язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Фуқаролик ва оила қонунчилиги/ Интеллектуал мулк/ Электрон хисоблаш машиналари (ЭХМ) учун дастурлар ва маълумотлар базалари, интеграл микросхемалар топологиялари/ Интеграл микросхемалар топологияларини рўйхатдан ўтказиш учун талабномаларни тузиш ва топшириш қоидалари ва давлат экспертизасини ўтказиш Тартиби (АВ томонидан 27.08.2002 й. 1168-сон билан рўйхатга олинган Давлат патент идораси директорининг 19.08.2002 й. 42-сон буйруғи билан тасдиқланган)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2002 йил 27 августда 1168-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси

Давлат патент идораси

директорининг

2002 йил 19 августдаги

42-сон буйруғи билан

ТАСДИҚЛАНГАНИнтеграл микросхемалар топологияларини

рўйхатдан ўтказиш учун талабномаларни

тузиш ва топшириш қоидалари ва давлат

экспертизасини ўтказиш

ТАРТИБИ


Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг "Интеграл микросхемалар топологияларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Қонунига (бундан буён матнда Қонун деб юритилади) мувофиқ ишлаб чиқилган ҳамда интеграл микросхемалар топологияларини рўйхатдан ўтказиш учун талабномаларни (бундан буён матнда рўйхатдан ўтказиш учун талабнома деб келтирилади) тузиш ва топшириш қоидаларини ҳамда давлат экспертизасини ўтказиш тартибини белгилайди.§ 1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР


1. Интеграл микросхемалар топологияларининг (бундан буён матнда топология деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги томонидан (бундан буён матнда Агентлик деб келтирилади) рўйхатдан ўтказилиши, илгари тижорат мақсадларида қўлланилмаган топологияни ҳуқуқий муҳофаза қилишнинг асосий шарти ҳисобланади.

2. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома битта топологияга оид бўлиши лозим. Базавий матрицавий кристалл топологиясини рўйхатдан ўтказиш учун талабнома базавий матрицавий кристаллнинг топологиясига оид ва худди шунингдек, унинг асосида амалга оширилган буюртма интеграл микросхемалар топологиясига оид материаллардан иборат бўлиши мумкин.


3. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома муаллиф (муаллифлар), иш берувчи ёки уларнинг ҳуқуқий ворислари (бундан буён матнда талабнома берувчи деб келтирилади) томонидан бевосита ёки ишончли шахс орқали Агентликка топширилади.

4. Агар топологиядан тижорат мақсадларида фойдаланилган ҳолатлар мавжуд бўлса, Қонуннинг 8-моддасига мувофиқ рўйхатдан ўтказиш учун талабнома топологиядан биринчи марта фойдаланилган санадан эътиборан икки йилдан ошмаган муддатдан кечиктирилмай топирилиши лозим.I БЎЛИМ. ТАЛАБНОМАНИ ТУЗИШ


§ 2. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома таркиби


5. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олади:

a) интеграл микросхемалар топологиясини рўйхатдан ўтказиш учун ариза (бундан буён матнда рўйхатдан ўтказиш учун ариза деб келтирилади);

б) топологияни идентификацияловчи депозитга қўйиладиган материаллар, шу жумладан, реферат;

в) давлат экспертизасини ўтказиш учун белгиланган миқдорда патент божи тўланганлигини тасдиқловчи ёхуд патент божи тўлашдан озод қилиш, шунингдек, унинг миқдорини камайтириш асосларини тасдиқловчи ҳужжат;

г) ишончли шахс орқали талабнома топширилган ҳолларда талабномада қўшимча равишда ишончли шахс ваколатларини тасдиқловчи ишончнома мавжуд бўлиши лозим;

д) илгари тижорат мақсадларида фойдаланилган топологияга доир рўйхатдан ўтказиш учун талабномада қўшимча равишда мазкур топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланиш санасини тасдиқловчи ҳужжат мавжуд бўлиши лозим.


§ 3. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома

ҳужжатларини расмийлаштиришга

қўйиладиган умумий талаблар


6. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатлари уларни бевосита репродукция қилиш имконияти бўлган тарзда расмийлаштирилиши лозим.


7. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатлари А4 210 х 297 мм форматдаги пишиқ, оқ, текис, ярқирамайдиган қоғозда бажарилиши ва ҳар бир ҳужжат алоҳида варақдан бошланиши лозим.


8. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатлари варақларидаги ҳошиялар ўлчами қуйидагидан кам бўлмаслиги лозим, мм.:

чапдан - 20;

юқоридан - 15;

ўнгдан ва пастдан - 10.


9. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатларининг ҳар бирида иккинчи ва ундан кейинги барча варақлар араб сонлари билан рақамланиши лозим.


10. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатлари қора рангли шрифтда босилиши лозим.


11. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатлари, одатда ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши лозим. Агар рўйхатдан ўтказиш учун талабнома бошқа тилда тузилган бўлса, у ҳолда унинг таржимон томонидан бажарилган ва тасдиқланган ўзбек ёки рус тилидаги тўлиқ таржимаси илова қилиниши лозим.


12. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатларининг матни тўлиқ ва аниқ бўлиши, бир-биридан фарқланмаслиги лозим.


13. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатларидаги имзолар имзо қўювчининг фамилияси, исми ва отаси исмининг бош ҳарфлари кўрсатилган ҳолда очиб берилиши лозим.

Юридик шахс номидан қўйилган имзода унинг раҳбари лавозими кўрсатилади, раҳбар имзоси тегишли муҳр билан тасдиқланади.


14. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатидаги исм, фамилия ва шарифи бош келишикда кўрсатилади.


15. Рўйхатдан ўтказиш учун талабномада юридик шахснинг тўлиқ расмий номи келтирилади.§ 4. Аризага қўйиладиган талаблар


16. Рўйхатдан ўтказиш учун ариза мазкур Қоидалар иловасига мувофиқ ТО-1 шаклда тақдим этилади.

17. Aгaр баъзи мaълумoтлaрни тeгишли грaфaлaрдa тўлиқ жoйлaштиришнинг илoжи бўлмaсa, у ҳoлдa улар aризaнинг тeгишли грaфaсидa: "дaвoмини қўшимчa вaрaқдa қaрaнг" дeб кўрсaтилгaн ҳoлдa, худди ўша шаклда қўшимчa вaрaқдa кeлтирилaди.


18. Aризaнинг "ариза" сўзи тепасидаги грaфaлaри ариза Aгeнтликкa кeлиб тушгaндaн кeйин рeквизитлaрни киритиш учун мўлжaллaнгaн ва тaлaбнoмa бeрувчи тoмoнидaн тўлдирилмaйди.

19. Топологияни рўйхатдан ўтказиш сўралган 71-код остидаги графада тaлaбнoмa бeрувчи (тaлaбнoмa бeрувчилaр) тўғрисидa мaълумoтлaр кeлтирилaди: юридик шахснинг расмий номи (таъсис ҳужжатига мувофиқ) ёки жисмоний шахснинг фамилияси, исми (ва отасининг исми, агар у бор бўлса), бунда фамилия исм олдида келтирилади. Шунингдек, ушбу графада талабнома берувчиларнинг турар жойлари ёки манзиллари, шу жумладан мамлакатнинг расмий номи ва тўлиқ почта манзили ҳақидаги маълумотлар кўрсатилади. Топология муаллифлари бўлган талабнома берувчиларнинг турар жойи бу графада келтирилмайди, балки фақат аризанинг иккинчи варағидаги 97-код остидаги графада баён этилади.


20. Сўнгрa шу грaфaнинг ўзидa, "номига" деган сўзлардан кейин номига гувоҳнома берилиши сўралаётган шахс (шахслар) тўғрисида шу каби маълумотлар келтирилади.


21. Номига гувоҳнома сўралаётган Ўзбекистон Республикаси корхоналари, ташкилотлари учун OКПO кoди (агар у ўрнатилган бўлса) кўрсaтилaди. Агар ОКПО коди ўрнатилмаган бўлса, тегишли ўринда "ўрнатилмаган" деб кўрсатилади.


22. Номига гувоҳнома сўралаётган Ўзбeкистoн Рeспубликaсидaн тaшқaридa яшoвчи чeт эллик юридик шaxслaр ёки жисмoний шaxслaр учун Бутунжaҳoн интeллeктуaл мулк тaшкилoти (БИМТ) SТ.3 бўйичa мaмлaкaт кoди (aгaр у бeлгилaнгaн бўлсa) кўрсaтилaди.


23. Aгaр номига гувоҳнома сўралаётган шахслар ва/ёки тaлaбнoмa бeрувчилaр бир нечта бўлсa, кўрсaтилгaн мaълумoтлaр улaрнинг ҳaр бири учун кeлтирилaди.


24. Агар талабнома берувчи (талабнома берувчилар) номига гувоҳнома сўралаётган бўлса, у ҳолда номига гувоҳнома сўралаётган шахс (шахслар) ҳақидаги маълумотлар ўрнига, "номига" деган сўзлардан кейин "талабнома берувчи" ("талабнома берувчилар") деган сўзлар келтирилади.


25. 54-код остидаги графада топологиянинг номи келтирилади.


26. Кейинги графада топологиянинг альтернатив номи (агар у бор бўлса) келтирилади.


27. "Энг яқин аналоги ҳақида маълумотлар" графасида талабнома берилган топологиянинг энг яқин аналоги ҳақида зарурий библиографик маълумотлар рўйхати келтирилади.


28. Кейинги графада топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилганда ҳужжатлаштирилган ҳолда қайд этилган сана ва жой номи кўрсатилади.


29. "Ушбу топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилган санага нисбатан ҳуқуқ эгаси ҳақида маълумотлар" графасида талабнома берилган топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилган санага нисбатан ҳуқуқ эгасининг номи (исми), жойлашган манзили (турар жойи), фуқаролиги кўрсатилади.


30. "Мазкур топологияни яратишда фойдаланилган, муҳофазага олинган топологиялар ҳақида маълумотлар" графасида талабнома берилган топологияни яратишда фойдаланилган, муҳофазага олинган топологиялар ҳақида зарурий библиографик маълумотлар келтирилади.


31. 98-код остидаги графада пoчтa oрқaли тeз еткaзиб бериш бўйича oдaтдaги тaлaблaрни қoндирaдигaн ёзишмaлaр учун мaнзил, xaт oлувчининг исми ёки нoми, вa тeлeфoн, тeлeкс, фaкс рaқaмлaри (aгaр улaр бўлсa) кeлтирилaди.


32. Аризанинг иккинчи варағидаги "Илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати" графаси илова қилинадиган ҳужжатлар нусхалари ва ҳар бир нусхасидаги варақлар сони кўрсатилган ҳолда тегишли катакчаларда "Х" белгисини қўйиб чиқиш орқали тўлдирилади.


33. "Талабнома топшириш ва муҳофаза ҳужжатини олиш ҳуқуқи юзага келиши учун асос" графасида талабнома топшириш ва гувоҳнома олиш учун тегишли асос (асослар) "Х" белгисини қўйиш билан белгиланади. Кўрсатилган графа гувоҳнома талабнома берувчи (талабнома берувчилар) номига сўралган ҳолатларда тўлдирилади, талабнома берувчилар таркиби муаллифлар таркиби билан бир хил бўлган ҳолатлар бундан мустасно.


34. 72-, 97-кoдлар oстидaги графада топология муaллифи (муаллифлари) ҳақидаги маълумотлар келтирилади: фамилияси, исми (отасининг исми, агар бор бўлса), шунингдек мaмлaкaт нoми вa унинг БИМТ SТ.3 стaндaрти бўйичa кoдини ўз ичигa oлгaн тўлиқ турaр жoйи мaнзили.


35. Кейинги графада аризада кўрсатилган маълумотларнинг тўғрилиги ва уларнинг депозит қилинган материалларга мос келиши талабнома берувчилар ва муаллифларнинг имзоси билан тасдиқланади.


36. Aризaнинг oxирги "Имзo" грaфaсини, имзo қўйиш сaнaсини кўрсaтгaн ҳoлдa тўлдириш бaрчa ҳoллaрдa мaжбурийдир. Aризa тaлaбнoмa бeрувчи, шунингдек, номига гувоҳнома берилиши сўралаётган шахс томонидан (агар у талабнома берувчи бўлмаса) имзoлaнaди. Юридик шaxс номидaн aризa тaшкилoт рaҳбaри тoмoнидaн унинг лaвoзими кўрсaтилгaн ҳoлдa имзoлaнaди, имзo муҳр билaн тaсдиқлaнaди.


37. Талабнома ишoнчли шaxс oрқaли топширилгaндa, aризa эслатиб ўтилган ишoнчли шaxс тoмoнидaн имзoлaнaди.


38. Ариза графаларидаги имзолар имзо қўювчи фамилияси, исми ва отаси исмининг бош ҳарфлари кўрсатилган ҳолда очиб берилади.


39. Имзo қўйишни тaлaб қилaдигaн у ёки бу мaълумoтлaр қўшимчa вaрaқдa кeлтирилгaн ҳoллaрдa, у ҳaм шундaй тaртибдa имзoлaнaди. Тaлaбнoмa бeрувчи ёки ишoчли шaxснинг имзoси ҳaр бир қўшимчa вaрaқдa кeлтирилиши мaжбурийдир.§ 5. Рўйхатдан ўтказиш учун талабноманинг

депонент материалларини расмийлаштириш

учун қўйиладиган талаблар


40. Рўйхатдан ўтказилаётган топология, жумладан реферат идентификациясини таъминловчи материаллар Агентлик томонидан депозитга қўйилади.

41. Депозитга қўйиладиган талабнома материаллари қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:

топологиянинг ҳар бир қатламини акс эттирадиган визуал қабул қилинадиган материалларнинг қуйида келтирилган турларидан бирининг тўлиқ тўплами, битта нусхада:

а) фотошаблонлар;

б) топологияга оид йиғма чизма ёки қатлам шаклли топологик чизмалар;

в) интеграл микросхемада белгиланган топологиянинг ҳар бир қатлами фотосурати;

расмий бюллетенда чоп этиш учун мўлжалланган қуйидаги маълумотлар киритилган реферат, иккита нусхада:

a) интеграл микросхема топологиясининг номи;

б) талабнома берувчининг номи;

в) топологияси учун муҳофаза сўралган интеграл микросхеманинг фойдаланиш соҳаси, қўлланилиши ёки вазифаси;

г) топологияси учун муҳофаза сўралган интеграл микросхемани тайёрлашда қўлланиладиган технология тури.

Реферат матнининг ўртача ҳажми - 700 босма белгидан иборат.


42. Талабнома топширилаётган санадан бир мунча илгари тижорат мақсадларида фойдаланилган топологияни рўйхатдан ўтказиш учун талабнома топширишда талабноманинг депозитга қўйилган материаллари қўшимча равишда мазкур топологияни, ундан тижорат мақсадларида фойдаланилган пайтдаги шаклини ўз ичига олган тўртта интеграл микросхема намунасига эга бўлиши, реферат эса - қўшимча равишда топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилган сана ҳақида маълумотларга ва интеграл микросхема намунасининг асосий техник тавсифига эга бўлиши лозим.


43. Визуал қабул қилинадиган материаллардаги тасвирлар масштаби 20:1 дан кам бўлмаслиги лозим.


44. Топологик чизмаларнинг график тасвирлари текис оқ қоғозда бажарилади.

Варақлар формати тахланган ҳолда 210 х 297 мм бўлиши лозим.

График тасвирлар бажарилган варақ ҳошияларининг минималь ўлчами қуйидагича, мм.:

юқоридан ва чапдан - 20;

ўнгдан - 15;

пастдан - 10.


45. Фотосуратлардаги тасвирлар аниқ-равшан бўлиши лозим.


46. Чизмалар ва фотосуратларнинг барча нусхасида тасвирларнинг масштаби кўрсатилиши лозим.


47. Рўйхатдан ўтказиш учун талабнома таркибига кирган интеграл микросхема намуналари зарурат туғилганда улардан топология ҳар бир қатламининг визуаль қабул қилинадиган тасвирини олиш имконияти билан бажарилади.


48. Агар топология қатламларидан бирортасида махфий маълумотлар (масалан, "ноу-хау"га оид) бўлса, визуаль қабул қилинадиган материалларда ушбу қатламнинг тегишли қисми (ёки бутун қатлам) чиқариб олиниши ва кодланган шаклдаги топологияни идентификация қилувчи депозитга қўйилган материаллар таркибига киритилиши мумкин.§ 6. Патент божи тўланганига доир

ҳужжатларга қўйиладиган талаблар


49. Талабномага белгиланган миқдорда патент божи тўланганини тасдиқлайдиган ҳужжат, ёки патент божини тўлашдан озод қилиш учун асосларни тасдиқловчи ҳужжат, тегишли илтимоснома билан бирга илова этилади.


50. Патент божи белгиланган миқдордан кам тўланган бўлса, бож тўланганини тасдиқлайдиган ҳужжатдан ташқари, бож миқдорини камайтириш учун асосларни тасдиқловчи ҳужжат ва тегишли илтимоснома тақдим этилади.§ 7. Талабнома берувчи томонидан ишончли

шахсга берилган ваколатларни тасдиқловчи

ишончномага қўйиладиган талаблар


51. Ишончли шахс орқали топширилган талабномага ишончли шахсга талабнома берувчи томонидан берилган ва унинг ваколатларини тасдиқлайдиган ишончнома, ёхуд ишончнома нусхаси илова этилади. Ишончнома талабнома билан бир вақтда тақдим этилади.


52. Ишончномада ишончли шахснинг ваколатлари кўлами белгиланган ва ишончнома берилган сана кўрсатилган бўлиши лозим, акс ҳолда у ҳақиқий ҳисобланмайди. Ишончнома уни берган шахс томонидан имзоланган бўлиши лозим.


53. Ишончноманинг амал қилиш муддат уч йилдан ортиқ бўлмаслиги лозим. Агар ишончномада кўрсатилган муддат уч йилдан ортиқ бўлса, у берилган санадан эътиборан уч йил давомида ҳақиқий ҳисобланади. Агар амал қилиш муддати кўрсатилмаган бўлса, ишончнома берилган санадан эътиборан бир йил давомида ҳақиқий ҳисобланади.


54. Ўзбекистон Республикасидан ташқарида расмийлаштирилган ишончнома уни берган мамлакат қонунчилигида назарда тутилган тартибда тузилади.II БЎЛИМ. ТАЛАБНОМАНИ ТОПШИРИШ


§ 8. Талабнома берувчи томонидан

талабномани топшириш


55. Талабнома муаллиф, иш берувчи ёки уларнинг ҳуқуқий вориси (бундан буён матнда талабнома берувчи деб юритилади) томонидан бевосита Агентликка топширилади ёки почта хизмати орқали жўнатилади.

56. Талабнома бир нечта талабнома берувчилар томонидан топширилиши мумкин. Бунда талабнома берувчилардан бирининг муҳофаза ҳужжатини бериш бўйича тадбирларда қатнашишни рад этиши қолган талабнома берувчи ёки талабнома берувчиларнинг муҳофаза ҳужжатини олиш учун керакли хатти-ҳаракатларни амалга оширишига тўсиқ бўлмайди.


57. Талабнома бевосита талабнома топширувчи томонидан ёхуд ишончли шахс орқали топширилиши мумкин.


58. Қонуннинг 8-моддасига мувофиқ, агар илгари топологиядан тижорат мақсадларида фойдаланилган бўлса, талабнома Агентликка топология биринчи марта фойдаланилган санадан эътиборан икки йилдан ошмаган муддатдан кечиктирилмай топирилиши лозим.


III БЎЛИМ. ТАЛАБНОМАНИНГ

ДАВЛАТ ЭКСПЕРТИЗАСИ§ 9. Давлат экспертизасини ўтказиш


59. Рўйхатдан ўтказиш учун талабномада керакли ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг белгиланган талабларга мувофиқлиги Агентлик томонидан талабнома материаллари тақдим этилган санадан эътиборан икки ой муддатда кўриб чиқилади.

60. Талабномани давлат экспертизасидан ўтказишда қуйидагилар текширилади:

а) рўйхатдан ўтказиш учун талабномада бўлиши лозим бўлган ҳужжатларнинг мавжудлиги (2-параграф);

б) рўйхатдан ўтказиш учун талабнома ҳужжатларининг белгиланган талабларга мувофиқ тарзда тўғри расмийлаштирилгани (3-параграф).


61. Мазкур Қоидаларининг 60-бандида келтириб ўтилган талабномани Давлат экспертизасидан ўтказиш натижаларига кўра, Агентлик талабнома берувчига талабнома рўйxaтгa oлиш учун қабул қилингани тўғрисида чоп этиш ва гувоҳнома бериш учун божни тўлаш муддати кўрсатилган ёки сабаблари кўрсатилган ҳолда рўйхатга олишни рад этиш тўғрисида билдиришнома, ёҳуд талабнома ҳужжатларидаги камчиликларни бартараф этиш учун киритилиши керак бўлган маълумотлар кўрсатилган сўровномани жўнатади.

62. Талабнома берувчи томонидан Қонуннинг иккинчи бўлими 8-моддасида белгиланган талабларга риоя этилмаганда, яъни, топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилган санадан эътиборан рўйхатдан ўтказиш учун талабнома топширилгунга қадар белгиланган икки йиллик муҳлатга талабнома берувчи амал қилмаганда Агентлик талабномани рўйхатдан ўтказиш учун қабул қилмаслик ҳуқуқига эга. Бунда талабнома материаллари талабнома берувчига қайтарилмайди.

63. Агар рўйхатдан ўтказиш учун талабнома расмий экспертизаси жараёнида рўйхатдан ўтказиш учун талабнома унинг ҳужжатларига қўйилган талабларга риоя этилмаган ҳолда расмийлаштирилгани аниқланса, талабнома берувчига камчиликлар кўрсатилиб сўровнома жўнатилади ва eтишмaгaн ёки тузaтилгaн ҳужжaтлaрни сўрoвнoмa жўнaтилгaн сaнaдaн эътибoрaн уч oй ичидa тaқдим этиш тaклиф қилинади.


64. Aгaр тaлaбнoмa бeрувчи бeлгилaнгaн муддaтдa сўрaлгaн мaтeриaллaрни ёки улaрни тoпшириш муддaтлaрини узaйтириш ҳaқидaги илтимoснoмaни тaқдим eтмaсa, тaлaбнoмa чaқириб oлингaн дeб ҳисoблaнaди вa бу ҳaқдa тaлaбнoмa бeрувчигa xaбaр бeрилaди.


65. Топологияни рўйхатдан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилингунга қадар талабнома берувчи тaлaбнoмa мaтeриaллaригa тузaтишлaр, aниқликлaр вa қўшимчaлaр киритиш ҳуқуқига эга.


66. Агар талабнома барча керакли ҳужжатларни ўз ичига олган, уларни тузишда мазкур Қоидаларда белгиланган талабларга риоя этилган бўлса, ва талабномада кўрсатилган таклиф Қонуннинг 8-моддаси иккинчи қисмига зид бўлмаса, у ҳолда Агентлик топологияни рўйхатдан ўтказиш ҳақида қарор қабул қилади ва бу ҳақида талабнома берувчини хабардор қилади.

Тартибга

ИЛОВА


ТО-1 Форма

(22) Келиб тушган санаси

(21) Талабноманинг қайд рақами

Интеграл микросхема топологиясини

рўйхатдан ўтказиш учун

АРИЗА

Ўзбекистон Республикаси

Интеллектуал мулк агентлигига,

100000, Тошкент ш.,

Мустақиллик кўчаси, 59 уй.

Қуйида имзо чекувчи(лар)

(71) талабнома берувчи(лар)
Қуйида кўрсатилган ҳужжатларни тақдим этган ҳолда интеграл

микросхема топологиясини ____________________________

номига рўйхатдан ўтказилишини сўрайман (сўраймиз)
тўлиқ исми-шарифи ёки номи ва турар жойлари ёки манзиллари

кўрсатилади, муаллиф- талабнома берувчиларнинг турар жойи

ҳақидаги маълумотлар 97-код остидаги графада баён этилади.

ташкилотнинг OКПO кoди (агар у ўрнатилган бўлса)

БИМТнинг SТ.3 стандарти бўйичa мaмлaкaт кoди

(54) Интеграл микросхема топологиясининг номи
Давлат буюртмаси бўйича бажариладиган муаммо

(мавзу) шифри ________________________

Муқобил номи

Мазкур топологиянинг энг яқин аналоги ҳақида маълумотлар

Топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилган

сана ва жой номи _______ ___________сана ___ ой _____________ йил,

мамлакат _________________

Мазкур топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта

фойдаланилган санага нисбатан ҳуқуқ эгаси ҳақида маълумотлар


Исми-шарифи номи


Фуқаролиги

Мазкур топологияни яратишда фойдаланилган муҳофазага

олинган топологиялар ҳақида маълумотлар


(98) Ёзишма учун манзил (тўлиқ почта манзили, адресатнинг исми-шарифи ва номи)

Телефон:____________ _______Телекс: _______________________________Факс:

Илова қилинадиган ҳужжатлар

ва материлалар рўйхати

(Х билан белгилансин)

нусхаларнинг сони

Муаллиф(лар) имзоси

(имзолари), сана

q мазкур топологияни ундан тижорат мақсадларида фойдаланилган пайтдаги ҳолида таркибига олган интеграл микросхема намуналари

4


q мазкур топологиянинг ҳар бир қатламини, шу жумладан, спецификасини акс эттирадиган қуйида келтирилган визуаль қабул қилинадиган материаллардан бирининг тўлиқ комплекти


q фотошаблонлар, ___дона.


q топологияга оид йиғма чизма ёки қатлам шаклли топологик чизмалар ____варақда.


q интеграл микросхемада қайд этилган топологиянинг ҳар бир қатлами фотосурати ____дона.


1

1

1


q реферат

2


q топологиядан тижорат мақсадларида биринчи марта фойдаланилган сана ва жой номини тасдиқловчи ҳужжат нусхаси___варақда

1


q бож тўланганини тасдиқлайдиган ёки божини тўлашдан озод қилиш учун асосларни тасдиқловчи ҳужжат

1


1


q бож миқдорини камайтириш учун асослар мавжудлиги

1


q талабнома таржимаси

1


q талабнома берувчининг ишончли шахсга берган ваколатларини тасдиқловчи ишончнома

1


(72) муаллиф(лар)  (фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими, илмий даражаси ва иш жойи)

(97) Турар жойининг тўлиқ манзили (вилоят, туман, шаҳар, қўча, уй, хорижликлар учун БИМТнинг SТ.3 стандарти бўйичa мaмлaкaт кoди)

Муаллиф(лар)  имзоси(имзолар), сана___

Мен (биз)

______________________________________________________________________________________

                                                                         (лавозим)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                                                          (Ф.И.Ш.)


ушбу билан мазкур талабномада кўрсатилган маълумотларнинг тўғрилигини

ва депонентга қўйилган тегишли идентификация қилинадиган тегишли

ҳужжатларга мослигини тасдиқлайман(тасдиқлаймиз).

Имзо

Талабнома берувчи (талабнома берувчилар)нинг ёки муҳофаза ҳужжати сўралаётган

шахс, ҳуқуқ эгаси вакилининг имзоси (имзолари); имзо (имзолар) қўйилган сана

(юридик шахс номидан имзоланганда раҳбар имзоси муҳр билан тасдиқланади)

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz)