язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Базада янги/ Август, 2020 й./ Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва ҳуқуқни қўлловчи органлар/ Адлия вазирининг 30.06.2020 й. 182-мҳ-сон "Нотариуслар фаолияти тўғрисидаги статистик маълумотлар шаклларини тасдиқлаш ҳақида"ги Буйруғи (АВ томонидан 30.06.2020 й. 3276-сон билан рўйхатга олинган)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН

РЎЙХАТГА ОЛИНГАН

30.06.2020 й.

N 3276
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

АДЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

30.06.2020 й.

N 182-мҳ


БУЙРУҒИНотариуслар фаолияти тўғрисидаги статистик

маълумотлар шаклларини тасдиқлаш ҳақидаЎзбекистон Республикасининг "Нотариат тўғрисида"ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПҚ-3666-сон "Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига мувофиқ БУЮРАМАН:


1. Нотариуслар фаолияти тўғрисидаги статистик маълумотлар шакллари иловага мувофиқ тасдиқлансин.


2. Белгилансинки:

нотариуслар фаолияти тўғрисидаги статистик маълумотлар шакллари "Адлия органлари ва муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази" давлат муассасаси томонидан "Нотариус" автоматлаштирилган ахборот тизимидаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилади ва ҳар ойда ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 5 санасига қадар Ўзбекистон Республикаси Нотариал палатасига электрон шаклда тақдим этилади;

"Адлия органлари ва муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази" давлат муассасаси статистик маълумотларнинг "Нотариус" автоматлаштирилган ахборот тизимидаги маълумотлар билан мувофиқлиги, шунингдек уларнинг Ўзбекистон Республикаси Нотариал палатасига тақдим этилиши учун масъулдир.


3. Мазкур буйруқ давлат рўйхатидан ўтказилсин ва бу ҳақда Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни давлат рўйхатидан ўтказиш бошқармаси Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг давлат реестрига тегишли ёзув киритсин.


4. Қонун ҳужжатларини таҳлил қилиш ва туркумлаш бошқармаси ушбу идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами" - "Собрание законодательства Республики Узбекистан"да ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасида эълон қилинишини таъминласин.


5. Мазкур буйруқ Ўзбекистон Республикаси Нотариал палатаси билан келишилган.


6. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.Вазир                                                                              Р. Давлетов


Буйруққа

ИЛОВАНотариуслар томонидан амалга оширилган

нотариал ҳаракатлар бўйича

СТАТИСТИК ҲИСОБОТ


20___ йил "___" __________ (ойлик ҳисобот даври)


(1-устун йиғиндиси 2-7 устунлар йиғиндисига тенг;

35-устун йиғиндиси 36-38-устунлар йиғиндисига тенг;

56-устун йиғиндиси 1, 8-10, 16-29, 33-35, 39-45,

50-55-устунлар йиғиндисига тенг)


1-шакл

Т/р

Ҳудуд номи

Нотариал ҳаракатлар турлари бўйича


Кўч-

мас

мулк-

ларни

бош-

қа

шахс-

га

ўтка-

зиш

билан

боғ-

лиқ

битим

ларни

тас-

диқ-

лаш


Шундан

(1-устундан)


Автомото-

транспорт

воситалари-

ни бошқа

шахсга ўтказиш

тўғрисидаги

битимларни тасдиқлаш


Шундан

(8-10-устун-

лардан)

Шундан

(8-10-устун-

лардан)

Мулк ижара

шартномаларини

тасдиқлаш

Уй,

квартира,

уйнинг ёки

квартиранинг

бир қисмини

бошқа шахсга

ўтказиш бўйича

битимлар


Кор-

хона-

ни

олди-

сотди,

ҳадя ва

айир-

бош-

лаш

шарт-

нома-

си


Но-

турар

жой-

ларни

олди-

сотди,

айир-

бош-

лаш

ва ҳадя

қилиш

шарт-

нома-

си

Умрбод

таъмин-

лаш шарти

билан уй,

квартира,

уйнинг

ёки квар-

тиранинг

бир қисми-

ни бошқа

шахсга

бериш

шарт-

номаси


О

л

д

и

-

с

о

т

д

и


Ҳ

а

д

я


А

й

и

р

б

о

ш

л

а

ш


Яқин

қарин-

дошлар

ўртасида


Бего-

налар

ўртасида


Жис-

моний

шахс-

лар

ўрта-

сида


Жис-

мо-

ний

ва юри-

дик

шахс-

лар

ўрта-

сида


Юри-

дик

шахс-

лар

ишти-

роки-

да


Авто-

мото-

транс-

порт

воси-

талар-

ини

ижа-

рага

бериш

шарт-

нома-

лари


Турар

жой

ижара

шарт-

нома-

лари


Но-

турар

жой

ижара

шарт-

нома-

лари


Кор-

хона-

ни

ижа-

рага

бериш

шарт-

нома-

лари


О

л

д

и

-

с

о

т

д

и


Ҳ

а

д

я


А

й

и

р

б

о

ш

л

а

ш


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.


2.


3.


4.


5.


….


   

1-шаклнинг давоми

Нотариал ҳаракатлар турлари бўйича


В

а

с

и

я

т

н

о

м

а

л

а

р

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


М

е

р

о

с

г

а


б

ў

л

г

а

н


ҳ

у

қ

у

қ


т

ў

ғ

р

и

с

и

д

а


г

у

в

о

ҳ

н

о

м

а


б

е

р

и

ш


у

қ

а

р

о

л

а

р

г

а)


М

е

р

о

с

г

а


б

ў

л

г

а

н


ҳ

у

қ

у

қ


т

ў

ғ

р

и

с

и

д

а


г

у

в

о

ҳ

н

о

м

а


б

е

р

и

ш


о

ш

қ

а

л

а

р

г

а)


М

е

р

о

с


м

у

л

к

и

н

и


қ

ў

р

и

қ

л

а

н

и

ш

и

г

а


д

о

и

р


ч

о

р

а

-

т

а

д

б

и

р

л

а

р


к

ў

р

и

ш


Э

р

-

х

о

т

и

н

н

и

н

г


у

м

у

м

и

й


м

о

л

-

м

у

л

к

и

д

а

г

и


у

л

у

ш

г

а


б

ў

л

г

а

н


м

у

л

к


ҳ

у

қ

у

қ

и


т

ў

ғ

р

и

с

и

д

а


г

у

в

о

ҳ

н

о

м

а

л

а

р


б

е

р

и

ш


Ишончномаларни

тасдиқлаш

Б

о

ш

қ

а


и

ш

о

н

ч

н

о

м

а

л

а

р

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Шундан

(29-устундан)


Ҳ

у

ж

ж

а

т

л

а

р

н

и

н

г


б

и

р


т

и

л

д

а

н


б

о

ш

қ

а


т

и

л

г

а


т

ў

ғ

р

и


т

а

р

ж

и

м

а


и

л

и

н

г

а

н

л

и

г

и

н

и


ш

а

ҳ

о

д

а

т

л

а

ш


Ҳ

у

ж

ж

а

т

л

а

р


н

у

с

х

а

л

а

р

и

н

и

н

г


в

а


ҳ

у

ж

ж

а

т

л

а

р

д

а

н


о

л

и

н

г

а

н


к

ў

ч

и

р

м

а

л

а

р

н

и

н

г


т

ў

ғ

р

и

л

и

г

и

н

и


ш

а

ҳ

о

д

а

т

л

а

ш


Ижро хатларини

ёзиш


Г

а

р

о

в


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


И

п

о

т

е

к

а


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Л

и

з

и

н

г


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Р

е

н

т

а


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Н

и

к

о

ҳ


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


А

л

и

м

е

н

т


т

ў

л

а

ш


ҳ

а

қ

и

д

а

г

и


к

е

л

и

ш

у

в

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Авто-

мото-

транс-

порт

восита-

ларидан

фойда-

ланиш

ҳуқуқи

билан


Авто-

мото-

тран-

спорт

воси-

таларини

тасарруф

этиш

ҳуқуқи

билан

Кўчмас

мулкларни

тасарруф этиш

ҳуқуқи билан


П

е

н

с

и

я

в

а

н

а

ф

а

қ

а

п

у

л

л

а

р

и

н

и

о

л

и

ш

г

а


Жами

(36-38)

К

р

е

д

и

т

м

у

н

о

с

а

б

а

т

л

а

р

и


К

о

м

м

у

н

а

л

х

и

з

м

а

т

л

а

р

у

ч

у

н

т

ў

л

о

в

л

а

р


Б

о

ш

қ

а

т

ў

л

о

в

л

а

р


Я

қ

и

н

қ

а

р

и

н

д

о

ш

л

а

р

г

а


Б

е

г

о

н

а

л

а

р

г

а


Я

қ

и

н

қ

а

р

и

н

д

о

ш

л

а

р

г

а


Б

е

г

о

н

а

л

а

р

г

а


Я

қ

и

н

қ

а

р

и

н

д

о

ш

л

а

р

г

а


Б

е

г

о

н

а

л

а

р

г

а


20


21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
1-шаклнинг давоми

Нотариал ҳаракатлар турлари бўйича


Ж

а

м

и


(1,

8-

10,

16-

29,

33-

35,

39-

45,

50-

55-

у

с

т

у

н

л

а

р

д

а

н)


Шун-

дан


Б

о

ш


п

р

о

к

у

р

а

т

у

р

а


х

у

з

у

р

и

д

а

г

и


И

қ

т

и

с

о

д

и

й


ж

и

н

о

я

т

л

а

р

г

а


қ

а

р

ш

и


к

у

р

а

ш

и

ш


д

е

п

а

р

т

а

м

е

н

т

и

г

а


т

а

қ

д

и

м


э

т

и

л

г

а

н


м

а

ъ

л

у

м

о

т

л

а

р


с

о

н

и


Ў

р

т

а

ч

а


о

й

л

и

к


н

о

т

а

р

и

а

л


х

а

р

а

к

а

т

л

а

р


с

о

н

и


C

у

д

л

а

р

д

а


б

е

к

о

р


қ

и

л

и

н

г

а

н


н

о

т

а

р

и

а

л


ҳ

а

р

а

к

а

т

л

а

р


с

о

н

и


Ж

а

м

и


у

н

д

и

р

и

л

г

а

н


д

а

в

л

а

т


б

о

ж

и


м

и

қ

д

о

р

и


Шу жумладан


Н

о

т

а

р

и

у

с

л

а

р

т

о

м

о

н

и

д

а

н

а

м

а

л

г

а

о

ш

и

р

и

л

г

а

н

ҳ

у

қ

у

қ

и

й

в

а

т

е

х

н

и

к

т

у

с

д

а

г

и

қ

ў

ш

и

м

ч

а

ҳ

а

р

а

к

а

т

л

а

р

у

ч

у

н

у

н

д

и

р

и

л

г

а

н

т

ў

л

о

в

л

а

р

м

и

қ

д

о

р

и


Б

о

ш

қ

а


ш

а

р

т

н

о

м

а


в

а


б

и

т

и

м

л

а

р

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Шундан

(45-устундан)


Д

а

л

и

л

л

а

р

н

и


т

а

ъ

м

и

н

л

а

ш


Д

у

б

л

и

к

а

т

л

а

р

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


М

е

д

и

а

т

и

в


к

е

л

и

ш

у

в

л

а

р

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


М

у

а

л

л

и

ф

л

и

к


в

а


т

у

р

д

о

ш


ҳ

у

қ

у

қ


о

б

ъ

е

к

т

и


т

а

қ

д

и

м


э

т

и

л

г

а

н


в

а

қ

т

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Э

л

е

к

т

р

о

н


ҳ

у

ж

ж

а

т

н

и

н

г


қ

о

ғ

о

з


ш

а

к

л

и

д

а

г

и


ҳ

у

ж

ж

а

т


б

и

л

а

н


б

и

р


х

и

л


ю

р

и

д

и

к


к

у

ч

г

а


э

г

а


э

к

а

н

л

и

г

и

н

и


т

а

с

д

и

қ

л

а

ш


Б

о

ш

қ

а


н

о

т

а

р

и

а

л


ҳ

а

р

а

к

а

т

л

а

р


К

ў

ч

м

а

с


м

у

л

к


б

ў

й

и

ч

а


(2

-4

у

с

т

у

н

л

а

р

д

а

н)

Автомото-

транспорт

воситалари

билан боғлиқ

битимларни

тасдиқлаш


А

в

т

о

т

р

а

н

с

п

о

р

т

д

а

н


т

е

к

и

н


ф

о

й

д

а

л

а

н

и

ш


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и


У

й,


к

в

а

р

т

и

р

а,


у

й

н

и

н

г


ё

к

и


к

в

а

р

т

и

р

а

н

и

н

г


б

и

р


қ

и

с

м

и

д

а

н


т

е

к

и

н


ф

о

й

д

а

л

а

н

и

ш


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и


К

а

ф

и

л

л

и

к


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и


Ш

а

р

т

н

о

м

а

н

и


б

е

к

о

р


қ

и

л

и

ш


ҳ

а

қ

и

д

а

г

и


к

е

л

и

ш

у

в


б

и

т

и

м

л

а

р

и


Н

о

т

а

р

и

а

л


и

д

о

р

а

д

а

н


т

а

ш

қ

а

р

и

г

а


ч

и

қ

қ

а

нҳ

о

л

д

а


а

м

а

л

г

а


о

ш

и

р

и

л

г

а

н


н

о

т

а

р

и

а

л


ҳ

а

р

а

к

а

т

л

а

р


с

о

н

и


Д

а

в

л

а

т


б

о

ж

и


т

ў

л

а

ш

д

а

н


о

з

о

д


э

т

и

л

г

а

н


ҳ

о

л

д

а


р

а

с

м

и

й

л

а

ш

т

и

р

и

л

г

а

н


н

о

т

а

р

и

а

л


ҳ

а

р

а

к

а

т

л

а

р


с

о

н

и


Ў

з

г

а

г

а


ў

т

к

а

з

и

ш


б

ў

й

и

ч

а


(8-

10-

у

с

т

у

н

л

а

р)

И

ж

а

р

а


ш

а

р

т

н

о

м

а

л

а

р

и


б

ў

й

и

ч

а


(16-

у

с

т

у

н

д

а

н)


И

ш

о

н

ч

н

о

м

а

л

а

р


б

ў

й

и

ч

а


(25-

28-

у

с

т

у

н

л

а

р

д

а

н)


45


46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67             Нотариуслар томонидан гербли

бланкаларнинг сарфланиши бўйича

СТАТИСТИК ҲИСОБОТ


20___ йил "___" __________ (ойлик ҳисобот даври)


2-шакл

Т/р

Гербли

(махсус)

бланкалар

номи

1 январь

ҳолатидаги

қолдиқ

бланкалар


Адлия

органидан

олинган

жами

бланкалар


Шундан,

ҳисобот

даврида

олинган

бланкалар


Ҳисобот

даврида

нотариал

идорадан

қайтариб

олинган

бланкалар


Ҳисобот

даврида

сарфланган

бланкалар


Шундан


Ҳисобот

даври

охиридаги

қолдиқ

бланкалар


Ҳисобот

даврида

ундирил-

ган герб

йиғими

суммаси


Бузил-

ган


Йўқол-

ган


Такроран

берилган


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Кўчмас мулк шартномаси бланкалари
2.

Автомототранспорт воситаси шартномаси бланкалари
3.

Кўчмас мулк ишончномаси бланкалари
4.

Автомототранспорт воситаси ишончномаси бланкалари
Мазкур статистик маълумотлар шакллари Ўзбекистон Республикаси Нотариал палатаси билан келишилган.Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),

2020 йил 30 июнь