язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Солиқлар. Мажбурий тўловлар/ Солиқ ҳисоботи. Солиқ ҳисоботи шакллари/ Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича солиқ ҳисоботи шакллари (АВ томонидан 24.02.2020 й. 3221-сон билан рўйхатга олинган Давлат солиқ қўмитасининг 28.01.2020 й. 2020-03-сон қарорига 5-илова)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2020 йил 24 февралда 3221-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси

Давлат солиқ қўмитасининг

2020 йил 28 январдаги

2020-03-сон қарорига

5-ИЛОВАЕр қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича

СОЛИҚ ҲИСОБОТИ ШАКЛЛАРИ

СТИР


варақ


0

1

   

Ҳужжат тури


/


             Ҳисобот даври:  

ойлик

Солиқ даври

Ҳужжат тури: 1-ҳисоб-китоб, 2-аниқлаштирувчи (каср орқали аниқлаштирув рақами)

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ тўловчи тўғрисида

МАЪЛУМОТЛАР

        

Cолиқ тўловчининг номи


Фойдали қазилмаларни қазиб олиш участкасидан фойдаланиш ҳуқуқини берувчи лицензия

Техноген минерал ҳосилалари қазилмаларини қазиб олиш участкасидан

фойдаланиш ҳуқуқини берувчи лицензия


Солиқ тўловчининг жойлашган ери

Почта манзили

     

Ўлчов бирлиги

сўм

   

Ҳисоб-китобни тақдим этиш муддати (кун/ой/йил)


     

    га тақдим этилади

(солиқ бўйича ҳисобга олиш жойидаги / алоҳида бўлинманинг жойлашган еридаги солиқ органи)


        

Ушбу ҳисоб-китобда кўрсатилган маълумотларнинг

тўлиқлиги ва ишончлилигини тасдиқлайман:

    

Раҳбар

________________________


Бош ҳисобчи         ________________________

СТИРСТИР

 

Ф.И.О.

_________________________
Ф.И.О.              


______________________________

Имзо

________________________


Имзо


Жисмоний шахс

________________________
СТИР
Ф.И.О.

________________________
Имзо

________________________
Сана (кун/ой/йил)


СТИР


варақ


0

2

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ

ҲИСОБ-КИТОБИ

  

Давр

тайёр

маҳ-

сулот

номи

ўлчов

бир-

лиги

Қазиб олиш ҳажми,

тонна, метр куб

Реализация ҳажми

ўзининг

ишлаб

чиқариш

ёки

хўжалик

эҳтиёж-

лари

учун

ишла-

тилган

тайёр

маҳсу-

лотнинг

тан-

нархи

Солиқ базаси

со-

лиқ став-

каси,

фоиз-

да


қонун

ҳуж-

жат-

ларига

муво-

фиқ

1 тон-

на

ёки

метр

куб

учун

белги-

лан-

ган

солиқ

сум-

маси*

Ер қаъридан фойдаланганлик

учун ҳисобланган солиқ суммаси 

Жами

(040

устун

+ 050

устун)

шу жумладан

нату-

рада

ифода-

ланган ҳажми


пулда

ифода-

ланган

реали-

зация

қилиш

ҳажми

(ҚҚС

ва

акциз

соли-

ғини

чегир-

ган

ҳолда)

(сўм)

ўртача

олин-

ган

реали-

зация

қилиш

баҳоси

(070-

устун/

060-ус-

тун)

жами (110

устун+120

устун)

шу жумладан


реа-

ли-

зация

қилиш

учун

ўзининг

ишлаб

чиқариш

ёки

хўжалик

эҳтиёж-

лари

учун

реа-

ли-

зация

қилиш

учун

ўзининг

ишлаб

чиқариш

ёки

хўжалик

эҳтиёжлари

учун

жами

ҳажм

учун

(100-

ус-

тун х

130-

ус-

тун)

ишлаб

ииқариш

таннархидан

ҳисоблаб

чиқари-

ладиган

солиқ

((120-устун +

20%) х

130-устун)

бир

бир-

лик

махсу-

лот

учун

ҳисоб

китоб

(150-

ус-

тун /

030-ус-

тун)*


бюд-

жетга

тўла-

ниши

керак

(агар

170-ус-

тун <

140-устун

бўлса

140-устун

х 030-ус-

тун, акс

ҳолда

100-устун

х 130-ус-

тун)

А

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180


Ҳисобот ойи охирига  жами      

Изоҳ: Қонун ҳужжатларига мувофиқ ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқни алоҳида бўлинма жойлашган ери бўйича тўлаш мажбурияти юклатилган юридик шахс ҳисоб-китобни солиқ бўйича ҳисобга олиш жойи бўйича тақдим этишда уларда алоҳида бўлинма бўйича маълумотларни кўрсатмайди. Бунда мазкур юридик шахс солиқ бўйича ҳисобга олиш жойи бўйича тақдим этиладиган ҳисоб-китобга унинг алоҳида бўлинма жойлашган ери бўйича тақдим этиладиган ҳисоб-китоблар кўчирма нусхаларини илова қилади.

Солиқ ҳисоботи норуда фойдали қазилмалар бўйича қазиб олиш амалга оширилган жойдаги солиқ органларига тақдим этилади.


*) 140, 170 ва 180-устунлар қонун ҳужжатларига мувофиқ ер қаъридан фойдаланганлик учун минимал солиқ суммаси белгиланган фойдали қазилмалар бўйича солиқ тўловчилар томонидан тўлдирилади.

Раҳбар
(имзо)


Бош бухгалтер
(имзо)Жисмоний шахс Ф.И.О.СТИР


варақ


0

3

Ер қаъридан фойдаланганлик

учун солиқ ҳисоб-китобига

ИЛОВАФойдали қазилмаларнинг

ҳисоб-китобда акс этиши лозим бўлган

ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ

Т/Р

Солиқ солинадиган объектнинг номи

Ҳисоб-китобда

кўрсатилиши лозим

бўлган ўлчов бирлиги


Энергия манбалари:

х

1

Табиий газ

метр куб

2

Утилизация қилинган табиий газ, реализация қилинган ҳажми бўйича

метр куб

3

Ер остига жойлаштирилган газ

метр куб

4

Газ конденсати

метр куб

5

Нефть

метр куб

6

Тош кўмир

тонна

7

Қўнғир кўмир

тонна

8

Ёнувчи сланцлар

тонна


Рангли, нодир ва радиоактив металлар:

х

9

Тозаланган мис

тонна

10

Молибденли саноат маҳсулоти

тонна

11

Рений

тонна

12

Концентратланган қўрғошин

тонна

13

Металл рух

тонна

14

Вольфрам концентрати

тонна

15

Уран

тонна

16

Селен

тонна

17

Теллур

тонна

18

Индий

тонна

19

Висмут

тонна

20

Олтин

кг.

21

Кумуш

тонна

22

Палладий

кг.

23

Платина

кг.

24

Осмий

кг.

25

Қимматбаҳо, ярим қимматбаҳо ва зеб-зийнат учун тошлар хом ашёси

тонна

26

Феруза, лиственит, родонит, змеевик, мармар йўл-йўл ақиқ, кахолонг, яшма, халцедон, ақиқ, гематит

тонна


Қора металлар:

х

27

Темир

тонна

28

Титан-магнетитли рудалар

тонна

29

Марганец рудалари

тонна


Кон-кимё хом ашёси:

х

30

Тош туз (овқатга ишлатиладиган)

метр куб

31

Калий тузи

тонна

32

Сульфат тузи

тонна

33

Фосфоритлар (донасимон)

тонна

34

Карбонат хом ашёси (оҳактошлар, доломитлар)

тонна

35

Оҳактошлар (сода учун ва Biox технологияси бўйича саноат чиқиндиларини тозалаш)

метр куб

36

Минерал (лойсимон, темирокисли, карбонатли) пигментлар

тонна

37

Йод

тонна

38

Қишлоқ хўжалиги руда хом ашёси (глауконит, бентонитли гил, уруғсимон ва табиий фойдаланиладиган ҳамда желвакли фосфоритлар)

метр куб


Кон-руда хом ашёси:

х

39

Эрувчан шпат

метр куб

40

Табиий графит

тонна

41

Бирламчи каолин (концентрат), реализация қилинган ҳажми бўйича

тонна

42

Иккиламчи каолин, реализация қилинган ҳажмига доир

тонна

43

Дала шпати хом ашёси (пегматит, дала шпати, фельзит, лейкократли гранит, кварц-дала шпати хом- ашёси)

тонна

44

Кварц қумлари (шиша)

тонна

45

Қумтош (шиша)

тонна

46

Бентонитли лой (бурғуланган эритмалар)

метр куб

47

Тальк ва тальк тоши

тонна

48

Талькли магнезит

тонна

49

Волластонит

метр куб

50

Асбест

тонна

51

Минерал тола ишлаб чиқариш учун базальт

тонна

52

Барит концентрати

тонна

53

Ўтга чидамли, қийин эрувчан гиллар

метр куб

54

Оҳактошлар, доломитлар (шиша, металлургия учун, ўтга чидамли), флюс оҳактош

метр куб

55

Кварц ва кварцит (шиша, техник кремний, силикомарганц, диналар ишлаб чиқариш учун)

тонна

56

Қолиплаш хом ашёси (қумлар, лойлар)

метр куб

57

Вермикулит

тонна

58

Минерал пахта учун хом ашё (доломит, тоғ жинслари)

метр куб

59

Ҳайвонлар ва қушларни озиқлантириш учун оҳактош қобиғи

метр куб

60

Серпентинит (ўтга чидамли хом ашё)

метр куб


Қурилиш материаллари:

х

61

Цемент ишлаб чиқаришга мўлжалланган оҳактошдан ташқари цемент хом ашёси (мергели, лойлар, сланцлар, лёссимон жинслар, қумоқсимон, лойсимон чиғаноқлар, каолин, вулқон жинслари, пелитли туффитлар, базальтлар, диабазлар, андезибазальтлар, глиежлар, темир таркибли қўшимчалар, магнетит - гематитли жинслар, кварц қуми ва ҳ.к.)

метр куб

62

Цемент ишлаб чиқаришга мўлжалланган оҳактош

тонна

63

Оҳак ишлаб чиқаришга мўлжалланган оҳактош

тонна

64

Табиий безактошдан блоклар (оҳактош, оҳактош-чиғанлиқ, равертин симон оҳактошлар, мрамор, гранит, гранодиорит, граносиенит, нефелинли сиенит, габбро, граносиенитпорфир, кварц порфирдаги игнимбритлар, липарито-дацитлар, вулқон туфи, вулқон жинслари, қумтош)

метр куб

65

Мармар ушоғи

метр куб

66

Керамзит хом ашёси (бентонит ва лой жинслари)

метр куб

67

Ғишт-черепица хом ашёси (қумоқсимон, лёссимон жинслар, лёсслар, зичловчи сифатида қумлар ва бошқалар)

метр куб

68

Гипс тоши, гипс ва ангидрид, ганч

метр куб

69

Арраланадиган, харсангтош ва шағал учун тошлар

метр куб

70

Соҳилни ҳимоя қилиш ишлари учун хом ашё (оҳактошлар, порфиритлар, гранитлар)

метр куб

71

Қурилиш қумлари

метр куб

72

Тош-шағал аралашмаси

метр куб

73

Қумтошлар

метр куб

74

Оҳактош-чиғаноқ

метр куб

75

Қурилиш майда тошлар (карбонат жинслари)

метр куб

76

Қурилиш майда тошлар (гранитлар, порфиритлар ва сланец жинслари)

метр куб

77

Фарфор хом ашёси (фарфор тоши, лойли оқ қуюқлашувчи сланец)

тонна

78

Тўғон қуриш учун хом ашё (тош-шағал материаллари, лёссимон жинслар, қум, бентонитли лой, оҳактошлар)

метр куб

79

Бошқа кенг тарқалган фойдали қазилмалар (мергеллар, аргелитлар, амвритлар ва бошқалар)

тонна


2. Техноген минерал ҳосилалардан ажратиб олинган фойдали қазилмалар

метр куб

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),

2020 йил 24 февраль


"Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами",

2020 йил 2 март, 8-сон, 89-модда