташкилотингиз учун янги бўлиши керак ва улар Сизнинг ташкилотингиз ёки бошқа ташкилот томонидан ишлаб чиқилганлигининг аҳамияти йўқ. Ташкилот бу маркетинг инновацияларини биринчи бўлиб жорий қилган бўлиши муҳим эмас.

Ташкилий инновациялар - бу бизнесни юритишда, иш ўринларини ёки ташқи алоқаларни ташкил этишда янги услубларни ишлаб чиқишдир. Бундай инновациялар бошқарув ва трансакцион харажатларни қисқартириш, ташкилот томонидан ишчиларнинг иш ўринлари (иш вақтлари) билан таъминланганлик даражасини ошириш, меҳнат самарадорлигини ошириш, бозорда мавжуд бўлмаган активларга йўл топиш ёки етказиб бериш нархини камайтириш йўли билан ташкилот фаолиятининг самарадорлигини оширишга йўналтирилган бўлади. Ташкилот бундай ташкилий инновацияларни биринчи бўлиб жорий этган бўлиши муҳим эмас. Бу инновациялар Сизнинг ташкилотингиз ёки бошқа ташкилот томонидан ишлаб чиқилганлигининг аҳамияти йўқ.

Бизнесни юритишдаги инновациялар тадбиркорлик фаолиятининг янги ташкилий усулларини ишлаб чиқишни билдиради. Масалан, улар қуйидагиларни ўз ичига олади: билимларни бошқаришнинг корпоратив усулларини жорий этиш; ходимларнинг савиясини оширишга ва кўчиб юришини камайтиришга мўлжалланган ўқитиш тизимини йўлга қўйиш; ишлаб чиқариш ва етказиб беришни тўлиқ бошқариш, жумладан етказиб бериш занжирини, ишлаб чиқаришни оқилона ташкил қилишни, шунингдек сифатни бошқариш тизимини жорий этиш.

Иш ўринларини ташкил этиш бўйича инновациялар - бу ташкилотнинг алоҳида фаолият тури доирасида ёки турли фаолиятлари (таркибий бўлинмалари) ўртасида ишларнинг бажарилиши бўйича ходимлар орасида жавобгарлик ва ваколатларни тақсимлашнинг янги усулларини йўлга қўйишдир. Шунингдек, фаолиятни структуризация қилиш, яъни фаолиятнинг турли йўналишларини интеграциялаштириш бўйича янги концепцияларини жорий этишдир.

Ташкилотнинг ташқи алоқаларидаги янги ташкилий усуллар - бошқа ташкилотлар билан ўзаро алоқаларни ташкил қилишнинг янги усулларини йўлга қўйишдир. Яъни булар қуйидагиларни йўлга қўйишни ўз ичига олади: буюртмачилар ёки илмий ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишнинг янги усуллари; етказиб берувчи билан интеграциялашишнинг янги усуллари; ишлаб чиқариш, таъминот, тақсимот соҳасида, кадрлар бўйича ва ёрдамчи саволларни ҳал қилишда субконтракт муносабатлари.

Ташкилотда илгари қўлланилган ташкилий услубларга асосланган бизнесни юритишдаги, иш ўринлари ва ташқи алоқаларни ташкил этишдаги ўзгартиришлар - ташкилий инновациялар ҳисобланмайди. Шунингдек, бошқариш стратегияларини шакллантириш ҳам, ўз-ўзидан, инновация ҳисобланмайди. Лекин, бу ташкилий ўзгартиришлар янгича бошқарув стратегиясига мувофиқ ташкилот амалиётида биринчи марта қўлланилаётган бўлса - инновация ҳисобланади.

Юқоридагилардан ташқари ҳисобот шаклини тўлдиришда қуйидаги тушунча ва таърифлар қўлланилади:

Ноу-хау - бу ишлаб чиқариш сири ҳисобланган, эгаси бу маълумотларни учинчи шахслар томонидан ноқонуний ишлатилишидан ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга бўлган, ҳимояловчи ҳужжатлар (масалан, патентлар) билан муҳофазаланмаган ва тўлиқ ёки қисман нашр қилинмаган техник, ташкилий ёки тижорат маълумотларидир. Булар хўжалик фаолияти жараёнида фойда келтирувчи янги технология, техник ёки бошқа ечимлар, билим, тажриба бўлиши мумкин;

Товар белгиси - бу бирор ишлаб чиқарувчининг товар ва хизматларини бошқа ишлаб чиқарувчининг унга ўхшаш товар ва хизматларидан фарқлаш учун мўлжалланган оригинал график тасвир, рақам, ҳарф ёки сўзларнинг бирикмасидир. Бу ҳисобот шаклида инновациялар орқали эга бўлинаётган товар белгилари назарда тутилмоқда;

Инжиниринг хизматлари - товарлар, ишлар, хизматларни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш жараёнларини тайёрлаш, таъминлаш бўйича муҳандислик-маслаҳат хизматларини (лойиҳа олди ишларни ўтказиш, инновацияларни жорий қилиш арафасида техника ва технология объектларининг лойиҳалаштирилиши ва конструкторлик жиҳатдан ишлаб чиқилиши, лойиҳадан кейинги монтаж ва ишга тушириш-созлаш ишларида кўрсатиладиган хизматларни) ўз ичига олади. 

Ихтиро - бу турли соҳалардаги маҳсулотга (хусусан, қурилма, модда, микроорганизм штаммлари, ўсимлик ва ҳайвонлар хужайраларига) ёки усулга (моддий воситалар ёрдамида моддий объектлар устидан ҳаракатни амалга ошириш жараёнига) тегишли техник ечимдир. Агар ихтиро янги бўлиб, ихтиро даражасига эга ва саноатда қўллаш мумкин бўлса, унга ҳуқуқий муҳофаза (патент) берилади.

Фойдали модель - бу мосламага тааллуқли техник ечимдир. Ишлаб чиқариш воситалари ва истеъмол қилиш предметлари ҳамда уларнинг таркибий қисмларининг конструктив йўл билан бажарилиши фойдали моделларга киради. Агарда фойдали модель янги ва саноатда қўлланиладиган бўлса, унга ҳуқуқий муҳофаза (патент) берилади.

Саноат намуналари - бу саноат ёки ҳунармандлик буюмларининг ташқи кўринишини белгиловчи бадиий-конструкторлик ечимидир. Агар саноат намунаси янги ёки оригинал бўлса, унга ҳуқуқий муҳофаза (патент) берилади.

Селекцион ютуқлар - ижодий меҳнат орқали ўсимликнинг янги нави ёки ҳайвонларнинг янги зотини яратиш (аниқлаш) каби инсоннинг аниқ бир мақсадга қаратилган фаолиятининг натижасидир. Агар селекцион ютуқлар янги, бошқалардан фарқли ва барқарор бўлса, унга ҳуқуқий муҳофаза (патент) берилади.I бўлим. Ҳисобот йилида инновацион товарлар, ишлар, хизматлар ҳажми

(??С, акциз ва шунга ўхшаш бошқа тўловларсиз)


101-сатрни ҳисобот йилида инновацион товарларни ортиб жўнатган ёки жўнатмаган, инновация хусусиятига эга ишлар, хизматларни бажарган ёки бажармаганлигига қарамасдан барча ташкилотлар тўлдирадилар.

101-сатрда сотиш ёки бевосита алмашиш (алмашиш шартномаси бўйича) тартибида ўзида ишлаб чиқарилиб ортилган ёки жўнатилган товарлар, ўз кучи билан бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар ҳажми ??С, аксиз ва шунга ўхшаш бошқа тўловларни қўшмаган ҳолда амалдаги сотиш нархларида акс эттирилади.

2-устунда ўзида ишлаб чиқарилиб ортилган товарлар, ўз кучи билан бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар ҳажмидан Ўзбекистон Республикасидан ташқарига экспорт қилинганлари ажратилиб кўрсатилади.

102-сатрда ортилган инновацион товарлар, ишлар, хизматлар, шунингдек охирги уч йил мобайнида (маҳсулотлар ва жараёнлар бўйича инновацияларни амалга ошириш натижасида) турли технологик ўзгаришларга учраган товарлар, хизматлар, ишлар ҳажми келтирилади.

101-сатрдаги маълумотлар 102-сатрдаги маълумотлардан катта ёки унга тенг бўлиши керак.

103 ва 104-сатрларда мос равишда бозор учун ва ташкилот учун янги ҳисобланган (янги жорий қилинган ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган) инновацион товарлар, ишлар, хизматлар тўғрисида маълумотлар келтирилади. Булар ташкилот учун тури, мураккаблик даражаси ёки бошқа тавсифлари бўйича янги, шунингдек ташкилотга янги бозорларга чиқиш учун имкон берувчи инновацион товарлар, ишлар ва хизматлар шаклида бўлиши мумкин.

105-сатрда охирги уч йил мобайнида такомиллаштиришларга учраган ортилган товарлар, бажарилган ишлар ва хизматлар ҳажми кўрсатилади. Бундай товарлар, ишлар, хизматлар янги ишлаб чиқариш асбоб-ускуналарини, ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг янги усулларини, ёки уларни биргаликда қўллашни назарда тутувчи янги ёки сезиларли даражада яхшиланган ишлаб чиқариш усулларини жорий қилишга асосланган бўлиши мумкин. Ишлаб чиқариш соҳасида янги автоматлаштирилган асбоб-ускуналарни ёки маҳсулотларни тайёрлаш учун компьютерда лойиҳалаштириш тизимини ишга тушириш - янги ишлаб чиқариш усулларига мисол бўла олади. Бу эса, ўз навбатида, ташкилотда ишлаб чиқарилган товарлар, ишлар, хизматларга киритилади.I.I бўлим. Натура шаклида янги турдаги маҳсулотларни ортиш


Ушбу бўлимни I бўлимнинг 103, 104 ёки 105-сатрлардан ҳеч бўлмаганда бирини кўрсатган ташкилотлар тўлдирадилар.

А устунда янги турдаги маҳсулотнинг номи, Б устунда бу маҳсулотнинг янгилик тоифаси (1 - бозор учун янгилари, 2 - ташкилот учун янгилари, 3 - охирги уч йил мобайнида такомиллаштирилганлари) кўрсатилади. В устунда ТИФ ТН (ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси рўйхати Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 27 мартдаги ПҚ-823-сонли қарори билан амалда жорий қилинган) бўйича ушбу маҳсулот турига мос келувчи хос рақамлар статистика органлари ходимлари томонидан тўлдирилади. Г, 1, ва 2-устунларда ҳисобот даврида корхона ёки ташкилот томонидан ортилган янги турдаги маҳсулотларнинг мос равишда ўлчов бирлиги, миқдори ва амалдаги нархларда (??С ва акцизсиз) қиймати кўрсатилади.II бўлим. Ҳисобот йилида инновация фаолияти ва

молиялаштириш манбалари бўйича технологик,

маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар


Ушбу бўлимни ҳисобот йилида технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларни амалга оширган ташкилотлар тўлдирадилар.

201-сатрда технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга сарфланган жами харажатлар кўрсатилади. Технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар бўйича маълумотлар ҳисобот даври учун тақдим этилади. Бунда инновацион жараён (янгиликни жорий қилиш) қайси босқичда эканлигининг аҳамияти йўқ. Бу босқичлар қуйидагича бўлиши мумкин: тугалланиш босқичи - агар асбоб-ускуна ишлаётган, фойдаланишда ўзлаштирилган, яъни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган ва товарлар (ишлар, хизматлар) чиқарилаётган бўлса; бошланғич, оралиқ босқич - агар янги асбоб-ускуна ҳали йиғилаётган ёки фойдаланишга эндигина тайёр бўлиб, лекин ҳали ишламаган, ишлаб чиқаришда синалмаган ва товарлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқаришда фойдаланилмаган бўлса.

202-сатрда ҳисобот йилида технологик инновацияларга сарфланган умумий (жорий ва капитал) харажатлар кўрсатилади. Бу харажатлар ташкилотнинг ўз кучи билан ёки бошқа ташкилотларнинг иш ва хизматларига харажатларни амалга оширган ҳолда технологик жиҳатдан янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган товарлар, ишлар, хизматларни ёки уларни ишлаб чиқариш (етказиб бериш) усулларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш билан боғлиқдир.

Асосан товарлар, ишлар, хизматлар таннархи ҳисобига амалга оширилувчи жорий харажатлар ўз ичига инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш билан банд бўлган ходимларнинг иш ҳақисига, уларнинг ижтимоий эҳтиёжлари учун ажратмаларга сарфланган, шунингдек йил давомида ташкилот томонидан амалга оширилган инновация фаолияти таъминоти учун хом ашё, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқаларни сотиб олиш каби капитал харажатларга киритилмайдиган харажатларни олади.

Капитал қўйилмалари (узоқ муддатли инвестициялар) - инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш билан боғлиқ ҳолда амалга ошириладиган, сотиш учун мўлжалланмаган айланмадан ташқари узоқ муддатли (1 йилдан ортиқ фойдаланиладиган) активларни шакллантириш, кенгайтириш, сотиб олишга қилинадиган харажатларни ўзида акс эттиради. Булар ўз ичига инновация фаолиятида фойдаланиш учун машиналар, асбоб-ускуналар, бошқа асосий воситаларни сотиб олишга, шунингдек инновация фаолиятини амалга ошириш мақсадида иншоотларни, ер майдонларини, табиатдан фойдаланиш объектларини сотиб олишга қилинган харажатларини олади.

Технологик инновацияларга харажатлар 203-212-сатрларда инновация фаолияти турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади.

203-сатрда ташкилотнинг ўз кучи билан ёки бошқа ташкилот томонидан буюртма асосида амалга оширилган тадқиқот ва ишланмаларга қилган харажатлари акс эттирилади.

204-сатрда янги товарлар, ишлар, хизматларнинг ва уларни ишлаб чиқариш (етказиб бериш) усулларининг, янги ишлаб чиқариш жараёнларининг лойиҳалаштирилишига, дизайнига ва бошқа (илмий тадқиқотлар ва ишланмалар билан боғлиқ бўлмаган) ишанмаларига қилинган харажатлар кўрсатилади. Ишлаб чиқариш бўйича лойиҳа-конструкторлик ишлари технологик жиҳозлаш, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва товарлар, ишлар, хизматларни ишлаб чиқаришнинг илк босқичи билан боғлиқдир. Улар саноатда қуйидаги мазмунда бўлиши мумкин: янги товарлар, ишлар, хизматларни ишлаб чиқаришга тайёргарлик билан боғлиқ саноат объектини (намунасини) лойиҳалаштириш; технологик жиҳатдан янги товарлар, ишлар, хизматларни ишлаб чиқариш ва янги жараёнларни амалга ошириш учун зарур бўлган муайян ишлаб чиқариш жараёнлари ва усулларига, техник таснифларга, фойдаланиш хусусиятларига мўлжалланган бошқа лойиҳа-конструкторлик ишлари. Бу ишларни тадқиқот ва ишланмалар (203-сатр) таркибида ҳисобга олинадиган ва одатда янги товарлар, ишлар, хизматлар ёки технологик жараёнларни яратиш лойиҳасининг бошланғич концепциясига алоқадор бўлган лойиҳа-конструкторлик ишларининг қисми билан чалкаштирмаслик лозим.

Шу билан бирга, технологик инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқаришга технологик тайёргарлик кўришга, текшириш ва синаб кўриш учун ишлаб чиқаришга қилинган (203-сатрда кўрсатилмаган) харажатлар ҳам юқорида кўрсатиб ўтилган харажатлар таркибига киритилади. Булар қуйидагиларга қилинган харажатларни ўз ичига олади:

- технологик жараённинг муайян қисмини бажаришга мўлжалланган технологик асбоб-ускунанинг қўшимчалари ҳисобланувчи технологик таъминлаш воситалари;

- товарларни ишлаб чиқаришнинг бошланғич босқичида, шунингдек ишлаб чиқиш ва лойиҳалаштиришнинг кейинги босқичлари назарда тутилаётган шароитларда зарур бўладиган текшириш ёки синаб кўриш учун ишлаб чиқариш (бу харажатлар 203-сатрда кўрсатиладиган тадқиқот ва ишланмалар таркибига кирувчи тажриба-экспериментал ишлари билан боғлиқ эмас).

Хизматлар кўрсатиш соҳасида янги хизматларни ёки уларни ишлаб чиқариш усулларини жорий қилишга тайёргарлик кўриш ўз ичига инновацияларни жорий қилишда зарур бўлган муайян тартиботларга (жараёнларга, услубларга), таснифларга, фойдаланиш хусусиятларига мўлжалланган фаолиятни қамраб олади.

205-сатрда технологик инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ ҳолда машиналар, асбоб-ускуналар, қурилмалар (яхлит ҳолга келтирилган дастурий таъминотни қўшган ҳолда) ва бошқа асосий воситаларга йўналтирилган капитал қўйилмалари кўрсатилади. Бу сатрда янги ёки такомиллаштирилган технологик жараёнларни жорий қилишда керак бўладиган машина ва асбоб-ускуналарнинг илғор (янги технологиялар асосидаги) турларини, шунингдек ишлаб чиқариш қувватларини оширмаса-да, лекин янги товарлар, ишларни ишлаб чиқариш, янги хизматларни кўрсатиш учун керак бўладиган машина ва асбоб-ускуналарни (масалан, қўшимча қолипловчи ва қадоқловчи машиналарни) сотиб олиш ва ўрнатишга сарфланган капитал қўйилмалари ҳисобга олинади. Машина ва асбоб-ускуналарни сотиб олиш бўйича бошқа ҳолатлар технологик инновациялар сифатида қаралмайди ва 205-сатрда кўрсатилмайди.

205-сатрда технологик инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ бўлган машиналарга, асбоб-ускуналарга ва бошқа асосий воситаларга (технологик инновациялар билан бир тўпламда тақдим этиладиган ноу-хоу ва бошқа патентсиз лицензиялар қийматини қўшган ҳолда (булар 206-сатрда кўрсатилмайди)) йўналтирилган капитал қўйилмалари кўрсатилади.

206-сатрда технологик инновацияларни амалга оширишда қўлланиладиган янги технологияларни сотиб олишга қилинган харажатлар келтирилади. Бу харажатлар жумласига бошқа ташкилотлардан, хусусий шахслардан сотиб олинган ва технологик инновацияларни бажаришга алоқадор бўлган қуйидагиларни сотиб олиш киритилади: патентли лицензиялар (патент олиш ҳуқуқлари, ихтиролардан, саноат намуналаридан, фойдали моделлардан фойдаланиш учун лицензия); патентсиз лицензиялар; “ноу-хоу”лар; қисмларга ажратилган кўринишдаги янги технологиялар; товар белгилари; бошқа инжиниринг, консалтинг хизматлари (тадқиқотлар ва ишланмаларни қўшмаган ҳолда).

207-сатрда патентли лицензияларни, яъни: патент олиш ҳуқуқларини; ихтиролардан, саноат намуналаридан, фойдали моделлардан фойдаланиш учун лицензияларни сотиб олишга қилинган харажатлар ажратилиб кўрсатилади.

Лицензияларни сотиб олишга қилинган харажатлар лицензиарга (лицензияни сотувчига) тўланган лицензия ҳақини ўзида акс эттиради. Бу паушал тўлов (олдиндан келишиб олинган қатъий суммани тўлаш) шаклидаги ёки роялти (лицензиат (лицензияни сотиб олувчи) томонидан лецензиядан фойдаланиш натижасида олинган фойданинг муайян қисмини тўлаш) шаклидаги харажатларни ўзида намоён этиши мумкин. 207 (ва 206)-сатрда фақат ҳисобот йилида тўланган сумма назарда тутилади.

208-сатрда инновацияларни амалга ошириш билан боғлиқ дастурий воситаларни сотиб олишга қилинган харажатлар кўрсатилади. Дастурий воситалар, ЭҲМ учун дастурлар ўз ичига офис қўлланмалари, дастурлаш тиллари ва қўлланмаларни тайёрлаш воситалари, нашриёт тизимлари ва график муҳаррирлар, тасвирлар коллекцияси ва бошқаларни олади.

209-сатрда янги товарларни ишлаб чиқариш, янги хизматлар ва уларни ишлаб чиқариш (етказиб бериш) усулларини жорий этиш учун ишлаб чиқаришни тайёрлаш билан боғлиқ бўлган бошқа турдаги ишларга қилинган харажатлар кўрсатилади. Жумладан, булар қаторига янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотларни ишлаб чиқаришда, шунингдек янги ёки такомиллаштирилган технологик жараённи қўллашда зарур бўладиган товарлар, ишлар, хизматлар, услублар, стандартларнинг ва улар билан боғлиқ дастурий таъминотнинг ишлаб чиқарилиши ва сифатини назорат қилиш тартиботларини ўзгартириш бўйича ишлар кириши мумкин.

210-сатрда технологик инновацияларни жорий қилиш (янги товарлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқариш, янги технологиялар ва асбоб-ускуналар асосида ишлаш, янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган хизмат турлари ва уларни ишлаб чиқариш усулларини жорий қилиш) муносабати билан ходимларни ўқитиш, тайёрлаш ва малакасини ўзгартиришга қилинган харажатлар ҳақида маълумотлар келтирилади. Ходимларни ўқитиш ва тайёрлаш харажатлари ўз ичига бошқа ташкилотларнинг хизматларидан фойдаланишни ва ташкилотнинг ўзида (жумладан ишлаб чиқаришдан ажратилмаган ҳолда) ўқитиш ва тайёрлаш  харажатларини олиши мумкин.

211-сатрда технологик инновацияларнинг маркетинги ва бозорга жорий қилиниши (бозорга технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган товарлар, ишлар, хизматлар чиқарилиши) билан боғлиқ харажатлар кўрсатилади. Булар бозорни дастлабки тадқиқ қилиш, текшириш, ушбу маҳсулотни турли товарлар бозорлари учун мослаштириш, бошланғич рекламани ўз ичига олади. Лекин, уларнинг таркибига бозор инновациялари учун дистрибьюторлик тармоқларини кенгайтиришга (бозорга янги товарлар, ишлар, хизматлар чиқаришга) қилинган харажатлар кирмайди.

212-сатрда технологик инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ бошқа (203-211-сатрларда ҳисобга олинмаган) харажатлар, масалан: жалб қилинган малакали мутахассисларнинг маслаҳатига ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар ва юқорида санаб ўтилмаган технологик мазмундаги бошқа ишлар, хизматларга қилинган харажатлар кўрсатилади.

202-сатрдаги маълумотлар 203-206 ва 208-212-сатрлардаги маълумотлар йиғиндисига тенг бўлиши керак.

213-сатрда маркетинг инновацияларига қилинган харажатлар тўғрисида маълумотлар келтирилади. Маркетинг инновацияларига харажатлар қуйидаги тўртта асосий маркетинг турларига қилинган харажатлар билан боғлиқ. Булар: маҳсулотларнинг дизайни ва қадоқланишидаги ўзгартиришлар; маҳсулотларни сотиш ва тақдимоти бўйича янги услублардан фойдаланиш; маҳсулотларни (хизматларни) товарлар бозорига танитиш ва олиб кириш; янги нарх стратегияларини шакллантириш.

Маркетинг инновацияларига харажатлар ташкилот томонидан илгари фойдаланилмаган янги маркетинг услубларини ишлаб чиқиш ва йўлга қўйиш билан боғлиқ фаолият турларини ўз ичига олади. Шунингдек, бу харажатлар маркетинг инновациялари билан боғлиқ бўлган янги технологиялар, машиналар, асбоб-ускуналар ва бошқа асосий воситаларни сотиб олиш, ходимларни ўқитиш ва тайёрлашга қилинган харажатларни ҳам қамраб олади.

Маркетинг инновацияларига харажатлар фақатгина янги маркетинг услубларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш билан боғлиқ фаолият турини ўз ичига олади. Аммо, ушбу харажатлар таркибига бу услубларни бизнесда кундалик тартибда қўллашга (масалан, маркетинг услубларини қайта жорий қилиш билан боғлиқ ҳолда реклама компанияларига, тасодифий маркетингга, ҳомийликка) қилинган харажатлар киритилмайди. Шунингдек, бундай турдаги харажатларга янги ёки сезиларли даражада яхшиланган маҳсулотларга ёки жараёнларга, ишлаб чиқилган ёки жорий қилинган янги ёки сезиларли даражада яхшиланган маҳсулотлар ёки жараёнларни бозорга тайёрлашга қилинган харажатлар ҳам киритилмайди.

Технологик инновациялар доирасида амалга оширилган маркетинг инновацияларига қилинган харажатлар (211-сатр) ушбу сатрда келтирилмайди. Маркетинг инновациялари жорий қилинганлиги бўйича III бўлимнинг 304-сатрини тўлдирган ташкилотлар уларга қилинган харажатларга эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Бундай ҳолатда 213-сатр тўлдирилмайди.

214-сатрда ташкилий инновацияларга қилинган харажатлар ҳақида маълумотлар келтирилади.

Ташкилий инновацияларга харажатлар, одатда, бизнесни юритиш, иш ўринларини ва ташқи алоқаларни ташкил этишнинг янги услубларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан боғлиқдир.

Ташкилий инновацияларга харажатлар янги ташкилий услубларни ишлаб чиқиш, режалаштириш ва уларни амалга ошириш билан боғлиқ фаолият турларини ўз ичига олади. Шунингдек, бундай харажатлар ташкилий инновациялар билан боғлиқ бўлган янги технологиялар, машиналар, асбоб-ускуналар ва бошқа асосий воситаларни сотиб олишга, ходимларни ўқитиш ва тайёрлашга қилинган харажатларни ўз ичига олади. Бундай харажатлар тоифасига янги ёки сезиларни даражада яхшиланган маҳсулотлар ёки жараёнларга ҳамда тадқиқот ва ишланмаларга қилинган харажатлар киритилмайди.

Икки марта ҳисоблашга йўл қўймаслик мақсадида бирдан ортиқ инновация турларини қамраб олган инновацияларга қилинган харажатлар бир марта кўрсатилади. Масалан, маҳсулотлар бўйича инновациялар билан боғлиқ бўлган маркетинг инновацияларига қилинган харажатлар маҳсулотлар бўйича (технологик) инновацияларга қилинган харажатлар таркибида бир марта ҳисобга олинади. Ёки жараёнлар бўйича инновациялар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилган ташкилий инновацияларга қилинган харажатлар жараёнлар бўйича (технологик) инновацияларга қилинган харажатлар таркибида бир марта ҳисобга олинади.

Жараёнлар бўйича инновациялар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилган ташкилий инновацияларга қилинган харажатлар 214-сатрда кўрсатилмайди. Ташкилий инновацияларни жорий қилинганлиги бўйича III бўлимнинг 305-сатрини тўлдирган ташкилотлар уларга қилинган харажатларга эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Бундай ҳолатда 214-сатр тўлдирилмайди.

215 ва 216-сатрларда технологик инновацияларга қилинган харажатлар инновация турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади. 215-сатрда маҳсулотлар бўйича инновацияларга, 216-сатрда эса жараёнлар бўйича инновацияларга қилинган харажатлар кўрсатилади. 215 ва 216-сатрлардаги маълумотлар йиғиндиси 202-сатрдаги маълумотга тенг бўлиши керак.

2-5-устунларда инновация фаолиятига қилинган харажатлар молиялаштириш манбалари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади. Жумладан:

2-устунда ташкилотнинг ўз маблағлари, жумладан: олинган фойда, ишлаб чиқарилган товарлар, ишлар, хизматларнинг таннархи ҳисобидан;

3-устунда Ўзбекистоннинг сиёсий чегараларидан ташқарида жойлашган юридик ва жисмоний шахслардан, шунингдек халқаро ташкилотлардан олинган маблағлар ҳисобидан;

4-устунда ташкилотнинг тижорат банкларидан олинган маблағлари ҳисобидан;

5-устунда 2-4-устунларда ҳисобга олинмайдиган ва бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилган инновацияларга қилинган харажатлар кўрсатилади.III бўлим. Инновацион фаоллик


Ҳисобот йилида тугалланган инновацияларга эга бўлган ташкилотлар 301-305-сатрларни тўлдирадилар ва бу турдаги инновацияларни (технологик, ташкилий, маркетинг инновацияларини) ишлаб чиқишда ўз кучи ёки бошқа ташкилотларнинг қатнашиш даражасини кўрсатадилар.

301-305-сатрлар бўйича 2-устунда ташкилотнинг ўз кучи билан ишлаб чиқилган инновациялар сони кўрсатилади.

301-305-сатрлар бўйича 3-устунда ташкилотнинг бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда, яъни ўзи ва ҳамкор ташкилотнинг сезиларли даражадаги иштирокида ишлаб чиқилган инновациялар сони кўрсатилади.

301-305-сатрлар бўйича 4-устунда ташкилот учун бошқа ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган инновациялар сони кўрсатилади. Бу ҳолатда инновацияларни ишлаб чиқиш деганда қуйидагилар назарда тутилади:

- шартнома асосида ташкилот учун, унинг мумкин қадар жуда кам иштирокида (ишланмаларни муайян шароитларга мослаштириш билан чегаланган ҳолда), илмий ташкилотлар, олий таълим муассасалари ва бошқалар томонидан бажарилган тадқиқотлар ва ишланмалар;

- янги технологияларни (техник ютуқларни) технологик айирбошлаш (патентли ва патентсиз лицензиялар) йўли билан қўлга киритиш.

Агар ташкилот қаралаётган даврда бир нечта тугалланган инновацияларга эга бўлган бўлса, у ҳолда у ёки бу инновацияни ишлаб чиқишда ташкилотнинг бунда қатнашиш даражасига қараб бир вақтнинг ўзида бир неча устунларда (2, 3, 4) инновациялар сони кўрсатилиши мумкин.

301-305-сатрлар бўйича 1-устун маълумотлари 2-4-устунлардаги маълумотлар йиғиндисига тенг бўлиши керак.III.I бўлим. Инновация фаолияти натижалари


Ушбу бўлимни фақат инновацион жиҳатдан фаол (охирги уч йил мобайнида инновацияларни амалга оширган) ташкилотлар тўлдирадилар.

Бу бўлимда Сиздан охирги 3 йил мобайнида ташкилотингизда амалга оширилган инновация фаолияти натижаларининг ташкилотингиз ривожланишига таъсири даражасини баҳолаш сўралади.

306-319-сатрлар бўйича 1-устун ташкилотингиз ривожланишига таъсири даражасига қараб инновация фаолиятининг санаб ўтилган асосий натижалари баҳолаш хос рақамлари ёрдамида қуйидаги шкала бўйича тўлдирилади: “1” - таъсир даражаси паст; “2” - таъсир даражаси ўртача; “3” - таъсир даражаси юқори; “4” - таъсири бўлмади.

308-310-сатрлар янги товарлар бозорларининг жойлашган давлатга боғлиқ ҳолда тўлдирилади:

308-сатр - Ўзбекистонда;

309-сатр - МДҲ давлатларида;

310-сатр - бошқа давлатларда.IV бўлим. Ихтиролар, илмий-техника ишланмаларини патентлаш

ва ҳимоя қилишнинг бошқа услублари


Ушбу бўлимда ташкилот томонидан ишлаб чиқилган ва охирги уч йил мобайнида фойдаланилаётган ихтироларни, илмий-техникавий ишланмаларни ҳимоя қилишнинг турли усуллари кўрсатилади.V бўлим. Ҳисобот йилида ташкилот томонидан олинган ва берилган

янги технологиялар (техника ютуқлари), дастурий воситалар сони


501-сатрда ҳисобот йили давомида ташкилот томонидан олинган (2-устун) ва берилган (4-устун) янги технологиялар ёки айрим техник ютуқлар сони кўрсатилади.

3 ва 5-сатрларда мос равишда Ўзбекистон Республикаси ташқарисидан олинган ва берилган технологиялар акс эттирилади.

502-511-сатрларда олинган (берилган) технологиялар сони олиш (бериш) турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади. Барча устунлар бўйича 501-сатр маълумотлар 502, 506-511-сатрлардаги маълумотлар йиғиндисига тенг бўлиши керак.

Ҳар бир олинган (берилган) технология бўйича камида битта олиш (бериш) усули кўрсатилади. Масалан, технология асбоб-ускуналарни ноу-хоу билан бирга сотиб олиш (сотиш) шаклида олинган (берилган) бўлса, у ҳолда маълумотлар фақат 508-сатрда кўрсатилади.

Агар технология қисмларга ажратилган кўринишда олинса (берилса), у бўйича маълумотлар 507-сатрда кўрсатилади. Агар технология олинаётган бўлса, у бўйича маълумотлар манбаидан (ташкилотлардан ёки хусусий шахсларлардан) қатъи назар кўрсатилади.

511-сатрда бўлимда санаб ўтилмаган олишнинг (беришнинг) бошқа турлари йиғиндиси кўрсатилади.VI бўлим. Инновация фаолиятига тўсиқлик қилувчи омиллар


Ушбу бўлимни ташкилот ҳисобот йилида инновация фаолиятини амалга оширган ёки оширмаганлигидан қатъи назар тўлдиради.

Бу бўлимда охирги уч йил мобайнида ташкилотнинг инновация фаолиятига тўсқинлик қилган, инновация жараёнларини секинлаштирган турли омиллар таъсири баҳоланади. Бу омиллар ташкилотнинг умумий инновацион нофаоллигига, шунингдек муайян инновацион лойиҳаларни тўхтатиб туришга ёки уни муддатидан олдин тугатишга сабаб бўлиши мумкин.Разъяснения по заполнению формы

государственной статистической отчетности

1-инновация “Отчет об инновационной деятельности”


Форму представляют коммерческие предприятия, кроме субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств.

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.

Организация в данной форме представляет сведения об инновационной деятельности, связанной с технологическими, маркетинговыми организационными инновациями в ее системе.

Под технологическими инновациями в данной форме подразумевается деятельность организации, связанная с разработкой и  внедрением  технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах; технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг. Технологическими инновациями могут быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые организация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются у других организаций.

Различают два типа технологических инноваций: продуктовые инновации и процессные инновации.

В промышленных производствах продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение технологически новых и технологически усовершенствованных продуктов. Технологически новый продукт - это продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование являются принципиально новыми, либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых организацией продуктов. Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях, либо на использовании или сочетании существующих технологий, либо на использовании результатов исследований и разработок.

Технологически усовершенствованный продукт - это существующий продукт, для которого улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность производства путем использования более высокоэффективных компонентов или материалов, частичного изменения одной или более технических подсистем (для комплексной продукции).

Продуктовые инновации должны быть новыми для Вашей организации. Они не обязательно должны быть новыми для рынка. Не имеет значения, были разработаны инновационные продукты Вашей организацией или другими организациями.

Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение технологически новых или технологически значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов исследований и разработок. Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности производства или передачи уже существующих в организации продуктов, но могут предназначаться также и для производства и поставки технологически новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.

Процессные инновации должны быть новыми для Вашей организации. Ваша организация не обязательно должна первой внедрять эти процессные инновации. Не имеет также значения разрабатывались ли процессные инновации Вашей организацией или другой организацией

К технологическим инновациям не относятся:

- эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т.п.);

- незначительные технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в него материалов и компонентов;

- расширение номенклатуры товаров, работ, услуг за счет ввода в производство товаров, работ, услуг, не выпускавшихся ранее в данной организации, но уже достаточно известных на рынке сбыта видов товаров, работ, услуг (возможно непрофильных) с целью обеспечения сиюминутного спроса и доходов организации. Например, выпуск машиностроительным заводом в летний период непрофильной продукции, пользующейся сезонным спросом - гвоздей;

- расширение производственных мощностей за счет дополнительных станков уже известной модели, либо даже замена станков на более поздние модификации той же модели; 

- продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью произведенных и разработанных другими организациями;

- организационные или управленческие изменения.

В организациях сферы услуг  технологической инновацией, считается услуга, когда ее характеристики или способы использования либо принципиально новые, либо значительно (качественно) усовершенствованы в технологическом отношении. Использование значительно усовершенствованных методов производства или передачи услуг также является технологической инновацией. Последнее может охватывать изменения в оборудовании или организации производства, связанные с производством или передачей новых или значительно усовершенствованных услуг, которые не могут быть произведены или переданы с использованием существующих производственных методов, или с повышением эффективности производства или передачи существующих услуг.

Внедрение новых или значительно усовершенствованных услуг, методов их производства (передачи) может осуществляться на основе принципиально новых технологий или новых комбинаций существующих технологий, либо на основе новых знаний.  

В сфере услуг продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их эффективности или скорости).

Процессные инновации в сфере услуг включают в себя разработку и внедрение новых или значительно усовершенствованных методов производства и представления услуг.

Не являются технологическими инновациями перечисленные ниже изменения, если они не относятся прямо к внедрению новых или значительно улучшенных услуг или способов их производства или передачи:

- организационные и управленческие изменения, включая переход на передовые методы управления, внедрение существенно измененных организационных структур, реализацию новых или значительно измененных направлений в экономической стратегии организации;

- внедрение стандартов качества.

Под маркетинговыми инновациями подразумевается реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления  и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж.

Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме и внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональные и пользовательские характеристики. К этой категории изменений относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упаковка является определяющей для внешнего вида.

Использование новых методов продаж и презентации продуктов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы логистики (управление транспортировкой и складированием сырья, компонентов и готовой продукции).

Использование новых методов представления и продвижения продуктов (услуг) означает использование новых концепций для продвижения товаров и услуг организации.

Инновации в формировании цен означают использование новых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.

Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями, если не несут в себе новизны.

Главным критерием разграничения продуктовых инноваций и маркетинговых инноваций является наличие существенных изменений в функциях или способах использования продукта. Товары или услуги, функциональные или потребительские характеристики которых существенно улучшены по сравнению с существующими продуктами, представляют собой продуктовые инновации. Изменение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а не продуктовой инновацией, если функциональные или потребительские характеристики продукта не претерпели значительных изменений.

Разграничение процессных и маркетинговых инноваций заключается в следующем. Процессные инновации связаны с совершенствованием производственных методов, включая методы передачи продуктов, направленных на снижение издержек на единицу продукта или повышение качества, в то время как маркетинговые инновации направлены на повышение объемов продаж или цен на продукты (с использованием новых ценовых стратегий).

Маркетинговые инновации должны быть новыми для Вашей организации и не имеет значение были ли они разработаны вами или другими организациями. Организация не обязательно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые инновации.

Организационные инновации - это реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные инновации направлены на повышение эффективности деятельности организации путем снижения административных и трансакционных издержек, путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего времени) и тем самым повышения  производительности труда, путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок. Организация не обязательно должна быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не имеет значения, были инновации разработаны Вашей организацией или другими организациями.

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых организационных методов предпринимательской деятельности. Они включают, например, внедрение корпоративных систем управления знаниями, реализацию систем обучения, нацеленных на развитие сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение систем управления производством и поставками в целом, в частности, систем управления цепочками поставок, рационализацией производства, а также систем управления качеством.

Инновации в организации рабочих мест означают реализацию новых методов распределения ответственности и полномочий среди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов деятельности организации и между видами деятельности (и структурными подразделениями), а также новых концепций структурирования деятельности, таких как интеграция различных направлений деятельности.

Новые организационные методы во внешних связях организации означают реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими организациями, таких как новые формы сотрудничества с заказчиками или научными организациями, новые методы интеграции с поставщиками, субконтрактные отношения в области производства, обеспечения, распределения, решения кадровых и вспомогательных вопросов.

Организационными инновациями не являются изменения в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, которые основаны на организационных методах, уже применяемых в организации. Формулирование управленческих стратегий также само по себе не является инновацией. Однако организационные изменения, которые реализуются в соответствии с новой управленческой стратегией, являются инновациями, если они применяются впервые в практике организации.

Кроме того, в данной форме используются следующие понятия и определения:

Ноу-хау относится не защищенная охранными документами (например, патентами) и не опубликованная полностью или частично техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства, обладатель которой имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами. Это могут быть новые технологии, технические или иные решения, знания, опыт, приносящие выгоду в процессе хозяйственной деятельности;

Товарный знак представляет собой оригинально оформленное графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов и т.п., предназначенное отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей. В рассматриваемом разделе речь идет о товарных знаках, приобретаемых в связи с осуществляемыми в организации инновациями;

Инжиниринговые услуги включают инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах и т.п.);

Под изобретением понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана (патент), если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Под полезной моделью понимается техническое решение, относящееся к устройству. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана (патент), если она является новой и промышленно применимой.

Под промышленным образцом понимается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана (патент) если он является новым или оригинальным.

Селекционное достижение - это результат определенной целенаправленной деятельности  человека, творческим трудом которого создан (выведен или выявлен) новый сорт растений или новая порода животных. Селекционному достижению предоставляется правовая охрана (патент), если оно является новым и обладает отличимостью и стабильностью.Раздел I. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год

(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)


Строку 101 заполняют все организации вне зависимости от того, отгружали они инновационные товары, выполняли работы, услуги инновационного характера в отчетном году или нет.

В строке 101 отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.

В графе 2 из общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами выделяется объем товаров (работ, услуг), экспортируемых за пределы Республики Узбекистан во все страны мира.

По строке 102 приводится объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, т.е. товаров, работ, услуг, подвергавшихся в течение последних трех лет разного рода технологическим изменениям (в результате осуществления продуктовых и процессных инноваций).

Данные по строке 101 должны быть  равны или больше данных по строке 102.

В строках 103 и 104 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются одновременно новыми для рынков сбыта отчитывающейся организации. Это могут быть инновационные товары, работы, услуги, новые для организации по профилю, уровню сложности или другим характеристикам, и позволяющие организации выйти на новые для себя рынки сбыта.

По строке 105 приводится объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет. Такие товары, работы, услуги основаны на внедрении новых или значительно улучшенных производственных методов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых методов организации производства или их совокупности. Примерами новых производственных методов являются запуск нового автоматизированного оборудования на производственной линии или систем компьютерного проектирования для разработки продукции. Как правило, это относится к уже выпускаемым в организации товарам, работам, услугам.Раздел I.I. Отгружено новых видов продукции

в натуральном выражении


Раздел заполняет организация, указавшая данные в строках 103, 104 или 105 раздела I.

В графе А указывается наименования нового вида продукции, в графе Б - категории новшества этой продукции (1-новые для рынка, 2 - новые для организации, 3 - подвергавшиеся усовершенствованию в течении последних трех лет). По графе В органами статистики присваивается код, соответствующий данному виду продукции по номенклатуре ТН ВЭД (Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности введен в действие Постановлением  Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2008 года N - ПП-823). По графам Г, 1 и 2 указываются соответственно единица измерения, количество и стоимость в фактических ценах (без НДС и акциза) отгруженной предприятием или организацией за отчетный период новой продукции.Раздел  II. Затраты  на технологические, маркетинговые

и организационные инновации по видам инновационной

деятельности и источникам финансирования за отчетный год


Раздел заполняют организации, осуществлявшие в отчетном году технологические инновации, маркетинговые или организационные инновации.

По строке 201 показываются совокупные затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации. Данные о затратах на технологические, маркетинговые и организационные инновации представляются за отчетный год. При этом не имеет значения на какой стадии находится инновационный процесс (внедрение нововведения): на завершающей, когда оборудование уже работает, освоено в эксплуатации, то есть налажено производство и выпускаются товары (работы, услуги), или на начальной, промежуточной стадии, например, когда еще лишь осуществляется монтаж нового оборудования или оно только готово к эксплуатации, но еще не работало, не испытано в производстве и не использовалось при выпуске товаров (работ, услуг).

В строке 202 показываются общие (текущие и капитальные) затраты на технологические инновации, осуществленные за отчетный год. Затраты на технологические инновации включают общие (текущие и капитальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или методов их производства (передачи),  как выполненные собственными силами организации, так и затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций.

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет себестоимости товаров, работ, услуг, включают в себя затраты на оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для обеспечения инновационной деятельности, выполняемой организацией в течение года.

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, прочих основных средств, необходимых для использования в инновационной деятельности, на приобретение сооружений, земельных участков и объектов природопользования для проведения инновационной деятельности.

По строкам 203-212 общие затраты на технологические инновации распределяются по видам инновационной деятельности.

По строке 203 отражаются затраты организации на исследования и разработки, выполненные как собственными силами, так и по заказу сторонними организациями.

По строке 204 указываются затраты на производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов. Производственные проектно-конструкторские работы связаны с технологическим оснащением, организацией производства и начальным этапом выпуска новых товаров, работ, услуг. В промышленности их содержанием может быть проектирование промышленного объекта (образца), связанное с подготовкой производства новых товаров, работ, услуг, другие проектно-конструкторские работы, нацеленные на определенные производственные процессы и методы, технические спецификации, эксплуатационные особенности (свойства), необходимые для производства технологически новых товаров, работ, услуг и осуществления новых процессов. Данные работы не следует смешивать с частью проектно-конструкторских работ, учитываемых в составе исследований и разработок (по строке 203) и относящихся, как правило, к начальной концепции проекта по созданию новых товаров, работ, услуг или технологических процессов.

В состав указанных затрат включаются также затраты на технологическую подготовку производства, пробное производство и испытания, связанные с внедрением технологических инноваций (не показанные по строке 203). В их состав входят затраты на:

- средства технологического оснащения, дополняющего технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. Примерами технологической оснастки являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д.;

- пробное производство или испытания, необходимые на начальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты не имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, включаемым в исследования и разработки по строке 203).

В отраслях сферы услуг подготовка к внедрению новых услуг или методов их производства охватывает деятельность, нацеленную на конкретные процедуры (процессы, методы), спецификации и эксплуатационные особенности и свойства (включая заключительные испытания), необходимые для внедрения инноваций.

По строке 205 указываются капитальные вложения, направленные на приобретение машин, оборудования, установок, включая интегрированное программное обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением технологических инноваций. При этом учитываются капитальные вложения на приобретение и установку прогрессивных видов (на новой технологической основе) машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или усовершенствованных технологических процессов, либо машин и оборудования, не совершенствующих производственные мощности, но необходимых для выпуска новых товаров (например, дополнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказания новых услуг.  Другие случаи приобретения машин и оборудования не рассматриваются в качестве технологических инноваций и не указываются в стр. 205.

По строке 205 показываются все капитальные вложения в машины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с внедрением технологических инноваций, включая стоимость приобретения ноу-хау, прочих беспатентных лицензий, предоставляемых в комплекте с технологическими инновациями (последнее не показывается по стр. 206).

По строке 206 приводятся затраты на приобретение новых технологий, используемых для реализации технологических инноваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных лицензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, а также товарных знаков, других инжиниринговых, консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполнению технологических инноваций.

По строке 207 выделяются затраты на приобретение патентных лицензий, а именно прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.

Затраты на приобретение лицензий представляют собой выплаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное вознаграждение. Оно может представлять собой либо паушальный платеж, т.е. выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо роялти, т.е. выплачиваться в виде определенных частей от полученной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате использования лицензии. По строке 207 (и 206) учитывается только сумма, выплаченная за отчетный год.

По строке 208 показываются затраты на приобретение программных средств, связанных с осуществлением инноваций. Программные средства, помимо программ для ЭВМ, могут включать офисные приложения, языки программирования и средства для разработки приложений, издательские системы и графические редакторы, коллекции изображений и т.д.

По строке 209 указываются затраты на другие виды работ, связанных с подготовкой производства для выпуска новых товаров, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи). К ним, в частности, могут относиться работы по изменению процедур контроля производства и качества товаров, работ, услуг, методов, стандартов и связанного с этим программного обеспечения, необходимых для выпуска нового или усовершенствованного изделия или применения нового или усовершенствованного технологического процесса.

По строке 210 приводятся данные о затратах на обучение, подготовку и переквалификацию персонала в связи с внедрением технологических инноваций (производством новых товаров, работ, услуг, работой по новым технологиям и на новом оборудовании, внедрением новых или существенно усовершенствованных видов услуг или методов их производства). Затраты на обучение и подготовку персонала могут включать использование услуг сторонних организаций и затраты на обучение и подготовку в самой организации (в том числе без отрыва от производства).

По строке 211 указываются затраты, связанные с маркетингом или рыночным внедрением технологических инноваций (выпуском на рынок технологически новых или усовершенствованных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное исследование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая расходы на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых товаров, услуг на рынок) для рыночных инноваций.

По строке 212 показываются прочие затраты (не учитываемые в строках 203-211), связанные с внедрением технологических инноваций, например, оплату консультаций привлеченных квалифицированных специалистов, другие работы, услуги технологического содержания, не перечисленные выше.

Данные строки 202 должны равняться сумме данных строк 203-206 и 208-212.

По строке 213 приводятся данные о затратах на маркетинговые инновации. Затраты на маркетинговые инновации связаны, как правило с разработкой и внедрением четырех основных видов маркетинга: изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов, представления и продвижения  продуктов (услуг) на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.

Затраты на маркетинговые инновации включают виды деятельности, связанные с разработкой и реализацией новых маркетинговых методов, ранее организацией не использовавшихся. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала, связанные с маркетинговыми инновациями.

Затраты на маркетинговые инновации включают только виды деятельности, связанные с разработкой и внедрением новых маркетинговых методов, а не расходы по использованию этих методов в бизнесе в ежедневном режиме (например, расходы на рекламные компании, случайный маркетинг, спонсорство в связи с вновь внедренными маркетинговыми методами). Не включаются в данную категорию затраты на новые или значительно улучшенные продукты или процессы, на рыночную подготовку разработанных и внедренных новых или значительно улучшенных продуктов или процессов.

Затраты на маркетинговые инновации, осуществленные в рамках технологических инноваций (стр.211), по данной строке не приводятся. Организации, указавшие в строке 304 раздела III о наличии маркетинговых инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом случае  строка 213 не заполняется.

По строке 214 приводятся данные о затратах на организационные инновации.

Затраты на организационные инновации связаны, как правило, с разработкой и внедрением новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и организации внешних связей.

Затраты на организационные инновации включают виды деятельности, связанные с разработкой и планированием новых организационных методов, а также их реализацией. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала, связанные с организационными инновациями. Не включаются в данную категорию затраты на новые или значительно улучшенные продукты или процессы и затраты на исследования и разработки.

Во избежание двойного счета затраты на инновации, охватывающие более одного типа инноваций, указывают один раз. Например, затраты на маркетинговую инновацию, которая связана с продуктовой инновацией, учитываются один раз в составе затрат на продуктовую (технологическую) инновацию. Или затраты на организационную инновацию, осуществляемую в связи с процессной инновацией, учитывается также один раз в составе затрат на процессную (технологическую) инновацию.

Затраты на организационные инновации, осуществляемые в связи с процессными инновациями по данной строке не учитываются. Организации, указавшие в строке 305 раздела III о наличии организационных инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом случае   строка 214 не заполняется.

По строкам 215 и 216 затраты на технологические инновации распределяются по типам инноваций. По строке 215 приводятся затраты на продуктовые инновации, по строке 216 - на процессные инновации. Сумма данных строк 215 и 216 должна равняться данным строки 202.

В графах 2-5  затраты распределяются по источникам финансирования инновационной деятельности:

по графе 2 - за счет собственных средств организации, в том числе из прибыли, за счет себестоимости выпускаемых товаров, работ, услуг;

по графе 3 - за счет средств, получаемых организацией от юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ Узбекистана, а также от международных организаций;

по графе 4 - за счет кредитов, получаемых организацией от коммерческих банков;

по графе 5 показываются затраты на инновации, осуществленные за счет прочих источников, не учитываемых в графах 2 - 4.Раздел III. Инновационная активность


Организация, имевшая в отчетном году завершенные инновации, в строках 301-305 указывает степень участия собственной или сторонних организаций в разработке данных типов инноваций (технологических, маркетинговых, организационных).

В графе 2 по строкам 301-305 организация указывает число инноваций, разработка которых осуществлялась собственными силами.

В графе 3 по строкам 301-305 организация указывает число инноваций, разработка которых осуществлялась ею совместно с другими организациями, т.е. в значительной мере, как самой организацией, так и сторонними соисполнителями.

В графе 4 по строкам 301-305 организация указывает число инноваций, разработку которых для нее осуществляли сторонние организации. Под разработкой инноваций в данном случае подразумевается:

- выполнение по контракту исследований и разработок  научными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном участии отчитывающейся организации, ограничивающимся преимущественно адаптацией разработок к конкретным условиям;

- либо приобретение новых технологий (технических достижений) путем технологического обмена (патентные и беспатентные лицензии).

В случае если организация за рассматриваемый период имела несколько завершенных инноваций, то число инноваций может указываться в нескольких графах (2, 3, 4) одновременно в зависимости от степени участия организации в разработке той или иной инновации.

Данные графы 1 должны быть равны сумме данных  граф 2-4 по строкам 301-305.Раздел III.I. Результаты инновационной деятельности


Данный раздел заполняют только инновационно-активные организации (осуществлявшие инновации в течение последних трех лет).

В данном разделе предлагается оценить степень влияния результатов инновационной деятельности, осуществлявшейся в Вашей организации в течение последних трех лет, на развитие организации.

В графе 1 для перечисленных по строкам 306-319 основных результатов инновационной деятельности в зависимости от их влияния на развитие организации проставляются оценочные коды по следующей шкале: код 1 - низкая степень воздействия; код 2 - средняя степень воздействия; код 3 - высокая степень воздействия; код 4 - воздействие отсутствовало.

В строках 308-310 коды проставляют в соответствии с месторасположением новых рынков сбыта:

строка 308 - Узбекистана;

строка 309 - страны СНГ;

строка 310 - другие страны.Раздел IV. Патентование и другие методы защиты изобретений,

научно-технических разработок


В данном разделе указываются различные методы защиты изобретений, научно-технических разработок, связанных с инновациями, разработанных организацией и используемых в течение последних трех лет.Раздел V. Количество приобретенных и переданных

организацией новых технологий (технических достижений), программных средств за отчетный год


По строке 501 указывается общее количество приобретенных (графа 2) и переданных (графа 4) организацией новых технологий или отдельных технических достижений в течение отчетного года.

В графах 3 и 5 отражается количество, соответственно, приобретенных и переданных технологий за пределами Республики Узбекистан.

По строкам 502-511 количество приобретенных (переданных) технологий распределяется по формам приобретения (передачи). Данные по строке 501 должны быть равны сумме данных строк 502, 506-511 по всем графам.

По каждой приобретенной (переданной) технологии указывают лишь один способ приобретения (передачи). Например, в случае, если технология приобретается (передается) в форме закупки (продажи) оборудования вместе с ноу-хау, то данные показываются только по строке 508.

По строке 507 указываются сведения, если технология приобретается (передается) в разукомплектованном виде. В случае приобретения технологии, сведения указываются независимо от источника - от организаций, частных лиц.

По строке 511 указывается сумма других, не перечисленных в разделе, форм приобретения (передачи) технологий.Раздел VI. Факторы, сдерживающие

инновационную деятельность


Раздел заполняется вне зависимости от того, осуществляла организация инновационную деятельность за отчетный год или нет.

В разделе оценивается значимость различных факторов, которые препятствовали инновациям, замедляли инновационные процессы в организации в течение последних трех лет. Эти факторы могут быть причинами, как общей инновационной неактивности организации, так и причинами сдерживания или преждевременного завершения конкретных инновационных проектов.