язык интерфейса
Комментарий к документу - NB! Мазкур Низом 2022 йил 1 январдан эътиборан амалга киритилади.

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Базада янги/ Август, 2020 й./ Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари/ Назорат қилинадиган чет эл компаниялари ҳақидаги хабарномаларнинг шакллари, уларни тўлдириш ва тақдим этиш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 14.08.2020 й. 489-сон қарорига 6-илова)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

Вазирлар Маҳкамасининг

2020 йил 14 августдаги

489-сон қарорига

6-ИЛОВАНазорат қилинадиган чет эл компаниялари ҳақидаги

хабарномаларнинг шакллари, уларни тўлдириш

ва тақдим этиш тартиби тўғрисида

НИЗОМ


1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР


1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси солиқ резидентлари бўлган солиқ тўловчилар томонидан назорат қилинадиган чет эл компаниялари ҳақидаги хабарномаларнинг (кейинги ўринларда - хабарнома) шакллари, уларни тўлдириш ва солиқ органларига тақдим этиш тартибини белгилайди.


2. Ўзбекистон Республикасининг солиқ резиденти ўзи ҳисобга олинган жойдаги солиқ органини Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг (кейинги ўринларда - Солиқ кодекси) 209-моддасида назарда тутилган тартиб ва муддатларда:

Солиқ кодексининг 40-моддасининг биринчи ёки бешинчи қисмларида назарда тутилган асосларга кўра, чет эл компаниясининг;

Солиқ кодексининг 40-моддасининг тўққизинчи ёки ўн иккинчи қисмларида назарда тутилган асосларга кўра юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмасининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этган ҳолларда хабардор қилади.2-БОБ. ХАБАРНОМАЛАР ШАКЛЛАРИ ВА ТАРКИБИ


3. Ушбу Низомга 1-иловага мувофиқ Назорат қилинадиган чет эл компаниялари ҳақида хабарнома 10 варақдан иборат бўлиб:

1 - варақ (титул варақ);

2 - варақ (жисмоний шахс тўғрисида маълумотлар);

3 - варақ (назорат қилинадиган чет эл компаниялари тўғрисида маълумотлар);

4 - варақ (солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар);

5 - варақ (юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниялари тўғрисида маълумотлар);

6 - варақ (солиқ тўловчини юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар);

7 - варақ (назорат қилинадиган чет эл компаниясининг молиявий ҳисоботи тўғрисида маълумотлар);

8 - варақ (солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиши тартиби);

9 - варақ (назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этадиган Ўзбекистон корхонаси тўғрисида маълумотлар);

10 - варақ (назорат қилинадиган чет эл компаниясида солиқ тўловчи билвосита иштирок этадиган чет эл корхонаси тўғрисида маълумотлар)ни ўз ичига олади.3-БОБ. ХАБАРНОМА ШАКЛЛАРИНИ

ТЎЛДИРИШНИНГ УМУМИЙ ТАЛАБЛАРИ


4. Хабарнома варақлари қора ёки кўк сиёҳда ёхуд тегишли дастурий таъминот орқали битта нусхада тўлдирилади.

Фақат тўлдириш учун асослар мавжуд бўлган варақлар тўлдирилади.

Хабарномани тўлдиришда хатоларни тузатишга ёки шунга ўхшаш воситалардан фойдаланган ҳолда ўзгартиришга, қоғоз кўринишида тақдим этилганда икки томонлама чоп этишга ва тикишга йўл қўйилмайди.

Хабарнома варақлари тўлдириладиган бўлимлари мавжудлиги ёки йўқлиги ва сонидан қатъи назар рақамланади, титул варақ рақамланмайди, рақамлаш иккинчи варақдан "2" рақами билан бошланади ва кўрсатилган майдонга қўйилади.


5. Хабарномада маълум бир белгилардан ташкил топган ҳар бир кўрсаткичга битта майдон тўғри келади. Ҳар бир майдонга фақат битта кўрсаткич ва ҳар бир катакка битта белги тўлдирилади.

Истисно тариқасида сана учун учта майдон мавжуд бўлиб кун, ой ва йил "." (нуқта) билан ажратилади.

Мисол учун, 15.01.2023.


6. Хабарнома майдонларини матн, сон ва кодли кўрсаткичлар билан тўлдиришда чапдан ўнгга қараб, қўлёзма ёки босма ҳарфлардан фойдаланилади.


7. Хабарномадаги барча қиймат кўринишидаги кўрсаткичлар сўмда тўлдирилади.


8. Хабарноманинг титул варағидан ташқари қуйи қисмидаги "Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман" майдони солиқ тўловчи ёки унинг вакилининг имзоси билан тасдиқланади.


9. Хабарнома шаклини дастурий таъминот орқали принтерда чоп этишда "Times New Roman" 12-14 ўлчамдаги шрифтдан фойдаланилади.


10. Хабарноманинг тегишли майдон кўрсаткичи мавжуд бўлмаганда майдоннинг бутун узунлиги бўйлаб ўртасига "-" (чизиқча) белгиси қўйилади.

Агар соннинг каср қисмидаги рақамлар бутун қисмидаги рақамлар сонидан кўп бўлса, бўш майдонлар чизиқча билан тўлдирилади.

Масалан, солиқ тўловчининг чет эл юридик шахсида ёки назорат қилинадиган чет эл компаниясида "Иштирок этиш улуши" 53,87423 фоизни ташкил этса, соннинг бутун қисми 3 хонали, каср қисми 15 хонали сонларда, бўш катаклари чизиқча билан "53-.87423----------" кўринишда тўлдирилади.


11. Дастурий таъминот ёрдамида тўлдирилган ва принтерда чоп этилган хабарномани юборишда бўш жойлар учун майдон ва чизиқлар бўлмаслиги мумкин. Майдонларнинг жойлашуви ва ўлчамлари ўзгартирилмаслиги керак.


12. Солиқ тўловчи томонидан хабарномалар солиқ бўйича ҳисобга олинган жойдаги солиқ органига қоғозда ёки телекоммуникация каналлари орқали электрон шаклда ёхуд солиқ тўловчининг шахсий кабинети орқали юборилиши мумкин.4-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ ТИТУЛ

ВАРАҚЛАРИНИ ТЎЛДИРИШ


13. Хабарнома шаклларидаги "СТИР" майдони ҳар бир варақнинг юқори қисмида такрорланади ва унда хабарномани тақдим этаётган солиқ тўловчининг идентификация рақами кўрсатилади.


14. "Ҳужжат тури" майдонида:

"1" рақами тегишли ҳисобот даври учун биринчи марта тақдим этилаётганлигини;

"2" ва ундан кейинги рақамлар тегишли ҳисобот даври учун аниқлаштирилган хабарнома тартиб рақамларини билдиради.


15. "Ҳисобот даври" майдонида хабарнома тақдим этилаётган ой тартиб рақами ва "Солиқ даври" майдонида календарь йил кўрсатилади.


16. "Солиқ тўловчи тўғрисида маълумотлар" майдонида солиқ тўловчи:

юридик шахслар бўйича таъсис ҳужжатларига мувофиқ юридик шахснинг тўлиқ номи;

жисмоний шахслар бўйича шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар асосида жисмоний шахснинг исми, фамилияси ва отасининг исми (мавжуд бўлса) тўлиқ ёзилади. Бунда жисмоний шахс бўйича маълумотлар 2-варақда кўрсатилади.


17. "Юридик шахснинг жойлашган жойи" майдонида юридик шахснинг жойлашган жойи кўрсатилади.


18. "Почта манзили" майдонида юридик шахснинг жойлашган жойи бўйича почта манзили ёзилади.


19. "Электрон почта манзили" майдонида юридик шахснинг Интернет тармоғида рўйхатга олинган ва актив ҳолатдаги электрон почта манзили кўрсатилади.


20. "Телефон" майдонида солиқ тўловчи ёки унинг вакилининг алоқа учун телефон рақамлари оператор коди билан кўрсатилади.


21. "Хабарномани тақдим этиш муддати (кун/ой/йил)" майдонига хабарнома тақдим этилаётган сана кун, ой, йил шаклида тўлдирилади.


22. "_________га тақдим этилади" майдонига хабарнома тақдим этилаётган давлат солиқ хизмати органининг тўлиқ номи ёзилади.


23. "Мазкур хабарнома _ _ _ ҳужжатлар нусхалари илова қилинган ҳолда варақда тузилди." майдонида тўлдирилган хабарнома шакллари, "Илова _ _ _ варақда." майдонида тақдим этилаётган хабарномага илова қилинаётган ва тасдиқловчи ҳужжатлар сони кўрсатилади.


24. Титул варақнинг "Мазкур хабарномада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:" бўлимида бўш майдонига хабарнома ким томонидан тақдим этилаётган бўлса, "1 - жисмоний шахс", "2 - жисмоний шахс вакили", "3 - корхона раҳбари" ва "4 - корхона вакили"нинг мос рақамларидан бири кўрсатилади:

агар хабарнома юридик шахс томонидан тақдим этилаётган бўлса, шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар асосида корхона раҳбарининг ёки вакилининг фамилияси, исми, отасининг исми тўлиқ, солиқ тўловчининг идентификация рақами, оператор коди билан телефон рақамлари, электрон почта манзили кўрсатилади ҳамда шахсий имзоси ва имзоланган санаси билан тасдиқланади;

агар хабарнома солиқ тўловчи - жисмоний шахс, шу жумладан, якка тартибдаги тадбиркор, адвокат, нотариус ва Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ хусусий амалиёт билан шуғулланадиган бошқа шахслар томонидан тақдим этилганда уларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар асосида исми, отасининг исми тўлиқ, солиқ тўловчининг идентификацион рақами, оператор коди билан телефон рақамлари, электрон почта манзили кўрсатилади ва шахсий имзоси билан тасдиқланиб, имзолаган санаси қўйилади.

Хабарнома жисмоний шахс ёки корхона вакили томонидан тақдим этилганда "Солиқ тўловчининг вакили эканлигини тасдиқловчи ҳужжат номи ва реквизитлари" майдонида вакиллигини тасдиқловчи ҳужжатлар номи ва унинг реквизитлари тўлиқ кўрсатилиши ва илова қилиниши лозим.

Хабарномани тақдим этаётган корхона раҳбарининг ёки вакилининг ёхуд жисмоний шахс ёки вакилининг фамилияси, исми, отасининг исми бошқа варақларда ҳам такрорланади ва уларда мазкур шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилади.


25. "Давлат солиқ хизмати органи ходими томонидан тўлдирилади" майдонида хабарномани тақдим этиш усуллари, хабарнома варақлари, илова қилинаётган ва тасдиқловчи ҳужжатлар сони, топширилган санаси ва рўйхатдан ўтказилган рақами хабарномани қабул қилган солиқ хизмати ходимининг исми, фамилияси ва отасининг исми (агар бор бўлса) ва имзоси билан тасдиқланади.5-БОБ. ХАБАРНОМАЛАРНИНГ "ЖИСМОНИЙ

ШАХС ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТЛАР"

ВАРАҒИНИ ТЎЛДИРИШ


26. Хабарномаларнинг "Жисмоний шахс тўғрисида маълумотлар" варағи якка тартибдаги тадбиркор бўлмаган жисмоний шахс томонидан тўлдирилади.


27. Маълумотлар жисмоний шахснинг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар асосида:

"Фамилияси", "Исми", "Отасининг исми" майдонларида хабарномани тақдим этаётган шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми (агар бор бўлса);

"Туғилган санаси" майдонида туғилган санаси (кун, ой, йил);

"Туғилган жойи" майдонида жисмоний шахснинг туғилган жойи;

"Фуқаролиги" майдонида "1 - Ўзбекистон Республикаси фуқароси", "2 - чет эл фуқароси" ва "3 - фуқаролиги бўлмаган шахс" жисмоний шахс фуқаролигига оид мос рақам;

"Мамлакати" майдонига жисмоний шахс фуқаролиги бўлган мамлакат номи ёзиб қўйилади;

"Шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар тўғрисида маълумотлар" майдонида:

"Ҳужжат тури" майдонида кўрсатилган ҳужжат турларининг мос рақами;

"Серияси" майдонида ҳужжат серияси;

"Рақами" майдонида ҳужжат рақами;

"Берилган вақти" майдонида ҳужжатнинг берилган вақти;

"Ким томонидан берилган" майдонида шахсни тасдиқловчи ҳужжатни берган орган номи кўрсатилади.


28. "Яшаш жойи манзили" майдонида доимий прописка бўйича Ўзбекистон Республикаси солиқ резиденти сифатида рўйхатда турган жой манзили аниқ кўрсатилиши лозим.


29. "Телефони" майдонида алоқа учун телефон рақамлари оператор коди билан кўрсатилади.


30. "Мазкур хабарномада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:" бўлимида жисмоний шахснинг СТИР, исми, фамилияси, отасининг исми (агар бор бўлса) кўрсатилиб, шахсий имзоси билан тасдиқланади ва имзолаган санаси қўйилади.


31. "Давлат солиқ хизмати органи ходими томонидан тўлдирилади" майдонида хабарномани тақдим этиш усуллари, хабарнома варақлари, илова қилинаётган ва тасдиқловчи ҳужжатлар варақлари сони, топширилган санаси ва рўйхатдан ўтказилган рақами хабарномани қабул қилган солиқ хизмати ходимининг исми, фамилияси ва отасининг исми (агар бор бўлса) ва имзоси билан тасдиқланади.6-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "НАЗОРАТ

ҚИЛИНАДИГАН ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯЛАРИ

ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТЛАР" ВАРАҒИНИ

ТЎЛДИРИШ


32. Хабарноманинг "Назорат қилинадиган чет эл компаниялари тўғрисида маълумотлар" варағи назорат қилинадиган чет эл компанияси ҳисобланган чет эл корхонасига нисбатан солиқ тўловчи назорат қилувчи шахс деб эътироф этилган ҳолларда тўлдирилади.

Агар солиқ тўловчи бир нечта чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этилган бўлса, ҳар бир чет эл компанияси бўйича алоҳида-алоҳида тўлдирилади.


33. Хабарноманинг "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами" майдонида солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда чет эл компаниясига берилган тартиб рақами кўрсатилади.

Мисол учун:


Х

К

-

0

0

0

0

1

.


Бунда "ХК" хорижий компания маъносини англатади.

Агар солиқ тўловчи чет эл корхонасининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида иштирок этса ва у тўғридаги маълумотлар Солиқ кодексининг 209-моддаси биринчи қисми иккинчи хатбошисига мувофиқ "Чет эл юридик шахси фаолиятида иштирок этиш (юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаларини таъсис этиш) тўғрисидаги хабарномада кўрсатилган бўлса, ҳар бир назорат қилинадиган чет эл компаниясига чет эл корхонасига мос ҳолда тартиб рақами берилади.

Назорат қилинадиган чет эл компанияси солиқ резиденти мақомини ўзгартирганда назорат қилинадиган чет эл компаниясининг рақами сақлаб қолинади ва қайта берилмайди.

Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси мақоми тугатилганда (якунланганда) мазкур рақам такроран бошқасига берилмайди.


34. Хабарноманинг "Чет эл корхонасининг номи" майдонида транслитерация қоидаларига мувофиқ чет эл корхонасининг тўлиқ номи лотин ёзувида ёзилади.


35. "Рўйхатдан ўтган мамлакат (ҳудуд) коди" майдонида ушбу чет эл корхонасини рўйхатдан ўтказган мамлакат (ҳудуд)нинг ИСО 3166 "Жаҳон мамлакатлари классификатори" халқаро стандартларига мувофиқ уч рақамли коди кўрсатилади.


36. "Чет эл корхонаси рўйхатдан ўтган сана" майдонида чет эл корхонасининг ўз мамлакатида рўйхатдан ўтказилган санаси ёзилади.


37. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги рўйхат рақам(лар)и (агар мавжуд бўлса)" майдонида ушбу чет эл корхонасининг рўйхатдан ўтказган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги рўйхатга олинган (агар олинган бўлса) рақам(лар)и (мавжуд бўлса) ёки унинг анолог(лар)и кўрсатилади.


38. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги солиқ тўловчининг коди ёки аналоглари (агар мавжуд бўлса)" майдонида ушбу чет эл корхонасининг рўйхатдан ўтказган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги солиқ тўловчи сифатидаги коди ёки унинг аналоги (агар мавжуд бўлса) рақамлари кўрсатилади.


39. "Солиқ резиденти бўлган мамлакат (ҳудуд)даги солиқ тўловчининг коди ёки аналоглари (агар мавжуд бўлса)" майдонида ушбу чет эл корхонасининг солиқ резиденти бўлган мамлакат (ҳудуд)даги солиқ тўловчи сифатидаги коди ёки унинг аналоги (агар мавжуд бўлса) кўрсатилади.


40. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги манзили (агар мавжуд бўлса)" майдонида чет эл корхонасининг рўйхатдан ўтказган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги манзили (агар мавжуд бўлса) лотин ёзувида тўлдирилади.7-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИ

НАЗОРАТ ҚИЛИНАДИГАН ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯСИНИНГ

НАЗОРАТ ҚИЛУВЧИ ШАХСИ ДЕБ ЭЪТИРОФ ЭТИШ УЧУН

АСОСЛАР" ВАРАҒИНИ ТЎЛДИРИШ


41. Мазкур варақ солиқ тўловчи томонидан хабарноманинг 3-варағида назорат қилинадиган чет эл компанияси тўғрисида маълумотлар кўрсатилган ҳолларда тўлдирилади.


42. "Умумий маълумотлар" бўлимида:

1) "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами" майдонида хабарноманинг 3-варағидаги кўрсатилган чет эл компаниясининг тартиб рақами;

2) "Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар" майдонида мазкур низомга 2-иловага мувофиқ чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асосларнинг тегишли коди кўрсатилади;

Агар солиқ тўловчи тегишли код қаршисида "1" рақамини кўрсатганда солиқ тўловчи муносабатларида бажарилмайдиган ва/ёки бажарилганлиги ҳолати инобатга олинмаган тегишли асос коди қаршисида "0" ёки "2" рақамини кўрсатиш ваколатига эга.

3) "Мустақил равишда чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш" майдонида мос ҳолда "0" ёки "1" рақами, "1" рақами Солиқ кодексининг 40-моддасининг биринчи қисми ёки бешинчи қисмида кўрсатилган асосларга кўра Ўзбекистон Республикаси солиқ резиденти ўзини мустақил ҳолда чет эл компанияси назорат қилувчи шахси деб эътироф этган ҳолларда кўрсатилади.

Мустақил равишда чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этилганда "Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар" майдони мазкур банднинг "2" кичик бандига мувофиқ тўлдирилади.


43. "Чет эл корхонасида иштирок этиши тўғрисида маълумотлар" бўлими чет эл корхонасида иштироки солиқ тўловчи чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этилган ҳолларда тўлдирилади:

1) "Иштирок этиш тури" майдонида мазкур низомга 3-иловага мувофиқ чет эл корхонасида иштирок этиш турлари кодларига мос ҳолда "0" ёки "1" рақами, солиқ тўловчига нисбатан бир нечта асослар мос келган ҳолларда тегишли код қаршисига "1" рақами қўйилади.

2) "Иштирок этиш тури" майдони 205-код "Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар"да фақат 102-код кўрсатилганда тўлдирилади.

3) "Тўғридан-тўғри иштирок этиш улуши, %" майдонида солиқ тўловчи чет эл корхонасида тўғридан-тўғри ягона иштирокчи бўлган ҳолларда, шу жумладан, ягона иштироки аралаш (тўғридан-тўғри ва билвосита) амалга оширилгандаги улуши кўрсатилади. Агар, тўғридан-тўғри ягона иштирокчи бўлмаган ҳолларда, "0" қўйилади;

4) "Билвосита иштирок этиш улуши, %" майдонида солиқ тўловчи чет эл корхонасида билвосита ягона иштирокчи бўлган ҳолларда, шу жумладан, ягона иштироки аралаш (тўғридан-тўғри ва билвосита) амалга оширилгандаги улуши кўрсатилади. Агар, солиқ тўловчи чет эл корхонасида билвосита ягона иштирокчи бўлмаса, "0" қўйилади;

5) "Аралаш иштирок этиш улуши, %" майдонида солиқ тўловчининг чет эл корхонасидаги ягона аралаш ҳолда тўғридан-тўғри ва билвосита иштирокининг умумий улуши миқдори кўрсатилади;

6) "Эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олган ота-онаси), эри (хотини)нинг ота-онаси, фарзандлари (фарзандликка олинган фарзандлари), тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган қариндош ака-укалари ва опа-сингиллари, шунингдек, васий (ҳомий)си ва ҳомийлигидаги шахс билан биргаликда иштирок этиш улуши, %" майдонида солиқ тўловчи чет эл корхонасида эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олган ота-онаси), эри (хотини)нинг ота-онаси, фарзандлари (фарзандликка олинган фарзандлари), тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган қариндош ака-укалари ва опа-сингиллари, шунингдек, васий (ҳомий)си ва ҳомийлигидаги шахс билан биргаликда иштирок этган ҳоллардаги улуши кўрсатилади.

Мазкур майдон "Иштирок этиш тури" майдонида 204-код танланган ҳолларда тўлдирилади;

7) "Ўзбекистон Республикаси солиқ резиденти билан биргаликда иштирок этиш улуши, %" майдонида солиқ тўловчи чет эл корхонасидаги иштироки эри (хотини)нинг, ота-онаси (фарзандликка олган ота-онаси), эри (хотини)нинг ота-онаси, фарзандлари (фарзандликка олинган фарзандлари), тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган қариндош ака-укалари ва опа-сингиллари, шунингдек, васий (ҳомийси) ва ҳомийлигидаги шахс бўлмаган Ўзбекистон Республикаси солиқ резиденти билан иштирок этган ҳоллардаги улуши кўрсатилиб, мазкур майдон "Иштирок этиш тури" майдонида 205-код танланган ҳолларда тўлдирилади.


44. "Чет эл корхонаси назорати тўғрисида маълумотлар" бўлими Солиқ кодекси 40-моддасининг бешинчи қисмида кўрсатилган асосларга кўра чет эл компанияси назорат қилувчи шахси деб эътироф этилган ҳолларда тўлдирилади.

"Асослар (ҳужжатнинг номи ва реквизитлари)" майдонида солиқ тўловчи чет эл компанияси назорат қилувчи шахси деб эътироф этилган ҳужжат номи, шунингдек, рақами ва санаси кўрсатилади.8-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "ЮРИДИК ШАХС ТАШКИЛ

ЭТМАГАН ҲОЛДА ЧЕТ ЭЛ ТУЗИЛМАСИ ҲИСОБЛАНГАН

НАЗОРАТ ҚИЛИНАДИГАН ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯЛАРИ

ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТЛАР" ВАРАҚЛАРИНИ

ТЎЛДИРИШ


45. Хабарноманинг "Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниялари тўғрисида маълумотлар" варағи юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниясига нисбатан тўлдирилади.

Агар солиқ тўловчи юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган бир нечта назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этилганда ҳар бир чет эл тузилмаси бўйича хабарноманинг мазкур варағи алоҳида-алоҳида тўлдирилади.


46. "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами" майдонида солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда берилган чет эл тузилмасининг тартиб рақами кўрсатилади.

Мисол учун:


Х

Т

-

0

0

0

0

1

.


Бунда "ХТ" хорижий тузилма маъносини англатади.

Агар солиқ тўловчи чет эл корхонасининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида иштирок этса ва у тўғрисидаги маълумотлар Солиқ кодексининг 209-моддаси биринчи қисми иккинчи хатбошисига мувофиқ "Чет эл юридик шахси фаолиятида иштирок этиш (юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаларини таъсис этиш) тўғрисидаги хабарномада кўрсатилган бўлса, ҳар бир назорат қилинадиган чет эл компаниясига чет эл корхонасига мос ҳолда тартиб рақами берилади.

Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси мақоми тугатилганда (якунланганда) мазкур рақам такроран бошқасига берилмайди.


47. "Ташкилий тузилмаси шакли (коди)" майдонига қуйидагиларнинг мос рақамларидан бири қўйилади:

"1" - жамғарма;

"2" - шериклик;

"3" - ширкат;

"4" - траст;

"5" - жамоавий инвестиция ва (ёки) ишончли бошқарувнинг бошқа шакллари.


48. "Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси номи" майдонида юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмаси номи лотин ёзувида кўрсатилади. Номи мавжуд бўлмаган ҳолларда чет эл давлатлари қонунчилиги ва (ёки) таъсис ҳужжатларига мувофиқ юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмасининг ташкилий шаклини идентификация қилиш имконини берувчи ахборотлар келтирилади.


49. "Юридик шахсни ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасини ташкил этиш тўғрисидаги ҳужжат номи ва реквизитлари" майдонида юридик шахсни ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасини таъсис этиш тўғрисидаги ҳужжат номи ва унинг реквизитлари (мавжуд бўлган ҳолларда) ўзбек тилида лотин ёзувида тўлдирилади.


50. "Ташкил топган (рўйхатдан ўтган) санаси" майдонида юридик шахсни ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасининг хорижий давлатда ташкил этилган (рўйхатдан ўтказилган) (агар рўйхатдан ўтказилган бўлса) санаси кўрсатилади.


51. "Ташкил топган (рўйхатдан ўтган) мамлакат коди" майдонида ИСО 3166 "Жаҳон мамлакатлари классификатори" халқаро стандартларига мувофиқ ушбу чет эл тузилмаси мамлакатининг уч рақамли коди кўрсатилади.


52. "Ташкил топган (рўйхатдан ўтган) мамлакатдаги рўйхат рақами (ёки бошқа идентификатор) (агар мавжуд бўлса)" майдонида ушбу чет эл тузилмасининг ташкил этилган (рўйхатдан ўтказилган) (агар рўйхатдан ўтказилган бўлса) мамлакатдаги рўйхат рақами ёки бошқа идентификатор рақамлари (мавжуд бўлган ҳолларда) кўрсатилади.


53. "Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасини идентификация қилувчи бошқа маълумотлар" майдони чет эл тузилмасини идентификация қилувчи бошқа маълумотлар мавжуд бўлган ҳолларда тўлдирилади.9-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИ

ЮРИДИК ШАХС ТАШКИЛ ЭТМАГАН ҲОЛДА ЧЕТ ЭЛ

ТУЗИЛМАСИ ҲИСОБЛАНГАН НАЗОРАТ ҚИЛИНАДИГАН

ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯСИНИНГ НАЗОРАТ ҚИЛУВЧИ ШАХСИ

ДЕБ ЭЪТИРОФ ЭТИШ УЧУН АСОСЛАР" ВАРАҒИНИ ТЎЛДИРИШ


54. Хабарноманинг "Солиқ тўловчини юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар" варағи солиқ тўловчи ушбу хабарноманинг 5-варағида ўзини юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб кўрсатган бўлса тўлдирилади.


55. "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами" майдонида ушбу хабарноманинг 5-варағида қайд қилинган назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами кўрсатилади.


56. "Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар" майдонида мазкур Низомга 2-иловага мувофиқ чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахслари деб эътироф этиш учун асосларнинг тегишли коди кўрсатилади;

Агар солиқ тўловчи тегишли код қаршисида "1" рақамини кўрсатганда солиқ тўловчи муносабатларида бажарилмайдиган ва/ёки бажарилганлиги ҳолати инобатга олинмаган тегишли асос коди қаршисида "0" ёки "2" рақамини кўрсатиш ваколатига эга.


57. "Мустақил равишда юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш" майдонида "0" ёки "1" рақами, "1" рақами Солиқ кодексининг 40-моддаси ўн учинчи қисмига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг солиқ резиденти мустақил равишда ўзини юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмасининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этган ҳолларда қўйилади.

Солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда чет эл корхонаси назорат қилувчи шахси деб эътироф этилганда "Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар" майдони мазкур Низомнинг 71-бандида кўрсатилган тартибда тўлдирилади.


58. "Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш тўғрисидаги асосларнинг бажарилганлигини тасдиқловчи (тасдиқланган ҳужжатлар номи ва реквизитлари" майдонида солиқ тўловчини юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш тўғрисидаги асосларнинг бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат(лар) номи, шунингдек, у(лар)нинг рақами ва санаси кўрсатилади.10-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "НАЗОРАТ

ҚИЛИНАДИГАН ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯСИНИНГ

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТЛАР"

ВАРАҒИНИ ТЎЛДИРИШ


59. Хабарноманинг "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг молиявий ҳисоботи тўғрисида маълумотлар" варағи мазкур хабарноманинг 3 ва 5-варақларида кўрсатилган назорат қилинадиган чет эл компанияларининг молиявий ҳисоботларига нисбатан тўлдирилади.


60. "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами" майдонида мазкур хабарноманинг 3 ва 5-варақларида кўрсатилган назорат қилинадиган чет эл компанияларининг тартиб рақамлари кўрсатилади.


61. "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдасини аниқлаш" майдонида назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдаси:

Солиқ кодексининг 331-моддаси 1-қисми "1" кичик банди асосида аниқланганда "1" рақами;

Солиқ кодексининг 331-моддаси 1-қисми "2" кичик банди асосида аниқланганда "2" рақами кўрсатилади.


62. "Молиявий ҳисобот тузиладиган даврнинг охирги куни" майдонида назорат қилинадиган чет эл компаниясининг молия йили учун молиявий ҳисобот тузиладиган даврнинг тугаши санаси кўрсатилади.


63. "Молия йили учун молиявий ҳисобот тузилган сана" майдонида назорат қилинадиган чет эл компанияси томонидан молиявий ҳисобот тузилган сана кўрсатилади.


64. "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдаси аниқланадиган даврнинг охирги санаси" майдонида Солиқ кодексининг 331-моддаси биринчи қисми "2" кичик бандига мувофиқ назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдаси аниқланадиган охирги сана кўрсатилади.


65. "Аудиторлик хулосаси тузилган сана" майдонида назорат қилинадиган чет эл компаниясининг шахсий қонунида ёки таъсис (корпоратив) ҳужжатларида молия йилида молиявий ҳисоботлар мажбурий тартибда аудит текшируви ўтказилиши белгиланган ёки ихтиёрий равишда аудит текшируви ўтказилган бўлса, молиявий ҳисоботлар бўйича тузилган аудит хулосаси санаси кўрсатилади.


66. "Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдасини солиқ солишдан озод қилиш учун асослар" майдонида назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдасини солиқдан озод қилиш учун мазкур Низомга 4-иловада кўрсатилган асосларнинг тегишли кодларига "0" ёки "1" рақамлари қўйилади.

Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдасини солиқдан озод қилишга бир нечта асослар тўғри келганда, унинг қаршисига "1" рақами қўйилади.11-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ

НАЗОРАТ ҚИЛИНАДИГАН ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯСИДА

БИЛВОСИТА ИШТИРОК ЭТИШИ ТАРТИБИ"

ВАРАҚЛАРИНИ ТЎЛДИРИШ


67. Хабарноманинг "Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиши тартиби" варағи назорат қилинадиган чет эл корхонасида солиқ тўловчининг бир ўзи (солиқ резиденти бўлган эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олган ота-онаси), эри (хотини)нинг ота-онаси, фарзандлари (фарзандликка олинган фарзандлари), тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган қариндош ака-укалари ва опа-сингиллари, шунингдек, васий (ҳомий)си ва ҳомийлигидаги шахслар иштирокисиз) иштирок этган ҳолларда тўлдирилади.

Солиқ тўловчи бир нечта назорат қилинадиган компаниясида билвосита иштирок этган тақдирда, ҳар бир чет эл корхонаси ва назорат қилинадиган компания бўйича мазкур варақлар алоҳида-алоҳида тўлдирилади.


68. "Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компанияда билвосита иштирок этиши тўғрисида маълумотлар" бўлимида қуйидагилар кўрсатилади:

"Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами" майдонида солиқ тўловчи томонидан назорат қилинадиган чет эл компаниясига мустақил ҳолда берилган тартиб рақами;

"Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг номи" майдонида лотин ёзувида назорат қилинадиган чет эл компаниясининг ўзбек тилидаги тўлиқ номи;

"Билвосита иштирок этиш улуши - жами, %" майдонида хабарноманинг "Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиши тўғрисида маълумотлар" бўлимида кўрсатилган солиқ тўловчининг барча кетма-кетликлар бўйича мазкур назорат қилинадиган чет эл компаниясида иштирок этиши улушининг фоизларда аниқланган суммаси кўрсатилади.


69. "Билвосита иштирок этиш тартиби" бўлимида солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида иштирок этиши кетма-кетлиги тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар кўрсатилади:

1) "Иштирок этиш кетма-кетлиги" майдонида хабарноманинг "Назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиш тўғрисида маълумотлар" бўлимида кўрсатилган назорат қилинадиган чет эл компанияси ва чет эл (Ўзбекистон Республикаси) корхонасида солиқ тўловчининг билвосита иштирок этиши кетма-кетлиги тартиб рақами кўрсатилади. Мазкур рақам солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда белгиланади;

2) "Кетма-кетликда билвосита иштирок этиш улуши - жами, %" майдонида "Назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиш тўғрисида маълумотлар" бўлимида кўрсатилган назорат қилинадиган чет эл компаниясида солиқ тўловчининг мазкур кетма-кетлик бўйича охирги иштирокчига нисбатан билвосита иштирок этиш улушининг фоизи кўрсатилади.


70. "Кетма-кетликда иштирок этувчилар тўғрисида маълумотлар" майдонида "Иштирок этиш кетма-кетлиги" майдонида келтирилган барча иштирокчилар кетма-кетлиги кўрсатилади.

Биринчи навбатда, тўғридан-тўғри улушга эга бўлган чет эл (Ўзбекистон) корхонаси ёки назорат қилинадиган чет эл компанияси, шу жумладан, солиқ тўловчи томонидан назорат қилинадиган чет эл компаниясида иштирок этишда фойдаланилган юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси кўрсатилади.

Охирги бўлиб "Назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиш тўғрисида маълумотлар" бўлимида кўрсатилган солиқ тўловчи билвосита иштирок этадиган назорат қилинадиган чет эл компанияси кўрсатилади.

"Иштирокчининг тартиб рақами" майдонида мазкур хабарноманинг 3-варағига асосан назорат қилинадиган чет эл компаниясининг, 5-варағига асосан юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компанияси, 9-варағига асосан назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этадиган Ўзбекистон корхонаси ва 10-варағига асосан назорат қилинадиган чет эл компаниясида солиқ тўловчи билвосита иштирок этадиган чет эл корхонасининг тартиб рақамлари кўрсатилади.

"Тўғридан-тўғри иштирок этиш улуши, %" майдонида:

кетма-кетликнинг биринчи иштирокчисига нисбатан солиқ тўловчининг кейинги чет эл (Ўзбекистон) корхонаси ва (ёки) юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмаси ёки назорат қилинадиган чет эл компаниясидаги тўғридан-тўғри иштирок этиши улуши кетма-кетлиги кўрсатилади;

кетма-кетликнинг ҳар бир кейинги иштирокчисига нисбатан чет эл (Ўзбекистон) корхонаси ва (ёки) юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмасидаги ёки назорат қилинадиган чет эл компаниясидаги олдинги иштирокчининг тўғридан-тўғри иштирок этиши улуши фоизларда кўрсатилади.

"Билвосита иштирок этиш улуши, %" майдонида:

биринчи иштирокчига майдон тўлдирилмайди;

кетма-кетликнинг ҳар бир кейинги иштирокчига нисбатан солиқ тўловчининг ҳар бир чет эл (Ўзбекистон) корхонаси ва (ёки) юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмасидаги ёки назорат қилинадиган чет эл компаниясидаги билвосита иштирок этиши улуши фоизларда кўрсатилади.


71. Агар солиқ тўловчи назорат қилинадиган чет эл компаниясида бир нечта кетма-кетлик бўйича иштирок этса, ҳар бир кетма-кетлик учун мазкур варақ алоҳида тўлдирилади.12-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "НАЗОРАТ ҚИЛИНАДИГАН

ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯСИДА БИЛВОСИТА ИШТИРОК

ЭТАДИГАН ЎЗБЕКИСТОН КОРХОНАЛАРИ ТЎҒРИСИДА

МАЪЛУМОТЛАР" ВАРАҒИНИ ТЎЛДИРИШ


72. Хабарноманинг "Назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этадиган Ўзбекистон корхонаси тўғрисида маълумотлар" варағи солиқ тўловчи томонидан назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирокини Ўзбекистон Республикаси корхоналари орқали амалга оширганда тўлдирилади.

Агар солиқ тўловчи назорат қилинадиган чет эл компаниясида бир нечта Ўзбекистон Республикаси корхоналари орқали билвосита иштирок этса, ҳар бир Ўзбекистон Республикаси корхонаси бўйича мазкур варақ алоҳида-алоҳида тўлдирилади.


73. "Ўзбекистон Республикаси корхонасининг тартиб рақами" майдонида солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда берилган Ўзбекистон корхонасининг тартиб рақами кўрсатилади.

Мисол учун:

U

Z

B

-

0

0

0

0

1

.


Агар солиқ тўловчи назорат қилинадиган компанияда Солиқ кодексининг 209-моддаси биринчи қисми иккинчи хатбошисига асосан тақдим этилган "Чет эл юридик шахси фаолиятида иштирок этиш (юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаларини таъсис этиш) тўғрисида"ги хабарномада кўрсатилган бир нечта Ўзбекистон корхонаси орқали иштирок этса, уларнинг ҳар бирига мос ҳолда алоҳида тартиб рақами берилади. Берилган рақам иштирок этиш даврида ўзгартирилмайди.

Иштирок этиш якунланган тақдирда, мазкур рақам бошқа Ўзбекистон корхонасига такроран берилмайди.


74. "Корхонанинг давлат рўйхатидан ўтган асосий рақами" майдонида Ўзбекистон корхонасининг давлат рўйхатига олинган рақами кўрсатилади.


75. "СТИР" майдонида мос ҳолда солиқ тўловчининг рўйхатдан ўтган давлат солиқ хизмати органидаги солиқ тўловчининг идентификация рақами қўйилади.


76. Тўлиқ номи" майдонида таъсис ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон корхонасининг тўлиқ номи ёзилади.13-БОБ. ХАБАРНОМАНИНГ "НАЗОРАТ ҚИЛИНАДИГАН

ЧЕТ ЭЛ КОМПАНИЯСИДА СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ БИЛВОСИТА

ИШТИРОК ЭТАДИГАН ЧЕТ ЭЛ КОРХОНАСИ ТЎҒРИСИДА

МАЪЛУМОТЛАР" ВАРАҒИНИ ТЎЛДИРИШ


77. Хабарноманинг "Назорат қилинадиган чет эл компаниясида солиқ тўловчи билвосита иштирок этадиган чет эл корхонаси тўғрисида маълумотлар" варағи солиқ тўловчи назорат қилинадиган чет эл компаниясидаги билвосита иштирокини чет эл корхонасидан фойдаланган ҳолда амалга оширган чет эл корхонасига нисбатан тўлдиради. Бунда солиқ тўловчи назорат қилинадиган чет эл компаниясида тўғридан-тўғри назорат қилувчи шахс сифатида қаралмайди.

Агар солиқ тўловчи ўз иштирокини бир нечта чет эл корхоналари орқали амалга оширса, ҳар бир чет эл корхонаси бўйича мазкур варақ алоҳида-алоҳида тўлдирилади.


78. "Чет эл корхонасининг тартиб рақами" майдонида чет эл корхонасига солиқ тўловчи томонидан мустақил ҳолда берилган тартиб рақами кўрсатилади.

Мисол учун:


Х

К

-

0

0

0

0

1

.


Бунда "ХК" хорижий корхона маъносини англатади.

Агар солиқ тўловчи назорат қилинадиган чет эл компаниясида Солиқ кодексининг 209-моддаси биринчи қисми иккинчи хатбошисига мувофиқ тақдим этилган "Чет эл юридик шахси фаолиятида иштирок этиш (юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаларини таъсис этиш) тўғрисидаги хабарномада кўрсатилган чет эл корхоналари орқали иштирок этса, мос ҳолда уларнинг ҳар бирига алоҳида тартиб рақами берилади.

Солиқ тўловчининг чет эл корхонасида иштироки якунланганда мазкур рақам такроран бошқасига берилмайди.


79. "Чет эл корхонасининг номи" майдонида транслитерация қоидаларига мувофиқ чет эл корхонасининг тўлиқ номи лотин ёзувида ёзилади.


80. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакат коди" майдонида чет эл корхонасини рўйхатдан ўтказган (инкорпорация қилган) мамлакатнинг ИСО 3166 "Жаҳон мамлакатлари классификатори" халқаро стандартларига мувофиқ уч рақамли коди кўрсатилади.


81. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги рўйхат рақами (агар мавжуд бўлса)" майдонида чет эл корхонасининг рўйхатдан ўтказган мамлакат (ҳудуд)да рўйхат олинган (инкорпорация қилинган) рақами (мавжуд бўлган ҳолларда) кўрсатилади.


82. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги солиқ тўловчининг коди (мавжуд бўлган тақдирда)" майдонида чет эл корхонасининг рўйхатдан ўтказган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги солиқ тўловчи сифатидаги коди ёки унинг аналоги (агар мавжуд бўлса) рақамлари кўрсатилади.


83. "Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги манзили (мавжуд бўлган тақдирда)" майдонида чет эл корхонасининг рўйхатдан ўтказган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги юридик манзили (агар мавжуд бўлса) лотин ёзувида тўлиқ кўрсатилади.14-БОБ. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР


84. Ушбу Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.


85. Ушбу Низом талабларига риоя этилишини назорат қилиш давлат солиқ хизмати органлари томонидан амалга оширилади.


Низомга

1-ИЛОВА

СТИРҲужжат тури


/


Солиқ даври


йил

Ҳужжат тури: 1 - ҳисоб-китоб, 2 - аниқлаштирувчи (каср орқали аниқлаштирув рақами)

Назорат қилинадиган чет эл компаниялари ҳақида

ХАБАРНОМА

Солиқ тўловчи тўғрисида маълумотлар

(корхона номи (жисмоний шахснинг исми, фамилияси, отасининг исми))

Юридик шахснинг жойлашган жойи


Почта манзили


Электрон почта манзили


Телефон: кодрақам

Хабарномани тақдим этиш муддати (кун/ой/йил)


га тақдим этилади

(солиқ бўйича ҳисобга олиш жойидаги давлат солиқ хизмати органи)


Мазкур хабарнома
  ҳужжатлар нусхалари

Илова

варақда.
  қилинган ҳолда варақда тузилди.
Мазкур хабарномада кўрсатилган

маълумотларнинг ишончлилиги

ва тўлиқлигини тасдиқлайман:

Давлат солиқ хизмати органи

ходими томонидан тўлдирилади1 - жисмоний шахс

3 - корхона раҳбариМазкур хабарнома2 - жисмоний шахс вакили

4 - корхона вакили(кераклигига "V" белгиси қўйилсин)шахсан

почта орқаливарақда тақдим этилган


варақда илова қилинаётган ва тасдиқловчи

(корхона раҳбарининг ёки вакилининг фамилияси,ҳужжатлар тақдим этилган

исми, отасининг исми тўлиқ кўрсатилади)

СТИР


Телефон рақами


Тақдим этилган сана--

Электрон почта манзили
Рўйхатга олинган

рақамиИмзо--

Солиқ тўловчининг вакили эканлигини тасдиқловчиҳужжат номи ва реквизитлари

фамилияси, исми, отасининг исми


имзоси
М.Ў. (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)

СТИР2-варақ

Жисмоний шахс тўғрисида маълумотлар

1. Фамилияси


2. Исми


3. Отасининг исми


4. Туғилган санаси


5. Туғилган жойи


6. Фуқаролиги


1 - Ўзбекистон Республикаси фуқароси

6.1. Мамлакати коди*


2 - чет эл фуқароси

(чет эл фуқаролари учун)


3 - фуқаролиги бўлмаган шахс

7. Шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар тўғрисида маълумотлар:

7.1. Ҳужжат тури1 - Фуқаролик паспорти

9 - Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг шахсини тасдиқловчи

2 - Туғилганлик ҳақида гувоҳнома

вақтинчалик ҳужжат

3 - Ҳарбий билет

10 - Ўзбекистон Республикаси ҳудудида вақтинчалик яшаш учун рухсатнома

4 - Ҳарбий билет ўрнига вақтинчалик берилган гувоҳнома

11 - Ўзбекистон Республикаси ҳудудида вақтинчалик бошпана

5 - Чет эл фуқароси паспорти

берилганлиги тўғрисида гувоҳнома

6 - Шахсни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қочоқ деб тан олиш тўғрисидаги аризани кўриб чиқиш ҳақидаги гувоҳнома

12 - Хорижий давлатнинг ваколатли органи томонидан берилган туғилганлик ҳақида гувоҳнома

7 - Ўзбекистон Республикасида яшаш гувоҳномаси

13 - Ўзбекистон Республикаси ҳарбий хизматчисининг шахсини тасдиқловчи ҳужжат

8 - Қочоқ гувоҳномаси

14 - Бошқалар

7.2. Серияси7.3. Рақами
7.4. Берилган вақти

7.5. Ким томонидан берилган

8. Жисмоний шахснинг яшаш (келган) жойи бўйича

8.1. Ҳужжат тури кодирўйхатдан ўтказилганлиги ҳужжати тўғрисида маълумотлар
8.2. Серияси8.3. Рақами
8.4. Берилган вақти

8.5. Ким томонидан берилган

9. Яшаш жойи манзили

9.1. Вилоят9.2. Туман (шаҳар)


9.3. Аҳоли пункти


9.4. Кўча


9.5. Уй
9.6. Хонадон
10. Телефони: 10.1. Коди


10.2. Рақами

га тақдим этилади

(доимий яшаш жойидаги давлат солиқ хизмати органи)Мазкур хабарномада кўрсатилган

маълумотларнинг ишончлилиги

ва тўлиқлигини тасдиқлайман:

Давлат солиқ хизмати органи

ходими томонидан тўлдирилади

Солиқ тўловчиМазкур хабарнома (кераклигига "V" белгиси қўйилсин)

СТИР

шахсан

почта орқалиФ.И.О.варақда тақдим этилган


Имзоварақда илова қилинаётган ва тасдиқловчи
ҳужжатлар тақдим этилган


Рўйхатга олинди N(кк/оо/йй)

Ф.И.О.Сана(кк/оо/йй)Имзо
СТИР3-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Назорат қилинадиган чет эл компаниялари тўғрисида маълумотлар

1. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами

Х

К

-


2. Чет эл корхонасининг номи

(лотин ёзувида тўлдирилади)

3. Рўйхатдан ўтган мамлакат (ҳудуд) коди
4. Чет эл корхонаси рўйхатдан ўтган сана--

5. Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги рўйхат рақам(лар)и (агар мавжуд бўлса)6. Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакатдаги солиқ тўловчининг коди ёки аналоглари (агар мавжуд бўлса)


6.1. Солиқ резиденти бўлган мамлакатдаги солиқ тўловчининг коди ёки аналоглари (агар мавжуд бўлса)

7. Солиқ резиденти бўлган мамлакат (ҳудуд)даги солиқ тўловчининг коди ёки аналоглари (агар мавжуд бўлса)

8. Рўйхатдан ўтган (инкорпорация қилинган) мамлакат (ҳудуд)даги манзили (агар мавжуд бўлса)

     

Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


СТИР4-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг

назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар

1. Умумий маълумотлар

1.1. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами

Х

К

-


1.2. Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар

101


102


103


104


105


106


0 - йўқ

1 - ҳа

2- қўлланилмайди

107


108


109


110


111


112


1.3. Мустақил равишда чет эл компаниясининг назорат қилувчи


0 -йўқ

шахси деб эътироф этиш


1 - ҳа

2. Чет эл корхонасида иштирок этиш тўғрисида маълумотлар


2.1. Иштирок этиш тури

201


202


203


204


2050 - йўқ
1 - ҳа

2.2. Тўғридан-тўғри иштирок этиш улуши, %
-2.3. Билвосита иштирок этиш улуши, %
-2.4. Аралаш иштирок этиш улуши, %
-2.5. Эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олган ота-онаси), эри (хотини)нинг ота-онаси, фарзандлари (фарзандликка олинган фарзандлари), тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган қариндош ака-укалари ва опа-сингиллари, шунингдек, васий (ҳомий)си ва ҳомийлигидаги шахс билан биргаликда иштирок этиш улуши, %
-2.6. Ўзбекистон Республикаси солиқ резиденти билан биргаликда иштирок этиш улуши, %
-


3. Чет эл корхонасини назорат қилиш тўғрисидаги маълумотлар


3.1. Асос (ҳужжат номи ва реквизитлари)

           

Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


СТИР5-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси

ҳисобланган назорат қилинадиган чет эл компаниялари

тўғрисида маълумотлар

1. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами

Х

К

-


2. Ташкилий тузилмаси шакли (коди)1 - жамғарма

4 - траст
2 - шериклик

5 - жамоавий инвестиция ва (ёки) ишончли бошқарувнинг бошқа шакллари
3 - ширкат

3. Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмаси номи

(лотин ёзувида тўлдирилади)

4. Юридик шахсни ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасини ташкил этиш тўғрисидаги ҳужжат номи ва реквизитлари

(ўзбек тилида тўлдирилади)

5. Ташкил топган (рўйхатдан ўтган) санаси6. Ташкил топган (рўйхатдан ўтган) мамлакат коди7. Ташкил топган (рўйхатдан ўтган) мамлакатдаги рўйхат рақами (ёки бошқа идентификатор) (агар мавжуд бўлса)

8. Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасини идентификация қилувчи бошқа маълумотлар

Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


СТИР6-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Солиқ тўловчини юридик шахс ташкил этмаган

ҳолда чет эл тузилмаси ҳисобланган назорат қилинадиган

чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф

этиш учун асослар

1. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами

Х

К

-


2. Солиқ тўловчини назорат қилинадиган чет эл компаниясининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш учун асослар

113


114


115


116


1170 - йўқ
1 - ҳа
2- қўлланилмайди

3. Мустақил равишда юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл


0 -йўқ

тузилмаси назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш


1 - ҳа

4. Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда чет эл тузилмасининг назорат қилувчи шахси деб эътироф этиш тўғрисидаги асосларнинг бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар номи ва реквизитлари

Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


            

СТИР7-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг

молиявий ҳисоботи тўғрисида маълумотлар

1. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами

Х

К

-


2. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдасини аниқлаш


1 - назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдаси Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 331-моддаси 1-қисми "1" кичик банди асосида аниқланади
2 - назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдаси Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 331-моддаси 1-қисми "2" кичик банди асосида аниқланади


3. Молиявий ҳисобот тузиладиган даврнинг охирги куни--

4. Молия йили учун молиявий ҳисобот тузилган сана--

5. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг--

фойдаси аниқланадиган даврнинг охирги санаси6. Аудиторлик хулосаси тузилган сана--

7. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг фойдасини солиқ солишдан озод қилиш учун асослар

1001


1002


1003


1004


10050 - ха
1 - йўқ

Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


СТИР8-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл

компаниясида билвосита иштирок этиши тартиби

1. Солиқ тўловчининг назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок этиши тўғрисида маълумотлар

1.1. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг тартиб рақами

Х

К

-


1.2. Назорат қилинадиган чет эл компаниясининг номи

(лотин ёзувида тўлдирилади)

1.3. Билвосита иштирок этиш улуши - жами, %
-
2. Билвосита иштирок этиш тартиби

2.1. Иштирок этиш кетма-кетлиги


2.2. Кетма-кетликда билвосита
-
иштирок этиш улуши - жами, %

3. Кетма-кетликда иштирок этувчилар тўғрисида маълумотлар


3.1. Иштирокчининг тартиб рақами 3.2. Тўғридан-тўғри иштирок этиш улуши, %/


3.3. Билвосита иштирок этиш улуши, %

3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
3.1.-
3.2.
-
Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


СТИР9-варақ

Фамилияси


Исми


Отасининг исми


Назорат қилинадиган чет эл компаниясида билвосита иштирок

этадиган Ўзбекистон корхоналари тўғрисида маълумотлар

1. Ўзбекистон Республикаси корхонасининг тартиб рақами

U

Z

B

-


1.1. Корхона томонидан озод этиш тўғрисидаги ҳужжатлар тақдим этилди


0 -йўқ1 - ҳа

2. Давлат рўйхатидан ўтган асосий рақами


3. СТИР
4. Тўлиқ номи


Мазкур саҳифада кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини тасдиқлайман:


(имзо)


(сана)


СТИР10-варақ

Фамилияси