язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Базада янги/ Сентябрь, 2019 й./ Банк қонунчилиги/ Тижорат банкининг бухгалтерия баланси (АВ томонидан 29.08.2019 й. 3178-сон билан рўйхатга олинган 14.08.2019 й. Давлат солиқ қўмитасининг 2019-52, Молия вазирлигининг 94, Марказий банк Бошқарувининг 352-В-сон қарорига 1-илова)

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2019 йил 29 августда 3178-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси

Давлат солиқ қўмитаси,

Молия вазирлиги ва

Марказий банки Бошқарувининг

2019 йил 14 августдаги

2019-52, 94 ва 352-В-сон қарорига

1-ИЛОВАТижорат банкининг бухгалтерия баланси

СТИР
Ҳужжат тури
Ҳисобот даври

чорак

Солиқ даври


Ҳужжат тури: 1 - маълумотнома, 2 - аниқлаштирувчи (каср орқали аниқлаштирув рақами)

Юридик шахснинг
тўлиқ номи
Юридик шахснинг
жойлашган ери
Почта манзили
Телефон:


код

рақами


га тақдим этилади

(солиқ бўйича ҳисобга олиш жойидаги давлат солиқ хизмати органи)

Ўлчов бирлиги

минг сўм

Сатр

коди


Ҳисоб-

варақ

коди


Кўрсаткичлар номи


Ҳисобот

даври

бошига


Ҳисобот

даври

охирига


Активлар
010

10100

Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари
020

10300

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидан (ЎзРМБ) олиниши лозим бўлган маблағлар
030

10500

Бошқа банклардан олиниши лозим бўлган маблағлар
040

10700

Олди-сотди қимматли қоғозлари
050

10800

Сотишга мўлжалланган қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар
060

10900

Олди-сотдига мўлжалланган қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар
070

11100

Сотиб олинган дебиторлик қарзлари - факторинг
080

11300

Сотиб олинган векселлар
090

11500

Мижозларнинг аккредитив ва/ёки траст ҳужжатлари билан кафолатланган тратталари бўйича мажбуриятлари
100

11700

Банкнинг тўланмаган акцептлари бўйича мижозларнинг мажбуриятлари
110

11800

РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар
120

11900

ЎзРМБга берилган қисқа муддатли кредитлар
130

12100

Бошқа банкларга берилган қисқа муддатли кредитлар
140

12300

Ҳукуматга берилган қисқа муддатли кредитлар
150

12400

Бюджет ташкилотларига берилган қисқа муддатли кредитлар
160

12500

Жисмоний шахсларга берилган қисқа муддатли кредитлар
170

12600

Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган қисқа муддатли кредитлар
180

12700

Давлат корхона, ташкилот ва муассасаларига берилган қисқа муддатли кредитлар
190

12800

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси кўмагида берилган қисқа муддатли кредитлар
200

12900

Чет эл капитали иштирокидаги корхоналарга берилган қисқа муддатли кредитлар
210

13000

Нодавлат нотижорат ташкилотларига берилган қисқа муддатли кредитлар
220

13100

Хусусий корхоналар, хўжалик ширкатлари ва жамиятларга берилган қисқа муддатли кредитлар
230

13200

Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган қисқа муддатли кредитлар
240

13300

Давлат эҳтиёжлари учун харид қилинадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун берилган қисқа муддатли кредитлар
250

14300

Давлат эҳтиёжлари учун харид қилинадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун берилган узоқ муддатли кредитлар
260

14400

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси кўмагида берилган узоқ муддатли кредитлар
270

14500

Бошқа банкларга берилган узоқ муддатли кредитлар
280

14700

Ҳукуматга берилган узоқ муддатли кредитлар
290

14800

Бюджет ташкилотларига берилган узоқ муддатли кредитлар
300

14900

Жисмоний шахсларга берилган узоқ муддатли кредитлар
310

15000

Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узоқ муддатли кредитлар
320

15100

Давлат корхона, ташкилот ва муассасаларга берилган узоқ муддатли кредитлар
330

15200

Нодавлат нотижорат ташкилотларига берилган узоқ муддатли кредитлар
340

15300

Чет эл капитали иштирокидаги корхоналарга берилган узоқ муддатли кредитлар
350

15400

Банк бўлмаган молиявий муассасаларга берилган узоқ муддатли кредитлар
360

15500

Хусусий корхоналар, хўжалик ширкатлари ва жамиятларга берилган узоқ муддатли кредитлар
370

15600

Лизинг (Молиявий ижара)
380

15700

Суд жараёнидаги кредитлар ва лизинг
390

15800

Қарам хўжалик жамиятларига, биргаликдаги корхоналарга ва шўъба хўжалик жамиятларига қилинган инвестициялар
400

15900

Сўндириш муддатигача сақланадиган қарз қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар
410

16100

Бош офис/филиалдан олинадиган маблағлар
420

16300

Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар
430

16400

Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизсиз даромадлар
440

16500

Асосий воситалар
450

16600

Номоддий активлар
460

16700

Банкнинг бошқа хусусий мулклари
470

16800

Муддати узайтирилган дебитор қарздорлик
480

16900

Ҳосилавий инструментларнинг ревальвацияси натижасида ўзлаштирилмаган фойда
490

17100

Валюта савдоси ва валюта позициялари
500

17300

Транзит ҳисобварақлари
510

17400

Мижозларнинг пластик карталаридан ҳисобдан чиқарилиши лозим бўлган маблағлар бўйича транзит ҳисобварақлари
520

17500

Ҳукумат ҳисобварақлари
530

19900

Бошқа активлар
Жами активлар ((010 - 530 сатрлар йиғиндиси) - 410 сатр)
Мажбуриятлар
1000

20200

Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар
1010

20400

Жамғарма депозитлар
1020

20600

Муддатли депозитлар
1030

20800

ЎзРМБга тўланиши лозим бўлган маблағлар
1040

21000

Бошқа банкларга тўланиши лозим бўлган маблағлар
1050

21200

Бошқарув (менежер) чеклари
1060

21400

Банкнинг тўланмаган акцептлари
1070

21600

Тўланиши лозим бўлган қисқа муддатли кредитлар
1080

22000

Тўланиши лозим бўлган узоқ муддатли кредитлар
1090

22100

Лизинг (молиявий ижара) бўйича мажбуриятлар
1100

22200

Бош офис/филиалларга тўланадиган маблағлар
1110

22300

РЕПО битимлари бўйича сотилган қимматли қоғозлар
1120

22400

Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар
1130

22500

Ҳисобланган солиқлар
1140

22600

Мижозларнинг бошқа депозитлари
1150

22800

Ҳосилавий инструментлар бўйича ревальвация натижасида амалга ошмаган зарарлар ва бошқа муддати узайтирилган даромадлар
1160

23100

Мижозларнинг пластик карталарига ўтказилиши лозим бўлган пул маблағлари бўйича транзит ҳисобварағлари
1170

23200

Клиринг трансакциялари
1180

23400

Ҳукумат ҳисобварақлари - даромад ва бошқа тушумлар
1190

23500

Мижозларнинг пластик карталаридан келиб тушган тушум
1200

23600

Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар
1210

23700

Субординар қарз
1220

29800

Бошқа мажбуриятлар
1230

Жами мажбуриятлар ((1000 - 1220 сатрлар йиғиндиси) - 1100-сатр)
Хусусий капитал
2000

30300

Устав капитали
2010

30600

Қўшимча капитал
2020

30900

Захира капитали
2030

31200

Тақсимланмаган фойда
2040

Жами хусусий капитал (2000 - 2030 сатрлар йиғиндиси)
Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал (1230-сатр + 2040 сатр)
             

Ушбу балансда кўрсатилган маълумотларнинг тўлиқлиги ва ишончлилигини тасдиқлайман:

Раҳбар
Бош бухгалтер
СТИР
СТИР
Ф. И. Ш.
Ф. И. Ш.
Имзо
Имзо


Сана (кк/оо/йй)   

   

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),

2019 йил 30 август


"Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами",

2019 йил 31 август, 35-сон, 647-модда